Kulturna dobra grada Prelog

Na području grada Prelog nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Sva dobra grada Prelog:

 • Arheološko nalazište Ferenčica
 • Crkva sv. JakovaCrkva sv. Jakova i pil sv. ObiteljiCrkva sv. LovreCrkva sv. RokaGuljara – tradicijska građevina za obradu šibeInventar crkve sv. JakovaInventar crkve sv. LovreMuzej Croata insulanus Grada Preloga – muzejska građaOrgulje u crkvi sv. JakobaOrgulje u crkvi sv. LovreOrgulje u crkvi sv. RokaPoklonac sv. Florijana

  Arheološko nalazište Ferenčica

  Nalazište Ferenčica nalazi se južno od današnje prometnice Čakovec – Prelog, oko 3 km zapadno od grada Preloga. Ovo je ravničarski teren nadmorske visine 150 m, koji je danas pod oranicama i šumom. U arheološkim istraživanjima pronađena je arhitektura koja se datira u rimski period. Pobližu dataciju otežava izostanak sitnog arheološkog materijala, a najvjerojatnije se radi o većem ruralnom kompleksu (villae rusticae), koju okvirno možemo datirati u 3/4 st.

  Lokacija: Prelog
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 3. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4867
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jakova

  Klasicistička kapela sv. Jakova u Čukovcu spominje se od 1864.g. Kvadratnog je tlocrta, sa zaobljenim svetištem. Glavno pročelje raščlanjeno je s dvije polukružne niše i ulazom, a u zabatnoj zoni je treća niša sa skulpturom sv. Roka. Unutrašnjost kapele ukrašena je nizom plitkih pilastara. Iz vremena gradnje potječe oltar sv. Jakova.

  Lokacija: Čukovec, Čukovec bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1110
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jakova i pil sv. Obitelji

  Župna crkva sv. Jakova nalazi se u središtu današnjeg grada Preloga. Građena je od 1758. do 1761.g. na mjestu starije, od koje je očuvan samo zvonik iz 17. st. Primjer je zrelobaroknog shvaćanja prostora i opreme. Crkveni je svod riješen nizom od četiri plitke kupole. Po arhitektonskim osobinama može se svrstati među građevine srednjoeuropskog porijekla, stranih, štajerskih graditelja. Pil sv. Obitelji čini sklupturalna grupa sv. Marije i sv. Josipa s malim Isusom.

  Lokacija: Prelog, Glavna ulica 34
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1758. st. do 1761. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1119
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lovre

  Crkva sv. Lovre nalazi se u središtu današnjeg naselja Cirkovljan. Ovo je prvotno bila gotička građevina koja je pregrađivanja tijekom vremena. Pravilne je orijentacije i ima jednobrodnu lađu, svetište koje završava poligonalno, zvonik na zapadnom pročelju i sakristiju na S strani. Najstariji dio je samo svetište, koje na vanjštini ima ostatke kontrafora koji su završavali skulpturama s prikazima ljudskih glava i danas zazidane gotičke prozore. Crkvene je svodove u 19. st. oslikao slikar Klumpar, a inventar potječe s početka 19. st.

  Lokacija: Cirkovljan, Cirkovljan bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1109
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Župna crkva sv. Roka nalazi se u središtu današnjeg naselja Draškovec. Ovo je jednobrodna građevina, s dvije bočne kapele i s dva zvonika u liniji glavnoga zabatnog pročelja, tako da je tlocrtno u obliku križa. Izgradnja crkve vezana je uz grofa M. I. Althana, i traje od 1760. do 1779.g. No, tek prigradnjom bočnih kapela 1912. crkva dobiva današnji izgled. Iako po godinama gradnje pripada kasnobaroknom vremenu, detaljima na pročelju, te uređenjem prostora u cjelini odiše duhom klasicizma.

  Lokacija: Draškovec, RKT župa sv. Roka, Draškovićeva 45
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1760. god.
  Autor: Mihovil Ivan Althan – Incijator (18. st.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1112
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Guljara – tradicijska građevina za obradu šibe

  Guljara – tradicijska građevina za obradu šibe, nalazi se na na čkbr. 701/1 k.o. Čukovec kod Preloga. Građevina je služila za obradu šibe nakon branja, kako bi se od šibe mogli proizvoditi različiti uporabni proizvodi, poput raznih košara i ostalih predmeta potrebnih za svakodnevni život. Na području sjeverozapadne Hrvatske, posebice Međimurja, postoji tradicija izrade proizvoda od šibe. Vlažno tlo pogodno je za sadnju šibe. Nakon rezanja, šiba se sortirala po veličini, te se zatim kuhala. Nakon kuhanja, sa šibe se guli kora, te je nakon sušenja spremna za upotrebu. Prije pletenja šibe se ponovno namaču u vodi kako bi bile lakše savitljive. Upravo u ovoj građevini odvijali su se procesi obrade šibe. Građevina je građena od cigle; to je samostojeća prizemnica gospodarske namjene, u čijoj je blizini bio posađen nasad šibe, koja se u guljari obrađivala za daljnje korištenje, tj. izradu uporabnih predmeta od šibe. U građevini se nalazi kotao za kuhanje šibe i raznovrsni alati za obradu šibe. Građevina je dimenzija 10,6 x 8 m, te pomoćna građevina dim 5,3 x 5,7 m.

  Lokacija: Čukovec, čkbr. 701/1 k.o. Čukovec
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5499
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Jakova

  Župna crkva sv. Jakoba u Prelogu posjeduje pet oltara: glavni oltar sv. Jakoba, bočni oltari sv. Josipa, sv. Ivana Nepomuka, Rozarija i Sveta Tri Kralja, te propovjedaonicu. Oltari Sveta Tri Kralja i Rozarija izrađeni su u pseudogotičkom stilu, te se na njima nalaze akademske oltarne slike iz 1869.g., radovi slikara Brolla. Ostala tri oltara u potpunosti prekrivaju svetište, jer su povezani zajedničkom arhitekturom oltara. Plastičko oblikovanje oltara i skulptura izveo je kipar Veit Köninger iz Graza, dok je stolar Herman, također iz Graza, bio zadužen za stolarski dio oltara. Na lijepoj drvenoj propovjedaonica nalaze se reljefi, unutar rokoko okvira, koji prikazuju biblijske parabole.

  Lokacija: Prelog
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
  Autor: oltarne slike iz 1869.g., radovi slikara Brolla; plastičko oblikovanje oltara i skulptura- kipar Veit Köninger iz Graza; stolarski dio oltara- Herman iz Graza

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1489
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Lovre

  U gotičkoj, kasnije barokiziranoj kapeli, ostao je sačuvan vrijedan inventar iz 18. i 19. stoljeća. Između ostaloga crkva posjeduje tri oltara (glavni oltar sv. Lovre i dva bočna sv. Barbare i sv. Sebastijana) koji su rad varaždinskog majstora Piča s početka 19.st. Sva tri oltara pokazuju identične značajke – izrađeni su os tamne vrste drva, s pozlaćenim kapitelima i aplikacijama klasicističkog oblikovanja. Glavni oltar razlikuje se od bočnih, osim svojom veličinom, postavom dvije asistentske skulpture, sv. Petra i sv. Pavla uz oltarnu palu sv. Lovre, dok se na bočnim oltarima nalaze pale sv. Sebastijana i sv. Barbare.

  Lokacija: Cirkovljan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1488
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej Croata insulanus Grada Preloga – muzejska građa

  U Registar kulturnih dobara RH upisana je muzejska građa Muzeja Croata insulanus Grada Preloga i to: Zbirka keramike, Zbirka naivne umjetnosti, Zbirka veziva i Zbirka moderne umjetnosti.
  Zbirka keramike sastoji se od šest keramičkih predmeta (vaza) autora Ivana Lackovića Croate. Zbirka naivne umjetnosti sadrži djela (slike, grafike, skulpture i reljefe) iz razdoblja naivne umjetnosti u Hrvatskoj koja su izradili najznačajniji autori naivne umjetnosti, primjerice Ivan Generalić, Franjo Mraz, Ivan Večenaj, Ivan Lacković Croata, Josip Generalić, Dragutin Gaži, Ivan Rabuzin… Zbirka veziva obuhvaća predmete načinjene ručnim radom, poput čipka, goblena i raznih ručnih radova, dok se Zbirka moderne umjetnosti sastoji se od djela (slika, grafika, crteža, skulptura i reljefa) najznačajnijih autora hrvatske moderne umjetnosti (Otona Glihe, Ede Murtića, Slavka Šohaja, Ivana Meštovića…).
  Navedene je zbirke Muzeju donirao prof. dr. sc. Matija Berljak, redoviti profesor na KBF-u, pročelnik Katedre kanonskoga prava.

  Lokacija: Prelog
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6592
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Jakoba

  Veće orgulje J. Angstera iz Pečuha, građene su 1896. godine, pneumatskog su sistema s 16 registara, manualom i pedalom. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Orgulje imaju lijep zvuk tipičan za Angsterov romantički stil gradnje. Na izrazito visokom postolju uzdiže se trodijelno klasicističko kućište povezano s dvije niže spojnice. Svako polje tretirano je u arhitektnoskoj kompoziciji posebno, poput samostalna tornje+a. Pilastima i snažnim polustupovima u sredini, na visokim bazama, uokvirena su polja sa sviralama. Sva polja završavaju polukružno, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

  Lokacija: Prelog
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1896. god.
  Autor: J. Angster iz Pečuha – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4176
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Lovre

  Orgulje su sagrađene su u 19.st. od strane mađarskog majstora Nandor Pepperta. Predstavljaju srednjeeuropski tip orgulja sa sedam registara. Orgulje Nandora Pepperta na području Hrvatske su rijetke, te i zbog tog razloga ove orgulje predstavljaju važan segment u zaštiti pokretnog inventara. Očuvane u izvornom stanju osim prospekta čije su svirale rekvirirane u I. svjetskom ratu. Kućište je jednostavno i skladno, na visokoj osnovici diže se trodijelni prospekt s povišenim srednjim tornjem, također očuvano u izvornom obliku.

  Lokacija: Cirkovljan
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Nandor Peppert

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4287
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Roka

  Manje orgulje s devet registra,pneumatskog su sistema s jednim manualom i pedalom Josipa Brandla iz Maribora, te predstavljaju majstorov 54. opus. Posebno je zanimljivo kućište komponirano s dva ormara i lažnim pozitivom u ogradi kora. Oba su dijela kućišta trodijelna, fasadom dominira cilindrični srednji toranj, dok se bočna polja pod snažnom trabeacijom spuštaju koso prema vani. Visoka trabeacija tornja ukrašena je u frizu lisnatim aplikacijama. Vrlo kvalitetan rad su rezbarene zavjese što se simetrično spuštaju na obje strane glavnog tornja, a nad bočnim poljima koso prema dolje. Tvore ih spletovi lisnatih, vrlo tankih vitica.

  Lokacija: Draškovec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1906. god. do 1906. god.
  Autor: 1906

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4506
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Poklonac sv. Florijana

  Poklonac je smješten uz glavnu cestu, zapadno od crkve sv. Roka. Ima oblik otvorene kapelice.Kvadratnog je tlocrta, s triju strana otvoren visokim lučnim otvorima, a pozadina mu je puna stijena. Prostor poklonca nadsvođen je kupolastim svodom. U pokloncu je menza s koje se uzdiže stup sa skulpturom sv. Florijana koji vodom gasi upaljenu kuću.

  Lokacija: Draškovec, Draškovićeva bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1793. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1114
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska