Kulturna dobra općine Bilje

Na području općine Bilje nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Bilje:

 • Arheološko nalazište “Čorda i dr.”
 • Arheološko nalazište “Kenderfeld”Arheološko nalazište “Lug”Arheološko nalazište “Mali Sakadaš”Arheološko nalazište “Rimska cesta”Arheološko nalazište “Selefeldek”Arheološko nalazište “Silađ-Okrajak”Arheološko nalazište “Utrina – Četevelđ”Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice MarijeCrkva reformiranihCrkva reformiranihDvorac Eugena SavojskogInventar crkve Bezgriješnog začeća Blažene Djevice MarijeKompleks dvorca Tikveš u šumi Korisedo (Jasenik)Pustara Zlatna GredaReformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i školomTrščara, Ulica Šandora Petefya 144 (prije broj 18)Zgrada mlinskog skladišta

  Arheološko nalazište “Čorda i dr.”

  Riječ je o zemljištu pod oranicama koje nosi sljedeće toponime, Čordaut, Kišpaldomb, Dekanj Peti i Camalja. Obilaskom terena pronađeni su komadići ljudskih kosti, i nekoliko ulomaka rimskih fresaka. Prema podacima mještani su ovdje nailazili na rimske grobove koji su vjerojatno pripadali trećoj nekropoli vezanoj za kastrum u Kopačevu. Na temelju nalaza može se pretpostaviti da su se na lokalitetu “Čorda i dr“, osim nekropole i ceste, nalazile canabae, tj. prigradsko naselje uz kastrum “Ad Labores“.

  Lokacija: Kopačevo
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6363
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kenderfeld”

  Arheološko nalazište s kontinuitetom trajanja od neolitika, brončanog i željeznog doba do antičkog razdoblja.

  Lokacija: Vardarac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4830
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Lug”

  U središnjem dijelu Luga nalazi se veliki istaknuti brežuljak gotovo pravilnog kružnog oblika. Brijeg ima oblik gradine, a smješten je na rubu prostrane povišene terase koja se uzdiže nad niskim močvarnim područjem na sjeveru. Okružen je dubokim jarkom s istočne, zapadne i sjeverne strane, a prema jugu se blago spušta prema okolnom terenu.

  Lokacija: Lug
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 300. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4828
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Mali Sakadaš”

  Ispod današnjeg Kopačeva nalazi se veliki kompleks antičkog kastruma i nekropole o čemu govore brojni arheološki nalazi. Pokusna iskopavanja Muzeja Slavonije Osijek tijekom 1976. god. otkrila su na istočnoj padini terase dio starog kanalizacijskog sustava koji je odvodio vodu iz rimskog kastruma u močvaru. Konstrukcija od opeka i crijepova datira kanalizaciju u period od II. do IV. stoljeće, a česti površinski nalazi ulomaka keramike, novca i građevinskog materijala, datirani su od I. do IV. stoljeća, i govore o dugotrajnosti života na ovom prostoru. Arheološki nalazi s nalazišta “Mali Sakadaš“ ukazuju na postojanje arheološkog nalazišta iz razdoblja prapovijesti i antike.

  Lokacija: Kopačevo
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6596
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Rimska cesta”

  Kod Bilja su pronađeni tragovi rimske ceste na dvije lokacije. Na osnovi toga može se izvršiti rekonstrukcija njenog pravca od antičke Murse (današnji Osijek) preko rimskog mosta na Dravi do Bilja, gdje se dalje nastavlja prema Kopačevu i spaja s glavnom limeskom cestom za Ad Militares (današnja Batina) koja je išla uzduž cijele današnje Baranje.

  Lokacija: Bilje
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3638
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Selefeldek”

  Površinski nalazi iz brončanog doba – žutobrdska keramika, starijeg željeznog doba i antike ukazuju na višeslojno naselje s dugotrajnim kontinuitetom. Arheološki nalazi s lokaliteta „Selefeldek“ ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja brončanog i starijeg željeznog doba te antike.

  Lokacija: Vardarac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 300. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3814
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Silađ-Okrajak”

  Arheološko nalazište smješte je južno od Luga pored ceste prema Vardarcu, na dva izrazita brježuljka na kojima su prilikom obilaska terena 1895 otkriveni brojni ulomci keramike i kućnog lijepa. Pronađeni komadi keramike pripadaju brončanodobnoj skupini južnopanonske inkrustirane keramike, a ostaci kućnog lijepa ukazuju na prapovijesno naselje podignuto na prirodno uzdignutom terenu. Uz prapovijesnu keramiku pronađeni su i ulomci rimske keramike i građevnog materijala što ukazuje na postojanje i antičkog naseobinskog kompleksa, najvjerojatnije villa rustica uz moguću trasu rimske ceste.

  Lokacija: Lug
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 300. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4829
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Utrina – Četevelđ”

  Brojni površinski nalazi keramike iz brončanog te starijeg i mlađeg željeznog doba ukazuju na dugotrajno naseljavanje ovog nalazišta. Posebno značajan površinski nalaz je keramički idol – glinena figurica žene s naznakama nošnje brončanog doba. Arheološki nalazi s nalazišta «Utrina – Četevelđ» ukazuju na postojanje višeslojnog prapovijesnog naselja brončanog i željeznog doba.

  Lokacija: Lug
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 10. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6051
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

  Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Bilju građena je 1773.g,. a blagoslovljena 1775. Crkva je jednobrodna s polukružnim apsidalnim zaključkom i zvonikom nad glavnim pročeljem. Građena je u baroknom slogu pod patronatom princa Eugena Savojskog.

  Lokacija: Bilje, Kralja Tomislava 1
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1775. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1623
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva reformiranih

  Jednobrodna pravokutna građevina s rizaltnim zvonikom u pročelju izgrađena 1804.g. u duhu provincijskog klasicizma s kasnobaroknim reminiscencijama u užem centru sela. S istočne i zapadne strane je kor. Dodana sakristija je s lijeve strane portala crkve. Dodatni trakt ima ravnu tavanicu dok je glavni brod zasveden.

  Lokacija: Kopačevo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1804. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1650
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva reformiranih

  Crkva Reformiranih ima sačuvanih nekoliko razvojnih faza, toranj i kula s puškarnicama (zazidane s vanjske strane) su iz srednjovjekovnog razdoblja, a glavni brod je izgrađen u 18.st. Na ulazu iz zvonika – kule u lađu crkve nalazi se portal gotskih oblika vjerojatno premješten s ranije gotske građevine. U okolini crkve nađeno je više rimskih kamenih natpisa koji su naknadno uzidani u zid crkve. Zvonik-kula u Lugu (pored kule u Kneževim Vinogradima) predstavlja jedini dokaz sačuvane materijalne kulture srednjeg vijeka u tom obliku na najsjevernijem dijelu Hrvatske.

  Lokacija: Lug, Petefi Sandora 165
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1653
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Eugena Savojskog

  Lovački dvorac u Bilju dao je izgraditi princ Eugen Savojski u prvoj polovici 18. st. u čast pobjede nad Turcima. To je četverokrilna građevina koju okružuje opkop, a pristupa joj se mostom koji je, preko grabišta, položen u osi glavnog južnog pročelja. Po obradi pročelja, te unutrašnjoj organizaciji prostora kao i svođenju, dvorac nosi barokne stilske karakteristike.

  Lokacija: Bilje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1622
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Bezgriješnog začeća Blažene Djevice Marije

  Inventar s prijelaza 18. u 19. st, sastoji se od: glavnog oltara s palom (šikloški mramor, pala-ulje na platnu), tri pobočna oltara (polikromirano drvo, pale-ulje na platnu), tri kanonske table (okvir od mjedi), krstionice (polikromirano drvo, mramorno postolje), propovjedaonice (mramorizirano drvo), plastike BDM (polikromirano drvo), slike sv. Križa (ulje na platnu) i slike Obožavanja Jaganjca (ulje na platnu, okvir-drvo). Navedeni inventar predstavlja stilsko preplitanje kasnog baroka, elemenata rocaille-a te klasicizma što je uobičajeno u sakralnim objektima ove regije.

  Lokacija: Bilje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-13
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks dvorca Tikveš u šumi Korisedo (Jasenik)

  Kompleks dvorca Tikveš izgrađen je u drugoj polovini 19. st. kao ladanjsko-lovački dvorac obitelji Habsburg, a nalazi se nedaleko mjesta Lug u šumi Koriserdo (Jasenik) po kojoj je i dobio ime Lovački tikveški dvorac u Jaseniku. Kompleks se sastoji od starog lovačkog dvorca, „Novog dvorca“, anexa novog dvorca, vojarne, kapelice, lugarnice (zgrada domara), restorana s kuhinjom, zgrade veze. Kompleks dvorca do 1919. g. koristi obitelj Habsburg.
  Najvrjednija zgrada u kompleksu je historicistički lovački dvorac (Novi dvorac). Južno od ovog dvorca nalazi se mali lovački dvorac i historicistička kapelica. Istočno od kapelice bio je sagrađen sklop gospodarskih zgrada koji se sastojao od domarevog stana s vrtom, konjušnice, radionice, čardaka, kućice za pse, ledare, šupe i dr. Na krajnjem zapadnom rubnom području nalazi se jednokatna zgrada vojarne. Prema očuvanom situacijskom planu, analizirajući prostor i poziciju pojedinih građevina može se uočiti da je razmještajem pojedinih građevina bio uspostavljen prostorni međuodnos staza, alejama, šetnicama koje čine slikovitu arhitektonsko – ambijentalnu cjelinu.
  Reprezentativni historicistički dvorac (Novi dvorac) sagrađen je na uzvišenom platou. Po stilskim obilježjima lovački dvorac izgrađen je u duhu romantičarskog historicizma u drugoj polovici 19. st.
  Mobilijar pojedinih prostora bio je u skladu s tadašnjim stilom druge polovice 19. stoljeća kada je bio aktualan stil „alt deutsch„ ili „novi rokoko„.
  Druga reprezentativna građevina kompleksa Tikveš je Lovački dvorac mali dvorac). U svom gabaritu, to je jednostavna građevina neoromantičarskih obilježja, tlocrtne dispozicije u obliku slova T. Po svojim stilskim karakteristikama, te po ukupnom svom korpusu treba ga svrstati u kurije, vile ili lovačke kuće ladanjske arhitekture koje su se gradile krajem 19. st. i početkom 20. st.
  Jedna od značajnijih građevina ovog kompleksa a koja ne spada u profanu arhitekturu, svakako je historicistička kapelica, po oblikovanju, skromnan sakralni objekt sa zvonom na preslicu.

  Lokacija: Lug
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5846
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pustara Zlatna Greda

  Pustara Zlatna Greda (Bokroshát), osnovana je oko 1870. godine kao dio Beljskog vlastelinstva. Ovo nekadašnje poljoprivredno radničko naselje smješteno je u istočnom dijelu Baranje, uz sjeverni rub Kopačkog rita. Građena je planski, a rasterom ulica i zelenim pojasom je podijeljena na upravni, stambeni i proizvodni dio. Sačuvan je veći dio izvornih zgrada građenih u drugoj polovini 19. stoljeća. Najreprezentativnije su upravna zgrada, samostojeća prizemnica nepravilnog tlocrta, zidana pečenom opekom i pokrivena ravnim glinenim crijepom. Zgrada je odijeljena parkom od obližnjih prometnica, te stambenog i gospodarsko-proizvodnog dijela.

  Lokacija: Bilje
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 1870. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5377
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i školom

  Crkva je smještena na povišenom dijelu mjesta uz sam rub naselja prema ritu, gdje je vjerojatno bilo nekada korito rijeke Dunav. Stanovništvo je prihvatilo reformaciju u 16.st. podataka o crkvi prije reformacije nemamo. Današnja crkva se počela graditi 1812.g. a završena je 1829.g.. crkva je proširena 1867.g. bočnom dogradnjom i dobila današnji izgled, klasicističkih odlika. Crkva na zapadnoj strani završava s polukružnom apsidom, a na južnoj strani se nalazi dograđeni dio objekta koji je ukomponiran u glavnu lađu crkve. Zvonik ima tri etaže, a toranj je zaključen lukovicom i ukrašenom aplikacijama koje simboliziraju reformiranu crkvu.

  Lokacija: Vardarac, Ul. Košut Lajoša 71a, 73, 75 i 77,
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5820
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Trščara, Ulica Šandora Petefya 144 (prije broj 18)

  Prizemna kuća iz 1839.g. izvedena je nabojem i čerpićem. Svojim tlocrtom, materijalom, izvedbom stijena i krovišta na kojem se ističu karakteristični otvori te očuvanim starim rasporedom prostorija značajan je primjer kontinuiteta tradicijskog narodnog graditeljstva područja Baranje.

  Lokacija: Vardarac, Ulica Šandora Petefya 18
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1839. god.

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-0336-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada mlinskog skladišta

  Mlinsko skladište u Bilju predstavlja primjereno očuvanu zgradu skladišta za žitarice iz prve polovice 20. stoljeća. Zgrada je dvokatnica trapezoidne tlocrtne osnove zidana opekom te pokrivena dvoslivnim krovištem s pokrovom od ravnog glinenog crijepa. U unutrašnjosti međukatnu konstrukciju čini drveni grednik s daskama.
  Glavno pročelje okrenuto je k istoku, zabatno zaključeno te oblikovano jednostavno i simetrično, rubno zaključeno lezenama. Visinski je razdijeljeno s tri vijenca. Rastvoreno je s dvije prozorske osi, a na zabatu se nalazi okrugli prozor uokviren istakom u žbuci. Na nadvoju iznad ulaznih vrata upisana je 1921.godina.

  Lokacija: Bilje, Kralja Zvonimira 40a
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1921. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6733
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
  Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

  Telefon: 031/ 207-400

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska