Kulturna dobra općine Bebrina

Inventar crkve sv. Marije Magdalene

Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene dopremljen je 1825. g. iz požeške crkve sv. Lovre i skladno se uklapa u kasnobaroknu arhitekturu crkve. Čine ga glavni oltar, bočni oltari, propovjedaonica, orgulje, plastika raspeća Krista, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Vida, klupe za vjernike, sakristijski ormar, kalež, svijećnjaci i kandilo. Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene odraz je klasicističkog stila, osim dijela barokne plastike, koja se unatoč razlici stilova, skladno uklapa u interijer.

Lokacija: Bebrina
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1354
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Mihovila Arkanđela

Inventar župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Dubočcu stilskih odlika kasnog baroka, većim je dijelom iz 18. st. i čine ga glavni oltar, bočni oltar, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Jurja, plastika sv. Florijana, plastika sv. Mihovila Arkanđela, svijećnjaci, propovjedaonica, relikvijar, navicula, škropionica i raspelo, Oltarna pala s prizorom sv. Mihovila Arkanđela rad je brodskog slikara Grubera. Oltar sv. Lucije, s retablom izveden je u polikromiranom drvu. Bočni oltar Majke Božje na prijelazu u svetište iz doba je rokokoa. Središnja zona retabla je pravokutna s ostakljenom nišom u kojoj je plastika Madone s djetetom.

Lokacija: Dubočac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1356
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Marije Magdalene

Crkva je kasnobarokna-klasicistička, s užim polukružnim svetištem i bočnom sakristijom. Izgrađena je 1821. godine. Korpus zvonika ukomponiran je u pročelje, te zaključen kapom u obliku zvonolike kupole s lanternom. Tri prozorska otvora su ostakljena vitrajima. Na zabatu je okulus. Prozori na zvoniku imaju polukružni nadvoj. Pročelje i zvonik su vertikalno rasčlanjeni pilastrima. Dva traveja lađe i jedan u svetištu imaju svodove u obliku češke kape. Iznad apside je polukalota. Osnovni materijali od kojih je crkva građena su opeka i drvena građa. Unutrašnjost je opremljena vrijednim baroknim inventarom, propovjedaonicom, oltarima, klupama i klecalima koji su oblikovani u duhu klasicizma.

Lokacija: Bebrina, Bebrina 108
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1821. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1680
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihovila Arkanđela

Crkva je kasnobarokno – klasicistička građevina zaključena užim polukružnim svetištem. Izgrađena 1785. godine. Zvonik s atikom ukomponiran je u glavno pročelje, te zaključen šiljatom kapom. Iznad segmentno zaključenog portala s klasicističkim vratnicama nalazi se je lučno zaključeni prozorski otvor, flankiran konkavno uvučenim nišama. U vrijeme izgradnjecrkva je imala svod, koji je zamijenjen tabulatom. Unutrašnjost crkve opremljena je vrijednim kasnobaroknim inventarom koji čine glavni oltar s oltarskom palom sv. Mihovila, kasnobarokna propovjedaonica natkrivena baldahinom, relikvijar sv. Križa iz 1745. godine i kamena škropionica na profiliranom podnožju.

Lokacija: Dubočac, Dubočac 044
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1785. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1681
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska