Kulturna dobra općine Bogdanovci

Arheološko nalazište “Dambovo”

Arheološko nalazište “Dambovo“ nalazi se oko 2,5 km jugoistočno od naselja Bogdanovci na zemljištu toponima “Dambovo”. Smješteno je na valovitom terenu uz bogdanovački rit. Zemljište ima mikrotoponime “Crkveno Dambovo“ i “Dambovo“. Na prostoru “ Crkvenog Dambova“ nalazi se nekropola iz rimskog doba, a na “Dambovu“ srednjovjekovno naselje ispod kojeg se vjerojatno nalaze ostaci mlađeg rimskog naselja koje bi bilo istovremeno s nekropolom na “Crkvenom Dambovu“. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bogdanovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4985
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gradina”

Arheološko nalazište “Gradina“ smješteno je sjeverozapadno od naselja Bogdanovci. Sastoji se od četiri glavice na visokoj terasi nad Vukom. “Gradina I“ u neolitiku i eneolitiku, možda i željeznom dobu je naselje. “Gradina II“ – nalazi srednjeg vijeka i grobovi starijeg željeznog doba. “Gradina III i IV“ – nalazi neolitika i srednjeg vijeka. U dolini pod “Gradinom“ nalazi se nizu od 6. tumula. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bogdanovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0234
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Velika Zlatara”

Arheološko nalazište “Velika Zlatara“ nalazi se jugoistočno od naselja Bogdanovci i sjeverozapadno od arheološkog nalazišta “Dambovo“. Smješteno je na brježuljaku uz bogdanovački rit. Prilikom obrade zemljišta na površini su nalaženi ulomci neolitičke i eneolitičke keramike, tragovi kućnog lijepa, glineni pršljenovi, glinene kugle za praćku te ostaci kosti i pepela što potvrđuje postojanje prapovijesnog nalazišta naseobinskog karaktera. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bogdanovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4990
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Svetinje”

Arheološko Nalazište “Svetinje“ nalazi se jugoistočno od naselja Svinjarevci. Smješten je na rubu visokog platoa iznad manjeg potoka uz cestu za Berak. Teren sjeverno od ceste naziva se “Svetinje“, a južno “Nakićevo brdo“. Prilikom obrade tla na “Nakićevom brdu” nailazilo se na brojne ulomke prapovijesne keramike vučedolske kulture. Nalazi srednjovjekovne keramike i toponim “Svetinje“ ukazuju na moguće postojanje sakralne građevine ili groblja. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Svinjarevci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3000 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4987
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Šarviz-Parloge”

Arheološko nalazište “Šarviz i Studenac“ nalazi se istočno od naselja Svinjarevci. Otkriveno je 1895.g. pri prokopavanju ceste kroz brijeg. Aheološka istraživanja izvršio je Karlo Nuber. Otkriveno je oko 60 grobova s kosturima položenima u smjeru istok – zapad. Pokojnici su imali raznovrsne nalaze i priloge bjelobrdske kulture te srebrni arpadovski novac koji datira groblje 1060 – 1095.g. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Svinjarevci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1060. god. do 1095. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5577
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Studenac

Arheološko nalazište Studenac nalazi se oko 2 km istočno od središta Svinjarevaca. Arheološka iskopavanja na mjestu ovog nalazišta do sada nisu provedena. Terenskim pregledom u svrhu donošenja ovog rješenja pronađeni su brojni ulomci kućnog lijepa i keramičkih posuda iz brončanog doba i željeznog doba koji ukazuju na postojanje naselja iz tog perioda.

Lokacija: Svinjarevci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5613
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Voćnjak”

Prapovijesno arheološko nalazište “Voćnjak“ nalazi se u sjevernom dijelu naselja Bogdanovci na rubu visoke terase iznad rijeke Vuke. Arheološko istraživanje izvršio je Gradski muzej Vukovar, a otkriveni su arheološki nalazi badenske, kostolačke i vučedolske kulture. Višeslojnost potvrđuje kontinuitet naseljenosti tijekom eneolitika. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji arheološki nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bogdanovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3500 god.p.n.e. do 2400 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5919
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska