Kulturna dobra grada Senj

Na području grada Senj nalazi se 27 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa.

Sva dobra grada Senj:

 • Arheološko nalazište i crkva sv. Filipa i Jakova
 • Crkva Majke Božje SnježneCrkva sv. Antuna Padovanskog i župni dvorCrkva sv. Jakova ApostolaCrkva sv. JosipaCrkva sv. JurjaCrkva sv. Marije od ArtaCrkva sv. MartinaGradska loža, Frankopanski trgGradski muzej Senj – muzejska građaGrobnica Ivana de CardinalibusaInventar crkve Svete Marije od ArtaKapela sv. Mihovila s fontanom i grobnicomKaštel OžegovićianumKatedrala Uznesenja Blažene Djevice MarijeKnjižnica senjske biskupijeKuća PetrovskiOstaci ribarskih nastambi za motrenje tuna na poluotoku MaltaPalača Vukasović (Gradski muzej Senj)Premužićeva stazaReljef “Bogorodica s Djetetom”Riznica katedrale Uznesenja MarijinaSenjski topoviSenjski vodovodni sustav i fontana na CilniciŠest hidroarheoloških zonaTvrđava NehajUrbanistička cjelina grada Senja

  Arheološko nalazište i crkva sv. Filipa i Jakova

  Na prostoru prapovijesnog naselja i rimskog municipija Lopsice, krajem 12. stoljeća podignut je benediktinski samostan, kasnije gotička crkva sv. Jurja. Smještena je s južne strane jurjevske luke, podno brda Glavica. Najvjerovatnije od 18. stoljeća titular joj je promijenjen u sv. Filipa i Jakova. Crkvu čine lađa, pravokutno svetište, kapela uz južnu stranu lađe te sakristija u kutu između svetišta i kapele. U produžetku zaključnog zida svetišta nastavlja se zid koji bi mogao biti dio vanjskog zida nekakva objekta, a danas je dio ogradnog zida oko groblja. Arheološka istraživanja u unutrašnjosti crkve otkrila su ostatke antičke građevine.

  Lokacija: Sveti Juraj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1686
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Majke Božje Snježne

  Nalazi se na predjelu Plovanija na Krivom Putu. Jednobrodna je građevina s poligonalnom apsidom i zabatnim zvonikom na pročelju. Uz apsidu s istočne strane nalazi se sakristija. Karakteriziraju je jednostavni stilsko arhitektonski oblici od kojih je naglašeno glavno pročelje raščlambom lezenama i tri polja s pravokutnim otvorima s kamenim okvirima bez profilacija i dekoracije. Prema arhivskoj dokumentaciji na lokaciji današnje crkve u 18. stoljeću postojala je manja crkva. Zbog prirasta stanovništva 1856. godine ruši se postojeća i gradi se nova crkva. Godine 1910. ruši se postojeće svetište i izgrađuje novo.

  Lokacija: Krivi Put
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1865. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2001
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Antuna Padovanskog i župni dvor

  Župna crkva sv. Antuna Padovanskog smještena je u naselju, te je glavnim pročeljem orijentirana prema jugu. Riječ je o jednobrodnoj građevini s petrostranom apsidom i zvonikom koji u plitkom reljefu centralno izlazi iz zidne mase pročelja. U neposrednoj blizini crkve nalazi se župni dvor. Riječ je o samostojećoj prizemnici s podrumom „L“ tlocrta, s dubokim glavnim krilom i plitkim užim dvorišnim. Crkva je izgrađena 1803. godine u stilu kasnog klasicizma, dok su župni dvor i cisterna građeni u prvoj polovici 19. st. u oblicima jednostavne krajiške arhitekture. Crkva i župni dvor posjeduju arhitektonsku, povijesnu i ambijentalnu vrijednost, te svjedoče o kontinuitetu graditeljskog naslijeđa 19. st. na području Velebita.

  Lokacija: Krasno Polje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1803. god. do 1850. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5491
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jakova Apostola

  Župna crkva sv. Jakova Apostola u Starigradu smještena je u naselju i pravilno je orijentirana. Jednobrodna je s užim peterostranim svetištem, sakristijom s južne strane i zvonikom na preslicu za dva zvona na pročelju. Crkva je podignuta 1896. godine i posjeduje stilske karakteristike kasnog baroka.

  Lokacija: Starigrad
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1896. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6410
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Josipa

  Župna crkva sv. Josipa smještena je u naselju. Riječ je o jednobrodnoj građevini sa širim peterostranim svetištem i zvonikom sjeveroistočno uz svetište, glavnim pročeljem orijentiranoj jugozapadno. Svetište je od lađe izdignuto za četiri stepenice i odvojeno triumfalnim lukom. Pročelje je horizontalno je razdijeljeno jednostavno profiliranim vijencem na zonu pročelja i zabata, a vertikalno je razdijeljeno u tri osi. Središnja os pročelja raščlanjena je glavnim ulazom, pravokutnim prozorskim otvorom u zoni kora i okulusom u zoni zabata. Crkva je podignuta 1799. godine, vjerovatno na temeljima kapelice iz 1736. godine. Župna crkva sv. Josipa u Jablancu posjeduje arhitektonske vrijednosti u smislu očuvanih arhitektonskih struktura, te predstavlja važan spomenik barokne arhitekture na području velebtiskog podgorja, uz navedene vrijednosti također posjeduje i ambijentalne vrijednosti u smislu važnosti u vizuri naselja.

  Lokacija: Jablanac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6353
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Župna crkva sv. Jurja se nalazi na blagoj uzvisini u naselju. Riječ je o jednobrodnoj, pravilno orijentiranoj građevini s užim pravokutnim svetištem, sakristijom na južnoj strani svetišta i zabatnim zvonikom na pročelju. Crkveni inventar je kasnobarokni. Izrađen je od polikromiranog drva i to glavni oltar posvećen sv. Jurju, dva bočna oltara posvećena Srcu Isusovu i Gospi Lurdskoj, te propovjedaonica. Crkvu je u cijelosti oslikao slikar Ante Talatina 1912. godine. Godine 1906. nabavljene su orgulje koje su i danas u uporabi.
  Prema arhivskim podacima crkvu datiramo u 1856. godinu i kasnobarokna je po stilskim karakteristikama. Uz arhitektonske i povijesne vrijednosti crkva ima očuvan interijer, te značaj u regionalnim okvirima.

  Lokacija: Sveti Juraj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1856. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5793
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije od Arta

  Zavjetna Crkva sv. Marije od Arta nalazi se u Parku književnika u Senju. Jednobrodna je građevina s izduženom lopicom, sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom na preslicu na glavnom pročelju. Lađa je presvođena drvenim tabulatom, a svetište bačvastim svodom. Prvi put se spominje u jednom dokumentu kralja Matije Korvina iz 1489. godine. Njen današnji izgled rezultat je barokne obnove crkve sredinom 18. st. Specifičnost joj daje i činjenica da je bila zavjetna crkva senjskih pomoraca. Crkva posjeduje vrijedan i zanimljiv kasnobarokni inventar pretežno iz druge polovice 18. i početka 19. stoljeća.

  Lokacija: Senj, Park književnika
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2000
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina

  Crkva sv. Martina u Senju je jednobrodna građevina bez apside s djelomično zatvorenom lopicom i zvonom na preslicu na pročelju. Nastala je na temeljima crkve istog titulara datirane glagoljskim natpisom iz 1330. godine. Crkva se nalazi sjeverozapadno od Senja na Jadranskoj magistrali prema Rijeci. Danas je desakralizirana. Spada u red najstarijih sačuvanih crkava u Senju.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2004
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradska loža, Frankopanski trg

  Gradska loža u Senju ranogotička je građevina s trijemom u prizemlju i dva kata, nalazi se u središtu grada na Frankopanskom trgu. Bila je oslonjena na već postojeću građevinu kojoj je loža bila svojevrsni portikat. U izvornom obliku sačuvana je do kraja 17. st. kada započinje njena pregradnja i transformacija koja traje do 20. st. i zadnje secesijske faze. Prvi se put spominje u Senjskom statutu 1388. godine, dok se njena degradacija, kao zatiranje simbola senjske samostalnosti, poklapa s protjerivanjem senjskih uskoka u 17. stoljeću. Gradska loža ulazi u korpus loža građenih duž Jadrana od 13. do 16. st. i prema povijesnim izvorima ulazi u red najstarijih na jadranskoj obali.

  Lokacija: Senj, Frankopanski trg
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2005
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradski muzej Senj – muzejska građa

  U Registar kulturnih dobara RH upisana je Zbirka kamenih spomenika – srednji i novi vijek te Zbirka oružja i vojne opreme Gradskog muzeja Senj. U Zbirci kamenih spomenika – srednji i novi vijek zastupljeni su glagoljski i nadgrobni kameni spomenici, grbovi, itd.. Zbirka oružja i vojne opreme obuhvaća povijesno oružje iz razdoblja od 17. do 21. stoljeća, a koje potječe s lokalnog te europskog i euroazijskog prostora. U Zbirci se nalaze predmeti koji pripadaju vatrenom (topovi, puške, pištolji, revolveri, automatsko oružje…) i hladnom oružju (jatagani, bodeži, bajunete, noževi, mačevi, sablje s pripadajućim koricama…) kao i ostala oprema unutar koje je veći broj kaciga.
  Za preostalu građu Muzeja proglašenu kulturnim dobrom rješenjem o registraciji 1970. godine (RRI-40/70) u tijeku je postupak usklađivanja predmetnog rješenja s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5192
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Grobnica Ivana de Cardinalibusa

  Grobnica Ivana de Cardinalibusa nalazi se uzidana na sjevernom zidu baroknog svetišta Katedrale Uznesenja BDM u Senju. Riječ je o grobnom spomeniku što ga je za senjskog biskupa Ivana de Cardinalibusa dao 1392. godine izraditi njegov nećak i nasljednik na biskupskom tronu Leonard de Cardinalibus. U cijelosti je sačuvan sarkofag postavljen na tri konzole s dimenzijama prednje plohe 175 X 70 cm, dok je luk koji se nalazi nad sarkofagom presječen na krajevima , te uklopljen u okvir baroknog prozora. Na osnovu arhivskih istraživanja i likovnih podudaarnosti s atribuiranim djelima u Zadru i Starom gradu na Pagu, prof. dr. sc. Emil Hilje predmetnu grobnicu atribuira Pavlu Vanucijevu iz Sulmone. Pavao Vanucijev iz Sulmone talijanski je graditelj i skulptor te predstavlja jedno je od najznačajnijih imena dalmatinskog kiparstva zrele gotike, čija djela zauzimaju istaknuto mjesto u okvirima kiparske produkcije 14. stoljeća u Dalmaciji. Grobnica Ivana de Cardinalibusa u Katedrali Uznesenja BDM u Senju predstavlja jednu od najbolje sačuvanih gotičkih grobnih cjelina u Hrvatskoj.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 14. st.
  Autor: Pavao Vanucijev iz Sulmone

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6329
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Svete Marije od Arta

  Crkva sv. Marije od Arta u Senju sagrađena je u 18. stoljeću u baroknom stilu. U njenoj unutrašnosti nalazi se inventar među kojim se naročito ističu glavni oltar posvećen Blaženoj Djevici Mariji, bočni oltari posvećeni sv. Nikoli i sv. Roku, oltarni svijećnjaci koji se nalaze na sva tri oltara, vječna svjetla ispred oltara sv. Nikole i sv. Roka, crkvene klupe u lađi crkve, Madona s djetetom i anđelima lučonošama u niši na zapadnom zidu crkve, slika sv. Margarita kleči pred Isusom na istočnom zidu crkve, nadgrobne ploče pukovnika Schridinga, Marije Ježić od Jasenek koje se nalaze u predvorju (lopici) crkve. Inventar crkve vremenski i stilski je usklađen s arhitekturom crkve i zajedno s njom stvara jednu vrijednu i zanimljivu cjelinu, tipičnu za umjetnost, ambijent i atmosferu grada Senja.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6117
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Mihovila s fontanom i grobnicom

  Kapelu sv. Mihovila u Senjskoj Dragi kao klasicističku rotondu podigao je cestovni inženjer Josip Kajetan Knežić na predjelu Senjske Drage, danas znanu kao Majorija. Rotonda je malih dimenzija, a kupola je zaključena malim tamburom. Naglašena je klasicističkim portalom. Fontana se nalazi ispred kapele i posvećena je austrougarskom kralju Ferdinandu I., a datirana je u 1857. godinu.

  Lokacija: Senjska Draga
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1857. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2002
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Ožegovićianum

  Kaštel Ožegovićianum nalazi se na istočnoj strani trga Cilnica, čija je okosnica formiranja, te kojom i danas dominira. Četverokrilna je dvokatna građevina s unutarnjim dvorištem i tri uglovne kule. Građen je u drugoj polovici 13. stoljeća, u funkciji stalne rezidencije senjsko-krčkih knezova Frankopana, kao masivna i solidno građena fortifikacija četverokutnog tlocrta pojačana s tri ugaone i jednom bedemskom kulom. Kao najraniji datum izgradnje uzima se natpis na kaštelu iz 1340 g. premda je u osnovi stariji. Danas su dokumentirane dvije adaptacije iz 1763. i 1896. g. Kaštel Ožegovićianum, u osnovi srednjovjekovni kaštel na kojemu su kroz povijest izvedene brojne adaptacije, danas je spomenik izuzetne urbanističke, arhitektonske i povijesne vrijednosti, te ulazi u red najznačajnijih spomenika grada Senja.

  Lokacija: Senj, Trg Cilnica 8
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5582
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Katedrala Uznesenja BDM u Senju trobrodna je građevina s pravokutnom apsidom, smještena na trgu Cimiter. Prema sačuvanim stilskim odlikama može se smatrati ranoromaničkim objektom, koji je narednih godina više puta obnavljan. U 18. stoljeću dograđene su bočne lađe, pa katedrala postaje trobrodna. Prvi puta se izrijekom spominje 1271. godine, kada se ispred nje vrši izbor krčkog, modruškog i vinodolskog kneza Vida. Katedrala u Senju višeslojan je objekt, te jedan od najstarijih sačuvanih u Senju.

  Lokacija: Senj, Trg Cimiter
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.
  Autor: nadogradnja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-158
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Knjižnica senjske biskupije

  Fond Biblioteke biskupije Senj sadrži 19869 svezaka knjiga i periodike tj. 16498 knjiga i 3370 periodike iz razdoblja od 1472. godine pa do današnjih dana. Knjige i periodika pisani su na više od 15 jezika i obrađuju gotovo sva područja ljudske djelatnosti s posebnim težištem na teologiji i društvenim znanostima.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: knjižnična građa
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-159-1989
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Petrovski

  Kuća Petrovski je od izvorne renesansne palače sačuvala unutarnje kućno tzv.” lavlje dvorište“ s kraja 15. st. s bogatom plastičnom dekoracijom stupova, lukova i ophodom na prvom katu kojem se pristupa vanjskim kamenim stepenicama. Sjeverna strana dvorišta oblikovana je arkadno s bogato profiliranim stupovima, kapitelima i lukovima, dok se na zapadnoj strani nalazi kameno stepenište ukrašeno školjkicama. Ophod nose kamene profilirane konzole u obliku lavljih glava.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-159
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci ribarskih nastambi za motrenje tuna na poluotoku Malta

  Na poluotoku Malta u Lukovu kraj Senja, vidljivi su ostaci nekoliko kamenih ribarskih nastambi i posebnih objekata za motrenje tuna načinjenih od drveta. Na njima je boravio ribar koji je signalizirao dolazak tune u zaljev. Pisani izvori spominju ovaj kompleks već u 18. stoljeću, no vjerojatna je i ranija datacija. Ovaj intaktno očuvan lokalitet, cjelovito prezentira, kroz ostatke i rekonstrukcije arhitekture, tradiciju ribarstva ovog područja.

  Lokacija: Lukovo
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-837
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Palača Vukasović (Gradski muzej Senj)

  Palača Vukasović nalazi se u ulici Milana Ogrizovića 5. Građena je kao reprezentativni stambeni objekt senjske obitelji Vukasović u 14. – 15. stoljeću s gotičko-renesansnim stilskim odlikama. U razdoblju baroka primarni gotički korpus građevine dobio je nekoliko pregradnji. Nepravilnog je tlocrta, s unutarnjim dvorištem, vanjskim stepeništem i vlastitom cisternom. Uz južno pročelje koje je sačuvalo izvornu gotičku strukturu, najreprezentativniji dio palače je unutarnje dvorište s renesansnim arkadnim stupovljem u prizemlju i katu, vanjskim profiliranim stepeništem i ulaznim renesansnim portalom. Palača je danas u funkciji Gradskog muzeja.

  Lokacija: Senj, Ogrizovićeva 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2003
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Premužićeva staza

  Riječ je o 57 km dugoj planinarskoj stazi koja prolazi kroz najatraktivnije predjele Velebita i povezuje vršne dijelove Sjevernog i Srednjeg Velebita. Započinje u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Od Zavižana prolazi kroz Strogi rezervat prirode Hajdučki i Rožanski kukovi, preko Alana, nastavlja se kroz Park prirode Velebit, a završava u Baškim Oštarijama. Smještena je na ujednačenoj nadmorskoj visini, na oko 1500 metara. Nazvana je po svom projektantu Anti Premužiću, građevinskom referentu u Direkciji šuma u Sušaku koji ju je projektirao, organizirao izgradnju i sudjelovao u njoj. Građena je u periodu od 1930. do 1933. godine, a radove su izvodili radnici iz podvelebitskih sela.

  Lokacija: Krasno Polje
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 1930. god. do 1933. god.
  Autor: Ante Premužić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4203
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reljef “Bogorodica s Djetetom”

  Reljef Bogorodica s Djetetom uzidan je na podestu stubišta stambene kuće u Vlatkovićevoj ulici 20 u Senju. Renesansnih je stilskih karakteristika. Prikazuje Bogorodicu u fino drapiranoj haljini s maramom na glavi. Bogorodica u naručju drži dijete Isusa dok ju Isus rukama obuhvaća oko vrata. Bogorodičino lice nagnuto je prema Isusu. Reljef je kvalitetno djelo druge polovice 15. st. atribuirano Giovanniu Ricciu. Nepoznat je izvorni smještaj reljefa. Postoji pretpostavka da je bio dio inventara jedne od izgubljenih crkvica koje su se nekoć nalazile u središtu Senja.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1491. god.
  Autor: Giovanni Ricci

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1513
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Riznica katedrale Uznesenja Marijina

  Katedrala u Senju posjeduje vrijednu riznicu koja je rasla i obogaćivala se od 18. st. pa nadalje. Ovoj riznici pripalo je liturgijsko posuđe iz porušene crkve sv. Frane. Najbrojnije su zastupljeni kaleži, a najznačajnije mjesto u riznici ima velika i raskošna pokaznica iz 18. st. Dva procesijska križa čine najstarije predmete riznice. U sakristiji katedrale čuvaju se vrlo zanimljivi relikvijari.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-151-1989
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Senjski topovi

  Na području grada Senja, nalaze se na četiri lokacije, 20 topova, različitog stupnja očuvanosti. Topovi s topovskih baterija sv. Marija Art i sv. Ambroz, rasformiranih 1857. godine, tada su ugrađeni u senjsku rivu kao stupovi za vezivanje brodova. Upravo zahvaljujući toj isključivo utilitarističkoj svrsi sačuvali su se do danas. Devet topova još uvijek služi za vezivanje brodova, dok su tri topa 2009. godine pri radovima na rivi izvađena, obnovljena, te postavljena na drvene lafete i smještena na senjsku rivu, a jedan se nalazi u dvorištu Gradskog muzeja Senj.
  Osim topova u senjskoj luci postoje topovi ugrađeni u djelomično ozidane obale u uvali Sv. Jelena. Uz bočne strane uvale i uz malu plažu ugrađeno je pet topova istog tipa kao i senjski, a vjerovatno su tamo ugrađeni istovremeno kada i u senjskoj luci.Dva topa se danas nalaze iznad „Mađarske rive“ kao dio spomena na Senjsko brodarsko društvo. Danas su loše prezentirani i oslonjeni na drvenu gredu.Senjski topovi vrijedan su kulturno-povijesni spomenik i simbol obrane grada i identiteta koji posjeduje značajne ambijentalne vrijednosti u kontekstu postavljanja na izvorne pozicije sa sjeverne i južne strane luke.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6449
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Senjski vodovodni sustav i fontana na Cilnici

  Gradski je vodovod izgrađen tek krajem 18. i početkom 19. stoljeća prema projektu vojnog inžinjera Konrada Zettela. Trasa vodovoda bila je položena uz Jozefinsku cestu uzduž korita senjske bujice, a za napajanje vodom koristilo se Kraljičino vrelo u Senjskoj Dragi udaljeno 12 milja od grada. Prilikom rekonstrukcije ceste 1843. godine projektant major Kajetan Knežić izmijenio je trasu vodovoda i priključio ga na vrela Puhla i Brestovac, te su istovremeno obavljeni i radovi na izgradnji gradske vodovodne mreže.Gradski vodovodni sustav imao je sedam javnih izljeva (česmi) na kojima se točila voda, a uz neke (na Travici i Senjskoj Dragi) su bila uređena napajališta za stoku. Nažalost česma na Širokoj kuntradi nije sačuvana, a kamena fontana na obali s brončanom figurom malog ribara (iz 1876. godine) je 1937. godine demontirana i uništena. No, očuvano je pet senjskih izljeva vode: fontana na Trgu Cilnica, te izljevi vode na Travici, Malim vratima (Trgu Mirka Ožegovića), na Artu (Parku senjskih književnika) i Trgu Dvorac.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
  Autor: Zettel

  Oznaka kulturnog dobra: P-4950
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Šest hidroarheoloških zona

  Na priobalnom području od uvale Senj do uvala Mala i Velika Stinica nalaze se hidroarheološke zone bogate rastresitim nalazima rimskih arheoloških predmeta. U ovom području mogu se očekivati nalazi većeg značaja s obzirom na postojanje rimskih naselja uz obalu.

  Lokacija: Jablanac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-176-1975
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Nehaj

  Tvrđava Nehaj je najvrjedniji ostatak senjskih utvrda. Sagrađena je 1558. pod nadzorom kapetana Ivana Lenkovića. Najznačajnija je i najbolje sačuvana tvrđava (sjedište) senjskih uskoka na strateški izvanrednom mjestu. Remek-djelo defanzivne fortifikacije sadrži tipične elemente: vidikovac, tornjeve na uglovima tlocrtnog kvadrata, dva metra debele zidove, sistem puškarnica, grbove, portal sa koloturnikom za lančani most i zdenac u dvorištu.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1558. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-160
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Urbanistička cjelina grada Senja

  Senj je smješten uz more, između dvaju brežuljaka, na temeljima rimske „Senie“. Srednjovjekovni grad formira se počevši od 10.st., a konačan oblik utvrde dobivaju u 15. i 16 st. Unutar zidina formirano je gusto gradsko tkivo s uskim krivudavim uličicama i malim trgovima. Sredinom 16. st. ruše se svi objekti izvan zidina i podiže se Nehaj kao pojačanje obrane grada. Tijekom 18. st. grad se postupno otvara moru i svojim predgrađima i taj se proces nastavlja u 19. i 20. st. kada se ta granica potpuno briše. Gradi se luka, a zidine se počinju rušiti. Posljednja stoljeća dodaju objekte svog vremena i svojih karakteristika, a da Senj nije izgubio fizionomiju srednjovjekovnog grada.

  Lokacija: Senj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4186
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Gospiću
  Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

  Telefon: 053/ 746-571

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska