Kulturna dobra općine Andrijaševci

Ruševine Opatije Poljana “Rokovačka zidina”

Nalaze se zapadno od današnjeg sela Rokovci, nedaleko Vinkovaca, u blizini rijeke Bosut. Filip Korodjski podigao je opatiju Poljana 1415.g. u tada postojećem naselju. Danas su to ostaci jednobrodne crkve s polukružnim svetištem. Djelomično su sačuvani zidovi pronaosa, naosa i apside te u cijelosti trijumfalni luk. Građena je od kvalitetne opeke. Glavni ulaz imao je kameni gotički dovratnik, na južnoj strani bila su tri manja prozora, a na sjevernoj zidnoj stijeni kasnogotički pobočni ulaz s okvirom od opeke. Još pod kraj 19.st. vidjele su se na zidovima freske s prikazom likova. Ruševine se spominju pod nazivom rokovačka zidina.

Lokacija: Rokovci, izvan naselja
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1415. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1163
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gradina – Goričica”

Prapovijesno arheološko nalazište “Gradina – Goričica“ smješteno je uz lijevu obalu Bosuta u južnom dijelu naselja Andrijaševci. Ima oblik uzvisine nad okolnim terenom dimenzija cca 50 x 50m, relativne visine 1 m. Terenskim pregledom prikupljena je veća količina prapovijesne keramike, kameni artefakti, životinjske kosti i ostaci kućnog lijepa. Nalazi pripadaju sopotskoj kulturi i upućuju na trajnije naseljavanje ovog lokaliteta tijekom neolitika. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji arheološki nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Andrijaševci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 3800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5904
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Rokovačka zidina”

Arheološko nalazište “Rokovačka zidina“ smješteno je između naselja Rokovci i Vinkovci 3 km SI od Rokovaca i 5,5 km JZ od Vinkovaca te 500 m J od željezničkog mosta preko rijeke Bosut na pruzi Vinkovci – Županja. Ostaci Ruševine Poljana “Rokovačka zidina“ zaštićeno su kulturno dobro reg. br. Z-1163, na površini oranica na više mjesta oko ostataka crkve pojavljuju se ljudske kosti i željezni čavli što po prvi puta upućuje na postojanje grobova uokolo zaštićenog kulturnog dobra Rokovačka zidina. U povijesnim izvorima iz 1433. spominju se ostaci franjevačkog samostana u danas iščezlom naselju Hrapkovo čiji položaj odgovara širem prostoru uz desnu obalu Bosuta uz Rokovačku zidinu.

Lokacija: Rokovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5260
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska