Kulturna dobra općine Bale – Valle

Crkva sv. Marije Velike s arheološkim nalazištem

Ostaci ranosrednjovjekovne crkve sv. Marije Velike (Sta Maria Alta) i samostanskog sklopa nalaze se oko 3 km zapadno od Bala. Kompleks se prostire na površini od otprilike 4000 m, a sagrađen je na ostacima antičke vile rustike. Obuhvaća trobrodnu, troapsidalnu bazilikalnu crkvu iz 8 st. s romaničkom dogradnjom, samostanske prostorije, groblje i malenu jednobrodnu freskiranu memoriju iz 11. stoljeća. Nad srednjim brodom bazilike 1789. sagrađena je nova jednobrodna barokna crkva.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-598
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kaštel “Soardo-Bembo”

Kaštel Soardo – Bembo, sagrađen je krajem 15. / početkom 16. st. na mjestu starije palače, između dviju kula u sklopu srednjov. gradskog bedema, a baroknu pregradnju doživio je u 17. st. Prostornom koncepcijom i oblikovanjem arhitektonske plastike uklapa u lokalnu tradiciju venecijanskih kasnogotičkih palača. Uvučeni centralni korpus rastvoren je s dvije kvadrifore na prvom i drugom katu i nizom renesansnih prozora na trećem, dok su istaknuti bočni rizaliti (kule) rastvoreni monoforama i baroknim prozorima. U temeljima kaštela i kula sačuvani su tragovi srednjovjekovne utvrde, a u arheološkim istraživanjima pronađeni su temelji brončanodobnih kuća.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-857
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Marije Male

Sv. Marija Mala jednobrodna je dvoapsidalna crkva iz 8. st., zapadno od naselja Bale. Apside su presvođene izduženim polukalotama sa trompama. U čelu zidu između apsida nalazi se mala polukružna niša. Začelje je raščlanjeno lučno spojenim lezenama, koje tvore plitke niše. U apsidama crkve sačuvani su ostaci dva sloja zidnih slika (predromanički i romanički). U crkvi su pronađeni fragmenti tranzena te fragment ploče oltarne pregrade predromaničkog razdoblja.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-872
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Duha

Crkva sv. Duha je malena jednobrodna kasnogotička kapela, sa zvonikom na preslicu na pročelju. Unutrašnjost kapele bogato je oslikana freskama iz druge polovine 15. st. Na svodu su prikazani prizori iz kristološkog ciklusa. Na začelnom zidu u luneti nalazi se prikaz Sedes Sapientie (Prijestolje milosti) okruženo svecima, te prikaz Krunjenja Bogorodice sa četiri sveca u donjem pojasu, dok je zapadni zid oslikan anđelima s trubljama i lentama na kojima su uglatom goticom ispisani liturgijski tekstovi.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-873
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna (urbanistička) cjelina Bale

Srednjovjekovno naselje Bale nastalo je na mjestu brončanodobne gradine i rimskog kastruma. Za vrijeme venecijanske uprave kaštel je ojačan s tri prstena zidina i kulama. Iznad glavnog gradskog ulaza u JI dijelu izgrađen je gotičko-renesansni kaštel Soardo-Bembo. Unutar jezgre sačuvani su tragovi srednjovjekovnih bedema ugrađenih u kuće. Brojne su stambene gotičke, renesansne i barokne palače. Na trgu ispred Kaštela nalazi se gradska vijećnica s ložom, a na središnjem platou ž.c. Pohođenja BDM i zvonik. Izvan kaštela nalaze se gotička kapela sv. Duha, te kapela sv. Antuna na groblju iz 14.st. Izvan naselja se nalazi niz crkava izdvojenih u krajoliku.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5635
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije u Balama građena na temeljima starije crkve krajem 19. st. posjeduje iznimno vrijedan sakralni inventar iz starije crkve. Dio inventara, kao što je romaničko raspelo iz 13. st. te polikromirani renesansni retabl našli su svoje mjesto među baroknim oltarima u samoj crkvi. U zbirci srebrnih liturgijskih predmeta posebno se ističu kaleži, pokaznica i ciborij nastali u 15. i 16. stoljeću, dok se u zbirci tekstila čuva renesansni pluvijal od crvenog baršuna. U fragmentima su sačuvani dijelovi drvenog retabla renesansnog majstora Paola Campse. U kripti crkve uređen je Lapidarij gdje su izloženi fragmenti kamene crkvene opreme.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-88
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Maura

Jednobrodna crkva sv. Maura s izbočenom pravokutnom apsidom smještena je JZ od Bala u predjelu Samori (San Mori). Brod crkve presvođen je otvorenom drvenom krovnom konstrukcijom (urušena), a apsida poluvaljkastim svodom. Kasnijoj građevnoj fazi pripada i preslica na pročelju, te polukružni otvor na južnom perimetralnom zidu. Na pročelju je sačuvana tranzena koja je izvorno bila ugrađena na mjestu zazidanog otvora u sjevernom zidu. JZ od crkve nalaze se ostaci gospodarskog objekta, a na području neposredno oko crkve brojni su arheološki nalazi. Crkva je bila u kultu kroz duže razdoblje od ranog kršćanstva do 17. st., a mogu se razlučiti najmanje tri građevne faze.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3668
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ulomci retabla (tri kipa i predela) iz crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije

Ulomci drvenog, polikromiranog i pozlaćenog retabla, tri skupture svetaca i ulomak reljefne predele rad su venecijanskog majstora Paola Campse s kraja 15. ili početka 16. stoljeća. Zbog parcijalne očuvanosti nije moguće sa sigurnošću identificirati ikonografiju oltara. Sačuvani kipovi predstavljaju nepoznatog bradatog sveca, sveca s knjigom i mladolikog sveca. Svi su odjeveni u u duge, visoko potpasane haljine, uskih paralelnih plošnih nabora ogrnuti plaštevima koji se spuštaju preko ramena. Na ulomku predele izveden je reljefni prikaz Poklonstva kraljeva. Kvalitetni rad venecijanske provenijencije svjedoči o dosegu renesansne drvene skulpture istro-venetske provenijencije.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.
Autor: Paolo Campsa

Oznaka kulturnog dobra: Z-4159
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole smještena je na sjevernom rubu naselja Bale i izvorno se nalazila izvan samog naselja. Crkva je jednobrodna, izduženog pravokutnog tlocrta s istaknutom polukružnom apsidom. Krov je prekriven kamenim škriljama. Na pročelju se nalaze ostaci zvonika na preslicu. U unutrašnjosti su sačuvani ostaci izvornih žbuka. S obzirom na način gradnje pravilnim klesancima i šiljati svod može se datirati u gotičko razdoblje (poč. 15.st.). Prema tlocrtnim karakteristikama ubraja se u niz srednjovjekovnih istarskih crkava jednobrodnog tlocrta s istaknutom polukružnom apsidom.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4812
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra na Todolonu

Jednobrodna crkva sv. Petra, pravokutnog tlocrta i ravnog začelja, smještena je na vrhu nepristupačne stijene, na zapadnim padinama brežuljka Todolon SI od Bala. Građena je priklesanim kamenim blokovima slaganima u uske nizove, te ožbukana. Kapela šiljatog svoda dograđena je uz sjeverni zid. Zapadno pročelje crkve i sama crkva rekonstruirani su 1904. godine o čemu svjedoči natpis iznad portala. U zid pored ulaznih vrata ugrađen je kameni nadvratnik s uklesanim posvetnim zapisom donatora. Na zidovima je sačuvana izvorna žbuka s tragovima srednjovjekovnih zidnih slika ispod kasnijih naliča. Sačuvani su tragovi zidanog kamenog oltara. Na pročelju su u žbuku urezani grafiti s poč. 20.st.

Lokacija: Bale
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4813
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska