Kulturna dobra općine Bizovac

Na području općine Bizovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Ambar, Kralja Tomislava 70

Ambar iz druge polovice 19. stoljeća sagrađen je od hrastovine kanatnim sistemom. Veličine 4, 72 x 3, 12 m, visine do krovnog vijenca je 3 m. Unutrašnjost je podijeljena na 8 pregrada, okana, a na mjestu devetog okna je stepenište koje vodi na tavan, s pristupom izvana.Glavno pročelje je bogato ukrašeno i izrezbareno vegetabilnim i geometrijskim elementima. Ambar je pod jednim krovnom s otvorenom kolnicom.

Lokacija: Bizovac, Kralja Tomislava 70
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: Z-2321
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Dvorac Normann

Dvorac Normann, je slobodnostojeća dvokrilna prizemnica L tlocrtnog oblika koja se nalazi u središtu Bizovca. Njezino duže krilo orijentirano je u smjeru istok-zapad i prati tijek ulice, a okomito na njega nadovezuje se dvorišno krilo, koje je dograđeno 1852. godine.Prvotno se građevina koristila za stanovanje vlastelinskih službenika, a tek od 1852. godine postaje dom Marijane Normann. Iako skromnih dimenzija, uspoređujemo li ga s monumentalnim slavonskim dvorcima, dvorac Norman predstavlja ekskluzivnu stambenu građevinu 19. stoljeća, a brojne intervencije i devastacije koje su ga zadesile tijekom 20. stoljeća ne umanjuju njegovu vrijednost. Sada zgradu koristi Općina Bizovac.

Lokacija: Bizovac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1624
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Oltarna pala “Sv. Ane” u crkvi sv. Ane

Oltarna pala sv.Ane, ulje na platnu, djelo je slikara Slavka Tomerlina, uvaženog hrvatskog slikara školovanog u Pragu kod Vlahe Bukovca. Kompozicijom slike dominira sv. Ana koja sjedi na prijestolju i na krilima ima otvorenu knjigu kao simbol podučavanja. Slika je rađena u duhu akademizma i primjer je vrijednog slikarskog rada iz 20. stoljeća koji ima odlike kulturnog dobra.

Lokacija: Brođanci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Slavko Tomerlin

Oznaka kulturnog dobra: Z-4744
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ambar, Kralja Tomislava 58

Ambar je sagrađen polovicom 19. st. od hrastovine kanatnim sistemom ispunjen talpom. Veličine je 4,72 m sa 3,12 m visine. Ambar je izraženih karakteristika narodnog graditeljstva a posebno po vrlo bogatom i raznolikom ukrasu pročelja te se svrstava među najvrijednije spomenike već prorijeđenog tipa gospodarskih objekata ove vrste na području Slavonije.

Lokacija: Bizovac, Kralja Tomislava 58
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0335-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ambar, Ulica kralja Tomislava 146

Ambar je građen polovinom 19.st. od tesanih hrastovih talpi u kanatnom sustavu. Temeljne grede leže na stupovima opeke. Vrijednost ambara sadržana je u građevinskom materijalu (tesana slavonska hrastovina), konstruktivnim elementima koji su prilagođeni njegovoj funkciji, bogatim ukrasima kao i dokumentarnosti prorijeđene vrste ovih objekata.

Lokacija: Bizovac, Ulica kralja Tomislava 146
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6425
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Mateja

Jednobrodna građevina s trostranim svetištem, sakristijom i zvonikom rizalitno istaknutim na glavnom pročelju odlikuje se barokno-klasicističkim stilskim karakteristikama. God. 2002. crkvi su prigrađene sakristije s jedne i druge strane svetišta sakristije, a prema do tada nerealiziranom projektu iz 1940. g

Lokacija: Bizovac, Kralja Tomislava 150
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1242
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Ane

Župna crkva Sv. Ane u Brođancima izgrađena je 1798. godine. Po stilskim obilježjima pripada tipu građevina s mješavinom kasnobaroknih i klasicističkih stilskih karakterisitka. To je jednobrodna građevina sa zaobljenim, i nešto užim od broda, svetištem, te sakristijom prizidanom uz istočnu stranu svetišta. U središnjoj osi glavnog zapadnog pročelja nalazi se rizalitno istaknuti dvokatni zvonik. Svojom malom mjerom i skromnim detaljima pročelja i interijera, Župna crkva Sv. Ane u Brođancima spada u red vrijednijih kasnobarokno-klasicističkih sakralnih građevina Valpovštine.

Lokacija: Brođanci, Školska 6
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1798. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1691
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište”Lepodrevci”

Nalazište je otkriveno još 1895. godine kada je prilikom oranja nađena ostava brončanih predmeta, a sadržavala je 333 komada brončanih predmeta od kojih valja izdvojiti: ulomke brončanog lima od vjedra tipa Kurd, ulomke lima od šljema, narukvice, ukrasne pločice okruglog oblika, ulomke mačeva s ručkom u obliku jezička, bodeže, koplja, pile, sjekire sa zaliscima, šuplje sjekire, srpove te amorfne i polu obrađene bronce za daljnju obradu. Predmeti su se nalazili u zemljanoj posudi koja nije sačuvana, a na mjestu nalaza ustanovljeni su tragovi vatre i pečenja što upućuje na postojanje prapovijesnog naselja i radioničkog centra kulture polja sa žarama.

Lokacija: Bizovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1700 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6158
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Lug”

Arheološko nalazište nalazi se u središnjem dijelu naselja Samatovci na niskom– gradini tzv.tell tipa. Na osnovi veće količine jezgri i malih sječiva, Samatovce se smatraju regionalnim središtem opsidijanske produkcije.Arheološki nalazi iz Samatovaca skupljeni su uglavnom površinski i malim nedovoljno dokumentiranim arheološkim sondiranjima, a mogu se pripisati razdoblju ranog i srednjeg neolitika te eneolitika.

Lokacija: Samatovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 2500 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4959
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Vinogradi”

Arheološko nalazište «Vinogradi», administrativni naziv «Franjin bostan», nalazi se na prirodnom brježuljku južno od sela Brođanci. Nalazište je poznato od 1965. godine. Arheološki nalazi s lokaliteta ukazuju na postojanje prapovijesnog neolitičkog naselja sopotske kulture. Dosadašnji arheološki nalazi potvrđuju navedeno, te svojom količinom i brojnošću govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala tog nalazišta. Lokalitet «Vinogradi» može se ubrojiti među značajnija nalazišta s ovog prostora, te uvrstiti u red nalazišta koje po svojim odlikama i značaju pokazuju svojstva kulturnog dobra i stoga zahtijevaju zaštitu.

Lokacija: Brođanci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 4300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3498
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijska kuća

Tradicijska kuća u Habjanovcima, Kolodvorska ulica 10, građena kombiniranjem opeke i ćerpiča povezanih blatnim malterom. Dvostrešno krovište pokriveno je ravnim glinenim crijepom. Na dvorišnom pročelju nalazi se lučno oblikovan uvučeni trijem, obilježje tipološki starijeg ruralnog graditeljstva.
Osim sačuvanog izvornog troprostornog rasporeda i unutarnjeg oblikovanja poput zemljanih podova, vitlova koji čine strop, niša u zidu i izvorne stolarije na dvorišnim prozorima i vratima, u kući se nalaze brojni uporabni predmeti i poljoprivredni alat koji datiraju iz prve polovine 20. stoljeća.
Na okućnici su sačuvani krušna peć, bunar i štagalj (sjenik, kolnica i staja) i ambar.

Lokacija: Habjanovci, Kolodvorska 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1904. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6419
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska