Kulturna dobra općine Biskupija

Inventar crkve sv. Proroka Ilije

Inventar se sastoji od ikonostasa i nekoliko odvojenih ikona. Ikonostas je cjelovit i može se datirati na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Predstavlja jedinstvenu cjelinu s određenim ikonografskim programom. Podijeljen je horizontalno u četiri dijela. U sklopu ikonostasa nalazi se i 9 (devet) ikona novijeg nastanka, koje nemaju odlike kulturnog dobra. Može se atribuirati srpskim ikonopiscima, kao i slike koje ne pripadaju cjelini ikonostasa, ali su istih stilskih karakteristika. Predstavlja značajan doprinos fundusu ikonostasa na prostoru Šibensko-kninske županije.

Lokacija: Markovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3466
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Naše Gospe

Građena je prema nacr­tima Ivana Meštrovića. Crkva je jednobrodna s plitkom pravokutnom apsidom. Pravilne je orijentacije s blagim otklonom svetišta prema sjeveroistoku. Unutrašnjost crkve presvođena je bačvastim svodom gra­đenim od opeke. Crkva djeluje monumentalno što je postignuto zvonikom „na preslicu“ koji obuhvaća cijelu širinu pročelja crkve. Središnji dio pročelja krasi kameni Meštrovićev reljef Krista. U unutrašnjosti su freske Joze Kljakovića

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1938. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4419
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ranokršćanska crkva

Jednobrodna longitudinalna crkva s dubokom polukružnom apsidom. Pri iskopavanju pronađeni su ulomci ranokršćanskog crkvenog namještaja. Ostaci zidova danas su pod zemljim. Građevina je determinirana kao ranokršćanska crkva.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1091-1982.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Luke

Arheološko nalazište se nalazi na nižem brežuljku neposredno uz željezničku prugu Knin-Split na seoskom groblju u Uzdolju. Otkopana crkva je manja jednobrodna građevina, pravilne orijentacije, s polukružnom apsidom širine raspona crkvenog broda. Vanjske zidove sa svake strane učvršćuju po tri kontrafora. Brojni su ostaci predromaničkog kamenog namještaja od kojih je najznačajniji zabat i arhitrav oltarne pregrade s uklesanim natpisom o donaciji kneza Muncimira 895. godine. Prema nalazima i srednjovjekovnim dokumentima, crkva se može identificirati sa srednjovjekovnom crkvom sv. Ivana u Uzdolju.

Lokacija: Uzdolje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 9. god.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0617-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Trojice

Crkva sv. Trojice u Biskupiji nalazi se na prostoru usred mjesta okružena grobljem. Crkva je jednobrodna, longitudinalna s polukružnom apsidom neznatno užom od lađe. Pravilne je orijentacije s glavnim ulazom na zapadnoj strani. Na toj je strani na pročelju prislonjen zvonik u čijem je podnožju ulaz u crkvu. Prema natpisu poviše bočnih vrata crkva je obnovljena sredinom 19. stoljeća u jednostavnim oblicima tog vremena bez stilskih posebnosti. Parohijska crkva sv. Trojice sagrađena je na ruševinama predromaničkog sakralnog objekta.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4299
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lopuška glavica

Sačuvani su i konzervirani temeljni zidovi jednobrodne longitudinalne crkve s nepravilnim trolisnim svetištem na istoku i s predvorjem na zapadnoj strani koje se tumači kao jednostavniji tip westwerka. Umjesto južne bočne apside izgrađen je mali uvučeni pravokutni prostor. Centralna i sjeverna bočna apsida su polukružne. Na zapadnoj strani crkve očuvali su se ostaci kontrafora. Crkva je imala oltarnu kamenu pregradu, nađeni su ostaci. Crkva je izgrađena u 9. st. Ukupno su otkrivena i istražena 54 groba.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4300
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Crkvina

Biskupija – Crkvina je spomenički kompleks koji se sastoji od velike trobrodne bazilike sv. Marije, te niza stambenih prostorija, koje su najvjerojatnije pripadale samostanu, ali prema nekim mišiljenjima ostaci pripadaju nekadašnjem vladarskom kompleksu. Svetište bazilike je upisano, a čine ga tri izdužene pravokutne apside. Na zapadnoj strani crkve su dva izdužena pravokutna prostora, koji su s međuprostorom između, na katu tvorila razvijeni oblik trodijelnog westwerka. Nad pročeljem crkve izvorno je stajao zvonik Istraženo je oko 1000 grobova. Početak ukapanja potkraj 8. ili početkom 9.st. Nađeno je dosta crkvenog kamenog namještaja ranoromaničkih stilskih karakteristika. Popratni nalazi upućuju na mogući ranokršćanski sloj.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4302
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Stupovi s crkvom sv. Cecilije

Crkva sv. Cecilije na nalazištu Cecela, poznatom i pod nazivom Stupovi, je predromanička trobrodna bazilika s tri apside. Apside su polukružne. Srednja apsida je veća i isturenija u odnosu na bočne. Na zapadnoj strani je narteks, zapravo trodijelni westwerk,a pred njim izvan perimetralnih zidova crkve se nalazio zvonik. Na južnoj strani je manja prostorija četvrtastog tlorisa s apsidom. Vanjski zidovi ojačani su kontraforima osim na dijelu južnog zida. Bazilika se temeljem arhitektonskih karakteristika i analize liturgijskog namještaja datira u drugu polovinu 9. st., zaštićena je i prezentirana. Popratni nalazi upučuju na antički i kasnoantički, odnosno ranokršćanski horizont.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4371
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište villa rustica

Na nalazištu Dolina djelomično je istražen kompleks antičke gospodarsko-ladanjske arhitekture. Oko središnje apsidalne dvorane niz je pridodanih prostorija od kojih neke imaju mozaički pod. U jednoj od prostorija s mozaičkim podom, u rubnu traku mozaika ukomponiran je natpis u čijem se tekstu prepoznaje kršćanski smisao. Otkriveni su ostaci ložišta, sustav za zagrijavanje i kupatilo. Na temelju popratnih nalaza, za sada , zdanje se datira u vrijeme od 2. st. do kraja 4, st. Nalazište je obraslo raslinjem koje ugrožava zidove i mozaike.

Lokacija: Orlić
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1079
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Rimska cesta od Bobodola do Vrbnika

Trasa rimska cesta koja je išla od prostora današnjeg Bobodola do prostora Vrbnika jugozapadno od Knina sačuvana je u duljini od nešto više od 4 rimske milje (oko 6 kilometara). Cesta ide pravocrtno izuzetno povoljnom trasom preko krške visoravni s minimalnim usponom na prostoru Lisnika. U Đakovićima zaseoku Vrbnika sačuvan je cijeli ager ceste, a duž cijele trase na više mjesta vide se izvorni rubnjaci. Cesta cijelom trasom drži konstantnu širinu od standardnih 15 rimskih stopa. Nakon Grgurovića cesta nastavlja lagani uspon prema Lisniku (kota 365,8) gdje je i najviša točka ceste. Taj dio ceste sve do zaseoka Đakovića u Vrbniku sačuvan je u cijelosti bez suvremenih intervencija.
Rimska cesta sačuvana u segmentu od Bobodola do Vrbnika spajala je rimski legijski logor u Burnumu s utvrdom koja je u antičko doba postojala na prostoru današnjeg Kapitula jugoistočno do Knina. Dio je to veće prometnice koja je dolinom Butižnice nastavljala dalje prema Strmici, a preko prijevoja Grab uz potok Mračaj išla dalje u dubinu nekadašnje rimske provincije Dalmacije (danas prostor Bosne i Hercegovine) gdje je dokumentirana sve do rimske Siscije.

Lokacija: Biskupija
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6323
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska