Kulturna dobra općine Bosiljevo

Na području općine Bosiljevo nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra općine Bosiljevo:

 • Crkva sv. Barbare
 • Crkva sv. MatejaCrkva sv. Mavra OpataCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeInventar crkve sv. Ivana KrstiteljaInventar crkve sv. MatejaInventar crkve Uznesenja Blažene Djevice MarijeInventar kapele sv. Ane u kapeli sv. Ane u starom gradu Bosiljevo u BosiljevuKapela sv. Ivana KrstiteljaOrgulje u župnoj crkvi sv. Mavra OpataStari grad BosiljevoŽupni dvor

  Crkva sv. Barbare

  Crkva sv. Barbare smještena je na dominantnom položaju u neposrednoj blizini rijeke Kupe i slovenske granice. Jednobrodna je građevina s lađom pravokutnog tlocrta, trostrano zaključenim svetištem u širini lađe i masivnim zvonikom koji prekriva veći dio pročelja. Prostor lađe svođen je bačvastim svodom i odvojen trijumfalnim lukom od svetišta, koje je svođeno križno bačvastim svodom. Crkva u osnovi ima srednjovjekovne elemente, ali je barokizirana tijekom druge pol. 18. stoljeća (1755. prošireno svetište, 1781. podignut zvonik i obnovljena u 19. stoljeću. Unutarnja oprema kvalitetan je rad tirolskih majstora s prijelaza 19. u 20. st.

  Lokacija: Pribanjci
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3244
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mateja

  Smještena u nizinskom predjelu doline rijeke Kupe, uz slovensku granicu, kapela sv. Mateja srednjovjekovna je građevina barokizirana u 17. i 18. st. Jednobrodna je, s lađom pravokutnog tlocrta, nepravilno lomljenim apsidalnim zaključkom te zvonikom ispred glavnog pročelja, na mjestu predvorja sagrađenim 1854. godine. Lađa je svođena drvenim bačvastim svodom, svetište kalotom. Sačuvana su tri oltara iz 17. st. s karakterističnim plošnim retablima.

  Lokacija: Johi
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-278
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Mavra Opata

  Jednobrodna crkva tlocrta latinskog križa (s dvije bočne poligonalne kapele), s peterostranim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom u ravnini pročelja, smještena na groblju u dolini podno starog grada Bosiljeva. Prostor lađe ima otvoreno drveno krovište, s oslikanim gredama na profiliranim konzolama. Pročelja su oblikovana arhitektonskim elementima i profilacijama uobičajenim za razdoblje historicizma. Crkva je opremljena neostilskim inventarom među kojim je glavni oltar iz 1908. g. dar nadbiskupa Jurja Posilovića. Crkva sagrađena 1903. g., na mjestu starije frankopanske crkve iz 1635. g. kvalitetan je primjer stilskog jedinstva historicističke sakralne gradnje i unutarnje opreme.

  Lokacija: Bosiljevo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1903. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3089
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Kasnobarokna crkva smještena je na brdu Gradišće, u šumi izvan naselja i u blizini starog grada Bosiljeva. Dvoranski oblikovan unutanj prostor centralnog tlocrta sladkogorskog tipa, opremljen je inventarom s kraja 18. st. koji upotpunjuje kasnogotički kip Madone sačuvan iz starije crkve. Lađa je svođena kupolom, svetište križnim svodom, sakristija bačvastim svodom sa susvodnicama. Sagrađena je 1776. godine u kontinuitetu gradnje na istoj lokaciji, na temeljima starije crkve i dominikanskog samostana koji je utemeljio V. Frankopan.

  Lokacija: Orišje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1776. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3088
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

  Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja je drven, skulptiran, pozlaćen, polikromiran, s centralnom nišom. Menza je drvena marmorizirana, flankirana s po jednim ophodom sa svake strane. Retabl je horizontalno podijeljen na zonu predele, centralnu zonu i zaključak. U polukružno zaključenoj niši je smješten skulpturalni prikaz Kristovog krštenja. Lučni nadvoji bočnih ophoda dekorirani su vazama s cvijećem koje se ponavljaju i na vijencu zabata. Na menzi se nalaze skulpture lučonoša. Oltar je izrađen u prvoj polovici 18. st. s dijelovima koji su kompilirani i pripadaju ranijem periodu. Godine 1892. obnovljen je i prebojan.

  Lokacija: Umol
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1700. st. do 1800. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5250
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Mateja

  Inventar crkve sastoji se od glavnog oltara sv. Mateja te bočnih sv. Antuna i sv. Marije. Oltari su drveni retabli, skulptirani i polikromirani, tektonskog tipa. Horizontalno su podijeljeni na predelu i retabl, a vertikalno na centralni i krilni dio. Oltari jednostavne arhitektonske koncepcije, pojednostavljenih dekorativnih elementa i reducirane ornamentike provincijalizirani su tipovi drvenih retabla karakterističnih za porječje Kupe, Korane i Mrežnice. Izrađeni su oko 1677. g. pretpostavlja se u domaćoj radionici. Obnovljeni su i prebojani 1850. g.

  Lokacija: Johi
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1677. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4267
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Inventar čine glavni oltar sv. Marije s plastikom Madone, desni bočni oltar sv. Fabijana i Sebastijana s oltarnom palom, lijevi bočni oltar sv. Antuna Padovanskog s oltarnom palom te propovjedaonica. Glavni oltar tektonskog tipa s drvenim retablom koji u donjoj zoni ima dva pokrajna prolaza, u srednjoj je podijeljen na tri polja, a završava atikom. U bočnim poljima je po jedna plastika, a u srednjem, gotička Madona s djetetom. Oltar je bogato ukrašen rokoko ornamentikom. Jednostavnije riješeni kasnobarokni bočni oltari i propovjedaonica dopunjuju crkveni inventar koji je 1780. godine pozlatio i obojao karlovački slikar Juraj Beer.

  Lokacija: Orišje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3457
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar kapele sv. Ane u kapeli sv. Ane u starom gradu Bosiljevo u Bosiljevu

  Drveni, polikromirani oltar sv. Ane jedini je oltar kapele sv. Ane smještene u istočnom dijelu Starog grada Bosiljeva, ugrađene u gabarite njegove istočne kule. Pripadajuća plastika i oltarna pala te pet skulptura iz predvorja kapele pohranjene su izvan starog grada gdje se čuvaju s još pet skulptura različitih provenijencija. Oltar se ubraja u rijetko sačuvana ostvarenja prve polovice 18. st. u Karlovačkoj županiji.

  Lokacija: Bosiljevo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5081
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ivana Krstitelja

  Kapela smještena na dominantnom položaju, istaknuta u vizurama, na najvišoj koti brda Umol. Pravokutnog je tlocrta, jedinstveno koncipiranog prostora s trostrano zaključenim svetištem u širini lađe, preslicom za zvona i natkrivenim predvorjem ispred glavnog pročelja. Svetište je od lađe odvojeno trijumfalnnim lukom, svođeno je križnim svodom, lađa ima ravni strop kao i predvorje. U lopici je sačuvana karakteristična zidana menza i djelomično ivorno popločenje velikim kamenim pločama. Od inventara sačuvan je glavni oltar sv. Ivana Krstitelja iz prve polovice 18. st. Ranobarokna kapela sagrađena je pod utjecajem primorske sakralne gradnje, na groblju koje danas nije sačuvano.

  Lokacija: Umol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4007
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u župnoj crkvi sv. Mavra Opata

  Orgulje iz 1906. godine najveće su i najznačajnije djelo zagrebačkog orguljara Sebastiana Dobnika. Orgulje su pneumatskog sistema sa zračnicama sa registarskim kancelama, sa šesnaest registara na dva manuala i pedalu. Sačuvani su svi dijelovi glazbenog ustroja i izvorni fonički materijal. Monumentalno tektonski koncipirano kućište orgulja u punoj širini lađe i kora vrijedno je ostvarenje historicizma, kvalitetom izrade i stilom usklađeno s ostalim inventarom crkve.

  Lokacija: Bosiljevo
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1906. god.
  Autor: Sebastian Dobnik

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6381
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stari grad Bosiljevo

  Smješten je na uzvisini, u slikovitom prirodnom okruženju, uz povijesnu Karolinsku cestu. Tlocrtno je nepravilni peterokut s četverokutnom branič kulom i palasom pravokutnog tlocrta, te međusobno spojenim traktovima. Opasan je zidom s dvije cilindrične i jednom peterokutnom kulom. Sagradili su ga Frankopani u 15. st. i držali ga do 1671., nakon čega prelazi u vlasništvo Nikole Erdodya do 1710. Do 1825. godine u posjedu je obitelji Auersperg. Grof Laval Nugent kupuje ga 1825., a obitelj Cosulich početkom 20. st.. Radikalno je restauriran u duhu romantike u vrijeme Nugenta i Cosulicha.

  Lokacija: Bosiljevo
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-296
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Župni dvor

  Župni dvor je sagrađen u zadnjoj četvrtini 18. st. u oblicima kasnobarokne arhitekture slijedeći tradiciju funkcionalne gradnje i oblikovanja graničarskih vojnih zgrada, karakterističnog odnosna mase kubusa i visokog krovišta, te jednostavnosti u vanjskom oblikovanju. U vrijeme gradnje župne crkve sv. Mavra Opata početkom 20. st. građevina je preoblikovana, ali je u strukturi sačuvala stariji građevinski sloj, barokne bačvaste svodove podruma i osnovne arhitektonske karakteristike.

  Lokacija: Bosiljevo
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1775. god. do 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4754
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
  Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

  Telefon: 047/ 600-796

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska