Znamenitosti Raba – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Raba. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Raba sačinjavaju 32 kulturna dobra. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik.

Znamenitosti Raba – kulturnu i povijesnu baštinu Raba sačinjavaju:

40 fragmenata iluminiranog evanđelistara

Sačuvani ulomci evanđelistara, 25,5 x 18 cm, većim dijelom su pisani beneventanom montekasinskog tipa. Slova pisana crnom bojom veličine su 5 mm, a inicijali su crvene boje, veličine 10 mm. Neka evanđelja su potpisana pod koralne neume. Notacija je izvršena beneventanskim dijastematskim sistemom bez crtovlja. Uz pojedina evanđelja nalaze se likovi Krista, Bogorodice ili sveca pripadajućeg blagdana. Datira se u 11. st.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: knjižnična građa
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5265
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološka zbirka

Zbirku čine 41 amfora i ulomci amfora izvađenih tijekom istraživanja podmorskog arheološkog nalazišta rt Glavina. Amfore su pretežno tipa Dressel I te ih možemo datirati unutar 200 godina, od 1. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća

Lokacija: Rab
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 1 god.p.n.e. do 1. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-60
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arhivsko gradivo Franjevačkog samostana sv. Bernardina Sijenskoga

Značajan dio stoljećima sakupljanog vrijednog kulturnog blaga Franjevačkog samostana sv. Bernardina Sijenskoga je i arhivsko gradivo sastavljeno od više zasebnih cjelina, nastalo u širokom vremenskom rasponu, od srednjovjekovnih notarskih zapisa na pergameni Nikole da Curtarolo (14. st.) pa do suvremenih samostanskih kronika. Gradivo svojim sadržajem donosi dragocjena svjedočanstva o interakciji samostana s prostorom otoka Raba kroz neprekinuti niz od 500 godina. Posebno valja istaknuti oporuke koje su, bilo u izvorniku, bilo u prijepisu, sačuvane te donose jedinstvene podatke o ljudima s tog područja.

Lokacija: Kampor
Klasifikacija: arhivska građa

Oznaka kulturnog dobra: P-4652
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Asocijativni krajolik Golog otoka

Asocijativni krajolik Golog otoka je memorijalna, arhitektonsko – ambijentalna, prirodna i ekološka cjelina koja evocira sjećanje na žrtve političke represije. Zahvaljujući nepristupačnosti i nenaseljenosti, nepovoljnim maritimnim svojstvima, Goli otok i Sveti Grgur bili su odabrani za mjesto na kojemu su 1949. godine uspostavljeni najokrutniji zatvori socijalističke Jugoslavije. Goli otok je zbog svojih prirodnih, surovih karakteristika, bez vode i vegetacije bio nepogodan za organizaciju života. Izgradnjom logora za zatvorenike stvoren je krajolik koji, međudjelovanjem prirodnog i antropogenog, ilustrira i dokumentira represivni politički aparat koji teško kažnjava ne-istomišljenike.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: kulturni krajolik

Oznaka kulturnog dobra: P-5355
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Benediktinski samostan sv. Andrije apostola

Benediktinski samostan i crkva Sv. Andrije apostola sagrađeni su na južnom bridu poluotoka. Samostan je utemeljen u XI. st. Crkva je sagrađena nešto prije, sredinom XI. st. Riječ je o trobrodnoj bazilici sa tri polukružne apside. Prva značajnija pregradnja provedena je u XIV. st. Pročelje krasi raskošan ranorenesansni portal. 1765. g. barokizirana je unutrašnjost. Zvonik (1181. g.) je jednostavna kvadratična prizma naglašena ugaonim lezenama koje na vrhu prelaze u tri luka trifore. Pod triforama do razine prvoga kata nalazi se niz četiriju gusto nadvišenih monofora.

Lokacija: Rab, Ivana Rabljanina 006
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1994
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Četiri pozlaćene pločice

Pločice su dijelovi križa ili korice knjige, misala ili evanđelistara. Iskucani pozlaćeni bakar, emajl, 14,5, x 6 cm, 14,5 x 5,9 cm, 24,6 x 6 cm, 19,9 x 6 cm. Prikazuju likove jedanaest apostola, a datiraju se u 12. stoljeće.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 12. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5270
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Sv. Križa

Crkva Sv. Križa u gradu Rabu nalazi se na južnom bridu poluotoka. Na njenom mjestu još je u XIII. stoljeću bila istoimena crkvica i uz nju hospicij (gostinjac) benediktinaca iz samostana sv. Petra u Dragi (spomen 1280 g.). Sadašnji je oblik stekla u pregradnjama iz XVI. i XVIII. st. (dovršena je 1799. g.) Jednobrodna unutrašnjost se sastoji od prednjega pravokutnog dijela i za jednu stubu povišenog prezbiterija odvojenog balustradom. Glavna je fasada skromno arhitektonski artikulirana jednostavnim portalom te okruglim prozorom u zabatu i dvama visokim sa strane. Na vrhu je zvonik «na preslicu» za dva zvona.

Lokacija: Rab, Gornja ulica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2204
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Etnografska zbirka Marije Taribe

Zbirka pok. Franke Batistić (1875 – 1963), evidentirana kao zbirka Marije Tariba iz Supetarske Drage na otoku Rabu sadrži 20 pokretnih etnografskih predmeta odjevnog inventara otoka Raba, nastalih koncem 18. i u 19. st. Zbirka obuhvaća: tri suknje na pleća, načinjene iz badene, temeljne tkanine tradicijske proizvodnje, vrlo dobro sačuvane, dvije peće, koje upućuju na stari način preslaganja tkanine u namjeni pokrivala, ostalo su dijelovi ženskog odjevnog inventara gđe Bastić i predstavljaju presjek tipičnog odjevnog fundusa rapskog sela 19. st. i ranije.

Lokacija: Supetarska Draga
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-10
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Etnografska zbirka, Muzej franjevačkog samostana

Smještena u muzeju franjevačkog samostana, etnografska zbirka od 61 predmeta od kojih je 27 dijelovi odjeće, 7 komada drvenog namještaja, 24 komada posuđa, 2 komada pribora uz ognjište i jedan muzički instrument predstavlja presjek materijalnog inventara seljačke kuće na Rabu iz druge polovice 19. st i razdoblja do 30-ih godina 20. st.

Lokacija: Kampor
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 1850. god. do 1930. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-90
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Franjevački samostanski kompleks sv. Bernarda Sienskog

Samostan sv. Bernardina Sijenskog, nekad posvećen sv. Eufemiji, smješten je pri dnu uvale sv. Eufemije. Gradnja samostana, darovanog od strane rapskog plemića Petra Cara, započeta je 1446. godine, a crkva sv. Bernardina posvećena je 1466. g. Samostanski sklop organiziran je oko omanjeg pravokutnog klaustra s renesansnom krunom bunara u središtu. Tik uz more ostaci su orsana i uljara. Na obali i u moru pod samostanskim zidovima su ostaci ribnjaka kojim su redovnici nekad izlovljavali ribu koristeći dubinu uvale i pličinu mora u njoj te izmjenu plime i oseke.U samostanskim se zbirkama čuvaju umjetnine nastale u rasponu od starog vijeka do druge polovice 20. st

Lokacija: Kampor
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1446. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3033
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Marije Velike

Inventar objedinjuje umjetnine od XIII. do XIX. st. Najstariji je reljef Krista Kralja. Ističu se slika Bogorodica s djetetom iz XIV. st., visoki drveni i obojeni reljef sv. Kristofora, Pieta, te veoma vrijedne i očuvane korske klupe XV. st. U riznici su pohranjeni dragocjeni liturgijski predmeti i relikvijari od kojih traba izdvojiti emajlirane bakrene pločice i moćnik za glavu sv. Kristofora iz XII. stoljeća.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 12. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-141
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kapela sv. Franje

Crkva sv. Frane u parku Komrčar izvan grada, nekad crkva samostana franjevaca trećoredaca, podignuta je u drrugoj polovici 15. st. u kasnogotičkim i ranorenesansnim oblicima. Pravokutni, izduženi brod i četvrtasto svetište presvođeni su gotičkim prelomljenim svodom. Rekomponirano pročelje crkve od pravilnih klesanaca ukrašeno je na zabatu trima renesansnim stiliziranim školjkama (na portalu je natpis iz 1491. g.) i radi se o djelu klesara pristiglih iz Ugarske i susjednog Senja.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-142
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Katedrala sv. Marije

Primjer monumentalne romaničke arhitekture čija se fasada može ubrojiti među ljepše u Dalmaciji 12. st. Tlocrtna dispozicija, poligonalni plašt glavne apside i osobine nekoliko kapitela upućuju na postanak u 2. pol. 5.st. Više je puta temeljito obnavljana pa ima obilježja gotovo svih povijesnih stilova.

Lokacija: Rab, Poljanica Kneginje Mande bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-139
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kneževa palača, Trg Municipium Arba bb

Reprezentativna gradska palača na uz obalu, na trgu uz nekadašnju luku. Južno krilo je romanička gradnja s reprezentativnim biforama. Krajem 15. st. se dograđuje “kula” na južnom uglu s gotičkim portalom monoforama u višim etažama i renesansnom biforom na prvom katu.

Lokacija: Rab, Trg Municipium Arba bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-138
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Oltar sv. Antuna Opata iz Crkve sv. Antuna Opata

Oltar sv. Antuna Opata, drvo, rezbareno, polikromirano, pozlaćeno, tempera na drvu, 248 x 210 x 38 cm, kip 209 x 85 x 46 cm, XVI, XIX st. Nad jednostavnim drvenim stipesom oblika položena kvadra izdiže se retabl s lučnom nišom u sredini koja nadvisuje bočna oslikana polja. Oslikana je i ploha zaključka retabla, iznad bočnih i središnje niše. U niši se nalazi kip sv. Antuna Opata. Na lijevom bočnom oslikanom polju je prikazan sv. Kristofor, zaštitnik grada Raba koji na leđima nosi malog Isusa. U desnom polju nalazi se mladenački lik sv. Tudora u vojničkom ruhu, drži u desnici bijeli barjak sa crvenim križem, a u lijevoj ruci granu palme.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.
Autor: Vittore Crivelli – kipar

Oznaka kulturnog dobra: Z-1953
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Oltarna slika “Sv. Marije od Ružarija” iz crkve sv. Andrije

Na glavnome oltaru crkve Sv. Andrije časnih sestara benediktinki u gradu Rabu nalazi se vrijedna barokna pala, ulje na platnu, 270 x 139 cm, Bogorodice od Presvetog Ružarija sa sv. Dominikom, sv. Katarinom Sijenskom, sv. Vinkom Ferrerskim i sv. Alojzijem Gonzagom, djelo venecijanskog slikara Antonia Grapinelia iz 1765. g.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1765. god.
Autor: Antonio Grapinelli

Oznaka kulturnog dobra: Z-5258
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rabu, atribuirane su Petru Nakiću i datirane nakon 1756. g. Venecijansko-dalmatinskog su tipa, srednje veličine, mehaničkog sistema s manualnom i pedalom. Opseg manuala je C-c3, a pedala C-eo. Kućište je na visokom postolju s prospektom flankiranim dvama visokim pilastrima na konzolama. Otvor polja sa sviralama lučno je uokviren i bez rezbarenih zavjesa, a ormar završava snažnim zabatom. Po kosinama sljemena je razvijen ornament u formi zubaca. Otvor prospekta zatvara tekstilna zavjesa. Stolarija je u sivo-plavom tonu, dok su vijeci, pilastri i konzole marmorizirani u istom tonu. Detalji su pozlaćeni. Ovaj vrijedan instrument restauriran je 2003. g.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1756. god.
Autor: Petar Nakić

Oznaka kulturnog dobra: Z-2875
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci crkve sv. Ivana, samostana i zvonika

Crkva sv. Ivana Evanđelista izvorno je starokršćanska trobrodna bazilika. U 12. st. se uz nju gradi benediktinski samostan, a crkva se preuređuje u romaničkim oblicima. Oblik i širina apside omogućile su izgradnju ophoda oko oltara – deambulatorija, jedinog u krugu dalmatinske romanike. Kapiteli stupova koji su nosili polukalotu apside i svod ophoda imaju ranoromaničke osobine iz druge polovine 12. st. Podovi u crkvi bili su ukrašeni mozaicima. U 12. st. s južne strane svetišta sagrađen je romanički zvonik. U 15. st. prigrađuju se crkvi nove kapele na kojima radi A. Aleši. Crkva i samostan napušteni su sredinom 19. st., nakon što su kratko vrijeme bile sjedište biskupa.

Lokacija: Rab, Gornja ulica bb
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-143
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pala sv. Dominika u crkvi sv. Andrije Apostola

Ulje na platnu, 17. stoljeće, 194×89 cm, Venecija. Pala u crkvi sv. Andrije Apostola smještena je u svetištu na desnom bočnom oltaru. Pred neutralnom sivobijelom pozadinom stoji mladoliki svetac u blagom raskoraku tijela povijenog u obliku slova S, glave zakrenute u lijevo čime se ulje otvara u dvije trećine. Lijevom rukom podržava grančicu rascvjetala ljiljana, a desnom crveno ukoričenu knjigu. Odjeven je u dugi bijelo habit, zaogrnut na prsima rastvorenim crnim plaštem sa spuštenom kapuljačom. Gornji dio polukružne pale zaprema prikaz Bogorodice u pratnji sv. Marije Magdalene i sv. Ivana Evanđeliste.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1956
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Palača Nimira, mala, Donja ulica bb

Djelomično sačuvana palača (prizemlje) sagrađena krajem 15. st., primjer je kvalitetne kasnogotičke arhitekture. Portal iz 1490.g. djelo je klesara iz kruga Jurja Dalmatinca. U unutrašnjosti palače sačuvano je malo dvorište četverokutnog tlocrta okruženo trijemom i stupovima koji nose galeriju.

Lokacija: Rab, Donja ulica bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-141
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podmorska arheološka zona

Na području priobalnih voda otoka Raba nalazi se hidroarheološka zona koja ima obilježje kulturnog dobra i koja se proteže od rta Stojan na sjeverozapadu do rta Kalifront na jugozapadu otoka. Na tom području koje obuhvaća uvalu Lopar, Supetarsku Dragu i Kamporsku dragu utvrđen je veći broj rastresitih arheoloških nalazišta pojedinačnih i grupnih

Lokacija: Supetarska Draga
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0178
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podmorsko arheološko nalazište

U podmorju rta Glavina na dubini od 17 – 23 m, nađeno je ležište amfora. Nalazište je istraženo a, istraživanja su pokazala postojanje ostataka broda u pijesku. Amfore su tijekom istraživana redom izvađene. Prema tipu pretežno su definirane kao Dressel I što ih datira od 1 st. prije Krista do 1. st. po Kristu.

Lokacija: Barbat na Rabu
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0282
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Poliptih “Raspeće sa svecima” iz crkve sv. Justine

Poliptih, tempera na drvu, 70 x 200 cm., 1330/1335. g., Paolo Veneziano. Sedam rezbarenih pozlaćenih šiljato lučnih niša (središnja je više no dvostruko šira od bočnih) uokviruju plohe oslikane motivom Raspeća te svetačkih likova. S lijeva na desno izranjajući iz zlatne pozadine nižu se stojeći likovi sv. Stratonicusa, sv. Ermolausa, sv. Mateja Evanđeliste, sv. Kristofora, sv. Tekle te sv. Ivana Evanđeliste. Središnja ploha prikazuje Raspetog Krista, Bogorodicu koju podržavaju svete žene, sv. Mariju Magdalenu i sv. Ivana Evanđelistu.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1330. god. do 1335. god.
Autor: Paolo Veneziano

Oznaka kulturnog dobra: Z-558
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Poliptih iz crkve sv. Bernardina

Poliptih su izradili Antonio i Bartolomeo Vivarini, 1458. g., tempera na drvu/ drvo rezbareno, pozlaćeno, 275 x 251 x 22 cm. Slike su podijeljene u dvije vodoravne zone, po pet u svakoj. Središnja polja su veća i prikazuju dolje sv. Bernardina, gore Bogorodicu s Djetetom. Lijevo od sv. Bernardina naslikani su sv. Petar i sv. Franjo, desno sv. Kristofor i sv. Antun Padovanski. Gore lijevo nalaze se sv. Jerolim i sv. Ivan Krstitelj, a desno sv. Justina i sv. Ljudevit. Sačuvan je i izvorni rezbareni pozlaćeni okvir.

Lokacija: Kampor
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1458. god.
Autor: Antonio i Bartolomeo Vivarini

Oznaka kulturnog dobra: Z-5275
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Povijesna urbana cjelina Raba

Smješten na uskom poluotoku po sredini južne, šumovite obale istoimenoga otoka. Urbana jezgra razvija se od liburnskoga naselja koje postaje rimski municipij s visoko razvijenom urbanom kulturom, koje se već u 6. st. spominje kao biskupsko sjedište. Kontinuira kroz rani srednji vijek i osobito napreduje kao slobodna gradska komuna od 12. do 15. stoljeća. Njegovu ortogonalnu strukturu čine tri uzdužne ulice (gornja, srednja i donja) presjecane strmim poprečnim ulicama (rugama) sa stubištima. Tu su značajne gotičko – renesansne plemićke palače, a među sakralnim su objektima najznačjnije katedrala, dva samostana te ruševine benediktinske bazilike sv. Ivana Evanđelista.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 12. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2700
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Samostan benediktinaca s crkvom sv. Petra

U dolini Supetarske Drage nalaze se ostaci kompleksa benediktinskog samostana s crkvom sv. Petra. Samostan je osnovan u drugoj polovici 11. stoljeća, a napušten u 16. st. Nalazi se na arheološkom nalazištu iz rimskog i ranokršćanskog doba. Crkva je trobrodna, ranoromanička bazilika s portalom ukrašenim trokutnim zabatom. Svaki brod završava jednom polukružnom apsidom. Na zvoniku je sačuvano zvono iz 1299. godine. Samostan je tokom vremena znatno pregrađivan.

Lokacija: Supetarska Draga
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-144
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Skulptura “Sv. Kristofora” iz crkve sv. Marije Magdalene

Drvorezbarski obrađena i polikromirana skulptura. Stoji na izvornom drvenom postolju nepravilnog oblika. Iako znatno oštećena (sačuvano 70 % izvorne polikromije), vrijedan je primjer drvorezbarstva 15. stoljeća na sjevernom Jadranu.

Lokacija: Banjol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2399
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Bogorodica s djetetom” iz crkve sv. Justine

Ispred raširene brokatne tkanine koju podržavaju dva dječačka anđela na kamenom tronu sjedi Bogorodica s Djetetom u krilu. Bogorodica ima mladoliko izduljeno lice, izražajne tamne oči zagledane ravno u promatrača. Pod bjeličastim velom preko kojeg je prebačena prozirna koprena proviruje svijetlosmeđa kosa. Duga crvena haljina na prsima je uhvaćena širom zlaćanom trakom povezanom u jednostruku mašnu. Obavijena je tamno modrim maforionom. Dijete je golo, tek ovlaš oko bokova omotano prozirnom tkaninom. S obje ručice podržava kuglu s križem. Glavica sa svijetlosmeđom kratkom kosicom zabačena je unatrag jer pogled upire u majčino lice. Na podnožju trona stoji natpis Juan Boscetus MDXXVI.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1526. god.
Autor: Ivan Boscetus

Oznaka kulturnog dobra: Z-5264
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika „Bogorodica s Djetetom, sv. Šimunom Bogoprimcem i Ivanom Evanđelistom“

Slika uspravljenog pravokutnog formata, sudeći po intervencijama vidljivim na gornjem dijelu, izvorno je bila nešto većih dimenzija, vjerojatno lučno zaključena i krasila je retabl nekog od rapskih oltara.
Prikazan je trenutak u kojem Marija pruža Dijete Šimunu u naručaj. U gornjoj polovici, na zlatom okupanoj pozadini, Bogorodica iz sjedećeg položaja ispruženih ruku predaje razigrano nago Djetešce. Prizor okružuju oblaci iz kojih proviruju dopojasni likovi anđela i anđeoske glavice s krilima. U donjoj, „zemaljskoj“ polovici, na lijevoj strani leđima okrenut stoji sv. Šimun i s pozlaćenom tkaninom u raširenim rukama iščekuje da mu Marija preda Dijete. S desne strane sv. Ivan Evanđelist u klečećem položaju, s knjigom i perom u rukama, izvijena tijela i zabačene glave promatra prizor. U daljini se nazire naselje smješteno u niski pejzaž koji se, tik do lika sv. Ivana, s nekoliko razlistalih grana približava prednjem planu.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4843
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Utvrda sv. Damjana

Utvrda je ranobizantski kastron iz vremena Justinijanove rekonkviste. Ovaj složeni graditeljski sklop imao je refugijsku, izvidničku i obrambenu funkciju. Tlocrta u obliku nepravilnog trokuta, čiji se SZ vrh nalazi na vrhu brda. Perimetar sklopa gotovo je u potpunosti sačuvan,a na dijelovima na kojima ziđa nema lako je razlučiva njegova trasa. Unutar se utvrde nalazi crkvica svetih Kuzme i Damjana, spada u red jednostavnih, jednobrodnih, kasnoantičkih, ranokršćanskih kultnih građevina s polukružnom apsidom s biforom, lezenama i plitkim nišama na vanjskom licu. U crkvi je evidentirana romanička pregradnja kojom je crkva smanjena. Datira se u 6. stoljeće. Napuštena je sredinom 19. st.

Lokacija: Barbat na Rabu
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-829
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Veli zvonik

Veli zvonik odvojen je od katedrale Sv. Marije i sagrađen je tijekom 12. i početkom 13. st. po lombardijskome uzoru. Skladno komponirani arhitektonski i dekorativni elementi smještaju ga u red najkvalitetnijih spomenika na našoj obali. Izvorno je bio pokriven kvadratičnom piramidom, dok je vitka šesterostrana podignuta u 15. st. Završna je terasa ograđena elegantnom renesansnom balustradom.

Lokacija: Rab
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-140
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka inkunabula iz knjižnice Samostana sv. Bernardina

U današnjoj samostanskoj knjižnici, koja po nekim procjenama broji preko 6 000 svezaka, manji, ali najvrijedniji dio čini upravo zbirka od trideset i osam svezaka inkunabula.

Lokacija: Kampor
Klasifikacija: knjižnična građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3787
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska