Kulturna dobra općine Bilice

Šuplja gomila

Nalazi se u uvali Stubalj u Bilicama. Građevina pravokutnog tlocrta izgrađena je od manje više pravilnog kamenja. Nad pravokutnim ulazom je kamena greda. Desno od vrata je mali kvadratni otvor. Unutrašnjost je zasvođena nepravim svodom uzdužno. Unutarnji prostor sačinjava hodnik s nišama. Građevina je služila, najvjerojatnije, kao sklonište, premda se ne isključuje ni sakralna namjena.

Lokacija: Bilice
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: Z-3771
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Dedića Punta

Na jugoistočnoj obali Prokljanskog jezera, na području zvanom Dedića Punta, nalaze se ostaci ranokršćanske crkve. Ranokršćanska crkva u prvoj fazi bila je jednobrodna građevina s troapsidalnim svetištem. Vanjski zidovi su rašćlanjeni s plitkim lezenama. U drugoj građevinskoj fazi sjeverno i južno od naosa pridodane su prostorije različite namjene. U jednoj od pridodanih prostorija s južne strane, pretpostavlja se, bila je krstionica. Na zapadnoj strani pridodan je narteks. Crkva iz druge faze spada u tip tzv. složenih crkava. Datira se, obje faze, u 6. st. Tijekom iskopavanja zatećeno je više kasnoantičkih ukopa, spominju se sarkofag, te dva srednjovjekovna ukopa.

Lokacija: Bilice
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5430
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska