Znamenitosti Vodica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Vodica. Kulturno-povijesnu baštinu na području Vodica sačinjava 21 kulturno dobro. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Znamenitosti Vodica – kulturnu i povijesnu baštinu Vodica sačinjavaju:

Arheološko nalaziše Biskupija

Oko 200 metara jugoistočno od crkve sv. Ilije nalaze se ostaci antičkih zidova. Uokolo se nalaze ostaci tegula, sedre i rimske keramike. Uži toponim nalazišta je Biskupija. Na ovom nalazištu, najvjerojatnije je nađen arhitektonski ulomak ukrašen s urezanim križem vitkih i izduženih hasta koje završavaju s trokutastim oblikovanjem.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5322
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Prižba

Sklop dvojne ranokršćanske bazilike. Sjeverna crkva sastoji se od naosa s polukružnom apsidom ojačanom kontraforima, s klupom za svećenstvo, narteksa, sjevernih prigradnji (krstionički sklop), južnih prigradnji ( cisterna) i protirona. Južnu crkvu formira naos, prostrana apsida rašćlanjena lezenama, narteks i dvije pomoćne prostorije prislonje uzduž južnog zida. U narteksu južne crkve i na prostoru istočno od kompleksa istraženo je više ukopa. Pronađen je veliki broj kamenog namještaja. Spomenički kompleks je konzerviran i prezentiran.

Lokacija: Srima
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5324
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Velika Mrdakovica s rimskom cisternom

Arheološko nalazište Velika Mrdakovica je gradinsko naselje (? 141.6) iz prapovijesti i rimskoga doba s pripadajućom nekropolom u južnome podnožju brda. Naselje je utvrđeno dvostrukim bedemima. U neposrednoj blizini, 400 m jugozapadno od naselja, na lokaciji Pišća-Ograđevica, nalazi se cisterna (č. zgr. 433, k. o. Vodice) iz rimskoga perioda izgrađena na ravnoj plohi kamena živca.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6504
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Barokni drveni oltar i slika “Blažena Djevica Marija s Djetetom i svecima”

Oltar je nabavljen u Veneciji i po svom likovnom oblikovanju jedinstven je među oltarima 17. stoljeća. Rađen u tehnici rezbarenog polikromiranog drva s bogatom pozlatom.U središtu oltara je oltarna slika „Bogorodica s Djetetom i svecima“. Slika nepoznatog autora napravljena je u tehnici ulje na platnu. Slika u gornjem dijelu prikazuje Bogorodicu kako sjedi na oblaku te pridržava malog Isusa koji joj stoji u krilu. Ispod Bogorodice naslikani su sv. Roko i sv. Ante Padovanski.

Lokacija: Prvić Šepurine
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3789
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Bunje Rašinov stan u Okitu

U vinogradima u Okitu kod Vodica postoji sklop s dvije veće i dvije manje bunje. Veće su spojene šiljastim lukom čemerom ili somićem te prva s ognjištem služi kao kuhinja, a druga je za stanovanje, zapravo za noćenje.Najzanimljiviji građevinski dio svakako je unutrašnji prolaz izveden istom tehnikom kao i svodovi, s profilom šiljastog luka. Osnovni tlocrt većih prostorija, bez naznake prolaza, bio je do visine zida od jednog metra postavljen od prvog graditelja Josipa Strikomana, rođenog oko 1850. godine.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1850. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3659
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Čorićev toranj

Uz kulu je u kasnijem vremenu prigrađen ogradni zid koji formira pravokutno dvorište s gospodarskim objektima. Kula ima prizemlje, dva kata i potkrovlje. Ulaz u kulu je sa zapadne strane kroz prizemlje. Na nadvratniku portala nalaze se tri grba u jako lošem stanju tako da se heraldički raspoznaje samo jedan koji je sukladan grbu na istočnom pročelju objekta. Prizemlju kule završava nejednakom eskarpom, tipično renesansnim shvaćanjem obrambene arhitekture. Kula (današnji Čorićev toranj) vjerojatno je sagrađena u drugoj polovini i krajem 15. ili na samome početku 16. stoljeća kada se strategijske točke šibenskog distrikta intenzivno utvrđuju sredstvima same mletačke vlade.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4067
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Gospe Srimske

Nalazi se na vrhu brijega koji dominira područjem Srime. Jednobrodna je crkva s pravokutnom apsidom, nepravilna tlocrta i pravilne orijentacije. Po jedan portal romaničkih karakteristika nalazi se na pročelnom i južnom zidu lađe. Sastoje se od više segmenata a polukružna luneta je uvučena u odnosu na pragove te je na njoj križ u reljefu. Iznad portala na zapadu je uski okomiti prozor polukružna luka kakav se nalazi i na apsidi. Na vrho pročelja je zvonik na preslicu. Crkva je presvođena bačvastim svodom a nekad je u cjelosti bila pokrivena kamenim pločama. U apsidi se nalazi freska sa prikazom Marije sa Isusom, sv. Vidom i sv. Jurjem.

Lokacija: Srima
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5507
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Gospina Porođenja

Crkva Gospina porođenja jednobrodna je građevina s pravokutnom apsidom. Građena je u cijelosti od kamena s tim da je stariji dio crkve građen pravilnim kamenim kvadrima slaganim u redove, a noviji dio crkve, koji je nastao produživanjem broda crkve 1876. godine, građen je grubljim kamenom i taj dio crkve je završno ožbukan. Crkva ima pravilnu orijentaciju. Lađa i apsida imaju krovove na dvije vode prekrivene kupom kanalicom. Apsida je presvođena prelomljenim gotičkim svodom, a brod ima otvoreno drveno krovište. Na zapadnoj fasadi je pravokutni portal.

Lokacija: Prvić Luka
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3326
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva i samostan sv. Marije od Milosti

Samostan i crkva se nalaze u središtu mjesta uz obalu. Samostan je doživio brojne pregradnje. Sadašnja prostorna koncepcija samostana većinom je iz 16. stoljeća. Središte samostanskog kompleksa je klaustar. U sredini je bunarska kruna. Oko klaustra su prostori za stanovanje. Na jugoistočnoj strani samostana je crkva koja također čini dio samostanskog kompleksa. Počela se graditi vjerojatno u vrijeme gradnje samostana 1461. godine. Današnje gabarite je dobila u prvoj polovici 17. st. Crkva je jednobrodna s dubokom pravokutnom apsidom.

Lokacija: Prvić Luka
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3192
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Našašća sv. Križa

Župna crkva Našašća sv. Križa nalazi se u središtu kulturno-povijesne cjeline Vodica. Crkva je jednobrodna longitudinalna građevina s pravokutnom apsidom. Nepravilne je orijentacije okrenuta svetištem prema sjeveroistoku. Crkva je zidana je od kamena. U centralnoj osi pročelja nalazi se glavni portal s profiliranim okvirima iznad čega je poluobli jastučić s florealnim ukrasima i palmetom koji nosi profilirani nadvratnik. Portal završava prekinutim profiliranim trokutastim zabatom. U središnjoj osi pročelja između zabata glavnog portala i rozete nalazi se višestruko profilirana natpisna ploča s natpisom koji govori o završetku gradnje crkve 1749. godine. Na gornjem dijelu pročelja, iznad kamene natpisne ploče, nalazi se bogato ukrašena kamena rozeta.

Glavno pročelje završava višestruko profiliranim trokutastim zabatom unutar kojeg se nalazi još jedna manja okrugla rozeta bez ukrasa koja ima funkciju prozračivanja krovišta. Zvonik se nalazi u neposrednoj blizini, jugozapadno od crkve. Drugi i treći kat zvonika rastvoreni su lođama, a krov je piramidalan. Prema natpisu na začelnom zidu svetišta crkve Našašća sv. Križa, taj dio crkve sagradio je Ivan Skok 1725. godine. Zvonik crkve počeo je 1752. godine graditi majstor Vicko Macanović. Početkom 19. stoljeća zvonik je dovršen. Župna crkva Našašća sv. Križa značajno je djelo građeno u duhu tendencija domaćih graditelja dalmatinskog settecenta koji polako unose nove barokne elemente ne raskidajući s nekim elementima prošlih stilova od srednjeg vijeka do renesanse i manirizma.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6302
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Crkva sv. Ivana Krstitelja nalazi se u Rakitnici u vodičkom polju. Jednobrodna je longitudinalna građevina s polukružnom apsidom. Građena je od kamena i završno s vanjske i unutrašnje strane ožbukana. Na glavnom pročelju su jednostavna pravokutna vrata s kamenim okvirima.U vrhu zabata crkve je podanak za preslicu s natpisom o popravku crkve 1922. godine i zvonik na preslicu za jedno zvono.
Crkva sv. Ivana Krstitelja sačuvala je srednjovjekovni izgled, a manje preinake (prozori na glavnom pročelju, ravni strop) nisu joj ugrozile izvornost.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5129
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja u Dragišiću nalazi se pod gradinom Dragišić, nadomak istoimenog sela. Crkva je jednobrodna, longitudinalna s kvadratnom apsidom, orijentirana prema jugoistoku. Na glavnom pročelju su pravokutna vrata s jednostavnim kamenim pragovima iznad kojih je profilirani prag i uski prozor prelomljenog luka. U zabatu pročelja diže se visoka preslica za jedno zvono prelomljenog luka. Crkva sv. Jurja u Dragišiću je srednjovjekovni objekt s elementima romaničog i gotičkog stila gradnje.

Lokacija: Čista Velika
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4658
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Križa

Crkva sv. Križa nalazi se na starom groblju u Vodicama. Crkva je jednobrodna s kvadratnom apsidom, orijentirana apsidom prema jugoistoku. Građena je od kamena i u cijelosti ožbukana. Krov na dvije vode pokriven kupom kanalicom imaju brod i apsida. Na kraju sljemena broda je gotički akroterij. Na pročelju su pravokutna vrata s jednostavnim kamenim okvirima. Iznad vrata je okrugli prozor. Pročelje završava velikim podankom na kojem je mala preslica za jedno zvono. U brodu i apsidi je prelomljeni gotički svod.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4657
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradina Dragišić

Obrambeni zid nije u potpunosti sačuvan. Unutar zida ustanvoljeni su ostaci kuća. Kontinuitet života na gradini prati se od ilirskog do u antičko doba, od ranog halštata do kraja 1. st. poslije Krista. Na istočnom dijelu gradine je nekropola. U istraženim grobovima, s različitim ritusom pokapanja, nađeni su bogati nalazi.

Lokacija: Čista Mala
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-0716-1973.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina otoka Prvića

Otok Prvić leži jednu nautičku milju jugoistočno od naselja Vodica. Na otoku su dva naselja: Prvić-Luka i Šepurine, međusobno povezana kilometar dugom cestom. Najprije se razvilo naselje Prvić-Luka na jugoistočnoj strani otoka u dobro zaštićenoj istoimenoj uvali, a naselje Šepurine se smjestilo na jugozapadnoj strani otoka i na Donjoj Bandi oko uvale Draga. Naselje Prvić-Luka formira se oko samostana sv. Marije trećeredaca glagoljaša koji su se nastanili u Luci 1461. godine. Naselje Šepurine uglavnom se nalazi na jugozapadnoj strani oko barokne crkve sv. Jelene sagrađene oko 1620. godine, a širi se prema novoj župnoj crkvi Velike Gospe izgrađenoj 1878. godine koja položajem dominira nad selom.

Lokacija: Prvić Luka
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2456
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina Vodice

Prvi pisani spomen naselja Vodice je iz 1402. godine. Vodice su krajem 16. stoljeća bile utvrđene zidom s kulama radi obrane od Turaka. Danas je od fortifikacija ostala kula pod nazivom ˝Ćorićev toranj˝, nekad posjed šibenske obitelji Fondra. Jače naseljavanje stanovništva iz zaleđa Vodice bilježe za vrijeme povećane turske opasnosti u 16. i 17. stoljeću. Ispod župne crkve nalazi se najstarija jezgra naselja koja se vjerojatno nalazila u okviru obrambenog bedema s glavnim trgom u obliku izduženog nepravilnog pravokutnika.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-3029
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ljetnikovac Draganić – Vrančić

Kompleks ljetnikovca Draganić-Vrančić nalazi se preko puta župne crkve. Kompleks je vjerojatno nekada u cijelosti bio ograđen. Tlocrtno kompleks se sastoji od središnjeg glavnog, plemićkog stambenog objekta, njemu s južne strane prizidan je objekt koji je služio vjerojatno za poslugu i u gospodarske svrhe, a sa sjeverne strane glavnom objektu je prizidana obiteljska kapelica. Sa zapadne strane stambenog dijela nekada se nalazio (danas je posve zapušten) prostor vrta.

Lokacija: Prvić Šepurine
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3348
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Oltar sv. Jurja

Oltar sv. Jurja u Dragišiću izrađen je od drva u obliku retabla. Dimenzija je 250 x 230 cm. Na dva kubusa na predeli s reljefima anđela počivaju dva stupa koji određuju polje za palu, a preko kapitela nose profilirani arhitrav oltara. Nad arhitravom je izvijeni prelomljeni zabat s postoljem u sredini. Cijeli je oltar bogato ukrašen reljefnim vegetabilnim motivima.Retabl predstavlja vrijedan barokni polikromirani rad. Prema stilskim karakteristikama može se datirati u 18.st.

Lokacija: Čista Velika
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2978
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci utvrde Rakitnica

Utvrda Rakitnica sagrađena je na jugoistočnom dijelu Crnog brda na lokaciji pod nazivom Kuline. Potaknuti opasnim prodorom Osmanlija 1509. godine šibenski plemići čine ugovor o gradnji utvrde s lokalnim seljacima. Utvrda Rakitnica trebala je štititi Vodice i Vodičko polje od naglih pljačkaških provala neprijatelja, ali i od ozbiljnije osmanske vojske. Osmanlije su se u Rakitnici uspjele zadržati sve do kraja Morejskog rata (1684. – 1699.) kad su protjerani s područja šibenske komune. Otada je utvrda Rakitnica prepuštena propadanju jer više nije bilo strategijskih razloga za zadržavanjem vojne posade.

Na terenu se uočavaju ostaci fortifikacijskih sklopova i stambenih objekata koji su također bili fortificirani. Najvažniji dio utvrde bio je obrambeni sklop koji nalikuje bastionu, ima znatno veću debljinu bedema i pri dnu zida ima vidljivo izraženi pokos. Utvrda Rakitnica dio je obrambenog sustava kojim je šibenska komuna početkom 16. stoljeća štitila sjeverozapadni dio svog teritorija od osmanskih provala te je stoga treba štititi kao kulturno dobro.

Lokacija: Vodice
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1509. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5407
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Rodini stanovi

Rodini stanovi nalaze se na istoimenoj lokaciji na poluotoku Srimi zapadno od Šibenika. Suhozidna su građevina u sastavu nekadašnjeg sezonskog naselja stanovnika Prvić Luke, korištenog u odgovarajućim dijelovima godine za obrađivanje zemljišnih posjeda na poluotoku Srimi.
Rodini stanovi koji datiraju u početak druge polovine 19. stoljeća, najsloženiji su postojeći primjer razvedene poljske građevine s prostorijom pod nepravim svodom. Dvije vanjske nepravo svođene prostorije (ostave ili zamke za životinje) jedinstveni su primjer na istočnoj obali Jadrana. Također je iznimna rijetkost postojanje nepravo svođene manje prostorije unutar veće nepravo svođene prostorije.

Lokacija: Srima
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6022
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka Draganić-Vrančić

Zbirka Draganić – Vrančić na otoku Prviću sastoji se od 25 predmeta koji imaju status kulturnog dobra. Kulturno povijesnom i umjetničkom vrijednošću ističu se Portret Fausta Vrančića iz 1605.g., portreti Ivana i Petra Pesara iz 18. st., bakrotisak Antuna Vrančića iz 1556.g. te slika Madona s Djetetom i sv. Josipom iz 15./16. st.

Lokacija: Prvić Šepurine
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: RST-21-1966.
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska