Kulturna dobra općine Berek

Stari grad Garić-grad

Stari grad Garić, jedan od značajnijih hrvatskih kasnosrednjovjekovnih burgova, nalazi se na obroncima Moslavačke gore, u neposrednoj blizini naselja Podgarić. Sastoji se od kule kvadratnog tlocrta i dva niza obrambenog ziđa. Toponim Garig spominje se prvi puta već 1163. godine u kraljevskoj ispravi Stjepana II. Kao kastrum, Garić se spominje 1256. godine u ispravi u kojoj je kralj Bela IV odredio granice županije. Grad je bio uglavnom u posjedu zagrebačkih biskupa, a napušten je 1545. nakon osmanlijske provale.

Lokacija: Podgarić
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0484-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijski kovački i potkivački obrt Stjepana Legca

Tradicijski kovački i potkivački obrt Stjepana Legcaiz naselja Berek kao obiteljski obrt otvoren je 1920. godine. Kovački obrt pokrenuo je u naselju Ruškovcu, a nakon preseljenja u naselje Berek nastavio je s radom. Stjepan Legac završio je obrtničku majstorsku školu 1968.g. te postao majstor kovač i potkivač. Obrt je učio kod poznatog majstora kovača Martina Prsteca iz Bjelovara. Stjepan Legac pripada generaciji posljednjih izučenih majstora kovača i potkivača u Republici Hrvatskoj, jer 1970-ih godina školovanje za kovača postupno se ukida zbog sve manje potrebe za tim tradicijskim obrtom. Danas u nomenklaturi zanimanja Republike Hrvatske više ne postoji kovanje i potkivanje kao obrt.

Lokacija: Berek
Klasifikacija: tradicijski obrti
Vrijeme nastanka: 1920. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5423
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Oštri Zid-Šančevi

Arheološko nalazište “Oštri Zid-Šančevi”, općini Berek, nalazi se oko 2 km jugozapadno od sela Šimljanica te 1 km sjeveroistočno od sela Oštri Zid. Riječ je o velikom srednjovjekovnom nalazištu smještenom na centralnom humku, promjera oko 40-50 metara s vidljivim dubokim, kružnim obrambenim jarkom, bedemom na kojem se i danas nalaze ostaci građevinskog materijala (opeke) te zasebnom cjelinom prema jugozapadu koja je vjerojatno bila dio ulaza na samo gradište. Osim centralnog platoa gdje su vršena istraživanja, rekognosciranjem područja evidentirana su još dva platoa od kojih je središnji po površini najveći, a južni najviši. Pronađenim pokretnim arheološkim materijalom utvrđeno je da se radi o višeslojnom nalazištu s dugom tradicijom naseljavanja koja započinje neolitičkim razdobljem,nastavlja se u eneolitiku i brončanom dobu te tijekom srednjeg vijeka. U razdoblju neolitika, lokalitet je vjerojatno predstavljao naselje na platou, dok je u eneolitiku ili brončanom dobu dobio obrambeni sustav koji je zbog svog dobrog strateškog položaja ponovno upotrijebljen u srednjem vijeku.

Lokacija: Berek
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4000 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4908
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska