Kulturna dobra općine Antunovac

Srednjovjekovni grad Kolođvar

Srednjovjekovni utvrđeni grad Kolođvar, opasan dubokim jarkom preko kojega je vodio pokretni most, sagrađen je u 13.st. Prema svom položaju i konstrukciji jedinstven je primjer ranosrednjovjekovnog utvrđenog grada u močvari «Waserburga». Prvi put se spominje 1290.g. kao Kouronge. Visoki zidni plašt kružnog je tlocrta promjera 40 m, sa zidovima od opeke do visine cca 7 m (za gradnju je upotrebljavana i velika količina rimske opeke). Unutrašnjost čini središnji prostor dvorišta nepravilnog oktogonalnog oblika u čijem je centru tzv «donžon» kula kvadratičnog tlocrta. Uzduž unutarnje strane obrambenog zida nalazi se deset prostorija različite veličine, vratima povezane međusobno i s dvorištem.

Lokacija: Ivanovac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1646
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Kolođvar

Teren je neznatno uzdignut, ali ne pokazuje obilježja tella. Centar prapovijesnog naselja najvjerojatnije je bio na mjestu srednjovjekovne gradine Kolođvar. S obzirom na to da je riječ o površinskim nalazima i ograničenom broju ulomaka nije bilo moguće utvrditi postoji li ovdje unutarnji kronološki slijed stupnjeva tih kultura. Pojava ulomaka starčevačke i sopotske kulture upućuje na duži kontinuitet naseljenosti i postojanje višeslojnog lokaliteta.

Lokacija: Ivanovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6134
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska