Kulturna dobra općine Baška

Na području općine Baška nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Baška:

 • Arheološka zbirka
 • Arheološka zona Korintija, Bosar-SokoliArheološko nalazište crkve sv. Nikole i grobniceBašćanska pločaCrkva sv. Lucije s benediktinskom opatijomEtnozona Sveti JurajKulturno-povijesna cjelina grada BaškeKulturno-povijesna cjelina naselja sv. Juraj i BernardoviKulturno-povijesna ruralna cjelina JurandvorOltar sv. Križa u crkvi sv. KrižaOltar «Pohođenja BDM sv. Elizabeti»Podmorsko arheološko nalazišteStupa za sukno i mlin za žitoUlomci oltara iz crkve sv. Lucije

  Arheološka zbirka

  Arheološka zbirka u Baškoj sadrži očuvane pojedinačne slučajne nalaze sa više lokaliteta u neposrednoj okolici naselja, prvenstveno antičke i kasnoantičke provenijencije, sa nekropola i antičkih brodoloma.

  Lokacija: Baška
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-94
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Korintija, Bosar-Sokoli

  Naselje na Korintiji manji je bizantski grad s akropolom, predgrađem i donjim gradom, koji se nalazio na važnoj točki jadranskog plovnog puta u 6. st. Zabilježen je vrijedan arhitektonski sklop s ostacima kastrona, bedema s potpornjacima, vratima, svjetovnim i sakralnim građevinama, cisternama. U uvali pored luke nalazilo se naselje i manja crkva sv. Nikole, nastala na temeljima veće bazilike iz 6. st. U njezinoj blizini nalazi se još jedna manja crkva s tri apside nepoznata titulara.

  Lokacija: Baška
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2732
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište crkve sv. Nikole i grobnice

  Grobnica je ustanovljena te istražena u neposrednoj blizini lokaliteta sv. Nikole – Mira kod Baške. Tretira se kao ranorimska, međutim vjerojatnije se radi o kasnoantičkoj grobnici koja stoji u svezi sa cemeterijalnom bazilikom Sv. Nikola – Mire.

  Lokacija: Baška
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5306
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Bašćanska ploča

  Bašćanska ploča, jedan od najvažnijih hrvatskih pisanih spomenika, najdulji i podacima najbogatiji hrvatski glagoljski natpis, nastao oko 1100. godine, danas se nalazi u atriju palače HAZU u Zagrebu, Natpis je u 13 redaka uklesan u ploču od bijelog vapnenca. Ploča je izvorno bila plutej septuma koji je stajao u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru na Krku, barem do 1752. godine. Kasnije je ploča postavljena na pod, kao svojevrsna nadgrobna ploča, gdje ju je 1851. prvi uočio tadašnji krčki bogoslov Petar Dorčić i na nju upozorio Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji ju je predstavio znanstvenoj javnosti. Tekst s ploče je protumačio Franjo Rački. Budući da je na nekim mjestima oštećena, postoje i različita čitanja sadržaja.

  Lokacija: Jurandvor
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1100. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5765
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lucije s benediktinskom opatijom

  Crkva sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku smještena je uz ostatke benediktinskog samostana i groblja. Jednobrodna longitudinalna građevina s polukružnom apsidom nastaje na ostacima rimske vile, kao dio samostanskog kompleksa. Opat Dobrovit oko 1100 g. gradi današnju ranoromaničku crkvu sa zvonikom, koji je u 19. stoljeću snižen za jedan kat. Oko 1498. g. uz južni zid crkve dograđena je kapela Bogorodice od Ružarija s gotičkim rebrastim svodom. Bašćanska ploča, važan spomenik za lingvistiku i glagoljsku paleografiju, izvorno je bila lijevi plutej septuma. Crkva je tipološki rijedak primjer starohrvatske sakralne arhitekture sa zvonikom.

  Lokacija: Jurandvor
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1100. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5335
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Sveti Juraj

  Etnozona Sv. Juraj obuhvaća zaseočnu jezgru te objekte stupu i mlin sa širim okolišem prirodnog krševitog prostora karakteriziranog suhozidinama. Zona reprezentira organizaciju pretežno stočarskog kulturnog prostora, tako korištenog i oblikovanog od 15. st., ili čak ranije

  Lokacija: Draga Bašćanska
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0424-1977.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Baške

  Urbana cjelina na jugostočnoj obali otoka Krka. Antičko naselje prostiralo se sjeverno od romaničke crkve sv. Marka, sa ostacima ranokršćanske bazilike s baptisterijem i nalazima na nalazištu Skopalj. Iznad naselja je utvrđena srednjovjekovna Baška, razorena 1380.g.Ostaci nastambi kaštela prostiru se na području groblja s očuvanom crkvom sv.Ivana Krstitelja sa ruševnim ostacima sv. Eufemije, sv.Duha, sv.Kristofora, sv.Tome.Grad Baška se razvija podno kaštela, istočno od crkve sv. Marka.Krajem 18.st. gradi se Stari dvor,Dol, Zvonimirova, Kružna, Gorinka do župne crkve sv.Trojstva iz 18.st. Grad se u 19.st. širi, a u 20.st. dobiva konačne obrise obale, šetnice, zgrada i ljetnikovaca..

  Lokacija: Baška
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2699
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja sv. Juraj i Bernardovi

  Ruralna cjelina Sveti Juraj i Bernardovi zaselci su Drage Bašćanske na otoku Krku. Ruralna cjelina Sveti Juraj i Bernardovi smještena je u plodnoj dolini u blizini potoka Ričina ili „Vela reka“ i jedinog od četiri preostala mlina i stupe ovoga kraja. Naselje je organizirano zbijenim sklopovima stambenih i gospodarskih objekata u 16. stoljeću ili ranije. Legenda o „ Kralju Zabelu“ datira osnutak naselja u 13. stoljeće čemu u prilog govori nalaz ostatka zida plitkog iskopa u centru naselja, vjerojatno iz srednjovjekovnog razdoblja.

  Lokacija: Draga Bašćanska
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5469
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna ruralna cjelina Jurandvor

  Naselje Jurandvor osnovano je u 16. st., naseljavanjem življa s kopna, iz okolice Senja. Zbijeni tip naselja i udaljenost od mora, te neposredna blizina obradivog zemljišta i pasišta govori u prilog obrambenom tipu ruralnog naselja ekonomski vezanog uz stočarsko-poljoprivredni kulturni krug. Sastoji se iz naselja Čubranići i Juranići. U staroj jezgri Juranića nalazi se tzv. Jurin Dvor, objekt po kome je naselje dobilo ime. Objekti u naselju su kamene kuće s dvostrešnim krovištem pokrivenim kanalicom. Organizacija prostora upućuje na prvobitni poluurbani tip naselja s gospodarskim objektima na rubu naselja i u okolišu.

  Lokacija: Jurandvor
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5503
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Križa u crkvi sv. Križa

  Oltar sv. Križa u Jurandvoru, smješten je u svetištu istoimene crkve sagrađene u drugoj polovici 18. stoljeća. Oltar je kvalitetno djelo zrelog baroka sjevernjačkog porijekla. Izveden je u drvu, koje je rezbareno, polikromirano te pozlaćeno. Predoltarnik je oslikana daska s motivom Duša u čistilištu. U zoni predele je ostakljena niša „Božjeg groba“. Kip Krista u niši ikonografski pripada „Raspeću“. Središnji dio retabla je pala „Poklonstva kraljeva“, dok je u sredini atike oslikan medaljon s Arhanđelom Mihovilom. Na bočnim volutama sjedi po jedan anđeo, a na malim istacima između stupova i pale sekundarno su postavljeni kipovi sv. Franje i sv. Ante Padovanskog.

  Lokacija: Jurandvor
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1954
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar «Pohođenja BDM sv. Elizabeti»

  Oltar je prislonjen uz zid trijumfalnog luka, desno od svetišta u crkvi Sv. Elizabete u Dragi Bašćanskoj. Riječ je o arhitektonskom tipu oltara s polukružnom središnjom nišom u kojoj se nalazi kompozicija „Susreta Marije i Elizabete“. Dva vitka kanelirana stupa kompozitnih kapitela protežu se punom visinom retabla prihvaćajući atiku te razdvajajući središnji dio od bočnih krila. Bočna krila nose kipove sv. Josipa i sv. Ivana Krstitelja. Podjednakih visina, sva četiri lika su slobodno stojeća, izrađena u punom volumenu, obrađene pozadine. Za razliku od svetačkih frontalno okrenutih, Marija i Elizabeta prikazane su u profilu u gesti rukovanja. Visoka i ukrasima bogato raščlanjena atika ima oblik prekinutog zabata kosih stranica. Na završecima se nalazi lijevo mali svetački lik, a u sredini i desno po jedan putto, od kojih središnji sitniji u rukama nosi križ. Predelu volumenom užu od plohe retabla na bridovima krasi reljef akanta, u zoni baze stupova krilata anđeoska glava, a po sredini vodoravno položena izduljena kartuša. Krilate anđeoske glave nalaze se i podno niše te pri vrhu bočnih krila. Oltar sv. Elizabete kvalitetno je djelo venecijanske rezbarske radionice 17. st.

  Lokacija: Draga Bašćanska
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4860
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorsko arheološko nalazište

  Ležište amfora kod rta Dubno pored Baške na otoku Krku sa srednjim koordinatama 44° 5760/100 i 14° 4820/100 i na dubini od 15 do 20 m predstavlja teret manjeg plovnog objekta koji je potonuo uz nepristupačnu obalu. Brod je vozio teret vina ili ulja vjerojatno na relaciji Krk-Baška. Godine 1963. s površine dna izvađeni su svi većipredmeti, dok je materijal podno stijene, zatrpan pijeskom, istražen 1975. g. On je iznjedrio izvjesnu količinu vrlo interesantnog materijala: ostatke krčkog kastruma Curicte, te ostatke – pretpostavlja se – veće ekonomija s vilom rustikom u Bašćanskoj kotlini. Prema tipu amfora nalaz se može datirati u 1. st. pr. Kr. ili 1. st. poslije Kr.

  Lokacija: Baška
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0384
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stupa za sukno i mlin za žito

  Stupa i mlin sastoje se iz dvije građevine u kojima se nalaze : uređaj za dovođenje vode, kamenom ograđeni bazen s drvenom branom, uređaj za pogon s tri drvena kola, uređaj za udaranje, mljevenje, te uređaj za nošenje batova i smještaj sukna. Sav pokretan i nepokretan inventar pretežno je drveni. Stupa i mlin za žitarice zajedno sa sačuvanim unutarnjim uređajem i funkcionalnim okolišem predstavljaju posljednji nalaz te vrste u Dragi Bašćanskoj, koja je još u toku 20.st. predstavljala lokalitet jakog poluobrta i kućne radinosti ruralnog tekstilnog proizvoda i kao takva njezina neposredna spomenička vrijednost mjeri se vrijednošću dokumenta o tradicijskoj radinosti u regionalnom okviru.

  Lokacija: Draga Bašćanska
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-152
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ulomci oltara iz crkve sv. Lucije

  Skulpture Bogorodice s Djetetom, ležećeg anđela i reljef Boga Oca, dijelovi su cjeline danas izubljenog oltara koji je bio smješten u južnoj bočnoj kapeli crkve sv. Lucije u Jurandvoru. Izvedeni su u drvu, koje je rezbareno i polikromirano te pozlaćeno. Venecijanski su rad vrhunskog majstora, sudeći po minucioznosti obrade i datiraju se u polovinu 16. stoljeća. Bogorodica sjedi na tronu, doji dijete u krilu, desnicom mu milujući stopala. Anđeo je vjerojatno bio položen na kosinu zabata. Reljef Boga Oca prikazuje poprsje lika odjevenog u svijetlocrvenu haljinu s modrim plaštem, dok izranja iz oblaka, lijevice položene na kuglu.

  Lokacija: Jurandvor
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1500. god. do 1550. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1951
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
  Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 311-300

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska