Kulturna dobra grada Pazin

Na području grada Pazin nalazi se 24 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Sva dobra grada Pazin:

 • Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Pazinu
 • Crkva sv. KatarineCrkva sv. KrižaCrkva sv. Marije na ŠkriljanahCrkva sv. Marije na ŠkriljinahCrkva sv. MartinaCrkva sv. NikoleDrveni retabl glavnog oltara crkve Sv. Petra i Pavla u TrvižuEtnografski muzej Istre – muzejska građaKameni reljef sv. Martin i prosjakKaštelKompleks franjevačkog samostana s crkvom Pohođenja Blažene Djevice MarijeKulturno – povijesna cjelina BeramaKulturno – povijesna cjelina LindarKulturno-povijesna cjelina naselja TrvižKulturno-povijesna cjelina grada PazinaMuzej grada Pazina – muzejska građaOrgulje u crkvi sv. NikoleOstaci drvenog oslikanog tabulata iz crkve Sv. Petra i PavlaSakralni inventar crkve sv. NikoleSakralni inventar Franjevačke crkve Blažene Djevice MarijeSkulptura “Sv. Antuna Opata”Stupa na Pazinskom potokuUrna

  Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Pazinu

  Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Pazinu kao cjelina za koju je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 8. srpnja 2010. (klasa: 612-08/09-01/02, ur. broj: 565-19-10-19) utvrđeno da ima svojstvo kulturnog dobra – sveukupno 915 arhivskih fondova i zbirki:
  – u ukupnoj količini od 4.718,163 dužna metra,

  – nastala u razdoblju od 1200. do 2005. godine,

  – čuva se u spremišnim prostorima u Pazinu – Vladimira Nazora 3 i Trg Istarskog razvoda 1-2,
  – pod signaturama HR-DAPA: 1-12, 14-22, 24-427, 429-893, 895-914, 918-922 (ukupno 915 fondova i zbirki).

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: arhivska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2889
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Katarine

  Jednobrodna gotička crkva izduženog pravokutnog tlocrta. Presvođena je šiljastim dvotravejnim svodom s rebrima oslonjenim na konzole. Na pročelju zvonik na preslicu, a ispred pročelja lopica. Na sjevernom zidu prvog traveja naslikan je alegorijski prikaz otkupljenja «Živi Križ», lokalnog pučkog majstora, datiran glagoljskim natpisom u 1409. godinu. U novije vrijeme otkriveni su i veći dijelovi zidnih slika na zapadnom (svetišnom) zidu koji svjedoče o originalnom koloritu već poznatih slika.

  Lokacija: Lindar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-594
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Križa

  Crkva sv. Križa jednobrodna je romanička građevina s polukružnom izbočenom apsidom i dvolučnom preslicom s dva zvona. Unutrašnji prostor zaključen je otvorenim krovištem, a zidovi i apsida crkve bogato su oslikani oko 1400. godine. U apsidi je izveden prikaz Krista u slavi ispod kojeg se reda dvanaest apostola, dok su na sjevernom i južnom zidu prizori iz Kristova života i muke te likovi svetaca. Na pročelnom, zapadnom zidu, zanimljiv je prikaz smrti kao kosca.

  Lokacija: Butoniga
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-856
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije na Škriljanah

  Jednobrodna gotička crkva iz 15.st. Svetište odvojeno od broda trijumfalnim lukom i zaključeno ravnim zidom. U 18.st. dograđena je lopica na pročelju. Crkvica je presvođena drvenim kasetiranim oslikanim tabulatom, a svetište ravnim stropom koji je zamijenio izvorni gotički svod u svetištu. Zidovi crkve oslikani su ciklusom fresaka sa scenama iz Marijinog i Isusovog života, svecima, te prikazima Plesa mrtvaca i Kola sreće. Zidove je oslikao 1474. majstor Vincent iz Kastva s dva suradnika.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. god.
  Autor: Vincent iz Kastva

  Oznaka kulturnog dobra: N-6
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije na Škriljinah

  Jednobrodna gotička crkva iz 15.st. Svetište odvojeno od broda trijumfalnim lukom i zaključeno ravnim zidom. U 18.st. dograđena je lopica na pročelju. Crkvica je presvođena drvenim kasetiranim oslikanim tabulatom, a svetište ravnim stropom koji je zamijenio izvorni gotički svod u svetištu. Zidovi crkve oslikani su ciklusom fresaka sa scenama iz Marijinog i Isusovog života, svecima, te prikazima Plesa mrtvaca i Kola sreće. Zidove je oslikao 1474. majstor Vincent iz Kastva s dva suradnika.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-858
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina

  Od gotičke crkve sv. Martina očuvano je samo svetište presvođeno mrežastim svodom i istočni zid, dok je brod crkve obnovljen u 19 stoljeću. Na svodu i zidovima svetišta očuvane su zidne slike iz 15. st., dvojice majstora. Onaj koji slika u svetištu školovan je u tradiciji bolonjskog slikarstva, dok je drugi u svom izrazu rustičniji. Prvi je naslikao scene sa svecima (sv. Martin), a drugi anđele svirače i Bogorodicu zaštitnicu.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2431
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Župna crkva sv. Nikole spominje se još 1266. godine, 1441. je pregrađena i dobiva izduženi kasnogotički prezbiterij presvođen zvjezdastim svodom. Svod je 1470. godine oslikao slikar iz kruga Jakoba Suntera (Leonarda iz Brixena), prema predlošcima «Biblije pauperum». Na svodu je prikazano «Stvaranje svijeta», a na začelnom zidu apside veliko «Raspeće». Crkva je barokizirana dogradnjom kapela i pretvorena u trobrodnu crkvu. Opremljena je mramornim oltarima P.Lazzarinija i A. Michelazzija, i orguljama G. Callida.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1266. god. do 1441. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-359
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Drveni retabl glavnog oltara crkve Sv. Petra i Pavla u Trvižu

  Drveni retabl glavnog oltara Sv. Petra i Pavla počiva na dvije kamene stube supendaneuma. Pravokutni stipes koji nosi kamenu menzu, presvučen je drvenom oplatom s bočnim pilastrima (antependij) na kojima su rustični reljefi arhanđela u funkciji telamona. Niska predela retabla raščlanjena je pravokutnim istacima baza stupova čije su čelne stranice urešene apliciranim glavama kerubina. Retabl je raščlanjen s četiri stupa koji flankiraju tri polukružno zaključene niše, a bočno ga zatvaraju masivna volutna krila. Stupovi su zaključeni korintskim kapitelima i urešeni raskošnim izvijenim motivom vinove loze s grožđem. U središnjoj niši nalazi se sjedeći kip BDM s malim Isusom, a lijevo i desno stojeći su kipovi Sv. Petra i Sv. Pavla. Nad masivnom, višestruko profiliranom trabeacijom, urešenom motivima ovulusa i rozeta, uzdiže se lepezasto oblikovana atika s trokutnim zabatom u središtu kojega je reljef Boga Oca raširenih ruku. Na kosinama zabata nalaze se kipovi ležećih anđela, a u sredini zabata uzdiže se plamena urna.

  Lokacija: Trviž
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.
  Autor: Nepoznati autor

  Oznaka kulturnog dobra: P-5148
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografski muzej Istre – muzejska građa

  Etnografski muzej Istre nalazi se u prostorima Pazinskog kaštela, srednjovjekovne utvrde smještene iznad kraškog ponora zvanog Pazinska jama. Muzej čuva etnografsku građu s fundusom od 4200 predmeta, u prvom redu tekstila, poljoprivrednog alata te predmeta iz svakodnevnog života istarskog sela s kraja 19. i početka 20. stoljeća (lončarski, stolarski, kovački proizvodi, kao i primjeri tradicionalnog rukotvorstva). U Registar kulturnih dobara upisane su slijedeće zbirke Muzeja: Proizvodnja tekstila, odjeće i obuće, odijevanje i osobni predmeti, Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture, Arhitektura i oprema kuće, Gospodarstvo, Društvena i duhovna kultura, Razglednice, čestitke i pisma, Ostavštine i Zbirka fotografija.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5189
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kameni reljef sv. Martin i prosjak

  U svetište župne crkve sv. Martina u Bermu ugrađen je kameni reljef nepoznatog autora „sv. Martin i prosjak“, izrađen u kamenu vapnencu u drugoj polovici 15. stoljeća. U koso prirezanom okviru sa stiliziranim vegetabilnim motivima prikazan je lik sveca na konju koji mačem sječe dio svog plašta i spušta ga na rame prosjaku. Prosjak je neizmjerno malen, velike i oble glave, desnicom pridržava štap, a o pojas mu je okačena bačvica. Iako su likovi prikazani dosta nespretno s netočnim proporcijama i skraćenjima što su uvjetovale unaprijed određene dimenzije okvira, reljef ima izrazitu vrijednost zbog naglašenog pučkog karaktera istarske plastike.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3960
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel

  Pazinski kaštel je smješten na litici ponora Pazinčice. Prvi put se spominje 983. god. u darovnici Otona II. U literaturi je prva utvrda opisana kao građevina tlocrta izduženog pravokutnika s prizemljem i dva kata, prislonjenom kvadratičnom kulom, kapelom i malim zvonikom. Stilske značajke romanike moguće je iščitati na kuli kružnog tlocrta i u nekim dijelovima prizemlja, što su ujedno i najranije datirani njegovi dijelovi. Značajnije je pregrađivan u 15. st., a sadašnji izgled dobiva tek 1537.-1540. god. Nakon Uskočkog rata Habsburgovci su prodali Kaštel, a posljednji njegov vlasnici koji vladaju feudom do ukidanja Pazinske knežije 1848. god. bili su obitelj Montecuccoli iz Modene.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2437
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks franjevačkog samostana s crkvom Pohođenja Blažene Djevice Marije

  Kompleks se sastoji od crkve, samostanskih krila i dvorišta ograđenog zidom. Jednobrodna crkva zaključena je poligonalnim svetištem, presvođenim gotičkim mrežastim rebrastim svodom i izvana ojačanim kontraforima. Desno od pročelja diže se zvonik čije prizemlje služi kao ulaz u hodnik koji se proteže duž južnog dijela crkve. Uz sjeverni zid prizidana je kapela Bezgrešnog začeća. Samostan manjih dimenzija završen je već 1484. Tijekom 18. st. cijeli je sklop barokiziran.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5305
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Berama

  Beram je smješten na brežuljku u uskoj dolini koja od Pazina vodi prema Motovunu i zapadnoj istarskoj obali. Današnje mjesto nastalo je na mjestu prapovijesne gradine, o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi i prapovijesna žarna nekropola u podnožju brežuljka. U srednjem vijeku naselje je bilo opasano zidinama (danas samo djelomično sačuvane) s četverokutnom obrambenom kulom. Uske, dugačke ulice s nizovima kuća radijalno se šire od središnjeg gradskog trga sa župnom crkvom sv. Martina. U sklopu cjeline nalaze se i rodna kuća Vladimira Gortana i spomenik Vladimiru Gortanu. Posebno je značajan spomenik crkva sv. Marije na Škriljinah na groblju sa zidnim slikama majstora Vincenta iz Kastva.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 11 st.p.n.e. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0046-1962.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Lindar

  Lindar je naselje smješteno na brežuljku, na putu između Gračišća i Pazina. U srednjem vijeku bio je okružen gradskim zidinama od kojih su sačuvani samo manji dijelovi. U grad se ulazilo kroz dvoja gradska vrata, od kojih su rekonstruirana ona na ulazu u naselje. Kaštel se nalazio na kraju naselja, na mjestu na kojem se danas nalazi trg s župnom crkvom sv. Mohora i Fortunata. Raster ulica je u osnovi srednjovjekovni, sačuvani su dijelovi kuća iz 15. i 16. st. i loža iz 17. st. Unutar naselja nalazi se crkva sv. Sebastijana i Fabijana iz 1531., a na samom ulazu u naselje nalazi se kapela sv. Katarine iz 14. st. s oslikanim prikazom «Živog Križa» iz 1409.

  Lokacija: Lindar
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0050-1963.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Trviž

  Trviž smješten nekoliko km SZ od Pazina, malo je naselje zbijenog tipa organizirano poput srednjovjekovnih gradića na brdu. U pisanim se izvorima prvi puta spominje 1177. god. kada ga papa Aleksandar III. ustupa porečkom biskupu. U istom stoljeću nastaje najstariji sačuvani spomenik Trviža, crkva sv. Petra na groblju, radikalno pregrađivana tijekom povijesti. Iako je često bio u žarištu graničnih sukoba, Trviž nije bio opasan zidinama, međutim u njegovom se središtu nalazila masivna obrambena kula, kako saznajemo iz sačuvanih crteža Valvasora i Petronija. Trobrodna župna crkva BDM sv. krunice (1897.), sagrađena je na mjestu ranije srušene crkve.

  Lokacija: Trviž
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0051-1963.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Pazina

  Iako nema tragova pretpovijesne i antičke naseljenosti, moguće je da se naselje formiralo prije njegovog prvog spomena u ispravi cara Otona II iz 983., u kojem je zabilježeno darovanje kaštela Pazin porečkom biskupu. Grad se isprva širi uz utvrdu sa njene sjeverne strane, u tom je dijelu sačuvano najviše starih jednokatnih stambenih građevina iz 13.-17. st. Od Kaštela prema istoku podignuta je ž.c. sv. Nikole te je na tom potezu grupiran daljnji razvoj stambenih građevina tijekom 15.-16. st., te krajem 19. i poč. 20. st. Treći stambeni blok, Buraj, formiran južno od utvrde, funkcionirao je gotovo kao samostalno naselje. Grad se dalje širio prema istoku gdje je premješteno njegovo središte.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5418
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej grada Pazina – muzejska građa

  Muzej Grada Pazina osnovan je 1996. g. izdvajanjem kulturno-povijesne zbirke iz sastava Etnografskog muzeja Istre. Nalazi se u Pazinskom kaštelu, srednjovjekovnoj utvrdi smještenoj iznad Pazinske jame, kraškog ponora rijeke Pazinčice. Zaštićena muzejska građa obuhvaća Zbirku razglednica i čestitki, Zbirku namještaja i ura, Zbirku fotografija i fotografskog pribora, Zbirku zvona, Sakralnu zbirku, Zbirku tekstilnih predmeta, modnog pribora i nakita, Ljekarničku i medicinsku zbirku, Zbirku skulptura, slika i grafika Zbirku dokumenata, karata, rukopisa, tiskovina, Filatelističko-poštansku zbirku, Zbirku svakodnevnoga života, Zbirku oružja i vojne opreme, Galerijsku zbirku, Zbirku kamenih spomenika, Zbirku zastava, pečatnjaka i grbova i Zbirku varia.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4297
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Nikole

  Prema signaturi, instrument u Pazinu gradio je 1901. Vegezzi Bossi iz Torina. Bossijeve pneumatske orgulje s 2 manuala i pedalom tada su ugrađene u barokno kućište. Polje sa sviralama na jednodijelnom prospektu uokviruju dva snažna pilastra podržana konzolom u postolju. Raskošni lisnati kapiteli, nježne volute što se spuštaju niz bokove prospekta, iznad svega bujna vegetabilna dekoracija nad završnom trabeacijom kaligrafske su vrijednosti.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1901. god.
  Autor: Vegezzi Bossi

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3980
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci drvenog oslikanog tabulata iz crkve Sv. Petra i Pavla

  Ostaci drvenog oslikanog tabulata iz crkve Sv. Petra i Pavla u Trvižu dio su veće cjeline koja je prekrivala krovnu konstrukciju ove romaničke jednobrodne jednoapsidalne crkve. Prema signaturi „Questa opera fu colorita lanno 1703 ADI 3 agosto (?)ASTALDO.FEC.“ tabulat je datiran u 1703. godinu, pri čemu riječ gastaldo označava upravitelja, a ne majstora koji je izradio tabulat. Pretpostavlja se da je njegov autor domaći majstor Sirotić. Ukupna površina tabulata iznosi 45 m2, dok je površina sačuvanog dijela 28 m2. Cijeli tabulat sastoji se od sedam redova s po pet ukrasnih polja međusobno odijeljenih ukrasnim letvama. Duž zidova crkve je rezbareni plitki vijenac koji ga uokviruje. Od ukupno tridesetipet polja sačuvano je dvadeset originalnih oslikanih polja smještenih na širem dijelu stropa kod glavnog oltara. Oslikana polja su sastavljena od četiri daske koje se protežu u dužini dva polja. Na šesnaest polja izvedeni su likovi nepoznatih svetaca u ovalu, a preostala četiri polja oslikana su vegetabilnim motivima. Dugogodišnje prokišnjavanje krovišta i neodgovarajuća mikroklima u crkvi u kojoj je postavljen tabulat prouzročili su znatna oštećenja te je on sada u relativno lošem stanju. Bez obzira na narušeno stanje tabulata, radi se o rijetkoj vrsti umjetnine na području Istre te jedinom signiranom tabulatu poluotoka.

  Lokacija: Trviž
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1703. god. do 1703. god.
  Autor: majstor Sirotić?

  Oznaka kulturnog dobra: P-4671
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Nikole

  Mramorni oltari nastali su sredinom 18. stoljeća prilikom barokizacije crkve. Odlikuju ih bogati detalji i mramorne intarzije, mramorna skulptura izražajnih i živih pokreta, kao i kvalitetne oltarne pale. Među slikama osobitu kvalitetu pokazuju one pavlinskog slikara Leopolda Kecheisena koje su u Pazin najvjerojatnije prenesene iz pavlinskog samostana kraj Ćepića. Ostatak crkvenog pribora bogat je i raznovrstan kako u pogledu materijala tako i u tipologiji i u rasponu kvalitete.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-53
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar Franjevačke crkve Blažene Djevice Marije

  Crkva sv. Franje ukrašena je skromnim oltarima 18. st. Na glavnom oltaru ističe se triptih Girolama da Santacrocea, iz 1536. godine. U središnjem polju triptiha prikazana je Bogorodica s Djetetom na povišenom prijestolju ispred kojeg stoje sveci, dok su na bočnim slikama okrenuti prema Bogorodici prikazani sv, Nikola i sv. Bernardin Sijenski te sv. Ljudevit Tuluški i sv. Jeronim. Od skulpture treba spomenuti vitak, profinjen kip Bogorodice Bezgrješne, smješten na bočnom oltaru. Radi se o vrlo kvalitetnom kasnobaroknom kipu.

  Lokacija: Pazin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-51
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura “Sv. Antuna Opata”

  Rustična, kamena skulptura sv Antuna Opata isklesana od jednog kamenog bloka, ugrađena je u svetište crkve sv. Antuna u zaseoku Slavčići, Zarečje kod Pazina. Natpis isklesan ispod svečevih nogu otkriva nam ime majstora Frane i 1457. kao godinu nastanka. Svetac zaštitnik odjeven je u monaški habit s ravnim jednoličnim naborima. Desna ruka, oštećenih prstiju, podignuta je u blagoslov, a lijevoj nedostaje štap. Do svečevih nogu nalazi se prašćić, svečev atribut. Prilikom obrade veća je pažnja posvećena obradi gornjeg dijela kipa gdje je izražen jači plasticitet, dok je donji dio gotovo plošan. Na skulpturi su još uvijek uočljivi tragovi polikromije.

  Lokacija: Zarečje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1457. god.
  Autor: majstor Frane

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4487
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stupa na Pazinskom potoku

  Pogon za obradu sukna ili stupa, smješten na Pazinskom potoku, u blizini mjesta Zarečje. Mlin na vodeni pogon, gdje se uz pomoć velikih drvenih batova, sabijala ili stupala vunena tkanina od koje se izrađivali dijelovi nošnje ili ponjave. U uporabi do početka 20.st. Posljednji je takav objekt sačuvan u Istri.

  Lokacija: Zarečje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0060-1964.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Urna

  Prilikom vršenja probnog arheološkog iskopavanja na području prapovijesne nekropole na južnim padinama naselja Beram otkrivena je keramička urna datirana u željezno doba (8.-6.st.pr.Kr.). Radi se o širokoj trbušastoj posudi koja se sužava prema ravnom dnu, uskog i niskog cilindričnog vrata i horizontalnim ušćem te vertikalno apliciranom trakastom ručkom.

  Lokacija: Beram
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 800. god. do 600. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4708
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska