Kulturna dobra općine Babina Greda

Zbirka etnografskih i kulturno – povijesnih predmeta Ane Verić

Građa je prikupljena u Babinoj Gredi i okolici i prikazuje tradicijski život panonske etnografske zone u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Zbirka ima 327 predmeta. Većina predmeta namijenjena je proizvodnji i čuvanju hrane. Tu su i predmeti potrebni za osobnu higijenu, osvjetljavanje, pranje i glačanje odjeće, pomagala potrebna u postupku proizvodnje tkanina od kudjelje, alati različitih obrtničkih zanimanja, upotrebni predmeti muškog i ženskog ručnog rada, dijelovi namještaja tradicijske kuće. U zbirci su zastupljene i lule, svete slike nepoznatih pučkih majstora, predmeti umjetničkog obrta i dr. Predmeti u zbirci su nabavljeni otkupom i darovanjem.

Lokacija: Babina Greda
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4210
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Lovre

Orgulje s deset registara, jednim manualom i pedalom su djelo tvrtke J.Angster iz Pečuha iz 1896. Tvrtka Heferer ih uređuje 1972. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Na visokom postolju uzdiže se tektonska kompozicija prospekta. Tri para visokih pilastara dijele fasadu na pet polja sa sviralama. Užim i nižim bočnim tornjevima naglašena je piramidalna linija cjeline, pojačana raskošnim akroterijima nad trabeacijom tornjeva. Polukružno završena polja sa sviralama završavaju bez rezbarene zavjese. Ormar je smeđi, dok su kapiteli i aplikacije pozlaćeni bronciranjem.

Lokacija: Babina Greda
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1896. god.
Autor: Tvrtka Jozsef Angster iz Pečuha

Oznaka kulturnog dobra: Z-4285
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Lovre Đakona i Mučenika

Smještena je usred naselja, u prostranom ograđenom dvorištu sa bujnim raslinjem. Kasnobarokno-klasicistička crkva nastaje od 1835 do 1838. kao jednobrodna građevina s polukružnim svetištem i oratorijem uz zapadnu stranu svetišta te zvonikom u pročelju. Lađa je presvođena baldahinskim svodom s tri traveja.Pjevalište je rastvoreno u arkade.Glavno pročelje vertikalno je podijeljeno sa četiri dvojna pilastra, s impostima u tri polja. U centralnom je pravokutni portal s drvenim vratima. Sa strane je po jedna plitka polukružna niša. Iznad kordonskog vijenca diže se visoka atika sa ukrasnim ugaonim vazama. Interijer crkve recentno je obložen hrastovinom sa narodnim ornamentom u nivou lamperije.

Lokacija: Babina Greda, Braće Radića 006
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1835. god. do 1838. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1139
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Zmijino”

Arheološko nalazište “Zmijino“ smješteno je oko 4 km sjeverno od naselja Babina Greda. Sustavno je istražena površina od 1491m2. Otkrivena je nekropola s 53 paljevinska groba kulturne grupe Barice – Gređani koji se možgu datirati u Br D – Ha A1. Pokojnici su bili ukopani u žare koje se ističu visokim stupnjem očuvanosti te velikom raznolikošću u tipovima i načinima ukrašavanja. Pronađeni su raznoliki i bogati nalazi brončanog nakita. Nalazište je posebno značajno jer je riječ o dosada najviše pronađenih grobova grupe Barice – Gređani, te radi nalaza koji bacaju novo svjetlo na pogrebnu praksu kasnog brončanog doba. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju velikog potencijala za buduće izučavanje i prezentaciju.

Lokacija: Babina Greda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1100 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5552
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Stari Vrt”

Arheološko nalazište “Stari Vrt“ smješteno je oko 4 km sjeverno od naselja Babina Greda. Sustavno je istražena površina od 3633m2. Otkrivena su naselja kasnog brončanog doba i latena. Kuće i jame kasnog brončanog doba sadržavale su veliku količinu keramičkih i metalnih nalaza. Iz razdoblju latena, uz ostatke kuća, jama i pokretnih nalaza ističe se nalaz drvenog čamca u kojem su nađeni keramički uteg, metalne kukice i posudica za lijevanje metala te igle za tetoviranje s ukrašenom koštanom drškom. Posebnu zanimljivost predstavlja prisutnost minijaturnih keramičkih posuda koje se interpretiraju kao dječje igračke. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju velikog potencijala za buduće izučavanje i prezentaciju.

Lokacija: Babina Greda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 100. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5494
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gerzine”

Arheološko nalazište “Gerzine“ smješteno je oko 4 km sjeverno od naselja Babina Greda. Sustavno je istražena površina od 17770m2. Otkriveno je naselje kasnog brončanog doba s kućama te velikom količinom keramičkih, koštanih, litičkih predmeta i vrlo velikom količinom metalnih brončanih nalaza – osobito ukrasnih igala različitih tipova i ukrasa te keramičke posude za lijevanje metala što upućuje na postojanje radionice za izradu metalnih predmeta. Zanimljivi su nalazi minijaturnih keramičkih posuda koje se tumače kao dječje igračke i nakita koji po svojim dimenzijama može biti samo dječji. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju velikog potencijala za buduće izučavanje i prezentaciju.

Lokacija: Babina Greda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5480
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vojnokrajiška upravna zgrada

Vojnokrajiška zgrada u kojoj je danas zgrada Općine bila je u 18. st. sjedište brodske 7. granične pješačke pukovnije. Tipičan je primjer upravne zgrade iz vremena Vojne krajine u Slavoniji s elementima baroka. Jednostavne je izvedbe bez posebnih dekorativnih ukrasa. Odlikuje je simetrija u rasporedu arhitektonskih elemenata i unutrašnjeg prostora uličnog krila. Ima tlocrt u obliku slova „L“. Ispred glavnog pročelja proteže se trijem, otvoren s pet arkada na uzdužnoj strani. Masivni stupovi trijema ukrašeni su uskim ukladama, krnjih uglova i profiliranim kapitelima.Između stupova, do pola njihove visine, podignut je parapet. Ispred glavnog ulaza u trijem je betonsko stepenište. Ulazna dvokrilna vrata dekorativno su rezbarena jednostavnim geometrijskim ornamentima.S obje strane vrata su po četiri prozora, grupirana u parovima. Plohu trijema zaključuje jednostavni vijenac i široki sokl. Izvorni je vijenac na bočnom pročelju. Krovište zgrade je visoko, dvostrešno, pokriveno biber crijepom.U unutrašnjosti se cijelom dužinom proteže hodnik. Prostorije uličnog dijela zgrade su prostrane.Prozori su u zidnim nišama s lučnim završecima koji se nalaze i iznad vrata. Većina stolarije i okov su izvorni.

Lokacija: Babina Greda, Vladimira Nazora 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1760. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5335
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Kuća Stojanović (Andrijaševi)

Tradicijska kuća obitelji Stojanović (lokalni naziv Andrijaševi) iz Babine Grede, podignuta u zapadnom dijelu naselja, uz glavnu prometnicu, jedna je od najvećih građevina tradicijskog graditeljstva u istočnoj Slavoniji. Podigla ju je mjesna, zemljoradnička obitelj prema zamisli Mate Stojanovića, prvog vlasnika kuće. Vidljiv je utjecaj gradske arhitekture pa se na uličnom pročelju mogu prepoznati klasicistički arhitektonski elementi. S dvorišnim dijelom ima izduženi tlocrt u obliku slova „C“.Ulično pročelje ima lezene, čija polja zaključuju vertikalno poredani kvadri stilizirane rustike, a njihove gornje krajeve krasi niz zubaca. Između njih su pravokutni prozorski otvori, po dva u paru. Prozore uokviruju tanke trake lezena, a nadprozornike čine istaknuti zabati, ukrašeni zupcima. Ispod zabata se nalaze lijevani ukrasi u obliku stiliziranih biljnih detalja i vaza.Raskošna je zidana ograda s dvokrilnim vratima od kovanog željeza uz ulično pročelje. U sklopu ograde izvedena je kapelica posvećena zaštitnici kuće Snježnoj Gospi. Sva dvorišna pročelja su neožbukana, izvedena i dekorirana opekom, koja je oblikovana u kalupima. U produžetku dvorišta nalazi se uzdužni trijem s deset lučnih nadvoja. Kuća je višeprostorna, prostorije imaju ravne stropove, podovi su daščani, stolarija drvena.

Lokacija: Babina Greda, Mijata Stojanovića 170
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1910. god. do 1910. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6794
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska