Kulturna dobra općine Barilović

Ruševine starog grada Barilovića

Stari grad smješten je na stijeni, na strateškom položaju nad rijekom Koranom. Nepravilnog je peterokutnog tlocrta s dvije cilindrične kule između kojih su stambene zgrade, opasan obrambenim zidovima. Sagrađen kao feudalni grad obitelji Barilovića, stradao je 1524. godine od Turaka. Od kraja 16. st. do 1876. godine u gradu je bila smještena krajiška vojna posada. Bombardiran je i zapaljen u Drugom svjetskom ratu.

Lokacija: Barilović
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-295
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Gospe Lurdske i sv. Josipa

Crkva je smještena u naselju, sagrađena kao jednobrodna građevina s lađom pravokutnog tlocrta, sakristijom južno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Prostor lađe svođen je s dva traveja čeških svodova, prostor svetišta češkim svodom i polukalotom na zaključku. Nakon što je uredbom Josipa II 1782. godine osnovana župa, iste godine sredstvima fonda vjerozakonske zaklade sagrađena je crkva. Kvalitetan je primjer baroknog funkcionalizma tipske krajiške crkve Karlovačkog generalata, dominantnog položaja u naselju i sačuvanih izvornih obilježja.

Lokacija: Leskovac Barilovićki
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1782. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6332
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ostaci pravoslavne crkve sv. Arhanđela Mihajla i Gavrila

Pravoslavna crkva smještena u međurječju Korane i Mrežnice, sagrađena je 1749. godine i obnovljena krajem 19. st. Nakon stradanja u Drugom svjetskom ratu do danas su ostali sačuvani obodni zidovi lađe dijelom do visine vijenca i zvonik s kapom. Jedna je od najstarijih pravoslavnih sakralnih građevina na širem području Korduna, čiji značaj naglašava sačuvani natpis na glavnom portalu koji je zbog podataka o graditeljima i naručiteljima, kao jedini takav poznat na ovom području, iznimne kulturološke vrijednosti.

Lokacija: Perjasica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1747. god. do 1749. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5016
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Župna crkva Presvetog Trojstva

Crkva je sagrađena 1843. godine u barokno-klasicističkoj tradiciji, prema tipskom projektu za srednju varijantu graničarske crkve. U potpunosti su sačuvani svi izvorni elementi gradnje i oblikovanja zbog čega ona jasno prezentira tipičnu krajišku crkvu na području Karlovačkog generalata. Crkva je jednobrodna, s užim polukružnim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zabatnim zvonikom. Svođena je češkim kapama.

Lokacija: Cerovac Barilovićki
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1843. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5273
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska