Kulturna dobra grada Sinj

Na području grada Sinj nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra grada Sinj:

 • Alkarska zbirka
 • Arheološko nalazište Banova dragaArheološko nalazište Čitluk, antički grad AequumArheološko nalazište špilja Kravarica u zaseoku PrioriceArheološko nalazište Srednjovjekovno groblje uz potok MalinArheološko nalazište Vukova glavica u selu Glavice kod SinjaArhiv franjevačke privatne gimnazije u Franjevačkom samostanuCrkva Gospe Sinjske s franjevačkim samostanomEtnografska zbirka župnog ureda u ZelovuGodišnji pokladni ophod mačkara podkamešničkih selaKompleks režije duhanaKuća Lovrić u SinjuKuća TripaloKuća TripaloKuća Varda StipkovićMlinica “Stara mostina”Mlinica Nova mostinaMlinica RunjinaMost na rijeci GorušćiciMuzej Cetinske krajine – muzejska građaPriprema tradicijskog jela sinjski arambašiPrva franjevačka gimnazijaSklop Kvartira (konjičke vojarne)Sklop željezničke postajeTvrđava Grad i grobljeTvrđava KamičakUrbanistička cjelina SinjaViteška igra Sinjska alkaZbirka Franjevačkog samostanaZbirke crkve i samostana franjevačke Provincije Presvetog OtkupiteljaZgrada (Litrin obor), Ulica Tadije AnušićaZtgrada na Štaliji

  Alkarska zbirka

  Zbirka VAD u Sinju posjeduje odore alkara, alkarskih momaka, vojvode i alajčauša te bogatu zbirku oružja i konjske opreme. Manji dio odjeće datira se u prvu polovicu 19. st., a većina je iz kraja 19. i početka 20. st. Oružje i konjska oprema datira se u razdoblje 17.-19. st. Svi predmeti sastavni su dio viteške igre sinjska alka koja se danas trči jedno u Sinju.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-447,17/9-78
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Banova draga

  Prigodom proširivanja mjesnog groblja u Bajagiću, na položaju Banova draga, nedaleko župne crkve sv. Nikole Putnika slučajno su otkriveni ranosrednjovjekovni grobovi. Položaj nije arheološki istražen. U grobovima su pronađeni različiti prilozi: keramičke posude, strelice, ostruge, noževi, koplja i srpovi. S obzirom na nalaze s velikom se vjerojatnošću može pretpostaviti da je riječ o grobovima s poganskim načinom pokapanja.

  Lokacija: Bajagić
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5025
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Čitluk, antički grad Aequum

  Colonia Aequum podignuta je na mjestu današnjega sela Čitluka sredinom 1. st. Arheološko nalazište smješteno je na području sela Čitluk kod Sinja. Osnivanje veteranske kolonije Aequum neposredno je povezano uz ugušenje pobune namjesnika Dalmacije Skribonijana 42. godine, nakon čega su uz pomoć cara Klaudija veterani vjerne Sedme legije dobili posjede u dolini Cetine. Otkriveni su ostaci foruma s kapitolijem, kule fortifikacijskog sklopa istočnih gradskih vrata, termi te dijelovi kultnih građevina i ostaci monumentalnog fortifikacijskog sklopa južnih gradskih vrata. Iznimno su vrijedni nalazi monumentalne skulpture-ulomci Heraklova kipa te kip Dijane Lucifere.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4690
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište špilja Kravarica u zaseoku Priorice

  Arheološko nalazište špilja Kravarica nalazi se u zaselku Priorice sjeverno od Čačijinog doca i Bajagića u Dalmatinskoj zagori. Arheološko nalazište nije istraženo, evidentirani su nalazi iz prapovijesnog i srednjovjekovnog razdoblja. Unutar špilje slučajno su pronađeni keramički ulomci iz ranog i srednjeg brončanog doba te metalni nalazi koji pripadaju srednjem vijeku. Špilja ima dva ulaza, sjeveroistočni koji se naziva „Pećina Kravarica“ i drugi na jugoistočnoj strani „Pećica“.

  Lokacija: Bajagić
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4691
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Srednjovjekovno groblje uz potok Malin

  U selu Bajagić kod Sinja, sjeveroistočno od Čugurine glavice, na oranicama uz potok Malin (lijevi pritok rijeke Cetine) nalazi se arheološko nalazište srednjovjekovno groblje. Arheološki ostaci pokrovnih i obložnih kamenih ploča starih grobova, koji su nekoć bili vidljivi, danas se vjerojatno nalaze pod zemljom. Groblje nije arheološki istraženo. Uzimajući u obzir činjenicu da se srednjovjekovna groblja na području Cetinske krajine ne nastavljaju na istom položaju, te kako je kod župne crkve sv. Nikole u Bajagiću već ubicirano ranosrednjovjekovno groblje, može se pretpostaviti da ovo drugo groblje pripada klasičnom starohrvatskom razdoblju od 9. do 12. stoljeća.

  Lokacija: Bajagić
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5072
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Vukova glavica u selu Glavice kod Sinja

  Na vrhu Vukove glavice nalazi se veći stećak u obliku križa – križina. Na padinama uzvisine i oko križine, najvjerojatnije se nalazi kasnosrednjovjekovno groblje koje se može datirati od 14. do početka 16. stoljeća. Naime, između raslinja, dijelom prekriveni zemljom, zapažaju se neobrađeni kameni blokovi i nekoliko kamenih ploča postavljenih okomito u zemlju, te se opravdano može pretpostaviti da je riječ o kasnosrednjovjekovnom groblju formiranom oko velike križine na vrhu Vukove glavice. U podnožju istočne padine nalaze se dvije pravokutne nadzemne kamene konstrukcije (oblika sanduka) prekrivene velikim obrađenim kamenim pločama. Jedna ploča je ukrašena pravilno uklesanim motivom latinskog križa. Pretpostavlja se kako je riječ o kosturnicama izrađenim od neobrađenog većeg kamena u dva reda i prekrivenim sekundarno iskorištenim nadgrobnim pločama.
  Arheološko nalazište Vukova glavica u selu Glavice kod Sinja nije istraženo, te svakako treba osigurati provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja.

  Lokacija: Glavice
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-4526
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arhiv franjevačke privatne gimnazije u Franjevačkom samostanu

  Arhiv franjevačke gimnazije čuva se u Franjevačkom samostanu u Sinju. Sadrži spise od 1838 do 1918. godine.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: arhivska građa
  Vrijeme nastanka: 1838. god. do 1918. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-128,24/07-69
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe Sinjske s franjevačkim samostanom

  Franjevci 1699. god. počinju gradnju crkve i samostana. Crkva je zapaljena 1715. godine i u današnjem obliku obnovljena u 18. st. Jednobrodna barokna građevina najznačajnija je zavjetna crkva u Dalmaciji, s oltarom Gospe Sinjske iz druge polovice 18.st. Zvonik je građen krajem 19. st. u neorenesansnom stilu. Zapadno i sjeverno krilo samostana su iz početka 18. st. a južno krilo, koje je bilo staro sjemenište dograđeno je krajem XX. stoljeća. U samostanu se nalaze paleontološka, arheološka, numizmatička, etnografska i zbirka umjetnina, stara samostanska biblioteka, te arhiv iz doba Turaka značajan za povijest Sinjske krajine.

  Lokacija: Sinj, Pjaca
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1699. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5027
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka župnog ureda u Zelovu

  Etnografska zbirka župnog ureda u Zelovu prikupljena je u drugoj polovici 20. st. Smještena je u župnoj kući, a sadrži predmete koji su se upotrebljavali u svakodnevnom životu i radu sela. Predmeti se datiraju u prvu polovicu 20. st. U zbirci se čuva pribor za izradu zemljanih lula po kojoj je Zelovo bilo osobito poznato na prostoru srednje Dalmacije.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-347
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Godišnji pokladni ophod mačkara podkamešničkih sela

  Godišnji pokladni ophodi mačkara podkamešničkih sela, s područja gradova Sinja i Trilja, te općine Otok, imaju dugu tradiciju održavanja, i najbolji su pronositelji i čuvari pokladnih običaja u tim krajevima. U selima Gljev, Han, Bajagić i Gala ophodi mačkara su jedinstven i izvoran način prikazivanja drevnih običaja protkanih zvukom mačkarskih zvona i drugih popratnih rituala. U općini Otok svaki zaselak ima svoju mačkarsku grupu (Jelašce, Priblaće, Živinice, Gala, Ruda, Udovičići, a povremeno idu grupe Glavičica-Priblaće, Strana s grupom iz Ovrlje i Korita), dok se u općini Trilj mačkarski ophodi odvijaju po selima Grab, Jabuka, Košute i Vedrine.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4848
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks režije duhana

  Kompleks režije duhana u Sinju sastoji se od upravne zgrade, dvaju skladišta i dvorišta. Građen je postupno, nakon 1891. g., pa do 1897. g. Neorenesansna upravna zgrada pravokutnog je tlocrta, visine Po+Pr+2 kata+potkrovlje, s pročeljima od pravilnih klesanaca i reljefne žbuke. Krov je višeslivan, pokriven utorenim crijepom. Pročelja su simetrična, glavni ulazi su u sredini uzdužnih pročelja. Skladišta su izduženog pravokutnog tlocrta, građena od pravilnih klesanaca, visine P+2 kata+potkrovlje. Krov je dvoslivni s pokrovom od utorenog crijepa. Pročelja su simetrična, ulazi su na uzdužnim dvorišnim pročeljima. Parcela je prema prometnici ograđena kamenim zidom, te željeznom ogradom s vratima.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5704
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Lovrić u Sinju

  Kuća Lovrić nalazi se podno istočnih padina sinjske tvrđave Grad. To je stambena dvokatnica pravokutnog tlocrta s konobom u suterenu, jednokatnim gospodarskim aneksom i dvorištem. Građena je kamenom grublje obrade, dijelom je ožbukana (ulična pročelja). Krov je drveni dvostrešni, pokriven utorenim betonskim crijepom, streha je od lomljenih kamenih ploča. Otvori pročelja uokvireni su kamenim pragovima od „muljike“. Na nadvratnicima ulaznih vrata suterena je natpis: +1736 PIETRO•IHS•MARCOVICH+IHS. U interijeru je sačuvan stilski namještaj 19.st., tradicijski elementi, krušna peć, ognjište. Prilaz je s istočne ulice, vanjskim stepeništem uz južno pročelje. Glavni ulaz je na zapadnom pročelju.

  Lokacija: Sinj, Fra Ivana Markovića 11
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1736. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5158
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Tripalo

  Stambena dvokatnica izgrađena je južno od župne crkve. Kuću je 1883. godine kamenim klesancima gradio brački majstor Nikola Štambuk. Sjeverno pročelje je bogato dekorirano klesarskim ukrasima – profiliranim kamenim vijencima, neostilskim balkonom te bogato profiliranim završnim vijencem i atikom ukrašenom heraldičkim poljima. Kuća je sačuvala izvornu dispoziciju prostora, a na prvom katu i inventar iz vremena gradnje (namještaj, zavjese, rasvjetna tijela, oslici na zidovima). Kuća ima prostran svođeni podrum. S južne strane prostire se vrt izvorno uređen u zakašnjeloj baroknoj shemi i staklenik za biljke.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5011
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Tripalo

  Kuća Tripalo je katnica sagrađena 1920. g. sa zakašnjelim stilskim odlikama secesije. Kuća ima višestrešni krov sa prepuštenim profiliranim rogovima i ožbukana pročelja sa ugaonim pilastrima i u podnožju žbuku koja imitira kamene klesance. Na istoku su kamene stube sa ogradom od betonskih profiliranih stupića natkrivene trijemom. Balkonske ograde od profiliranih stupića kao i ostakljena veranda daju kući ladanjski karakter. Sagrađena u južnom dijelu Sinja, kuća je okružena prostranim perivojem.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1920. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4795
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Varda Stipković

  Kuću neostilskog oblikovanja sagradio je u središtu grada poljski doseljenik Adolf Danek, a od 1924. godine kuća je u posjedu ljekarničke obitelji Varda. Istočno pročelje dvokatnice ukrašeno je dijagonalno postavljenim kamenim klesancima i terasom sa klasicističkom ogradom, a otvori su ukrašeni tordiranim željeznim obrubom. Jednokatno sjeverno krilo ukrašeno je profiliranim vijencem, a dvokrilni otvor sa kovanom ogradom flankiran je monumentalnim skulpturama karijatide i atlanta. Zapadno od kuće bio je vrt.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4941
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinica “Stara mostina”

  Mlinica Stara mostina, sagrađena u prvoj polovici 19. stoljeća na lijevoj obali Cetine je mlinica sa okomitim podljevnim mlinskim kolima. Pravokutnog tlocrta, građena je od klesanog kamena ujednačene veličine, slaganog u pravilnim redovima. Dvostrešna drvena krovna konstrukcija pokrivena je kamenim pločama. Građena je na osam zasvođenih otvora. Imala je 6 mlinskih kola, ni jedno nije sačuvano. U unutrašnjosti je sačuvan popravljen koš i kamena mlinska kola te otvoreno ognjište, komin. Kako je imala više vlasnika, svaki mlin nosio ime po svom vlasniku. Posljednji mlin, čije je unutrašnji dio postrojenja do danas sačuvan, zvao se Vidov mlin.

  Lokacija: Obrovac Sinjski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4798
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinica Nova mostina

  Mlinica Nova mostina, smještena na desnoj obali Cetine, je mlinica sa okomitim podljevnim mlinskim kolima smještenim pod svodovima zgrade. Građena je od priklesanog kamena ujednačene veličine, dvostrešno krovište zakrovljeno je kamenom pločom, pred ulazom je recentno izvedeno neprimjereno stepenište, a ispod lukova postavljen daščani pod. Duž uzvodnog zida izvedeni su uski pravokutni otvori u strukturi zida u kojima je sačuvan koloturnik lancem povezan sa portelama, pokretnim metalnim pregradama. Građena na pet zasvođenih otvora nad tokom vode. Pod svodovima bilo je postavljeno 5 okomitih podljevnih mlinskih kola koja nisu sačuvana.

  Lokacija: Obrovac Sinjski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4943
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinica Runjina

  Runjina mlinica, sagrađena tijekom 20-tih godina 20. stoljeća, nalazi se na desnoj obali Cetine. Imala je pet mlinova sa okomitim podlijevnim mlinskim kolima smještenim pod svodovima mlinice. Građena je od betona, sa dvoslivnom krovom konstrukcijom pokrivenom utorenim crijepom. Unatoč upotrebi suvremenog materijala prilikom gradnje, mlinsko postrojenje i način života i rada u mlinici bio je tradicijski. Danas je u ruševnom stanju: urušen je krov i međukatna konstrukcija, nije sačuvano mlinsko postrojenje. Među stanovništvom sela Demerovac u živom je sjećanju ostala mlinica iz vremena dok je radila te se i dalje pamte nazivi pet mlinova: “Orao”, “Soko”, “Vitez”, “Veseli” i “Vrebac”.

  Lokacija: Karakašica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0539-1971.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most na rijeci Gorušćici

  Maleni most građen od grubo klesanog kamena, premošćuje Goručicu, pritok Cetine. Izgrađen je na periferiji Sinja. Ima jedan otvor polukružnog oblika i zidanu ogradu sa kamenim poklopnicama. S nizvodne strane mosta, nad lukom koje je obrađen „bugnato“ klesancima ugrađena je ploča s godinom gradnje 1784. i natpisom iz kojeg se doznaje da ga je dao sagraditi mletački providur PAOLO EMILIO CANALI u svrhu unapređivanja trgovine.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5030
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej Cetinske krajine – muzejska građa

  Muzej čuva, istražuje i prezentira kulturno-povijesnu baštinu Cetinske krajine. Zaštićena građa obuhvaćena je slijedećim zbirkama: Umjetničkoj, Etnografskoj, Kulturno-povijesnoj, Numizmatičkoj, Prirodoslovnoj zbirci, Zbirci razglednica, Zbirci plakata, Zbirci odlikovanja, medalja i plaketa, Zbirci oružja, Zbirci dokumenata, Zbirci fotografija i fotografskog pribora te Arheološkoj zbirci.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3913
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Priprema tradicijskog jela sinjski arambaši

  Priprema tradicijskog jela sinjski arambaši karakteristična je za prostor Cetinske krajine (oko gornjeg i srednjeg toka rijeke Cetine između Dinare i Svilaje). Tehnika zamatanja nadjeva te kuhanja u soku, poznata je još iz rimskih vremena. No, punjenje kiselog kupusa javlja se u srednjem vijeku u karolinškim samostanima na granici Francuske i Njemačke. U naše krajeve dolazi preko anadolsko-turskog istoka koji ju je baštinio od Bizanta. Pretpostavka je da naziv arambaši dolazi iz vremena turskih osvajanja kada su arambaši postali sinonim otpora sinjskog puka prema Turcima. Jelu koje su Sinjani preuzeli od Turaka dali su nove primjese te novo ime i to: harambaša-hajdučki vođa.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3355
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Prva franjevačka gimnazija

  Prva franjevačka klasična gimnazija u Sinju smještena je na glavnom gradskom trgu, sjeverno uz Crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske. To su tri kamene kuće u nizu, izduženog tlocrta, simetričnog pročelja. Srednja kuća je malo izmaknuta prema trgu i visine je P+3, a dvije bočne kuće su visine P+2. Građene su od pravilnih klesanaca. Krovovi su dvoslivni, pokriveni utorenim crijepom. Prozori i vrata su uokvireni kamenim pragovima, prozori imaju drvene grilje.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5571
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop Kvartira (konjičke vojarne)

  Sklop Kvartira (konjičke vojarne) nalazi se zaštićen dvjema utvrdama (na sjeveroistoku tvrđavicom Kamičak i na sjeverozapadu tvrđavom Grad), u samom središtu Sinja. Izgrađen je 1760. godine za vrijeme mletačke uprave u Dalmaciji, kao vojarna za smještaj konjice. Kvartiri su doživjeli veće preinake i pregradnje u 19. i 20. stoljeću. Danas je sklop obnovljen za „Alkarske dvore“. Sklop Kvartira, iako je tijekom vremena doživio mnoge preinake koje su djelomično izmijenile njegov izvorni izgled i karakter, jedinstveni je primjer vojne arhitekture u Dalmaciji i najočuvaniji objekt javnog graditeljstva iz vremena mletačke uprave Sinjem i Cetinskom krajinom.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5518
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop željezničke postaje

  Sklop nekadašnje željezničke postaje nalazi se u istočnom dijelu Sinja. Sagrađen je 1903.g., kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je niz od tri zgrade pravokutnog tlocrta: dvokatnice s podrumom i potkrovljem, te prizemne natkrivene čekaonice za putnike i pomoćne građevine. Građene su kamenom „muljika“ slaganim u pravilne redove s bazom od bijelog kamena obrade „na bunju“. Krovovi su drveni dvostrešni s dubokim strehama, pokriveni kupom kanalicom i valovitim salonitom. Otvori pročelja imaju zidane ravne nadvoje, a prozori kamene klupčice. Glavni ulazi sa stepeništima su na SZ pročelju. Sjeveroistočno se nalazi bunar i manje prizemno skladište.

  Lokacija: Sinj, Put Ferate 19 i 21
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1903. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5871
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Grad i groblje

  Tvrđava izgrađena na kamenoj uzvisini na položaju ilirske gradine Ozinij. Utvrda u antici i kasnoj antici, u srednjem vijeku je sjedište župana, a kasnije grad cetinskih knezova Nelipčića. Godine 1513. pada pod Otomansku vlast, sve do 1686. godine kada je osvajaju Mlečani, koji je utvrđuju terrapienatima i proširuju pregrađem Korlatom. Godine 1808. godine je tvrđava napuštena i djelomično razrušena, a 1887. u središtu glavne utvrde sagrađena je zavjetna Gospina crkvica. U podnožju tvrđave sagrađeno je u 19. st. groblje na kojem se nalazila crkvica sv. Franje.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 7. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5038
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Kamičak

  Tvrđava je sagrađena na prirodnoj uzvisini u središtu grada. Mletačku utvrdu oblika zvjezdolikog bastiona gradili su 1712. godine domaći graditelji Ignacije Macanović i Jakov Cincidela. Na istoku je zvjezdoliki bastion ispunjen zemljom, a na j-z je zgrada kvartira preoblikovana u 19. st., u kojoj djeluje Muzej Cetinske krajine. U 19. st. je na utvrdi podignuta kula s gradskim satom građena od muljike, na vrhu koje je terasa ograđena kamenom ogradom od balustara, na kojoj je zvono.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
  Autor: Ignacije Macanović; Jakov Cincidela

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4797
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Urbanistička cjelina Sinja

  Sinj se smjestio na rubu Sinjskog polja, podno tvrđave, na raskrižju putova iz Primorja prema unutrašnjosti. Naselje postoji u ilirskom i antičkom razdoblju, a u srednjem vijeku je sjedište župana. Turci osvajaju tvrđavu 1536. kada Sinj gubi strateški značaj i postaje manja trgovačka postaja, sve do mletačkog oslobođenja 1686. god. U 17.-18. st. gradi se samostan, utvrda Kamičak, kvartiri, Alkarsko tršalište, gradski trg i ulice prema Splitu, Livnu i Vrlici, izgrađuje se Žankova Glavica. Pučke stambeno-trgovačke kuće građene su muljikom. U 19. st. nastaju neostilske građevine, a Sinj postaje jedan od najzelenijih gradova u unutrašnjosti Dalmacije.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5117
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Viteška igra Sinjska alka

  Viteška igra Sinjska alka ustanovljena je kao spomen na pobjedu Sinjana nad Turcima 1715. godine i u zahvalu Bogorodici koja je prema legendi spasila Sinj i njegove branitelje. Od tada, u gotovo neprekinutom kontinuitetu održava do danas prema strogo kodificiranom pravilniku, Statutu Alke koji osigurava autentičnost i potanko govori o njenom nastanku, svrsi i pravilima. Utemeljena na širim europskim i orijentalnim tradicijama, Alka je transponirana u autentični, lokalni izraz Cetinske krajine.
  Sinjska alka je 2010. godine uvrštena na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3238
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
  Viteška igra Sinjska alka je pod zaštitom UNESCO-a!

  Povratak na vrh

  Zbirka Franjevačkog samostana

  Zbirku Franjevačkog samostana u Sinju čini nekoliko zbirki: arheološka (prapovijest i antika), numizmatička, lapidarij srednjovjekovnih spomenika i ulomaka, etnografska zbirka, gotičke i barokne umjetnine te tkanine iz 17. i 18. stoljeća. Samostan posjeduje biblioteku i arhiv značajan za povijest Cetinske krajine, osobito razdoblja protuturskih ratova.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: ostalo

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirke crkve i samostana franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja

  Inventar se sastoji od 145 pokretnih predmeta i umjetnina a datiran je od XV.-XX. stoljeća. Sastoji se od slika na drvu, platnu i limu, nekoliko kasnobaroknih drvenih skulptura, kovinskih predmeta (srebrno posuđe XVII. i XVIII. stoljeća), reljefni ukrašeni kaleži, ciboriji, pokaznice, relikvijari, ophodni i oltarni križevi, tabernakuli. Naročito je vrijedan i rijedak ukrašeni gotički kalež s natpisom iz XV. stoljeća.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-333,17/22-79
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada (Litrin obor), Ulica Tadije Anušića

  Stambena kuća zvana Litrin obor, izvorno dvokatnica građena muljikom, nadograđena je naknadno za jedan kat. Na uglu, „L“ tlocrtne dispozicije kuće na visini prvog kata po jedna je zazidana luneta sa zapadne i sjeverne strane. Nad njima teče profilirani vijenac s dva istaknuta odvoda za kišu. Prema načinu gradnje zgrada pripada 18. st. i spada među najstarije stambene kuće Sinja. Na sjevernom pročelju 2007. godine ugrađen je reljef u čast junacima Pavi, Boži i Grguru Milanoviću koji su se istaknuli u ratu protiv Turaka 1687. godine.

  Lokacija: Sinj, Ulica Tadije Anušića
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4796
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ztgrada na Štaliji

  Zgrada je smještena na predjelu Štalija u Sinju. Izgrađena je na mjestu nekadašnje bazane, odnosno lazareta. Kamena građevina, tlocrta izduženog pravokutnika s dvorištem, visine prizemlje +1. kat, građena od pravilnih klesanaca (dijelom od kamena muljike-bočno pročelje) s jednostavnim razdjelnim vijencem. Krov je četveroslivan, pokriven recentnim pokrovom, prozori i vrata uokvireni su kamenim pragovima s vidljivim ravnim nadvojem-rasteretnim lukom od pune opeke. U sredini uzdužnog JI pročelja ulaz je u građevinu. Zgrada ima ambijentalnu vrijednost, ali joj povijest prostora na kojem se nalazi, kao i simbolika i poveznice s karakterističnim elementima ovog kraja (konji-konjanici-konjica-hrvatska konjica (Cavalleria croata, Croati a cavallo)-strielci na konju, Jahači Strjelci -sinjska Alka) tu vrijednost bitno uvećava.

  Lokacija: Sinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5599
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska