Kulturna dobra općine Bistra

Poprsje sv. Ivana Krstitelja

Skulptura “Sv. Ivan Krstitelj” izrađena je u mramoru. Njezine su dimenzije: 55x50x28 cm. Skulptura prikazuje poprsje sv. Ivana Krstitelja u desnom poluprofilu, s poprsjem ravno rezanih grudi koje je položeno na ovalnu bazu. Pitanje atribucije i datacije ove skulpture nije riješeno, ali je moguće da je ona djelo firentinskog kipara Donatella (1386.-1466.) ili nekog od njegovih učenika.

Lokacija: Bukovje Bistransko
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Autor: Donatello ili njegov učenik?

Oznaka kulturnog dobra: Z-4141
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pozitiv orgulja u kapeli sv. Josipa u dvorcu Oršić

Pozitiv u dvorskoj kapeli pripisao je Ladislav Šaban graditelju A. Scholzu iz Celja oko 1780. godine. Instrument je s 5 registara, mehaničkog sistema na probod. Izvanredno lijepo stilsko kućište posjeduje još originalnu boju. To je pravi Gesamtkunstwerk kvalitetnog instrumenta i majstorski rezbarenog rokoko kućišta. Kućište je komponirano s trodijelnim prospektom na visokom podnožju. Slikovitosti dojma što ga u likovnom pogledu stvara fasada doprinosi bogata plastična dekoracija koja ga gotovo prekriva, ali ne zatrpava.Vješto, meko rezbarena dekorativna zavjesa u motivima lisnatih vitica i rokaja spušta se po završecima svirala i oblikuje „krila“ na bokovima ormara.

Lokacija: Gornja Bistra
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1780. god.
Autor: Anton Scholz

Oznaka kulturnog dobra: Z-4175
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kompleks crkve sv. Nikole

Kompleks što ga čine župna crkva sv. Nikole, stari župni dvor iz 1631. godine, novi župni dvor iz 19. stoljeća te klijet iz 1928. godine smješten je na brežuljku iznad naselja Bistra. Crkvu je 1631. godine dao sagraditi barun Ivan Mascon kao jednobrodnu longitudinalnu građevinu zaključenu trostranom apsidom, sa sakristijom uz južnu stranu svetišta te zvonikom uz južni zid u ravnini glavnoga pročelja. Bačvasti svod sa susvodnicama oslikao je 1887. godine rimski slikar Marko Antonini. Sačuvan je inventar s kraja 17. i 19. stoljeća. Crkva predstavlja vrijedno ostvarenje barokne sakralne arhitekture.

Lokacija: Poljanica Bistranska
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3526
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Nikole

Orgulje su rad Antuna Scholza iz Celja s 8 registara, 1 manualom i pedalom iz 1784. godine, a prvobitno su bile pozitiv sa 6 registara i bez pedala. U zračnici je sačuvan originalni zapis s imenom graditelja. Dva pedalna registra dodao je 1887. godine Sebastijan Dobnik, orguljar iz Zagreba. Instrument lijepa i karakteristična zvuka, još u posjedu izvornih dijelova, sačuvao je svoje karakteristike. Na povišenom postolju naglašena vijenca, uzdiže se izuzetno lijepo oblikovano stilsko kućište čija cijela fasada djeluje neobično dinamično. Posebnu vrijednost kućišta predstavljaju bogato ornamentirane rezbarene zavjese, vješto oblikovane u motivima nježno oblikovanih vitica i rokaja.

Lokacija: Poljanica Bistranska
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1784. god.
Autor: Antun Scholz

Oznaka kulturnog dobra: Z-4601
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Oršić

Dvorac je dao sagraditi Krsto II Oršić u razdoblju od 1770. do 1775. godine. Barokni dvorac tlocrtne U osnove u drugoj etaži ima središnju ovalnu dvoranu s mitološkim fresco oslikom na svodu. Prostorna organizacija, jednaka u obje etaže, definirana je nizom prostorija uz vanjske perimetralne zidove dok se uz dvorišna pročelja proteže hodnik, presvođen nizovima čeških kapa razdijeljenih glatkim pojasnicama. Prostorije prizemlja uglavnom su presvođene bačvastim svodovima sa susvodnicama dok su prostorije kata zaključene koritastim svodovima. Dvorska kapela, smještena u dnu istočnoga krila, pravokutnog je tlocrta te zaprema visinu obiju etaža, a zaključena je češkim svodom.

Lokacija: Gornja Bistra
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1770. god. do 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1896
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Roka, Novaki Bistranski

Kapela sv. Roka u Novakima Bistranskim smještena je uz cestu Zaprešić-Bistra. Sagrađena je 1863. godine sjeverno od stare kapele iz 14. stoljeća. Jednobrodna kapela pravokutnoga tlocrta zaključena je užim poligonalnim svetištem i tornjićem iznad glavnoga pročelja. Lađa je svođena dvama travejima pruskih svodova na pravokutnoj osnovi odijeljenih pojasnicama, a svetište bačvastim svodom sa šiljastim susvodnicama. Kapela sv. Roka u Novakima Bistranskim pripada tipu historicističke sakralne građevine manjih dimenzija koja skladnim volumenom u neposrednom prostornom okruženju formira vrijednu ambijentalnu cjelinu.

Kapela svetog Roka, Novaki Bistranski
Kapela svetog Roka, Novaki Bistranski

Lokacija: Novaki Bistranski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1863. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5905
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Vendelina

Kapela sv. Vendelina smještena je uz glavnu prometnicu u središtu naselja Donja Bistra. Sagrađena je 1761. godine kao jednobrodna građevina manjih dimenzija (cca 5×4 metara). Kapela je nepravilno orijentirana s polukružnom apsidom na južnoj strani. Zaključena je dvostrešnim krovištem pokrivenim biber crijepom. Iznad zabata pročelja podignut je drveni toranj zaključen piramidalnom kapom. Pročelja su obrađena glatkom žbukom, lišena karakteristične arhitektonske plastike. Unutrašnjost kapele presvođena je križnim svodom. U svetištu je izložena oltarna pala nepoznatoga autora iz 18. stoljeća s prikazom iluzionističkoga baroknog oltara i sv. Vendelina u središnjem dijelu kompozicije. Unatoč skromnim tipološkim obilježjima, kapela sv. Vendelina ostvaruje značajnu ulogu u presjeku barokne sakralne arhitekture zaprešićkoga kraja, a svojim položajem u središtu naselja pridonosi njegovoj ukupnoj ambijentalnoj i urbanističkoj vrijednosti kao jedina očuvana povijesna građevina.

Lokacija: Donja Bistra
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1761. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6333
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Oltarna slika sv. Vendelina u kapeli sv. Vendelina

Oltarna slika kapele sv. Vendelina u Donjoj Bistri s prikazom naslikanog iluzioniranog oltara djelo je vrsnoga neznanoga slikara iz 1761. godine. Riječ je o oltarnoj slici (ulje na platnu, 181×165 cm) uokvirenoj u format lunete poput zaključka apside, a autor je vjerojatno angažiran posredstvom naručitelja, obitelji Oršić. Slika prikazuje iluzionirani naslikani retabl atektonskoga tipa smještenog u iluzioniranoj polukružnoj apsidi s polukalotom kasetirane kupole. Naslikani iluzionirani oltari na zidu nisu nepoznanica u uređenju crkvenih interijera 18. stoljeća, no na polju štafelajnog slikarstva iluzionirani oltar posve je usamljeni slučaj u sakralnoj baštini ne samo lokalnoga područja, već i čitave sjeverne Hrvatske.

Lokacija: Donja Bistra
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1761. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6346
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare škole

Zgrada stare škole smještena je u povišenom rubnom dijelu naselja na izduljenoj parceli na kojoj je bio uređen voćnjak s bunarom. Jednokatna građevina pravokutnog tlocrta sa središnjim dvorišnim rizalitom ima dvostrešni krov pokriven crijepom, a zidana je kamenom i opekom te ožbukana. U sjevernom dijelu formiran je podrum svođen pruskim svodom dok ostatak zgrade ima stropnu međukatnu konstrukciju s drvenim grednicima. Prostorije su organizirane oko središnjeg stubišta postavljenog centralno, duljom osi građevine. Karakteristike oblikovanja pročelja su razlike u završnoj obradi žbuke uz primjenu lučnih elemenata od opeke iznad prozora, a dekorativan je detalj drvene strehe. Iznad nekadašnjeg, danas zazidanog glavnog ulaza sačuvan je natpis u žbuci “Pučka škola” te naknadno postavljen drugi natpis “Narodna škola” koji svjedoče o nekadašnjoj namjeni, budući da je škola s vremenom u cijelosti prenamijenjena za stanovanje.

Lokacija: Poljanica Bistranska, Omladinska 26
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1877. god. do 1878. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6513
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska