Kulturna baština grada Slavonskog Broda

Na području grada Slavonskog Broda nalazi se 27 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji muzejska građa, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturnu baštinu grada Slavonskog Broda čine:

Antička potkoljenica (knemida) iz Muzeja Brodskog Posavlja

Antička potkoljenica -knemida (s početka trećeg stoljeća iz vremena dinastije Severa) izrađena od brončanog lima u tehnici iskucavanja i graviranja, posrebrena je i bogato ukrašena. Pronađena je tijekom 1975. g. prilikom vađenja pijeska sa dna rijeke Save. Visina joj je 35 cm a širina 13,5 cm. Središnji ukras predstavlja visoki reljef rimskog boga rata Marsa, a uokolo su crteži mitoloških scena i ornamenti. Način na koji je izrađena i ukrašena, govori nam da se radi o paradnoj ratničkoj opremi visokog dostojanstvenika.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6393
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološka zona unutar grada Slavonskog Broda

Područje grada Slavonskog Broda naseljavano je kontinuirano tijekom 8000 godina, od neolitika do danas. U sjeveroistočnom dijelu zabilježeni su nalazi starčevačke kulture. U srednjem brončanom dobu pojavljuje se tzv. “brodska kultura” lokalna kulturna manifestacija. Kasnom brončanom dobu pripadaju nalazi ostava predmeta iz Gortanove, dio nekropole s paljevinskim grobovima na lokalitetu Galovo te pozicija Bjeliša na kojoj postoje tragovi naseljavanja i iz starijeg željeznog doba. Unutar užeg gradskog područja nalaze se nalazišta iz perioda kasnog brončanog doba, starijeg i mlađeg željeznog doba, rimska Marsonia koja se pružala uz rijeku Savu i srednjovjekovni grad Brod.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 64 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4953
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Osječka ulica – Vrbsko polje”

Prapovijesno arheološko nalazište nalazi se na sjevernom završetku Osječke ulice, na blagom jezičku koji se proteže u pravcu istok – zapad. Mnogobrojni površinski ulomci prapovijesne keramike koji pripadaju vremenu od eneolitika do starijeg željeznog doba ukazuju na postojanje višeslojnog prapovijesnog naselja.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 36 st.p.n.e. do 9 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1715
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Brodska tvrđava

Brodska tvrđava - detalj
Brodska tvrđava – detalj

Tvrđava u Slavonskom Brodu jedna je od najvećih i najznačajnijih baroknih građevina fortifikacijske arhitekture iz doba Eugena Savojskog. Projektirana je Vaubanovim sustavom. Građena je između 1715.-1780. Glavna obrambena linija, u shemi fortifikacija, sastojala se od četiri bastiona, između kojih su bile smještene kurtine. Vanjsku liniju obrane činili su ravelini, linete i kontragarde s opkopima vode. Osnovni i središnji dio tvrđave je Oružni trg (Corp d Place) kvadratnog tlocrta s Kavalirom, kao najznačajnijom zgradom, kurtinama, časničkim paviljonom, vojarnama, središnjom tvrđavskom kapelom, stanom kapelana i tornjem za tvrđavski sat.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1715. god. do 1780. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1294
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Slavonskome Brodu

Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Slavonskom Brodu kao cjelina za koju je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 16. rujna 2011. (klasa: UP-/I-612-06/11-27/12, ur. broj: 565-08/3-11-4) utvrđeno da ima svojstvo kulturnog dobra – sveukupno 998 arhivskih fondova i zbirki:

– u ukupnoj količini od 3.258,08 dužna metra, 53 isprave, 105 tiskovine te 26 mikrofilmskih svitaka,

– nastala u razdoblju od 1698. do 2010. godine,

– čuva se u spremišnim prostorima u Slavonskome Brodu -Augusta Cesarca 1, u Odjelu u Novoj Gradiški – Trg kralja Tomislava 1, Ljudevita Gaja 2-4, ulica Zrinskih 3, te u Odjelu u Požegi – Županijska 13 i Matije Gupca 6,
– pod signaturama: HR-DASB: 1-138, 140-421; HR-DASB-ONG: 1-225 te HR-DASB-OPŽ: 1-353 (ukupno: 998 fondova i zbirki).

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arhivska građa
Vrijeme nastanka: 1725. god. do 2000. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2193
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Cjelina arhivskog gradiva, obiteljski fond obitelji Brlić

Arhivsko gradivo, obiteljski fond obitelji Brlić u ukupnoj količini od 119 arhivskih kutija odnosno 12 dužnih metara nastalo je u razdoblju od 1739. do 2000. godine. Predmetni arhivski fond sadrži unikatno arhivsko gradivo koje se odnosi na jednu od najpoznatijih hrvatskih građanskih obitelji u kojoj je živjela poznata dječja spisateljica Ivana Brlić-Mažuranić. U njemu se dokumentiraju društvena zbivanja i životi znamenitih pojedinaca važnih za povijest, znanost i kulturu Hrvatske.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arhivska građa
Vrijeme nastanka: 1739. god. do 2000. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3070
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Trojstva sa samostanom

Crkva sv. Trojstva, jedna od najvećih u franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda svojim gabaritom dominira baroknim trgom. Gradnja crkve započela je 1727. g. Crkva je jednobrodna, a na lađu se nadovezuje svetište, a uz sjevernu stranu prislonjen je masivni zvonik. Visoko i strmo krovište naglašeno je trokutastim zabatom i dominira arhitektonskim sklopom samostana građenog u karakterističnoj zatvorenoj formi kvadrata. Ulazno pročelje naglašeno je redom visokih, plitkih pilastra, portalom, izmakom središnjeg prozora kao i ovalnim okulusom iznad njega. U zidnim nišama su kipovi sv. Franje i sv. Dominika.

Lokacija: Slavonski Brod, Trg svetog Trojstva 001
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1727. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1293
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda – muzejska građa

U Registar kulturnih dobara upisane su slijedeće zbirke Galerije: Donacija “Ružić” i donacija suvremenih hrvatskih kipara i slikara, Zbirka zavičajnika, Zbirka akvarela i Zbirka moderne i suvremene umjetnosti.
Donacija „Ružić“ i donacija suvremenih hrvatskih kipara i slikara sadrži skulture i slike kipara, slikara, likovnog pedagoga i pisca Branka Ružića iz svih razdoblja umjetnikovoga stvaralaštva te djela njegovih suvremenika koja predstavljaju svojevrsnom retrospektivu hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.
Zbirka akvarela rezultat je pokretanja akvarelističke kolonije „Sava“ 1980. Osnivači kolonije bili su brodski slikari Krunoslav Kern i Predrag Gol. Zbirka suvremene umjetnosti obuhvaća donacije ( Bakić, Lončarić, Murtić, Kožarić, Šutej, Jordan, Babić, Bourek i dr.) i otkupljena djela autora značajnih za lokalnu sredinu (Domac, Filakovac, Becić, Kovačević, Klaić ).

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3911
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Trojstva sa samostanom

Inventar franjevačke crkve Sv. Trojstva i Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu jedan je od najbogatijih baroknih inventara na području sjeverne Hrvatske. Skladno je ukomponiran u baroknu arhitekturu crkve izgrađene 1723. g. Čine ga glavni oltar sv. Trojstva u svetištu s oltarnom palom,i skulpturama svetaca. Oltar je rađen u polikromiranom drvu, a pala tehnikom ulja na platnu. Uz glavni oltar, bogati inventar crkve čine: bočni oltari, propovjedaonica, korske klupe, klecala, ispovjedaonice, nadgrobne ploče, slike, sakristijski ormar i oltar, kaleži i raspela, koji ukazuju na visoku razinu i na vještu i solidnu ruku majstora.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1360
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Mirković – Mušicki – Biga, Ulica Ante Starčevića 43

Kuću Mirković – Mušicki – Biga dao je graditi časnik A. Mirković 1880., a dovršio bankar, trgovac i posjednik M. Mušicki 1895. godine. Tlocrt je u obliku slova L s kolnom vežom. Drveno stubište smješteno je u zglobu između uličnog korpusa i dvorišnog krila. Zidana je opekom. Konstrukcija iznad podruma je „pruski svod“, a iznad prizemlja i kata su drvene grede. Krov je pokriven crijepom, a dekor pročelja neorenesansnog stilskog uzora. Oblikovne cjeline stupnjevane su od jednostavnijeg sokla do profinjenijih oblika kata. Vertikalizam i simetrija dominiraju kompozicijom. Osim osuvremenjivanja instalacija zgrada nije imala građevne mijene. Izvorna namjena bila je stanovanje bogatijeg društvenog sloja. Kroz vrijeme je prenamijenjena u urede, Glazbenu školu. Danas je u njoj Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu.

Lokacija: Slavonski Brod, Ulica A. Starčevića 43
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: Marko Schramm

Oznaka kulturnog dobra: Z-5949
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Slavonski Brod

Kulturno-povijesna cjelina grada zauzima prostor uže povijesne jezgre uključivo s prostorom barokne tvrđave Brod. Grad Slavonski Brod nalazi se u ravnici, na lijevoj obali rijeke Save na mjestu prirodnog prijelaza. Prostor je nastanjivan od prapovijesnih vremena, preko rimske Marsonije, Vojne krajine. Jača urbanizacija započela je dolaskom željeznice i izgradnjom mosta na Savi 1879. U razdoblju historicizma grade se trgovačke katnice pročelja bogato ukrašenih neostilskom arhitektonskom plastikom. U 20. stoljeću građevni fond povijesne strukture upotpunjuju se secesijskom arhitekturom, a između dva rata u urbanoj matrici grada prisutna je i Moderna.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1965
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ljetnikovac i povijesni vrt brodskog uglednog slikara Josipa Muravića

Ljetnikovac i povijesni vrt brodskog uglednog slikara Josipa Muravića u Brodskom Vinogorju nalazi se na brežuljkastim obroncima Dilj-gore na obiteljskom imanju u neposrednoj blizini Slavonskog Broda. 1895. godine, kada se slikar trajno vratio nakon školovanja u Zagrebu i usavršavanja u Beču, ovo pitoreskno područje bilo je ispunjeno nasadama vinograda i pejzažne arhitekture koje su podizale bogate brodske obitelji. Zgrada je služila obitelji za odmor u ljetnim i jesenskim mjesecima. Jednokatnica je pravokutnog tlocrta s poligonalnim završetkom u prizemlju gdje je dnevni boravak iznad kojega je terasa s pogledom na okolinu i poligonalni bazen.. Ovdje se nalazila prostorija – umjetnikov atelje gdje se i danas čuva štafelaj i neke od slika. Muravićeve slike nisu dospjele u velike galerije, ali nam je njegov rad izuzetno vrijedan i značajan. Interijer je opremljen očuvanim secesijskom namještajem. Zgrada je građena opekom koja je ostavljena vidljivom sa stolarijom koja je uokvirena dekorativnim drvenim elementima, zaštićena griljama.
Ljetnikovac okružuje povijesni vrt s mnoštvom egzotičnih vrsta drveća, grmlja i cvijeća koje je nakon slikara sadila njegova kći, prva žena profesor biologije na brodskoj gimnaziji, Marija Avilova, a i danas održavaju i njeguju u izvornom izgledu te s osobitom pažnjom unuka Tanja Kovačević i praunuke Lidija Kovačević i Ljiljana Ožanić.

Lokacija: Slavonski Brod, Brodsko Vinogorje
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4808
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Brodskog Posavlja – Arheološka zbirka

Arheološka zbirka Muzeja Brodskog Posavlja, kao sastavni dio fundusa, formirana je 1934. godine. Materijal skupljen na području Brodsko-posavske regije pripada najstarijim vremenskim razdobljima, a ujedno je i dokaz kontinuirane naseljenosti ovog područja od mlađeg kamenog doba.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 1934. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-58-1975.
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Brodskog Posavlja – muzejska građa

Muzej Brodskog Posavlja smješten u baroknoj zgradi Gradskog magistrata iz 18. st., posjeduje raznovrsnu zavičajnu građu raspoređenu u Prirodoslovnom Arheološkom, Etnografskom, Kulturno-povijesnom, Galerijskom odjelu i Odjelu suvremene povijesti. U Registar kulturnih dobara upisana je Tehnička zbirka, Geološko -paleontološka zbirka, Mineraloško – petrografska zbirka, Zbirka zidnjaka, Zbirka ponjava, Zbirka igračaka, Zbirka slika i crteža Vasilija Petroviča Antipova, Zbirka običaja, vjerovanja i narodne medicine, Zbirka dokumentarne građe II, Zbirka umjetnina 18. i 19. stoljeća , Zbirka umjetnina druge polovine 20. stoljeća, Zbirka razglednica, Zbirka tekstila i Zbirka ostava kasnog brončanog doba.
Rješenjima o registraciji iz 1975., 1976. i 1984. godine zaštićene su i Numizmatička zbirka (ROS-57/75), Arheološka zbirka (ROS-58/75), Zbirka Radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta (ROS-133/84).
Zasebnim rješenjem kao pojedinačno kulturno dobro .zaštićena je Antička potkoljenica (knemida) iz Muzeja ( Z – 6394).

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5114
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Brodskog Posavlja – Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka, formirana 1934. godine kada je osnovan i Muzej, obuhvaća primjerke novca od rimskog perioda do srednjeg vijeka. Novac je pronađen na brodsko- posavskom području i predstavlja značajan dokument intenzivne razmjene i trgovanja, a istodobno je i povijesni, ekonomski i umjetnički dokument vremena u kome je nastao.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 1934. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-57
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Brodskog Posavlja – Zbirka radnički i NOB pokret

Zbirka radnički i narodnooslobodilački pokret obuhvaća dokumente, fotografije i različite predmete vezane za radnički pokret i razdoblje II. svjetskog rata brodskog kraja, a od 1990. godine nalazi se u odjelu suvremene povijesti Muzeja Brodskog Posavlja.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 1972. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-133
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva

Orgulje u crkvi Sv. Trojstva u Franjevačkom samostanu mehaničkog su sustava, očuvani instrument franjevačkog graditelja Ignacija Lehnera. Uz pomoć franjevaca Fridolina Wagnera i Šimuna Frimmela izgrađene su između 1836.-38. Snažne zvučnosti u velikom prostoru samostanske crkve, orgulje su značajan instrument prve polovice 19. st. u Hrvatskoj. Kućište je oblikovano s dva trodijelna krila i sviraonikom u sredini. Otvori svirala prekriveni su dekorativnim zavjesama uokvirenim stepenasto oblikovanim letvicama koje se spuštaju po kosini svirala. Na kučištu je i pet figurica anđela svirača, vješto i meko oblikovanih korpusa.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1836. god. do 1838. god.
Autor: Ignacije Lehner

Oznaka kulturnog dobra: Z-2877
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podvodno arheološko nalazište Poloj kod Slavonskog Broda u rijeci Savi

Lokacija Poloj nalazi se na lijevoj obali rijeke Save, na poziciji nakon oštrog lijevog riječnog zavoja nizvodno od Slavonskog Broda. Zbog zaštite od erozije plaže i obale prije desetak godina napravljeno je zaštitno pero (hidrograđevinski nasip). Lokalitet se nalazi na dubini od 1,8 metara nizvodno od vrha zaštitnog pera i 6-7 metara izvan plutačama ograđenog prostora za plivače ( šira GPS pozicija 45° 07,621 ? N i 18° 02,361? E).
Na ravnom, pjeskovito-šljunčanom dnu na površini ili neposredno ispod površine nalaze se ostatci keramičkih posuda. Posude su gusto poredane jedna pored druge ili jedna iznad druge, što ukazuje da je riječ o pažljivo složenom teretu kojeg je brod prenosio. Druga stvar koja je uočena je grupiranje keramike prema tipu posude, što također ukazuje na razvrstavanje tereta prilikom transporta. Tijekom ronjenja prepoznata su tri tipa posuda manji i veći lonci s izvijenim obodom i niske posude s ravnim dnom (crepulje). Keramiku je moguće datirati u 16-17 stoljeće.
Zbog rasporeda i gustoće nalaza keramike najvjerojatnije je da su nalazi smješteni in situ tj. da nije došlo do većeg pomicanja i/ili premještanja nalaza uslijed djelovanja riječne struje.
Ravno šljunčanog dno se sa dubine od 1,8 metara strmo spušta na dubinu od 4 metra. U tom strmom profilu uočene su dvije grupe plitkih posuda (crepulja) na dubini od 3,1 i 3,8 metara. Pretpostavlja se da su spomenuti nalazi ovamo dospjeli iz plićeg dijela lokaliteta.

Eventualni ostatci broda mogli bi se očekivati ispod slojeva in situ keramike u plićem dijelu lokaliteta.
Druga pronađena pozicija je pozicija monoksila. Pretpostavljena dužina monoksila iznosi 13-14 metara. Monoksil se pruža paralelno sa obalom i nalazi oko 20 metara ispred povišenog postolja spasilačke službe na plaži (GPS pozicija 45° 07,691 ? N i 18° 02,451 E). Prema informacijama dobivenih od ronioca, na krajevima monoksila se nalazi zadebljanje slično rebru.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5139
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pokretni inventar zgrade obitelji Brlić

Inventar je značajno svjedočanstvo prošlosti, kulturne razine viših građanskih slojeva Broda i njihove vezanosti uz europska kulturna strujanja razdoblja 19. i 20. stoljeća. Nalazi se u historicističkoj katnici na glavnom gradskom trgu, podignutoj 1883.godine. Prizemni dio se koristio za ugostiteljske lokale i trgovine, dok se obiteljski život odvijao na prostranom katu na kojem su sobe uređene u duhu stilskih epoha 19. st. Namještaj visoke obrtničko – umjetničke razine skladno se uklapa i čini stilsku cjelinu. Čine ga ormari, vitrine, stolovi, stolice, fotelje, kalijeve peći bogate dekoracije, škrinje te brojni uporabni i ukrasni predmeti.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4779
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Rimska vojnička diploma

Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda pronađena je u ljeto 1997. godine i izvađena je iz rijeke Save na području šljunčare Dubočica kod Slavonskog Šamca. Brodska diploma predstavlja najočuvaniji primjerak svoje vrste. Sačuvane su obje pločice zajedno s metalnim obručima kojima su povezane. Tekst dokumenta je potpuno čitljiv. Posebnu vrijednost daju sačuvani pečati svjedoka: od mogućih sedam sačuvano ih je pet i to četiri čitava, a peti u ulomku. Izdana je u vrijeme cara Vespazijana, 9. veljače 71. godine. Rimska vojnička diploma je carski dekret, a izvornik teksta nalazio se na brončanoj ploči na ari roda Julijevaca, na Kapitoliju u Rimu. Diploma ima veliko značenje za Slavonski Brod. Dokazuje postojanje Marsunije i njen smještaj na važnom cestovnom i riječnom pravcu od Siska do Srijemske Mitrovice, najvažnijih antičkih središta Panonije. Pojava imena grada u obliku MARSVNNIA potvrđuje teoriju o domaćem podrijetlu ovog imena do danas sačuvanog u hidronimu Mrsunja.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 71. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6549
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tvrđava

Tvrđava u Slavonskom Brodu jedna je od najvećih i najznačajnijih baroknih građevina fortifikacijske arhitekture iz doba Eugena Savojskog. Projektirana je Vaubanovim sustavom. Građena je između 1715.-1780. Glavna obrambena linija, u shemi fortifikacija, sastojala se od četiri bastiona, između kojih su bile smještene kurtine. Vanjsku liniju obrane činili su ravelini, linete i kontragarde s opkopima vode. Osnovni i središnji dio tvrđave je Oružni trg (Corp d Place) kvadratnog tlocrta s Kavalirom, kao najznačajnijom zgradom, kurtinama, časničkim paviljonom, vojarnama, središnjom tvrđavskom kapelom, stanom kapelana i tornjem za tvrđavski sat.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1715. god. do 1780. god.

Oznaka kulturnog dobra: N-42
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

Povratak na vrh

Vila Brlićevac

Vila Brlićevac, ljetnikovac i povijesni vrt ugledne brodske obitelji Brlić, u kojoj je svoja djela stvarala Ivana Brlić-Mažuranić nalazi se u Brodskom Vinogorju, na obroncima Dilj-gore. U vrijeme izgradnje 1880. ovo pitoreskno područje bilo je ispunjeno nasadima vinograda i pejzažne arhitekture. Zgrada je nepravilnog oblika dijelom podrumljena, izvedena autohtonim materijalima, opekom u prizemlju, a na katu kanatnom konstrukcijom s ispunom od opeke. Horizontalna raščlamba ostvarena je balkonom oslonjenim na drvene rezbarene konzole. Visoku estetiku zgradi daje ukrasna stolarija na pročeljima sa detaljima visokokvalitetne zanatske obrade.

Lokacija: Slavonski Brod
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1880. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1276
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Gradskog magistrata, Starčevićeva 40

Zgrada Gradskog magistrata, pored Franjevačkog samostana i Vatrogasnog doma, zatvara Trg Presvetog Trojstva sa sjeverozapadne strane. Tlocrtno je u obliku obrnutog slova “Z”. Najstariji dio zdanja, sjeverno i središnje krilo u obliku slova “L”, nastao je osamdesetih godina 18. st. Građevina je dograđivana u 19. stoljeću. Visoka je prizemnica, dijelom podrumljena s bačvastim svodom u zapadnom krilu. Skromne je i suzdržane plastike pročelja, što odaje barokno – klasicističku zamisao u izvedbi sklopa. Prozorski otvori obrubljeni su okvirima s “uškama”. Lučni prolaz između dva dijela zgrade, vodi do arkadnog trijema na zapadnom krilu, a zatvaraju ga reprezentativne kovane vratnice. Sada je u toj zgradi Muzeja Brodskog Posavlja.

Lokacija: Slavonski Brod, Starčevićeva 040
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1296
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Merkadić, Ulica Petra Krešimira IV br. 11.

Jednokatnica s vežom, građena je krajem 19. stoljeća s bogato ukrašenim dekorom pročelja, historicističkog uzora. Kuću je dao sagraditi poduzetnik Salamon Merkadić, vlasnik ciglane i paromlina. Oblikovno kuća je rasčlanjena na blago istaknutu zonu ulaza s raskošnim balkonom, i na superponiranu podjelu po visini – sokl, prizemlje, kat i nadozid, s gradacijom od grublje obrade nižih zona k finijem dekoru u višim zonama. Monumentalne proporcije, ornamentalni štuko ukrasi i izvučene figure profila u žbuci rječito govore o ukusu i postignuću vlasnika zgrade. Osnovni materijali od kojeg je kuća građena su cigla, čelik i drvena građa.

Lokacija: Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br. 11.
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4122
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada obitelji Brlić, Trg I.B. Mažuranić 8

Jednokatna zgrada, na trgu, izgrađena je 1882. godine. U prizemlju su bili smješteni lokali i trgovine, a kat je služio za stanovanje obitelji Brlić u kojoj je živjela i Ivana Brlić-Mažuranić. Pročelje je ukrašeno arhitektonskom plastikom historicizma. Otvori u prizemlju lučno su zaključeni, a na katu ravno. Na središnjem dijelu pročelja u obliku plitkog rizalita,nalazi se ulaz i četiri pilastra koji sežu od razine sokla do potkrovnog vijenca. Na katu, okomito na os ulaza je balkon. Ulaz u hol je nadsvođen češkim kapama koje je oslikao Josip Muravić.

Lokacija: Slavonski Brod, Trg I.B. Mažuranić 008
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1882. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1295
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Povijesnog arhiva, Cesarčeva 1

Zgrada je jednokatna secesijska uglovnica, smještena na bivšem Sajmištu. Izgrađena je između 1908.-1910. za poduzetnika i trgovca Samuela Koppa. Glavni akcent pročelja zaobljeni je ugao zgrade, rizalitno izvučen te reprezentativno ukrašen zaobljenim balkonom. Rizalitni dio pročelja artikuliran je u zoni krovišta horizontalnom atikom koja je ukrašena volutastim akroterijima. Fasada je bogato oblikovana u stilu secesije u strukturi gotovo intaktna, jedinstvena u arhitekturi grada Slavonskog Broda.

Lokacija: Slavonski Brod, Cesarčeva 001
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1908. god. do 1910. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1297
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Starčevićeva 8

Zgrada je jednokatnica složene tlocrtne dispozicije. Izgradio ju je 1896. godine tadašnji gradonačelnik Ivan Horvat, a potom poklonio gradu. Pročelje je rustične obrade s naglašenim arhitektonskim aplikacijama. Istaknutim kordonskim vijencem zgrada je podijeljena na dva dijela. Sokl je naglašen kao i krovni vijenac koji je bogato profiliran. Vertikalni akcent čine blago rizalitno istaknuti bočni dijelovi zgrade s dekorativnim velikim balkonima. Katna zona je bogato štuko dekorirana pilastrima s jonskim kapitelima. U zgradi su smještene gradske ustanove u kulturi, Institut za povijest, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i Spomen-dom Dragutina Tadijanovića.

Lokacija: Slavonski Brod, Starčevićeva br. 8
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1896. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1298
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Putujete u Slavonski Brod ili iz Slavonskog Broda? Pogledajte  kako do Slavonskog Broda autobusom ili željeznicom:

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska