Kulturna dobra općine Borovo

Inventar parohijske crkve sv. Arhiđakona Stefana

Nastao je krajem 18. st. u stilu kasnobarokne umjetnosti. Ikonostas sa 49 ikona ima izvornu drvorezbariju na okvirima parapetnih ikona, dverima i okvirima medaljona. Četiri ripide s pozlaćenim okvirima prikazuju scene sv. Jovan, Krštenje, sv. Stefan i sv. Nikola i na drugoj strani glave anđela s krilima. Dva čirjaka su izrađena od kovanog željeza s medaljonima u kojima je staroslavenski tekst. Mali obredni krst od cedra s rezbarenim scenama Hristove muke i praznika, filigranski je rad u srebru. Kadionica je od posrebrenog lima. Tri knjige Evanđelja su uvezane u baršun i okovane srebrom, štampane u Rusiji u 18. st. Trinaest cjelivajućih ikona s novozavjetnim scenama su s kraja 18. i početka 19. st.

Lokacija: Borovo
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.
Autor: Grigorije Jezdimirović, slikar

Oznaka kulturnog dobra: Z-2516
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Prvomučenika i Arhiđakona Stefana

Sagrađena je 1771. u stilu kasnog baroka, kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i istaknutim dvokatnim zvonikom ispred glavnog pročelja. Glavno pročelje jednostavno je obrađeno, rasčlanjeno u prizemlju polukružno završenim glavnim ulazom u crkvu. Prizemlje završava profiliranim kordonskim vijencem, od kojeg se lijevo i desno od istaka zvonika uzdiže atika blago povijene linije. Zvonik pokriva barokna lukovica. Unutarnji prostor presvođen je baldahinskim svodom, kao i prostor ispod kora, dok je svetište presvođeno polukupolom sa susvodnicama. Crkva je zidana opekom, pokrivena dvostrešnim krovom i biber crijepom.

Lokacija: Borovo, Trg palih boraca 13
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1771. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1141
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Gradac”

Arheološko nalazište “Gradac“ smješteno je sjeveroistočno od Borova na visokoj obali Dunava. Odronjavanjem obale u profilu su bili vidljivi tragovi naselja te neolitički, eneolitički i srednjovjekovni materijal. Nalazi potvrđuju postojanje naselja na “Gradcu” tijekom prapovijesti i srednjeg vijeka. Nalazi srednjeg vijeka pripadaju nekropolama drugog avarskog kaganata i bjelobrdskoj kulturi. Na obali Dunava djelomice je sačuvan središnji plato srednjovjekovnog gradišta s jarakom uokolo. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Borovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5699
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska