Kulturna dobra grada Trilj

Na području grada Trilj nalazi se 27 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra grada Trilj:

 • Arheološka zbirka
 • Arheološko nalazište GardunArheološko nalazište gradina Križina i rimska cestaArheološko nalazište gradina MedušaArheološko nalazište GrebčineArheološko nalazište GrebčineArheološko nalazište i utvrda NutjakArheološko nalazište Krnjačina gomilaArheološko nalazište VelićArheološko nalazište-korito rijeke Rude i CetineBugarinova mlinicaČosića mlinica i most na rječici GrabCrkva Gospe od Ružarija i arheološko nalazišteCrkva sv. AnteCrkva sv. Mihovila s arheološkim nalazištemCrkva sv. Roka (sv. Fabijana i Sebastijana)Etnografska Zbirka AkrapGornja Čosića mlinica na rječici GrabuMost na GrabuMuzej Triljskog kraja – muzejska građaRuralna cjelina GrubišićiSamardžića mlinica, kuće i most na rječici GrabuTvrđava Čačvina i crkva Svih Svetih ispod tvrđaveUrsića mlinicaVodospremaVodosprema (lokva) VrpoljeZbirka sakralnih predmeta u crkvi Gospe od Ružarija

  Arheološka zbirka

  Arheološka zbirka sadrži 223 predmeta koji datiraju od prapovijesti do srednjeg vijeka. Najveći broj predmeta pripada prapovijesnim razdobljima. Najzastupljenije su kamene rukotvorine: sjekire, noževi, strelice, privjesci i dr. Izdvajaju se primjerci od kremena i opsidijana, bronce i željza. Posebno je vrijedna u cijelosti očuvana neukrašena brončanodobna posuda. Od metalnih predmeta izdvajaju se primjerci koplja, bodeža i sjekira, te naročito željeznodobna brončana fibula sa stiliziranom glavom ptice.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2866
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gardun

  Smješten je na području sela Gardun, na visokoj zaravni iznad Trilja na rijeci Cetini. Izvanredan strateški položaj (kontrola prijelaza preko rijeke Cetine-Pons Tiluri) uvjetovao je kontinuitet života od ilirske gradine, rimskog logora do kasnoantičkog kastela. Ovdje je podignut rimski vojni logor Tilurium-tabor VII. rimske legije i drugih manjih vojnih postrojbi. Od 1997.g. provode se sustavna arheološka istraživanja. Otkriveni su ostatci bedema logora, monumentalne antičke građevine s kontraforima, vodosprema, te objekt s mozaikom i dr.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2315
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište gradina Križina i rimska cesta

  Arheološko nalazište nalazi se istočno od ceste Trilj – Kamensko, na položaju Gubavica u naselju Vedrine kod Trilja. Gradina Križina smještena je na krajnjem zapadnom izdanku brda Kosmaš. Na vrhu i zapadnoj padini brda sačuvana je prapovijesna gradina čiji je manji plato okružen visokim i širokim kamenim nasipom.Nasip je ostatak obrambenog suhozidnog bedema. U blizini se nalaze ostatci rimske ceste sa sačuvanim kolotracima (spurille).

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4636
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište gradina Meduša

  Prapovijesno arheološko nalazište gradina Meduša nalazi se na prijevoju između Vrpolja i Strizirepa, na rubu strizirepske krške zaravni, iznad zaselka Anđelići u Vrpolju, na području Grada Trilja. U podnožju gradine na istočnoj i sjeverozapadnoj strani pruža se lokalna cesta Vrpolje – Strizirep. Gradina Meduša nije arheološki istražena.
  Gradina je u tlocrtu ovalnog oblika, promjera oko 100 metara. Na južnoj i istočnoj strani gradine vidljiv je masivni kameni nasip koji je vjerojatno dio snažnoga suhozidnog bedema. Veći je dio platoa gradine stjenovit i prekriven niskim raslinjem.
  Gradina Meduša svojim istaknutim položajem dominira selom Vrpoljem, odakle se nadzirala dionica važne prapovijesne komunikacije koja je povezivala gradinska naselja na priobalju s unutrašnjošću Dalmacije pa se i vizualno komuniciralo s drugim strateškim punktovima, primjerice s obližnjom Gomilom u Vlakama na Jelinku, Žutinom gomilom i Čačvinom.
  Arheološko nalazište gradina Meduša ima značajno mjesto u prostoru koji svjedoči o prapovijesnim zbivanjima na području srednje Dalmacije, poglavito za brončanodobno i željeznodobno razdoblje.

  Lokacija: Vrpolje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5885
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Grebčine

  Arheološko nalazište Grebčine nalazi se uz državnu cestu Trilj – Sinj oko 300 metara istočno od Džakulinih kuća u Košutama na području Grada Trilja. Na ovom položaju evidentirano je kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima. Srednjovjekovno groblje sa stećcima pruža se na blago uzvišenom položaju s lijeve i desne strane ceste u dužini oko 150 metara. Između gustog i niskog raslinja nalazi se 15-tak stećaka, od toga 6 položenih u obliku sanduka i jedan u obliku križa (križina). Analogno drugim kasnosrednjovjekovnim grobljima na području Cetinske krajine, groblje u Košutama može se datirati od 13. do početka 16. stoljeća.

  Lokacija: Košute
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5787
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Grebčine

  Na položaju Grebčine u Vrpolju kod Trilja, s južne strane nerazvrstane ceste br. 1855 Vrpolje – Velić nalazi se kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima. Preko istočnog dijela groblja prolazi makadamski seoski put. Nalazište je dijelom oštećeno postavljanjem stupova dalekovoda. Na groblju se nalazi pedesetak nadgrobnih spomenika – stećaka. Arheološka iskapanja nisu se obavljala. Evidentirano je nekoliko stećaka u obliku sanduka i jedan antropomorfni stećak. Većina grobova je obilježena neukrašenim nadgrobnim pločama. Samo jedan stećak u obliku sanduka ukrašen je reljefnim motivom tordirane vrpce i kola.
  Groblje u Vrpolju smješteno je uz vjekovnu transverzalu koja je tijekom prapovijesti, antike, srednjeg i novog vijeka bila glavna komunikacijska poveznica jadranske obale s unutrašnjošću Dalmacije. Srednjovjekovno groblje datira se u razdoblje od 13. do početka 16. stoljeća.
  Arheološko nalazište Grebčine u Vrpolju važno je za proučavanje rasprostranjenosti i tipologije stećaka, te valorizacije kasnosrednjovjekovnih groblja te stoga ima svojstvo kulturnog dobra.

  Lokacija: Vrpolje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5813
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište i utvrda Nutjak

  Utvrda Nutjak nalazi se oko 3 km nizvodno od Trilja. Podignuta je na litici iznad desne obale rijeke Cetine. Krajem 15. st. poljički vojvoda Žarko Dražojević inicirao je izgradnju tvrđave kako bi ojačao sjevernu granicu Poljičke kneževine u obrani od Turaka.Glavni ulaz u tvrđavu nalazi se na zapadnom bedemu koji je djelomično sačuvan u dužini od oko 7 m i visini od 4 m. Unutar tvrđave otkriveno je manje dvorište, niz objekata i prostorija čija namjena nije još određena. Cijelim sklopom dominira velika kružna kula, zidana od djelomično obrađenih kamenih blokova vezanih žbukom, s dva lica ziđa i ispunom od manjeg kamena i žbuke. Na terasama južno od kule nalaze se temeljni ostatci drugih objekata, a sjeverozapadno se pruža prilazni put.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5289
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Krnjačina gomila

  Prapovijesno arheološko nalazište Krnjačina gomila nalazi se na jugozapadnom rubnom dijelu Sinjskog polja, s južne strane državne ceste Trilj – Sinj, na području Grada Trilja. Gomila je podignuta na sjevernoj strani brda Kršine iznad zaselka Žuro u Košutama. Tijekom arheološkog rekognosciranja terena u Košutama evidentirana ja Krnjačina gomila, ali se arheološka iskopavanja nisu obavljala.
  Krnjačina gomila svojim tlocrtom polukružnog oblika slijedi konfiguraciju terena i smjer pružanja brda sjeverozapad – jugoistok. Izrađena je od lomljena kamena lokalnog podrijetla (dimenzije: sjever-jug 90 m, istok-zapad 60 m). Masivni kameni nasip najširi je na sredini gomile (visina 2 m, širina 30 m), dok se prema krajevima sužava. Gomila je podignuta na istaknutom strateškom položaju s kojeg su se mogle nadzirati vitalne prapovijesne komunikacije u Sinjskom polju, te vizualno komunicirati s drugim važnim strateškim punktovima, primjerice s Čačvinom, Gardunom, gradinom Križina, Rarinom gomilom i Čabinom gomilom.
  Važnosti arheološkog nalazišta svakako pridonosi činjenica da je Krnjačina gomila dio šireg sustava utvrđenih prapovijesnih lokaliteta na području Sinjskog polja i doline srednjeg toka rijeke Cetine.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5673
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Velić

  Arheološko nalazište Velić nalazi se između sela Jabuke i Velića kod Trilja, sjeverno od magistralne ceste Trilj – Livno. Arheološkim pregledom terena obavljenim tijekom 2011. godine otkriveni su arhitektonski ostaci bedema i zidova na osnovu kojih se može pretpostaviti da je riječ o utvrđenom antičkom naselju.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5709
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište-korito rijeke Rude i Cetine

  U koritu rijeke Cetine u Trilju (od utoka rijeke Rude u Cetinu oko 700 m uzvodno od triljskog mosta do negdašnjeg otočića na Cetini oko 300 m nizvodno od mosta) pronađen je veliki broj dragocjenih arheoloških predmeta koji pripadaju različitim vremenskim razdobljima (prapovijest, antika i srednji vijek). Najveća koncentracija nalaza je na položaju Velikog i Malog Drinića i na utoku Rude u Cetinu. Najbrojniji nalazi su iz prapovijesti i antike: mačevi, noževi, koplja ,sjekire, ukrašeni umbo štita, šljemovi, nakit, novac, keramički ulomci, brončane posude i dr. Podrijetlo arheoloških predmeta u koritu rijeke Cetine još nije utvrđeno.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1380
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Bugarinova mlinica

  Bugarinova mlinica je kašikara, mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom. Izvorno je bila prizemnica, građena od priklesanog kamena,dvostrešnog krova pokrivenog utorenim crijepom. Uz mlinicu je katnica sa štalom u prizemlju, na katu je bio mlinarev stan. Mlinica je promjene doživjela 80-tih godina kada je proširen prostor ispred mlinice koji je postavljen na betonskim stupovima pa su zagrađeni lukovi, a mlinici je dograđena betonska prizemnica ravnog krova. Kasnije je na mlinicu u betonu nadograđen kat zidova obloženih lijepljenim kamenim pločama i otvora neprimjerenih dimenzija. Nizvodno od mlinice je sagrađeno ribogojilište. Unutrašnje i vanjsko mlinsko postrojenje je sačuvano.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5483
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Čosića mlinica i most na rječici Grab

  Čosića mlinica nalazi se na desnoj obali rječice Grab. Tipa je kašikare tj. mlinice sa vodoravno položenim mlinskim kolima smještenima pod svodovima zgrade. Imala je 4 mlinska kola te stupu i badanj koji nisu u potpunosti sačuvani. Unutrašnje i vanjsko mlinsko postrojenje je sačuvano te se mlinica i danas koristi. Uz mlinicu se nalazi manji kameni most koji je služio kao pješački prijelaz iz okolnih mjesta prema mlinici i Grabu.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5014
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Ružarija i arheološko nalazište

  Crkva Gospe od Ružarija je područna crkva u selu Velić kod Trilja, a pripada župi Grab. To je mala, jednobrodna, kamena građevina s dvostrešnim krovom, pokrivena utorenim betonskim crijepom (izvorno kamenim pločama), koja se prvi put spominje u vizitaciji nadbiskupa Bizze 1750. g., kao kapela Gospe od Sedam Žalosti. Od 1789.g. naziva se kapela Gospe od Ružarija. Po karakteristikama gradnje (masivni kameni blokovi na uglovima, pokrov kamenom pločom, zvonik na preslicu ispod kojeg je okular, postojanje stećaka uokolo crkve) crkva bi mogla biti i znatno starija. Unutrašnjost crkve bila je oslikana, što je vidljivo na mjestima gdje je otpala naknadno nanesena žbuka.

  Lokacija: Velić, Velić
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4786
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ante

  Crkva sv. Ante podignuta je kod zaseoka Bulati u Bisku. Jednobrodna crkva građena je masivnim kamenom bez prozora i sa klesanom preslicom na pročelju. Podignuta je pol. 18. st. kao obiteljska kapela obitelji Bulat. Na glavnom oltaru je oslikani drveni antependij.

  Lokacija: Bisko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1088
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila s arheološkim nalazištem

  Župna crkva sv. Mihovila u Bisku izgrađena je na groblju, a svoj je današnji oblik dobila 1753. g. proširenjem starije crkve koja se u izvorima spominje još krajem 16. st. Crkva je prostrana jednobrodna građevina s kvadratičnom apsidom na istoku i glavnim pročeljem prema zapadu, na kojem je jednostavan portal flankiran kvadratnim prozorima i dvije ploče s natpisima o gradnji 1753. i posvećenju crkve na hrvatskom jeziku 1769. g. od trogirskog biskupa Ivana Luke Garanjina. U zabatu pročelje ja tordijelna preslica ukrašena plitkim cvjetnim ornamentom.

  Lokacija: Bisko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4891
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka (sv. Fabijana i Sebastijana)

  Crkva sv. Roka jednobrodna je barokna građevina smještena na brežuljku iznad sela Bisko. Pravokutnog je tlocrta, bez apside, svođena bačvastim svodom. Zidana je priklesanim kamenom. Na glavnom pročelju kapele su ulazna vrata sa monolitnim kamenim nadvratnikom na kojem je uklesana 1744. godina, rustična rozeta i u zabatu jednodijelni lučni zvonik na preslicu. U unutrašnjosti crkve je rustični zidani oltar s kipom sv. Roka i sv. Sebastijana.

  Lokacija: Bisko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1744. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4874
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska Zbirka Akrap

  Etnografska zbirka Akrap, koja broji 82 predmeta, u vlasništvu je Ante Akrapa. Vlasnik je zbirku prikupio višegodišnjim trudom i zalaganjem, te je time značajno pridonio očuvanju etnografske baštine. Inventar zbirke prikupljen je na području Cetinske krajine, dio je obiteljsko vlasništvo, dio je prikupljen u mjestu Voštane, a dio je nabavljen otkupom. Osobitost i najveća vrijednost zbirke Akrap su drvorezbareni predmeti korišteni u domaćinstvu, a koje je većinom izrađivalo lokalno stanovništvo. Zbirka se visoko valorizira obzirom na raznovrsnost i očuvanost predmeta, a kao cjelina dokumentira kulturu stanovanja, način privređivanja, znanja i umijeća stanovnika ovog kraja.

  Lokacija: Voštane
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4732
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gornja Čosića mlinica na rječici Grabu

  Mlinica je smještena na desnoj obali rječice Grab. U narodu je bila poznata kao Čosića mlinica. Mlinica je bila tipa kašikara i imala je četiri horizontalno postavljena mlinska kola. Još 70-tih godina je bila napuštena, a danas je gotovo u potpunosti urušena.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5227
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most na Grabu

  Usred naselja Grab, a preko istoimenog potoka nalazi se kameni most s pet zasvođenih otvora polukružnog oblika. Lukovi se oslanjaju na kamene pilone pravokutnog presjeka s uzvodnim i nizvodnim zaobljenim kljunom. Izmijenjen je izvorni izgled nadgrađa mosta, umjesto izvorne ograde izvedena je betonska ploča sa utilitarnom željeznom ogradom i proširena je kolna površina. I pored navedenih izmjena karakter izvorne konstrukcije mosta je zadržan. Most u Grabu predstavlja lijep građevinski utilitarni i kulturno povijesni spomenik, sagrađen u prvoj polovini 19. st.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4879
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej Triljskog kraja – muzejska građa

  Muzej Triljskog kraja istražuje, čuva i dokumentira kulturnu baštinu s područja Trilja, ponajprije arheološku, a potom i etnografsku i kulturno – povijesnu. Zaštićena muzejska građa obuhvaća Zbirku antike koja čuva materijal sa lokaliteta Tilurium – rimskog vojnog logora na položaju sela Gardun, Zbirku prapovijesti s predmetima od neolitika do nove ere, kada datiraju prva naselja otvorenog tipa uz rijeku Cetinu, Zbirku srednjega vijeka s nalazima iz korita rijeke Cetine, Zbirku numizmatike u kojoj su primjerci novca iz antičkog razdoblja sa lokaliteta Tilurium te Zbirku etnografije s tradicijskim predmetima važnim za promicanje znanja o tradicijskoj kulturi triljskog kraja.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3608
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Grubišići

  Zaseok Grubišići pripada općini Trilj te se nalazi na području naselja Ljut. Zaseok se formirao na padinama brežuljka tako da je zastićen od sjevernih vjetrova sa okolnih planina. Od stambenih kuća prema zapadu pruža se polje koje sa zaseokom čini jedinstvenu prostornu cjelinu. Grubišići su sačuvali tradicijsku strukturu naselja i oblikovanje kuća, upotrebu tradicijskih materijala uz minimalne intervencije suvremenim materijalima. Zaseok s pripadajućim obradivim površinama te okruženjem niskih krševitih brežuljaka predstavlja područje visoke ambijentalne vrijednosti.

  Lokacija: Trilj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5419
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Samardžića mlinica, kuće i most na rječici Grabu

  Mlinica obitelji Samadžić nalazi se desnoj obali rječice Grab. Mlinica je tipa kašikara-mlinica sa horizontalnim mlinskim kolom. Građena je od kamena većih dimenzija, ujednačene veličine slaganog u horizontalne redove, dvostrešno drveno krovište pokriveno je dijelom utorenim crijepom, dijelom kamenom pločom. Na zgradi su dvoja dvokrilna i jedna jednokrilna vrata. Mlin ima šest mlinova koja su još uvijek u upotrebi i stupu koja se više ne koristi.
  Most uz mlinicu obitelji Samarđić ima dva otvora polukružna oblika. Građen je od lokalnog kamena sive boje slaganog u horizontalnim redovima. Sa uzvodne strane, na mjestu spajanja dvaju lukova, kameni je kljun. Nema prave ograde, zbog osiguranja je postavljen niz grubo obrađenih debljih kamenih ploča. Mostom, koji pripada tipologiji manjih mostova 19. Stoljeća smještenih uz mlinice, se odvijao pješački promet.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5134
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Čačvina i crkva Svih Svetih ispod tvrđave

  Tvrđava je sagrađena na uzvisini S-I od Trilja za nadzor jedne od najvažnijih komunikacija koja vodi kroz unutrašnjost Dalmacije još od prapovijesti. Tvrđavu čine dvije kule povezane izduženim dvorištem. Istočna kula je veća i bolje sačuvana, izvana je nepravilnog okruglog tlocrta, a iznutra je osmerokutna sa sačuvanim bunarom. Zapadna kula je manja i lošije sačuvana. Utvrđeni su arheološki nalazi od kasne antike do početka 18. st., s naglaskom na kasni srednji vijek. Pod tvrđavom je stara župna crkva sa zvonikom na pročelju, građena u 18. st.

  Lokacija: Čačvina
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. god. do 18. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3920
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ursića mlinica

  Ursića mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom, smještena na gotovo samom izvoru rječice Grab, je grabska najstarija mlinica. Zbog razlike u vodostaju, Ursića mlinica se sastoji od dva dijela, odnosno ljetne i zimske mlinice koje su postavljene jedna uz drugu. Zimska mlinica ima tri, a ljetna dva mlina. U produžetku mlinice nalazi se prostorija u kojoj je nekad boravio mlinar. Građena od priklesanog kamena, većih dimenzija. Kameni pokrov dvostrešnih krovišta zamijenjen je valovitom azbestno-cementnom pločom. Kako se sastoji od ljetnog i zimskog mlina, Ursića mlinica je jedinstvena i značajna za proučavanje tipologije mlinica na području cijele Hrvatske.

  Lokacija: Grab
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4873
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vodosprema

  Vodosprema (lokva-pojilište) u selu Velić, nalazi se neposredno uz južnu stranu državne ceste D-220 na trasi Trilj-Kamensko, na udaljenosti od oko 400 m od skretanja prema Gornjem selu. Izgrađena je pravilnim kamenim klesancima od lokalnog kamena, početkom dvadesetog stoljeća, za vrijeme druge austrijske uprave. Elipsastog je tlocrtnog oblika (duža os oko 16 m, kraća oko 10 m), s pravokutnim crpilištem i dvije manje kamenice sa svake strane. Prema okolnom terenu je ograđena niskim kamenim zidom.

  Lokacija: Velić
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4863
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vodosprema (lokva) Vrpolje

  Mjesto Vrpolje je smješteno južno od današnje glavne ceste koja vodi od Trilja prema unutrašnjosti. Početkom 20. stoljeća, u vrijeme druge austrijske uprave gradi se vodosprema, u narodu prozvana lokva, za potrebe samog mjesta Vrpolja i šire okolice, te je zbog toga imala veliki značaj za stanovnike tog kraja. Prema pričama starijih mještana gradnja je dovršena oko 1905. godine. Lokva u Vrpolju predstavlja vrijedan primjer inženjerske arhitekture s početka 20. stoljeća, a kao povijesna građevina predstavlja simbol vremena nastanka.

  Lokacija: Vrpolje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1905. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6185
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka sakralnih predmeta u crkvi Gospe od Ružarija

  Inventar crkve čini dvadeset predmeta koji se mogu datirati u 19./ 20. st. Najvredniji je glavni oltar koji ima sve karakteristike pučkog rada i originalnim bojanim slojem čini cjelinu sa zidnim oslicima. Na žalost, oltarna slika koja je predstavljala Gospu Ružaricu ukradena je. Odlike pučkog majstora nalazimo i u rezbarenom Raspelu koje se nalazi unutar crkve. Najstariji predmet nađen u crkvi Misal je iz 1716 godine štampan u Rimu, na čijim stranicama nalazimo rukom upisana imena župnika. Ostala četiri misala čine uobičajnu opremu crkvica u Dalmaciji. Nađeni misal pisan glagoljicom svjedoči da se u crkvici glagoljalo.
  Ostatci ruha nađeni u crkvi kazuju da je oprema liturgijskim ruhom bila na visokom nivou. Nažalost niti jedan komplet ruha nije očuvan (nađena je samo jedna bursa, tri stole i četiri misnice) komplet zelene stole i misnice govori nam da su i ostale stole imale svoje misnice, manipule i velume samo su na žalost izgubljeni. Ruho je ujednačene kvalitete, istovjetne datacije (19./20. st.) ali kvalitetom materijala i tipičnim neostilskim uzorkom uklapa se u poznate inventare franjevačkih crkava u Makarskoj, Živogošću i Zaostrogu..
  Preostali predmeti od metala (par svijećnjaka, raspelo s metalnim korpusom i škropionica) svjedoče o kvalitetnoj opremi crkve

  Lokacija: Velić
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6313
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska