Kulturna dobra grada Zabok

Dvorac Bračak

Dvorac Kulmer smješten je u naselju Bračak pored Zaboka. Sagrađen je 1890. g. po nacrtima inženjera A. Seća nedugo nakon što je grof Kulmer kupio posjed. Jednokatna građevina „L“ tlocrta ima dva krila – zapadno i južno – u čijem je spoju, prema jugozapadu, uglovna kula. U dvorac se ulazi s druge „unutarnje“ strane gdje se nalazi simetrično trokrako stubište s historicističkom ogradom od kovana željeza. Na prvom katu je bilo pet soba i središnja dvorana (palača) u tornju. Godine 1889. oko dvorca je formiran i pejzažni perivoj. Od 1947. g. do izgradnje nove bolnice u njemu je bila smještena zdravstvena ustanova zbog čega je promijenjen raspored unutarnjih prostorija. Danas je bez namjene.

Lokacija: Zabok
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1890. god.
Autor: Aleksandar Seć

Oznaka kulturnog dobra: Z-4109
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Gredice, Gredice Zabočke 7

Dvorac Gredice smješten je na padini brežuljka, ispred ulaza u naselje Zabok. Bio je vlasništvo obitelji Gubaš i Babić, u njemu živio i umro Ksaver Šandor Đalski. Jednokatna građevina pravokutnog tlocrta s četverostrešnim krovištem bila je središnji objektu imanja koje je već krajem 18. st. imalo nekoliko gospodarskih zgrada, ribnjak i geometrijski organiziran vrt. Prilazna aleja divljih kestenova očuvana je do danas. U obnovi, kojom se objekt prilagodio ugostiteljskoj namjeni, očuvan je izvorni dio prizemlja i podrumskih prostorija. Osim kulturno-povijesne ima i ambijentalnu vrijednost s obzirom na vizuru koja se otvara dolaskom iz smjera Zagreba prema Zaboku.

Lokacija: Zabok, Gredice Zabočke 7
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2229
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jelene Križarice

Župna crkva je jednobrodna je građevina s užim i nižim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom te jednokatnom sakristijom prislonjenom uz sjeverni zid svetišta. Glavno pročelje, zaključeno kulisnim zabatom, bogato je raščlanjeno, s istaknutim klasicističkim portalom. Unutrašnjost crkve oslikana je dekorativnim šablonskim ornamentom, karakterističnim za prijelaz iz 19. u 20. stoljeće. Župna crkva Svete Jelene Križarice jedan je od najboljih primjera baroknog klasicizma u Zagorju, a glavni portal je rijedak i izuzetno kvalitetan primjer klasicističkih portala u Hrvatskoj. Smještajem na ponešto povišenom terenu u središtu naselja, crkva je prisutna u svim prilaznim vizurama gradu.

Lokacija: Zabok
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1782. god. do 1827. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2498
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Antuna

Jednobrodna, ranobarokna crkva sv. Antuna Padovanskog smještena je na brežuljku sjeverno od Zaboka. Tlocrta pravokutnog oblika s užim i nižim svetištem nastala je vjerojatno obnovom, starije srednjovjekovne građevine, u 17. st. Slijepim pravokutnim pročeljem dominira snažan i masivan zvonik kvadratnog tlocrta vertikalno podijeljen trakama u četiri pojasa. Drveni inventar crkve čine neogotički oltar s kraja 19 ili poč. 20. st. Lijevi bočni oltar sv. Florijana je iz oko 1760. g. Desni oltar Blažene Djevice Marije je iz oko 1770. g. Nakon potresa 1880. g. crkva je bila ponovo obnovljena pri čemu je dobila drveno pjevalište na kojemu su bile barokne orgulje.

Lokacija: Grabrovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2100
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska