Kulturna dobra općine Bedenica

Tradicijska kuća s okućnicom, Bedenica 64

Tradicijsku okućnicu čine drvena stambena kuća, dvije velike i jedna manja drvena gospodarska građevina. Kuća s podrumom zidanim kamenom i opekom s kraja 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spojenim na preklop -“hrvaški vugel“. Organizacija prostora unutrašnjosti je tipična, trodijelna. Sačuvana je izvorna stolarija kuće – dvokrilni prozori i ulazna vrata, a većina opreme unutrašnjosti također je izvorna.

Lokacija: Bedenica, Bedenica 64
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4252
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Svih Svetih

Izvorno srednjovjekovna crkva datirana u 13. stoljeće barokizirana je u 17., a današnji izgled dobiva sredinom 19.stoljeća. Jednobrodna je, s užim, izduljenim, poligonalno zaključenim gotičkim svetištem poduprtim kontraforama, sakristijom i bočnom kapelom sv. Antuna. Unutrašnjost je svođena češkim kapama, osim izduljenog svetišta nadsvođenog gotičkim križno-rebrastim svodom. Na glavnom pročelju je masivan zvonik-kula. Inventar je iz 18. i 19.stoljeća. Crkva se ističe stupnjem očuvanosti gotičkog sloja prvobitne srednjovjekovne crkve i jedna je od najstarijih sakralnih građevina zelinskog područja.

Lokacija: Bedenica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2632
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Tradicijska kuća, Omamno 31

Tradicijska drvena kuća sagrađena krajem 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spajanim na preklop. Natkrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom. Unutarnja organizacija je tipična trodijelna. Na ulazu je jednostavna nadstrešnica, a sačuvana je izvorna stolarija. Unutar okućnice ograđene drvenom ogradom smještena je velika gospodarska zgrada zidana opekom, manji drveni pomoćni objekt te bunar. Kuća s okućnicom pripada dobro očuvanim primjerima tradicijskog graditeljstva zelinskog područja.

Lokacija: Omamno, Omamno 31
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4248
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća, Omamno 32

Tradicijska drvena kuća sagrađena krajem 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spojenim na otesane ugle i izvana okrečena. Natkrivena je dvostrešnim krovom skošenog zabata prekrivenim crijepom. Unutarnja organizacija je tipična trodijelna. Sačuvana je stara stolarija. Unutar okućnice nalaze se četiri gospodarske zgrade. Kuća s okućnicom pripada dobro očuvanim vrijednim primjerima tradicijskog graditeljstva na zelinskom području.

Lokacija: Omamno, Omamno 32
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4249
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kip Bogorodice s Djetetom

Kameni polikromirani kip Bogorodice s Djetetom predstavlja vrijedan i kvalitetan rad neznanoga majstora iz vremena oko 1700. godine. Premda je neprimjereni recentni preslik zatomio mogućnost preciznijega sagledavanja kiparskih vještina i oblikovnih detalja, posebno na njihovim licima, kip se ističe u sakralnoj baštini širega područja kao dragocjeni primjer kamenorezbarstva koje je u ovim krajevima ipak nešto oskudnije zastupljeno.

Lokacija: Turkovčina
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1700. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6050
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina Bedenica

Bedenica se nalazi na sjeveroistočnim obroncima Medvednice uz dolinu potoka Bedenica, desetak kilometara sjevernije od grada Svetog Ivana Zeline. Središtem naselja dominira vertikala tornja župne crkve Svih Svetih (13.-19.st.) koja zajedno s župnim dvorom (1871. godine) te zgradama stare škole (1889.godine) i nekadašnjeg Prosvjetnog ognjišta (1942. godine) čini cjelinu povijesne, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti svjedočeći o višestoljetnom sakralno – prosvjetnom kontinuitetu Bedenice. Skladnim arhitektonskim oblikovanjem, stilskim detaljima i prostornom uklopljenošću svojih volumena, građevine oblikuju vrijedan povijesni mikroambijent koji se ističe u brežuljkastom zelinsko – prigorskom krajoliku.

Lokacija: Bedenica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6120
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska