Kulturna dobra općine Bibinje

Drveni retabl glavnog oltara

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni retabl glavnog oltara crkve sv. Ivana u Bibinjama (188x160x25cm), rad nepoznatog autora, vrijedan je primjerak venecijanskog drvorezbarstva 17.st. Retabl je arhitektonski koncipiran, kaneliranim stupovima i pilastrima, podijeljen je u tri zone s nišama u kojima su smješteni drveni, polikromirani kipovi. U sredini je kip Bogorodice s Djetetom (71x24x16cm). Lijevo i desno su niše s kipovima sv. Petra (58,5×21,5x14cm) i sv. Ivana Krstitelja (59x19x15cm). Središnja niša je ukrašena povijenim lisnatim viticama i trolistima u ovalima, a lučni završeci bočnih niša ovalima, nad kojima su glavice anđela. U vrhu je trokutasti zabat s poprsjem Boga Oca.

Lokacija: Bibinje
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3303
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar riznice crkve sv. Roka

U crkvi sv. Ivana Krstitelja, Bibinje, smještena je riznica crkve sv. Roka u kojoj je izložen vrijedan inventar koji po količini te umjetničkoj i kulturno-povijesnoj vrijednosti izložaka predstavlja jedan je od značajnih inventara sakralnih umjetnina i predmeta umjetničkog obrta na zadarskom području. Najzastupljeniji su primjerci liturgijskog posuđa izrađenog u venecijanskim ili domaćim zlatarskim radionicama (15.-19.st.), a među izlošcima se ističu: glagoljski misal (priredio i u Rimu dao tiskati Matej Karaman 1741.), kvalitetni primjerci crkvenog liturgijskog ruha (18./19.st.), drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni retabl glavnog oltara (nepoznati autor, 17.st.), te nekoliko zvona.

Lokacija: Bibinje
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4053
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Roka Ispovjednika

Crkva Sv. Roka ima oblik tlocrtno izduženog pravokutnika sa sakristijom na istočnoj strani. Duga je 21.a široka 8. m. Zadarski nadbiskup Parzago 1674. g. posvećuje manju baroknu crkvu obnovljenu nakon turskog razaranja, dok izvori spominju još stariju crkvu iz 16. st. Današnji izgled dobiva zadnjom obnovom 1854. g. nakon produženja i izradnje novog pročelja od finih klesanaca u oblicima klasicizirajućeg baroka. Sa strana jednostavnog portala su smješteni ovalni prozori, a nad njim rozeta. U vrhu zabata diže se zvonik – preslica.

Lokacija: Bibinje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2624
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno-povijesna cjelina naselja Bibinje

Naselje je smješteno 6 km od grada Zadra na prirodnom poluotočiću. U srednjevjekovnim spisima naziva se Bibanum. Od početka 16. stoljeća na istom poluotočiću navode se Male i Velike Bibinje.Nakon preseljenja stanovništva iz Stomorinsela na brdu Petrina Bibinje primaju izbjeglo stanovništvo te se utvrđuju. Bibinje su tipično ruralno naselje građeno kao proturski zbijeg, karakterizira ga gusta aglomeracija i relativno pravilan raster ulica. Kuće su pretežno katnice, kamenih fasada s krovovima na dvije vode sa lošim preinakama tijekom 20.st. Očuvan je i manji kaštelić na ulazu u jezgru, koji je danas u sklopu stare uljare.U jezgri su dvije crkve, stara župna sv.Roka Ispovjednika i sv.Ivana

Lokacija: Bibinje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2991
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološki ostatci rimskog akvedukta Biba-Jader (Vrana-Zadar) u predjelu Lonića

Arheološki ostaci rimskog akvedukta koji se nalaze u zapadnom dijelu Bibinja tj. u predjelu Lonići dio su nekadašnjeg akvedukta koji se protezao na više od 40 km (40 350 m), a dovodio je vodu iz Vrane (Biba) u Zadar (Jader). Ovaj kompleksan graditeljski zahvat izveden je vjerojatno krajem 1. ili početkom 2. st. u vrijeme cara Trajana.Duljina predmetne trase akvedukta iznosi oko 560 m, a na mjestima gdje je vidljiv, odnosno tamo gdje nije pokriven recentnim kamenjem i nasipom sačuvan je u visini od nekoliko centimetara pa do otprilike 1,5 m, te u širini do oko 1, 45 m.

Lokacija: Bibinje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6189
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska