Kulturna dobra općine Baška Voda

Na području općine Baška Voda nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Baška Voda:

Crkva sv. Nikole biskupaCrkva sv. RokaCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Velike Gospe)Dječje odmaralište-lječilištePodmorsko arheološko nalazišteRuralna cjelina KrvavicaSklop kuća, Obala sv. Nikole 27Skulptura “Anđeo lučonoša” u crkvi Velike GospeStambeno – gospodarski sklop “Kačića dvori”StećciZgrada stare škole

Crkva sv. Lovre i arheološki ostaci

Crkva sv. Lovre izgrađena je u predjelu Obor, na nekadašnjem groblju. Crkva je jednobrodna, manjih dimenzija, svođena bačvastim svodom. Na zapadnom pročelju nalazi se ulaz sastavljen od monolitnih kamenih pragova, a u zabatu lučna preslica. Crkva je građena od pravilnije obrađenih kamenih klesanaca, no u donjem dijelu građena je sitnim i potpuno pravilnim kamenom koji odaje kasnoantičku tehniku građenja. Crkva sv. Lovre nema posebnih stilskih obilježja, pripada u skupinu crkava ruralnih obilježja koje se grade na Makarskom primorju tijekom 18.st., nakon prolaska turske opasnosti.

Lokacija: Baška Voda
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5749
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Nikole biskupa

Crkva je sagrađena 1889.g. neposredno uz more. Pravilno je orijentirana sa zvonikom na preslicu na južnom pročelju. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom. Građena je u neoromaničkom slogu od pravilnih klesanaca. Krov je dvostrešan s pokrovom od kupe kanalice. Godine 1992. je u blizini crkve sagrađen suvremeni zvonik i novi župni dvor.

Lokacija: Baška Voda
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1889. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5281
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Crkva sv. Roka

Crkva sv. Roka sagrađena je u Bastu pod samim liticama Biokova. Iako kasnije adaptirana, ima stilske odlike rustične srednjovjekovne gotičke građevine 15. st. na što upućuje i tehnika zidanja. U 18. st. je barokizirana, što se najviše odražava na preoblikovanju preslice. Jednobrodna građevina svođena je šiljastim svodom, sa poluoblom apsidom. Na zapadnom pročelju su vrata nad kojima je prošupljena rozeta s cvijetom u sredini, a u zabatu je zidana preslica. U svetištu je jednostavni kameni oltar.

Lokacija: Bast
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5466
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Velike Gospe)

Crkva Velike Gospe u Bastu jednobrodna je građevina s pravokutnom apsidom. Nalazi se usred groblja na kojem ima stećaka. Glavno pročelje crkve ima vrata uokvirena pragovima s motivom “štapa”, nad njima okulus, a vrh zabata je zvonik na preslicu s tri lože za zvona. Preslica je ukrašena florealnim ukrasom. Crkva je svođena bačvastim svodom, na bočnim zidovima su mramorni oltari Uznesenja Blažene Djevice i sv. Josipa. U strukturi zidanja uočavaju se različite faze gradnje.

Lokacija: Bast
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1763. god. do 1976. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5283
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dječje odmaralište-lječilište

Dječje odmaralište – lječilište u Krvavici izgrađeno je 1963.-1964. za potrebe liječenja i rehabilitacije djece vojnih osiguranika, usred guste borove šume na obali mora. Projektant je Rikard Marasović. Kružni lebdeći volumen na stupovima dominira kompleksom. U prizemnom dijelu nalazi se polifunkcionalni prostor za odmor i igru djece „L“ oblika koji diferencira unutrašnji prostor kružnog dvorišta od prirodnog krajolika borove šume. Gospodarsko servisni blok, funkcionalno odvojen od lječilišnog i djelomično ukopan u teren, izveden je u ortogonalnom rasteru. Decentan postav građevine unutar šume u neposrednoj blizini morske obale, dinamična spirala kretanja koja sve prostore čini aktivnima,“lebdeća“ struktura sa otvorenim prostorom u sredini koja rastvara volumen omogućavajući njegovo povezivanje s prirodom, inventivna konstrukcija i iznad svega suptilan odgovor na imaginaciju dječjeg svijeta, čine ovaj objekt izuzetnim primjerom skladnog i organičnog odnosa arhitekture, njezine funkcije i krajolika. Riječ je o jedinstvenom primjeru moderne lječilišne arhitekture druge faze modernizma i jednom od kanonskih djela hrvatske moderne arhitekture koje je relevantno i u internacionalnom kontekstu.

Lokacija: Krvavica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1963. god. do 1964. god.
Autor: Rikard Marasović

Oznaka kulturnog dobra: Z-6385
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podmorsko arheološko nalazište

Podmorsko arheološko nalazište u Baškoj Vodi nalazi se u samoj luci Baške Vode, između starog mola za pristajanje i istočnog lukobrana. Tijekom kolovoza 2002. godine, na dubini od 4-5 metara, pronađeni su ulomci antičkih amfora i drugog keramičkog materijala. Arheološki nalazi datiraju se u razdoblje od 2. do 6. Stoljeća. Najveća koncentracija arheoloških ostataka nalazi se na području od oko 20 m2. tijekom rujna 2002. godine pronađena su još četiri prahistorijska kamena, dužine 20 cm, a primijećeni su i ostaci drvene konstrukcije za sada nepoznate namjene. Radi se o dvije paralelne grede dužine 150 i 340 dm, a širine 40 cm. Na udaljenosti od oko 50 metara sjeverozapadno nalaze se ostaci antičkog naselja na položaju zvanom Gradina, pa je vjerojatno da se u slučaju predmetnog podmorskog arheološkog nalazišta radi o položaju pripadajuće mu luke. Iz gore navedenog proizlazi kako je podmorsko arheološko nalazište u Baškoj Vodi jedna od rijetkih luka na južnom Jadranu s kontinuitetom korištenja od prapovijesti do kasne antike.

Lokacija: Baška Voda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6501
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ruralna cjelina Krvavica

Naselje Krvavica nastalo je krajem 18. stoljeća doseljavanjem obitelji Andrijašević i Beroš (ević) iz Podgore. Smješteno je ispod stare Jadranske magistrale, uz put za Bratuš. Kuće su građene na kosom terenu, s orijentacijom S-J, a dograđivane su rastom obitelji. Uz njih su potleušice, „kužine“, s vanjskom krušnom peći. U selu se uz stambene objekte nalaze i gospodarski objekti s tijeskom za masline i grožđe. Kuće su građene od kamena u „živo“. Krovovi su dvostrešni i uglavnom pokriveni kamenim pločama. Stambeni objekti su rađeni na jedan ili dva kata. Solar je najčešće na južnoj strani, konoba ima vrata na luk. Prozorski otvori se zatvaraju škurama.

Lokacija: Krvavica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RST-0894-1976.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sklop kuća, Obala sv. Nikole 27

Sklop kuća tradicijskog graditeljstva izgrađen je na rivi, sastoji se od dvije katnice i jedne prizemnice. Kuće su građene lomljenim kamenom, zakrovljene dvostrešnim krovovima sa pokrovom od lomljenih kamenih ploča koje su izvorno bile bijeljene vapnom. Katnice su izgrađene u nizu, uz južno pročelje imaju svođene sulare sa zajedničkim kamenim stubama. Prizemnica je dograđena okomito na katnice i izvorno se koristila kao „kužina“ s kominom.

Lokacija: Baška Voda, Obala Maršala Tita br. 027 (stari naziv)
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5348
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Skulptura “Anđeo lučonoša” u crkvi Velike Gospe

Na kamenom glavnom oltaru crkve Velike Gospe (Uznesenja BDM) u Bastu su dva drvena polikromirana anđela lučonoše. Anđeli su u naglašenom stavu kontraposta i pridržavaju velike svijećnjake u obliku roga obilja. Plastično istaknute kovrče i lepršavo nabrana haljina i plašt pokazuju odlike rokokoa. Skulpture su rad nepoznatog mletačkog drvorezbara iz 18. st.

Lokacija: Bast
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2973
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stambeno – gospodarski sklop “Kačića dvori”

Utvrđeni stambeno-gospodarski sklop Kačića dvori izgrađen je u središtu naselja Bratuš, na samoj obali. Deset stambeno-gospodarskih kuća koje čine sklop kvadratičnog tlocrta, a kuće su organizirane oko zajedničkog dvorišta u koje se pristupa kroz tri svođena ulaza sa južne, zapadne i istočne strane. Kuće sklopa su jednokatnice i dvokatnice građene poluobrađenim kamenom, u koje se pristupa preko vanjskog stubišta – “balature” iz unutrašnjeg dvorišta. Kuće su zakrovljene dvostrešnim drvenim krovovima, izvorno sa pokrovom od kamene ploče. Iako danas znatno devastiran, Kačića dvori su lijep primjer utvrđenog stambeno-gospodarskog sklopa izgrađenog u razdoblju obrane od Turaka.

Lokacija: Baška Voda
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-742-1973.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stećci

U pločniku pred ulazom u župsku crkvu iz XVIII. stoljeća ugrađena su tri stećka-ploče ukrašena reljefima štitova i mačeva, koje se prema prikazanom oružju mogu datirati u XIV.-XV. stoljeće.

Lokacija: Bast
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. god. do 15. god.

Oznaka kulturnog dobra: RST-12,24/68-66
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada stare škole

Zgrada stare škole izgrađena je u Baškoj Vodi na samoj morskoj obali istočno od župske crkve sv. Nikole. Navedena kuća jedina je sačuvana od tri škole koje su postojale u Baškoj Vodi. Zgradu je gradio Bartul – Bariša Granić, zaslužni učitelj Baške Vode potkraj 19. st. Prizemlje zgrade okrenuto jugu i suncu, namjenski je bilo predviđeno za školu, dok je učiteljski stan bio na katu. Kuća je katnica tlocrta izduženog pravokutnika, glavno pročelje građeno je kamenim klesancima u redovima, dok su ostala pročelja građena lošije obrađenim kamenom i ožbukana.U prizemlju zgrade su otvori oblika uspravnog pravokutnika sa kamenim pragovima, dok su na katu prozori. Zgrada predstavlja značajan spomenik školstva u Baškoj Vodi.

Lokacija: Baška Voda
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1343, 17/5-90
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska