Kulturna dobra grada Sveti Ivan Zeline

Na području grada Sveti Ivan Zeline nalazi se 32 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra grada Sveti Ivan Zeline:

 • Bočni oltar Majke Božje u crkvi sv. Antuna Padovanskog
 • Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice MarijeCrkva sv. AneCrkva sv. AntunaCrkva sv. DuhaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. JeleneCrkva sv. JurjaCrkva sv. NikoleCrkva sv. PetraCrkva sv. Tri kraljaInventar crkve Majke Božje ŽalosneInventar crkve sv. JurjaIvekovićeva kuća s mlinomKip sv. Antuna PadovanskogKrstionica u crkvi sv. Ivana KrstiteljaKulturno – povijesna cjelina Sveti Ivan ZelinaKurija Adamović-Hellenbach-MikšićKurija DominKurija DomjanićKurija FodrociKurija LentulajKurija Omilje (Čačković-Štajduhar)Kurija ŠvarcovinaMuzej Sveti Ivan Zelina- muzejska građaOrgulje u crkvi sv. Tri kraljaSkulptura Bogorodice s Djetetom i Skulptura Anđela čuvaraStari grad ZelingradTradicijska kuća Gegač, Nazorova 31Tradicijska vinogradarska klijetZgrada, Ulica braće Radić 4Zgrada, Ulica Matije Gupca 21

  Bočni oltar Majke Božje u crkvi sv. Antuna Padovanskog

  Drvorezbareni polikromirani i repolikromirani lijevi bočni oltar BDM u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Blaškovcu zanimljiv je spoj sedam različitih elemenata iz 18. i 19. stoljeća s neznanih lokacija, koji zajedno čine neuobičajenu, ali uspješno ostvarenu oltarnu kompoziciju. Oltar je smješten na lijevoj, čeonoj strani trijumfalnoga luka lađe crkve, a kao i preostali sakralni inventar, ovdje je dopremljen iz, za sada, neznanih objekata. Stojeći na zidanoj menzi, sastavni elementi ovoga oltara tipa svetohranište sastoje se od sedam različitih dijelova: svetohranište, skulptura Bogorodice s Djetetom, dva kipa anđela-putta, kipovi sv. Joakime i sv. Ane, te reljefni prikaz simbola Boga Oca.

  Lokacija: Blaškovec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4844
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice Marije

  Crkva je sagrađena 1807. godine u oblicima baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta zaobljenih kutova s užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom, sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. U cijelosti je svođena. Barokni oltar velikih dimenzija prekriva začelni zid svetišta i najvrjedniji je dio inventara.

  Lokacija: Prepolno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1807. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1878
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ane

  Klasicistička crkva malih dimenzija sagrađena sredinom 19.stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, s poligonalnim svetištem širine jednake brodu i zvonikom nad glavnim pročeljem. Između prostora broda svođenog češkom kapom i svetišta nadsvođenog polukupolom nalazi se zaobljen trijumfalni luk. Na glavnom oltaru postavljene su figure anđela i slika sv. Petra i Pavla, a najvjerojatnije potječu s nekog starijeg oltara. Cjelinu s oltarom predstavlja retabl naslikan na začelnom zidu svetišta sa središnjim prikazom sv. Ane kako poučava Bogorodicu. Unutrašnjost je oslikana oko 1910. godine.

  Lokacija: Donja Zelina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2769
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Antuna

  Crkva je sagrađena u oblicima tipičnim za prijelaz iz 18. u 19.stoljeće na posjedu patrona Draškovića. Obnovljena je krajem 19.st. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim polukružno zaključenim svođenim svetištem i sakristijom. U sredini glavnog pročelja smješten je zvonik. Sačuvan je vrijedan barokni inventar.

  Lokacija: Blaškovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3195
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha u Vrtačama nalazi se na brežuljku odakle se pruža lijep pogled na zelinsku okolicu. Podignuta je 1910. na mjestu starijeg objekta. To je longitudinalna jednobrodna građevina s užom i nižom trostranom apsidom te četverokutnim zvonikom ispred glavnog pročelja. Uz južnu stranu apside nalazi se sakristija. Lađa je svođena koritastim svodom. Neostilske oltare Srca Isusovog i Silaska Duha Svetog izradio je 1912. i 1913. A. Zoratti iz Maribora. Orgulje vjerojatno potječu iz starije kapele, dok je drvena propovjedaonica uz južni zid lađe mlađe datacije. Crkva predstavlja značajan primjerak sakralne arhitekture Zagrebačke županije.

  Lokacija: Kalinje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3829
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva baroknih karakteristika sagrađena je krajem 18. stoljeća na mjestu starije srednjovjekovne građevine, od koje je sačuvan zvonik smješten u središnjoj osi glavnog pročelja. Jednobrodna je građevina, užeg svetišta zaključenog zaobljenom apsidom. Svođena je češkim svodovima. U unutrašnjosti je djelomično sačuvan vrijedan barokni inventar iz 18. stoljeća. Osim arhitektonskog, crkva ima povijesni i urbanistički značaj za grad Sveti Ivan Zelina.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1898
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jelene

  Izvorno gotička građevina iz druge polovine 16. st. povijesno je bila okružena drvenim palisadama i jarkom, što upućuje na obrambenu funkciju. Pregradnjom u neogotičkim oblicima dobiva današnji izgled 1866. godine, kada je bila u funkciji kapele kurije Adamovich-Hellenbach-Mikšić smještene u neposrednoj blizini. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta i jednokatna, što je njezina specifičnost povezana s obrambenom namjenom. Zaključena je poligonalnim svetištem uz koje je sa sjeverne strane smještena sakristija, a nad glavnim pročeljem izdiže se manji drveni zvonik. Svođena je, s parovima stupova u brodu koji stvaraju dojam trobrodnosti. Sačuvani su pojedini gotički arhitektonski elementi, a inventar je iz 19.stoljeća.

  Lokacija: Sveta Helena
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2063
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva klasicističkih obilježja današnji izgled dobila je 1860., ali sadrži arhitektonske elemente poput okvira na ulazu u sakristiju ili obrađenih ugaonih klesanaca, koji ukazuju na moguće srednjovjekovno porijeklo. Pripada tipu jednobrodnih građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. U cijelosti je svođena češkim kapama i velikim dijelom oslikana. Djelomično je sačuvan barokni inventar.

  Lokacija: Gornje Psarjevo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1860. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2833
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Župna crkva sv. Nikole u Donjoj Zelini nalazi se južno od ceste Zagreb – Sveti Ivan Zelina. Sagrađena je sredinom 17. stoljeća u baroknim stilskim oblicima na mjestu starijeg objekta. To je longitudinalna jednobrodna građevina s polukružnim svetištem i četverokutnim zvonikom uz glavno pročelje. Lađa ima ravan strop, svetište je svođeno bačvastim svodom sa susvodnicama, a kapele imaju križni svod. Oslici i crkveni inventar (kapele i oltari) izveden je tijekom 19. stoljeća. Sjeverno od crkve nalazi se noviji župni dvor te ambijentalno vrijedna učiteljska kuća iz druge polovice 19. stoljeća koja je obnovljena u skladu s izvornim izgledom. Građevine čine vrijednu kulturno – povijesnu cjelinu donjozelinskog kraja.

  Lokacija: Donja Zelina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1650. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3536
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Izvorno kasnoromanička građevina iz 13.st. pregrađena je u razdoblju gotike, barokizirana u 17. st. te obnovljena 1913. godine, a ubraja se u najznačajnije srednjovjekovne sakralne građevine sjeverozapadne Hrvatske. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem i zvonikom nad zapadnim pročeljem. Nad brodom je drveni strop, a nad svetištem gotički križni svod. Osim očuvanosti izvornog srednjovjekovnog arhitektonskog sloja, veliku vrijednost predstavlja velik broj sačuvanih slojeva žbuke i figuralni oslik unutrašnjosti iz nekoliko faza. Najstariji sloj zidnih slika datiran je u 14. st., a slijedeći nastaje krajem 14. i početkom 15. st., dok je vrijeme nastanka trećeg slikanog sloja vjerojatno kraj 15. st. Dobro očuvane zidne slike izvorno u cijelosti oslikane unutrašnjosti najveća su vrijednost crkve.

  Lokacija: Novo Mjesto
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1885
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Tri kralja

  Proštenjarska barokna crkva s cinktorom je jednobrodna nadsvođena građevina poligonalno zaključenog svetišta formiranog u širini broda sa zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prvotna zidana kapela iz 1669. godine obnovljena je 1726. kada dobiva današnji oblik. Duž sjeverne strane nižu se sakristija, poligonalno zaključena kapele sv. Elizabete te dvije manje kapele sv. Tri kralja i sv. Roka. Sačuvan je vrijedan figuralni oslik interijera, stucco-dekoracija i inventar baroknih obilježja koji formiraju cjelovit barokni ambijent. Vrijednosti crkve pridonosi i cinktor, čija je specifičnost što osim uobičajenog niza arkada prema dvorištu i na vanjskoj strani ima formirane trjemove za potrebe trgovanja na proštenjima.

  Lokacija: Komin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2487
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Majke Božje Žalosne

  Kapela Majke Božje od Sedam Žalosti u Prepolnom sačuvala je vrijedan inventar među kojim se posebno ističe monumentalni glavni oltar, rad kipara Franje Antuna Strauba iz 1764. godine. Iznimna kvaliteta kiparskog oblikovanja očituje se u vješto modeliranim skulpturama u laganom pokretu, te profinjenih i ljupkih izraza lica koja uvjerljivo odražavaju graciozni rokoko senzibilitet. Oltar s kiparskim djelima izuzetne vrsnoće izdvaja se svojim vrhunskim ostvarenjem unutar cjelokupne sakralne baštine kontinentalne Hrvatske.
  Uz desnu stranu trijumfalnoga luka nalazi se bočni oltar sv. Barbare iz 1791. godine. Riječ je o djelu neznanoga majstora, koje odlikuje jednostavnost arhitektonske kompozicije, utišana dekorativnost ornamentalnih profilacija, te kvalitetno modelirane skulpture svetica suzdržanog raspoloženja, predstavljajući vrijedan primjer kiparskoga stvaralaštva i altaristike pri samome kraju 18. stoljeća.
  Uz zid lađe smještena je i propovjedaonica, kvalitetan rad neznane radionice također s kraja 18. stoljeća, te dvije ispovjedaonice s kraja 19. stoljeća.

  Lokacija: Prepolno
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.
  Autor: Franjo Antun Straub

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6003
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Jurja

  Od sakralnog inventara naročito se ističe dobro očuvan glavni oltar u svetištu, nastao u neznanoj radionici oko 1660. godine. Oblikovanje skulptura i ornamentika hrskavice odražavaju kasnomanirističku estetiku, a oltar se ističe ne samo u zelinskom kraju, već i na širem području sjeverozapadne Hrvatske. U lađi su smještene četiri svetačke skulpture iz prve polovine 18. stoljeća, koje su vjerojatno pripadale danas izgubljenim bočnim oltarima, a koji su zamijenjeni iluzionističkim retablima naslikanim na zidu s oltarnim palama. Tu je i jednostavno oblikovana propovjedaonica iz druge polovine 19. stoljeća bez ukrasa, te pozitiv na pjevalištu koji stoji kao svjedočanstvo kako su lokalne domaće radionice rješavale zadatak izrade složenih glazbenih instrumenata. Oltari su obogaćeni i kvalitetno rezbarenim svijećnjacima s rezbarenom vrpčasto-lisnatom ornamentikom iz prve polovine 18. stoljeća.
  Inventar kapele sv. Jurja u Gornjem Psarjevu ističe se kao vrijedna sakralna cjelina izraženih spomeničkih ali i povijesno-umjetničkih vrijednosti, s osobitim naglaskom na glavni oltar koji se izdvaja i unutar korpusa oltara 17. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

  Lokacija: Gornje Psarjevo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6509
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ivekovićeva kuća s mlinom

  Ivekovićeva kuća s mlinom nalazi se u Biškupcu Zelinskom, u kraju koji je nekoć imao velik broj mlinova. To je zidana slobodnostojeća katnica podignuta na prijelazu 19. u 20. st. Pravokutne je tlocrtne osnove te pokrivena dvostrešnim krovištem. U prizemlju je bio smješten mlinski pogon, dok je kat imao stambenu namjenu. Stropnu konstrukciju čini drveni grednik ožbukanog podgleda. U neposrednoj blizini nalazi se manja drvena mlinica pravokutnog tlocrta s četverostrešnim krovištem. Građena je od vodoravno slaganih planjki utorenih na uglovima na “hrvatski vugel”. Objekti su bili u funkciji do 1968. te su gotovo jedini primjerci mlinova toga kraja koji su sačuvani u izvornom obliku.

  Lokacija: Biškupec Zelinski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1890. god. do 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3830
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kip sv. Antuna Padovanskog

  Kameni kip sv. Antuna Padovanskog nalazi se u sjevernom dijelu naselja Sveti Ivan Zelina, na križanju Nazorove, Sajmišne i Topličke ulice. Podigla ga je 1822. zelinska obrtnička obitelj Trgovac. Pretpostavlja se da je djelo lokalnog kipara ili radionice. Sastoji se od četverokutne baze izvedene od nepravilnih kamenih blokova manjih dimenzija, stepenaste piramide sa spomen natpisom te stijene na kojoj stoji sv. Antun. Predstavlja jedan od najstarijih sačuvanih primjeraka javne sakralne plastike zelinskog kraja.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina, Križanje Nazorove, Sajmišne i Topličke ulice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1822. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3716
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Krstionica u crkvi sv. Ivana Krstitelja

  Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Zelini sačuvala je sakralni inventar iz različitih faza uređenja crkve tijekom 18. stoljeća. Među njim osobito se ističe krstionica prislonjena uz južni zid lađe. Sastoji se od donjeg kamenog polikromiranog dijela te gornjeg drvorezbarenog, polikromiranog i pozlaćenog dijela. Prema zapisima kanonske vizitacije datira se oko 1760. godine, a premda ime autora nije zabilježeno, očito je riječ o djelu proizašlom iz kvalitetne radionice. Svojim povijesno-umjetničkim vrijednostima ističe se kao visoko kvalitetno ostvarenje ne samo u lokalnoj sredini, već i u širim razmjerima regije.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1760. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5109
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Sveti Ivan Zelina

  Linearno središte naselja Sveti Ivan Zelina je očuvana kulturno-povijesna cjelina nastala uz povijesnu komunikaciju Zagreb-Varaždin s funkcionalnim središtem formiranim na dominantnoj poziciji uz crkvu sv. Ivana Krstitelja. Dva su osnovna elementa očuvanosti naselja, povijesna linijska matrica i niz očuvanih mikroambijenata heterogene gradnje stambeno-poslovnih građevina koje naselju daju karakter. Preko prizemlja javne namjene i uličnih pročelja uređenih u duhu vremena izbalansiran je odnos javnog i privatnog prostora. Vrijedne građevine datiraju od prve polovine 19. do prve polovine 20.st. Akcentirani toranj crkve s povijesnom cjelinom čini skladan povijesni volumen naselja.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3532
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Adamović-Hellenbach-Mikšić

  Kurija Adamovich-Hellenbach-Mikšić nalazi se na osami uz rub naselja Sveta Helena. Sagrađena je na temeljima starijeg dvorca stradalog u potresu 1880. To je prizemnica tlocrtno u obliku slova H zaključena dvostrešnim krovištem. Sastoji se od izduženog središnjeg trakta i poprečno položenih te zabatno završenih krila. Neostilski elementi najočitiji su na eksterijeru: niz slijepih arkadica ispod krovnog vijenca, ugaona rustika izvedena u gruboj žbuci i dr. Unutrašnje prostorije imaju drvene grednike s vrijednim izrezbarenim i oslikanim medaljonima. Planski oblikovan perivoj s početka 19. stoljeća uništen je 1946. Jedna je od značajnijih kurija zelinskog kraja.

  Lokacija: Sveta Helena
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3831
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Domin

  Kurija Domin u Donjoj Topličici nalazi se na osami usred brežuljka. To je prizemnica pravokutne tlocrtne osnove pokrivena četverostrešnim krovištem. Prvotna jednokatna barokna kurija iz 18. stoljeća stradala je u potresu 1880. nakon čega je u obnovi produljena te snižena za kat, a pročelja su oblikovana u skromnim neostilskim oblicima. Od baroknih detalja sačuvan je podrum s češkim i pruskim svodovima. Unutrašnje prostorije organizirane su oko središnjeg hodnika, a stropnu konstrukciju čini drveni grednik ožbukanog podgleda. Uz kuriju se protezao voćnjak i povrtnjak, a u novije vrijeme uređen je manji park sa zelenilom. Predstavlja vrijednu arhitektonsko – pejzažnu cjelinu zelinskog kraja.

  Lokacija: Donja Topličica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3924
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Domjanić

  Kurija Domjanić u Donjoj Zelini nalazi se na osami usred brežuljka. Dio je nekadašnjeg plemićkog imanja od kojeg su još sačuvane gospodarske zgrade, park te prilazna aleja s jablanovima. Građena je od 1905. do 1907. u historicističko – secesijskim oblicima na mjestu starije drvene građevine. To je prizemnica pravokutne tlocrtne osnove s rizalitnim prigradnjama koje se visinski razlikuju, a pokrivena je dvostrešnim krovištem. Unutrašnji raspored prostorija jednostavan je i funkcionalan. Stropnu konstrukciju čini drveni grednik ožbukanog podgleda. Sačuvan je secesijski namještaj, proizvodi umjetničkog obrta i sl. Predstavlja vrijednu arhitektonsko – pejzažnu cjelinu zelinskog kraja.

  Lokacija: Donja Zelina
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1905. god. do 1907. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3651
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Fodroci

  Jednokatna zidana kurija smještena na osami u rubnom dijelu naselja s pripadajućom gospodarskom zgradom sagrađena je u duhu arhitekture prve četvrtine 19.stoljeća. Pravokutnog je tlocrta i simetrično koncipirana, s dvokrakim stubištem u središnjoj osi i bočno raspoređenim prostorijama. Podrum i jedna prostorija prizemlja su svođeni, dok ostale prostorije imaju strop. Kurija zajedno sa zidanim gospodarskim objektom unutar sačuvanog povijesnog ambijenta predstavlja vrijednu profanu cjelinu s početka 19. stoljeća.

  Lokacija: Žitomir
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3925
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Lentulaj

  Kurija smještena na uzvisini u rubnom dijelu naselja sagrađena je krajem 18. st. kao upravna zgrada biškupečkog posjeda te je proširena u historicističkim oblicima u 19. st. Građevina izduljenog pravokutnog tlocrta sastoji se od podruma i visokog prizemlja koje je namijenjeno stanovanju. Osim kamena i opeke u gradnji starijeg dijela u velikoj mjeri je korištena drvena građa. Prostornu organizaciju karakterizira niz međusobno povezanih prostorija duljom osi zgrade, a izgledom eksterijera dominira drveni trijem formiran uz dva pročelja starog dijela te zidani jednokatni trijem u prigrađenom dijelu. Kurija arhitektonski pripada oblikovanju 19. st. uz primjenu elemenata povijesnih stilskih razdoblja u kombinaciji s tradicijskim graditeljstvom te pripada značajnim objektima stambene namjene na zelinskom području.

  Lokacija: Biškupec Zelinski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5316
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Omilje (Čačković-Štajduhar)

  Kurija klasicističkih obilježja sagrađena 1822. godine je jednokatna građevina pravokutnog tlocrta s po jednim plitkim istakom na sjevernom i istočnom pročelju. Tlocrtna dispozicija s grupiranjem prostorija oko središnjeg hodnika ima kasnobarokni karakter. Prostorije prizemlja i podruma su svođene, a na katu je stropna konstrukcija. Osim arhitektonskog oblikovanja ističe se povijesnim značajem s obzirom da je sredinom 19. stoljeća bila okupljalište uglednih iliraca, a u njoj su rođeni i neko vrijeme živjeli slikarica i grafičarka Anka Krizmanić (1896.-1987.) te arhitekt, slikar i kipar Vjenceslav Richter (1917.-2002.).

  Lokacija: Donja Drenova
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2066
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Švarcovina

  Kurija Švarcovina u Nespešu nalazi se na osami usred brežuljka. Podignuta je krajem 18. ili početkom 19. stoljeća u kasnobarokno – klasicističkim oblicima. To je jednokatnica pravokutne tlocrtne osnove pokrivena četverostrešnim krovištem. Eksterijer kurije je naknadnim intervencijama djelomično izgubio izvoran izgled. Unutrašnji raspored prostorija jednostavan je i funkcionalan. Prizemlje je svođeno bačvastim svodom sa susvodnicama, prostorije na katu imaju drvene grednike oslikane geometrijskim motivima. Poluukopani podrum svođen je češkim i bačvastim svodom. Od zelenila je sačuvano nekoliko stabala smreka i pačempresa. Jedna je od vrednijih kurija zelinskog kraja.

  Lokacija: Nespeš
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1790. st. do 1810. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3832
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej Sveti Ivan Zelina- muzejska građa

  Muzej osnovan 1988. godine, smješten je u centru grada Svetog Ivan Zeline u zgradi koju je za potrebe Zadružnog doma 1951. godine projektirao poznati hrvatski arhitekt Stjepan Planić. U Registar kulturnih dobara RH upisana je Likovna zbirka Muzeja koja broji šezdesetak djela većinom manje poznatih autora, uz iznimku tri slike Josipa Generalića nastalim prema motivima iz Domjanićevih pjesama. Ostale slike u zbirci radovi su nastali na dvije likovne kolonije u Svetom Ivanu Zelini s motivima zelinskih vinograda i crkve Sv. Tri kralja u Kominu.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5070
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Tri kralja

  Orgulje neznanoga graditelja štajerske škole s 10 registara, 1 manualom i pedalom, građene su oko 1770. godine. Prema načinu gradnje autor bi mogao biti Simon Ottonischer iz Maribora. Orgulje su prvotno bile pozitiv s 8 registara, bez pedala, kasnije su u začelju kućišta dometnuta dva pedalna registra. U konstrukciji prospekta orgulja još živi duh 17. stoljeća. Orgulje su izvrstan i odlično očuvan povijesni instrument vrlo lijepa zvuka, koji odgovara baroknom ambijentu crkve. Zbog izvorne očuvanosti svirala, zračnice, čak i klavijature s cijelom mehanikom, instrument se ubraja među najznačajnije u Hrvatskoj.

  Lokacija: Komin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1770. god.
  Autor: Simon Ottonischer? – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2424
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura Bogorodice s Djetetom i Skulptura Anđela čuvara

  U pokloncu sv. Florijana u Šalovcu smještena su dva kipa koja potječu iz župne crkve u Svetom Ivanu Zelini.
  Neprimjereni debeli premaz na KIPU BOGORODICE S DJETETOM otežava preciznije iščitavanje autorskog rukopisa te nagrđuje cjelokupnu umjetničku vrijednost skulpture. No, i uz takvo zatečeno stanje, vidljiva je visoka vještina kiparskog oblikovanja neznanoga majstora u vremenu oko 1700. godine, stvorivši kvalitetan kip koji se izdvaja u sakralnoj baštini širega područja.
  KIP ANĐELA ČUVARA smješten je pod malim trokutastim krovom na vanjskom zidu poklonca. Izvorno se spominje 1735. godine u izvještajima kanonskih pohoda kada je stajao na bočnom oltaru Uzašašća Kristova u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Zelini. Skulpturalni par anđela čuvara s djetetom odlikuje se visokom kvalitetom umjetničkom oblikovanja, koja se pripisuje u Zagrebu nastanjenom majstoru Claudiusu Kautzu. Svojom elegancijom i vrsnoćom modeliranja, kip se ubraja u Kautzova uspješnija ostvarenja, izdvojivši se kao vrijedno kiparsko djelo u razmjerima šire regije.

  Lokacija: Šalovec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1700. god. do 1735. god.
  Autor: Claudius Kautz

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6062
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stari grad Zelingrad

  Utvrđeni srednjovjekovni grad nastao je u tri faze koje su datirane u 13.st., nakon 1490. i 1535. godine. Napušten je početkom 17.st. Bio je okružen jarkom, a građen je kamenom. Sastojao se od središnjeg stambenog dijela s unutarnjim dvorištem i vanjskog obrambenog zida s ukupno tri polukružne obrambene kule – dvije na sjevernoj i jedne na jugozapadnoj strani. Stambeni dio obuhvaćao je dvije prostorije ispred kojih je formirano dvorište s cisternom za vodu kružnog tlocrta, zidanom klesancima. U drugom vanjskom dvorištu, opasanom zidom utvrde bio je smješten plato s radionicama te južni objekt s ulazom u grad. Ubraja se među značajne burgove šire okolice Zagreba srednjovjekovnog razdoblja.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3917
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća Gegač, Nazorova 31

  Kuća Gegač nalazi se uz prometnicu u istočnom dijelu naselja Sveti Ivan Zelina. Sagrađena je u prvoj polovici 19. stoljeća. Pravokutne je tlocrtne osnove te pokrivena dvostrešnim krovištem sa skošenim drvenim zabatima. Prizemni kameni dio kuće djelomično je ukopan u teren te ožbukan glatkom žbukom, dok je kat drven i neožbukan. U prizemnom dijelu kuće nekada se nalazila obućarska radionica obitelji Gegač, a kat je imao stambenu funkciju. Stropnu konstrukciju čini drveni grednik ožbukanog podgleda. Jedini je sačuvani primjer tradicijske arhitekture kombinirane obrtničko – stambene namjene u Svetom Ivanu Zelini.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina, Nazorova 31
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1800. god. do 1850. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3652
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska vinogradarska klijet

  Klijet je drvena prizemnica izduženoga oblika čija se tlocrtna os pruža u smjeru sjever – jug. Datira iz 19. st. i građena je masivnim tesanim planjkama koje su na uglovima spojene takozvanim hrvatskim vezom. Temelji su od kamena izvedeni suhozidnom tehnikom. Krovište je dvostrešno, pokriveno glinenim crijepom, dijelom je korišten biber, a dijelom falcani. Zabatni trokuti su zatvoreni daščanom oplatom. Unutrašnjost je dvoprostorna s pristupom u svaku prostoriju izvana. Vrata su očuvana iz vremena izvedbe zgrade. Planjke su ožbukane unutar prostorija smjesom gline i pljeve. Pod je od zemljanog naboja.
  U zgradi se čuva pripadajući tradicijski inventar potreban za održavanje vinograda, berbu i proizvodnju vina. Ističu se dvije stare drvene preše.
  Klijet spada u najstarije drvene zgrade u kraju i do danas je u izvornoj funkciji.

  Lokacija: Marinovec Zelinski
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4881
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada, Ulica braće Radić 4

  Stambena građevina smještena je u povijesnoj jezgri Svetog Ivana Zeline. Sagrađena je 1822. godine kao jednokatnica nepravilne pravokutne tlocrtne osnove sa širokim drvenim trijemom na istočnoj zabatnoj strani. Prostornu organizaciju kata čine tri povezane reprezentativne prostorije orijentirane prema ulici i zaključene ravnim stropom. Podrumski prostor te kuhinja i hodnik u prizemlju svođeni su češkim svodom. Kuća predstavlja vrijedno ostvarenje stambene arhitekture semiurbane tipologije prve polovine 19. stoljeća. Izvorna stolarija, namještaj i pokućstvo svjedoče o ondašnjem građanskom životu u Zelini.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina, Ulica braće Radić 4
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1822. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3653
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada, Ulica Matije Gupca 21

  Stambena zgrada historicističkih karakteristika sagrađena je u periodu između 1861. i 1888. godine. Zidana je kamenom i opekom sastoji se od dvije etaže – donje podrumske i gornje stambene, a tlocrtno je u obliku slova L. Podrumski prostor je nadsvođen. Povijesno je značajna kao jedan od najstarijih sačuvanih objekata u gradu Sveti Ivan Zelina.

  Lokacija: Sveti Ivan Zelina, Ulica Matije Gupca 21
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1861. god. do 1888. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2065
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 4851-522

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska