Kulturna dobra općine Bednja

Na području općine Bednja nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Bednja:

 • Bednjanski govor
 • Crkva sv. JosipaCrkva sv. Petra i Pavla apostolaCrkva sv. Tri KraljaCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i kurija župnog dvoraDvor Trakošćan – muzejska građaDvorac Drašković s perivojemDvorac Trakošćan, Trakošćan bbInventar crkve Uznesenja Blažene Djevice MarijeOrgulje u crkvi sv. Petra i Pavla apostolaOrgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice MarijePil Madone

  Bednjanski govor

  Bednjanski govor pripada središnjozagorskom kajkavskom dijalektu koji je dio osnovne, konzervativne grupe kajkavskih govora, to je govor mjesta Bednje i okolnih sela: Viletinci, Vrbovec, Benkovec, Želimorje, Podgorje, Prebukovje, Meljan, Trakošćan, Purga, Šinkovica, Gorenci, Osonjak, Ježovec i Vranojelje, koja i zemljopisno čine cjelinu jer su i reljefno odvojeni od susjedstva gorama Ivančicom, Strahinčicom, Maceljskom i Ravnom gorom. Upravo su ti zemljopisni razlozi uvjetovali specifičan jezični razvoj toga ograničena područja. Ono što bednjanski govor odvaja od svih drugih kajkavskih govora, jest razvoj njegova vokalizma.

  Lokacija: Bednja
  Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3324
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Josipa

  Iznad sela Hum u šumi, na obronku Ravne Gore, smještena je kapela posvećena Sv.Josipu. Od 1666. god. kada se prvi put spominje, doživjela je razne popravke i dogradnje. Pripada nizu manjih sakralnih građevina šireg ivanečkog područja, smještenih na udaljenim lokacijama, građenih u tradiciji i tipologiji starije sakralne gradnje ali u vremenu baroka s modernom opremom. Sastoji se od trostrano zaključenog svetišta sa sakristijom i šireg izduženog pravokutnog broda ispred čijeg je glavnog pročelja podignut zvonik. Unutrašnjost krasi kvalitetni barokni pokretni inventar, dok je vanjština očuvala svoj jednostavni izričaj.

  Lokacija: Sveti Josip, RKT župa Uznesenja BDM, Bednja 50
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1068
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Petra i Pavla apostola

  Blizu slovenske granice, u mjestu Cvetlin, nalazi se historicistička crkva Sv.Petra i Pavla, izgrađena 1910.god. u barokno-klasicističkoj maniri. Na istom se mjestu ranije nalazila manja barokna kapela, koja je 1792. god. postala župnom crkvom, da bi početkom 20. st. zbog “trošnosti” i potrebe za većom građevinom bila srušena.Izvanredno je pozicionirana na izdignutom platou brežuljka, do kojeg vode prilazne stube, građene u tradiciji baroknih prilaza sakralnim građevinama. Plastički je naglašeno glavno pročelje s rizalitno istaknutim zvonikom. Unutrašnja je oprema novijeg datuma. Crkva se odlikuje skladom, posebno izraženim u raščlambi vanjštine, primjerenoj vremenu u kojem je nastala.

  Lokacija: Cvetlin, RKT župa sv.Petra i Pavla ap.,Cvetlin 116
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1073
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Tri Kralja

  Kapela je smještena na osami i izvan naselja, na grebenu brda duboko u šumi Ravne Gore.Na tornju pod vijencem nalazi se zapis koji datira njenu gradnju u 1619. god., iako kasniji datumi govore o daljnjim adaptacijama i dogradnjama tijekom 17. i 18. st. Iako nastala u srednjovjekovnoj tradiciji, ipak se modernizirala na način baroknog doba, što je vidljivo i u opremi prostora. Ona predstavlja longitudinalnu građevinu užeg, četverostranog svetišta šiljatog zaključka i masivnog zvonika, u čijem je prizemlju smještena sakristija.

  Lokacija: Meljan, RKT župa Bednja, Trg sv. Marije 001, Bednja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1092
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i kurija župnog dvora

  Crkva je smještena je na povišenom platou, iznad rastresitog naselja. Izgrađena je u 16. st. (najstariji sloj je očuvan u zvoniku i dijelom u lađi) da bi do početka 19. st., kada je bila ponovno posvećena, doživjela velike pregradnje. Veći dio lađe (svod iz 1749.) i svetište (1786. god.) rezultat su obnove 18. st. tj. barokizacije koja je unijela u crkvu nove vrijednosti zajedno s baroknom opremom. Prostor ispred južnoga pročelja mjesto je počivališta istaknutih članova obitelji Drašković od Trakošćana, koji su imali patronatsko pravo nad mjestom i crkvom. Zajedno s impozantnom župnom kurijom iz 18. st. čini spomeničku okosnicu povijesne jezgre Bednje i njezin je najvrijedniji dio.

  Lokacija: Bednja, RKT župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Svete Marije 30, Bednja
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1067
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvor Trakošćan – muzejska građa

  Dvor Trakošćan posjeduje vrijednu muzejsku građu iz razdoblja renesanse do historicizma, stalno izloženu u originalnim prostornim cjelinama koje prezentiraju velikaški život kroz povijest Trakošćana i obitelji Drašković. Građa je podijeljena u nekoliko zbirki: Zbirku namještaja,Zbirku oružja, Zbirku slika i grafika, Zbirku knjiga, Zbirku fotografija i Zbirku lovstva.

  Lokacija: Trakošćan
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3912
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Drašković s perivojem

  Na visokom brežuljku s perivojem usred parka-šume smješten je dvorac koji sa svojim prirodnim pejzažnim ambijentom čini jedinstvenu cjelinu od nacionalnog značaja. Prvotno manja srednjovjekovna utvrda nastala u 14 st. prelazi 1569.god.u ruke feudalne obitelji Drašković. Od 1953. god. dvorac je uređen kao spomeničko-muzejska ustanova feudalnog ambijenta s očuvanim starim inventarom. U sebi sadrži arhitektonske elemente gotičke arhitekture,renesanse i baroka te neogotike iz sredine 19. st., kad je u doba romantizma temeljito obnovljen, proširen i pretvoren u raskošan dvorac. Na uzvisini u perivoju nalazi se i dvorska kapela Sv.Ivana, nastala vjerojatno u 17. st., a obnovljena u duhu neogotike.

  Lokacija: Trakošćan, Trakošćan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: N-18
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Dvorac Trakošćan, Trakošćan bb

  Na visokom brežuljku s perivojem usred parka-šume smješten je dvorac koji sa svojim prirodnim pejzažnim ambijentom čini jedinstvenu cjelinu od nacionalnog značaja. Prvotno manja srednjovjekovna utvrda nastala u 14 st. prelazi 1569.god.u ruke feudalne obitelji Drašković. Od 1953. god. dvorac je uređen kao spomeničko-muzejska ustanova feudalnog ambijenta s očuvanim starim inventarom. U sebi sadrži arhitektonske elemente gotičke arhitekture,renesanse i baroka te neogotike iz sredine 19. st., kad je u doba romantizma temeljito obnovljen, proširen i pretvoren u raskošan dvorac. Na uzvisini u perivoju nalazi se i dvorska kapela Sv.Ivana, nastala vjerojatno u 17. st., a obnovljena u duhu neogotike.

  Lokacija: Trakošćan, Trakošćan bb
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-886
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

  U crkvi je očuvan kvalitetan inventar iz doba baroka, posebno drveni polikromirani i pozlaćeni oltari, glavni oltar sv. Marije, oltar sv. Antuna, oltar Srca Isusova, oltar sv. Valentina, krstionica te propovjedaonica.

  Lokacija: Bednja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6100
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Petra i Pavla apostola

  Orgulje su potpisano djelo graditelja Josipa Brandla iz Maribora, građene 1930.g. Imaju 11 registara, 2 manuala i pedal. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Na povišenom postolju uzdižu se tri visoka, vitka tornja povezana s dvije niže i uže spojnice. Tornjevi od kojih srednji neznatno viši i širi, završeni su trokutnim zabatima, a spojnice ravnim vijencem. Tri para četvrtastih pilastara s lepezastim kapitelima flankiraju pet polja sa sviralama i prihvaćaju polukružne lukove kojima ova završavaju. Dekoracija vegetabilnog tipa odaje dosta neogotičkih reminiscencija bilo u trolisnim profilacijama polukružnih otvora, bilo u arkadnom frizu srednjeg tornja ili dekoraciji zabatnih polja.

  Lokacija: Cvetlin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1930. god.
  Autor: Josip Brandl

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4214
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

  L. Šaban prepisao je orgulje iz župne crkve mletačkom graditelju Gaetanu Moscatelliju. Brojnim kasnijim intervencijama instrument je izgubio na originalnoj kvaliteti. Današnji opseg manuala E – d3 (nekad CE – d3), a pedala E – g (C/E – g). Klasicističko kućište, mirna skladna ritma, plošnog prospekta s jednim poljem svirala komponirano je po tipu talijanskih orgulja. 1830.g. dodana su 4 registra koja su ugrađena u korsku ogradu. Bidermajersko kućište pozitiva komponirano je s tri tornja. Ormar je mramoriziran svijetlije i tamnije sivo s bijelim i crnim žilama, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

  Lokacija: Bednja
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1812. god.
  Autor: Gaetano Moscatelli; Gotthard Steininger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3159
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pil Madone

  U blizini župne crkve u Bednji, s njene zapadne strane nalazi se kamena javna plastika – pil Madone s Isusom, datirana 1672. godinom. Nekad okružena niskom drvenom, a danas ogradom od kovanog željeza te zaštićena jednostavnom nadstrešnicom, ona akcentira povijesni centar mjesta Bednje kao najvrijedniji spomenik javne plastike. Vitki četverougaoni stup u svojem je donjem i središnjem dijelu ukrašen reljefima cvjetnih motiva, likovima anđela, svetaca, kartušama s latinskim zapisima,prikazima latinskih otaca, a u svojem gornjem dijelu završava “loptom” reljefno oblikovanih anđeoskih glava sa stojećom figurom Marije s Isusom. Vrsno je kamenorezbarsko djelo klasične ljepote i monumentalnosti.

  Lokacija: Bednja, Trg Svete Marije
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1066
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska