Kulturna dobra grada Ozalj

Na području grada Ozalj nalazi se 32 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Sva dobra grada Ozalj:

 • Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije s pavlinskim samostanom
 • Crkva sv. Antuna VelikogCrkva sv. DuhaCrkva sv. Franje KsaverskogCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. JurjaCrkva sv. KrižaCrkva sv. Kuzme i DamjanaCrkva sv. LovreCrkva sv. Petra i PavlaCrkva sv. VidaCrkva Svih SvetihDvorac Jaškovo, Jaškovo bbDvorac TürkEtnopark OzaljGlavni oltar sv. Marije kapele sv. Petra i PavlaHidroelektranaIkonostas u župnoj crkvi Uskrsnuća GospodnjegInventar crkve Rođenja Blažene Djevice MarijeInventar crkve sv. VidaKapela sv. IlijeKapela sv. Ivana KrstiteljaKurija GrdunKurija HrašćeKurija ZorkovacMlin na rijeci DobriNadgrobna ploča s glagoljskim natpisomOrgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice MarijeRetabl glavnog oltara crkve sv. Ivana KrstiteljaStari grad OzaljZavičajni muzej Ozalj – muzejska građaZgrada šumarije

  Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije s pavlinskim samostanom

  Crkva izuzetnog smještaja u prostoru, jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim izduženim trostranim svetištem, kapelama južno uz lađu, sakristijom u samostanskom dijelu i zvonikom bočno uz pročelje. Sačuvan je vrijedan inventar 17. i 18. st. te gotički zidni oslici unutrašnjosti svetišta. Sagrađena je oko 1520. g. kao zavjetna crkva Krste I Frankopana, dograđena u 2. polovici 16. st., a u 17. st. u vrijeme I. Belostenca barokizirana kada je sjeverno uz lađu sagrađena jednokatna zgrada samostana.

  Lokacija: Svetice, Svetice 5
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-281
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Antuna Velikog

  Grkokatolička župna crkva smještena na južnim obroncima Žumberačkog gorja, u naselju, glavnim pročeljem orijentirana prema zapadu. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim svetištem pravokutnog tlocrta sa segmentnim zaključkom, sakristijom južno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Unutrašnjost je svođena češkim svodovima. Izrazito vrijedan ikonostas je iz vremena gradnje crkve čija je unutrašnjost oslikana 1907.g. Drvene klupe su s kraja 19. st. Jedna od starijih grkokatoličkih crkava na Žumberku, sagrađena je 1829. g. prema projektu karlovačkog graditelja V. Mühlbauera kao jednostavna klasicistička sakralna građevina bogato opremljene unutrašnjosti.

  Lokacija: Kašt
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1829. god.
  Autor: Vincent Muhlbauer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3554
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Duha

  Crkva smještena na južnim obroncima Žumberačkog gorja, izvan naselja, pravilno orijentirana, barokna je sakralna građevina jednostavnog vanjskog i bogatog unutarnjeg oblikovanja. Jednobrodna je, s lađom pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Glavni kasnobarokni oltar preinačen je u drugoj pol. 19. st. Unutrašnjost crkve 1901. godine oslikao je slikar i dekorater D. Inchiostri. Sačuvano je izvorno kameno popločenje s kraja 18. st. Kapela se spominje u 17. st. kao tradicionalna kapela ozaljskog kruga. Oko 1775. godine temeljito je obnovljena i svođena, a u 19. st. dozidana je sakristija.

  Lokacija: Ferenci
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.
  Autor: Dragan Inchiostri

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3882
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Franje Ksaverskog

  Crkva smještena na južnim padinama Žumberačke gore centralnog je oktogonalnog tlocrta sa poligonalnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Lađa je svođena kupolom s usječenim susvodnicama, svetište križno bačvastim svodom. Glavni oltar sv. Franje iz vremena gradnje kapele, g. 1872. restaurirao je tirolski i karlovački slikar Matijas Schieder. Bočni naslikani oltari su unutar niša arhitektonski obrađenih retabla. Sačuvano je autentično kameno popločenje unutrašnjosti. Crkva (kapela) sagrađena je 1747. g. pod patronatom plemićke obitelji Vojnović. Pjevalište i sakristija dograđeni su 1863. Jedna je od rijetkih centralnih sakralnih građevina na području Karlovačke županije.

  Lokacija: Gornji Lović
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3175
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  crkva smještena na groblju, jednobrodna je, kvadratnog tlocrta s užim polukružnim svetištem, sakristijom jugoistočno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Rokoko inventar i zidne oltarne slike pavlinskog su porijekla. Velika iluzionistička oltarna zidna slika u svetištu s prikazom Kristova krštenja, kao i bočni naslikani oltarni retabli Žalosne gospe i sv. Barbare su iz 1780. godine. Izvorno je crkva imala svođeno srednjovjekovno svetište, tabulat nad lađom, drveno predvorje i preslicu za zvona. Obnovljena je 1756., a ponovo zidana 1770., te dovršena i opremljena 1780. godine. Crkva je ponovno obnovljena 1887. nakon potresa prilikom kojeg se urušio svod lađe.

  Lokacija: Svetičko Hrašće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3092
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva smještena na južnim padinama Žumberačke gore jednobrodna je, s lađom pravokutng tlocrta, užim polukružnim svetištem, sakristijom sjeverno uz lađu i zvonikom ispred glavnog pročelja. Svetište je svođeno polukalotom sa susvodnicama, lađa pruskim, sakristija bačvastim svodom. Glavni oltar je s prijelaza 19. u 20. .st., bočne oltare 1872. izradio je tirolski i karlovački slikar M. Schieder. Kao sjedište župe lokalitet se spominje 1334. g., s gotičkom crkvom s kontraforima. Crkva je barokizirana, pregrađena 1821., 1864. i 1904. g. Do gradnje crkve sv. Lovre u Vivodini 1754. g. bila je župna crkva. Najstarija je sakralna građevina ozaljskog područja sa sačuvanim strukturama srednjovjekovne, barokne i historicističke faze.

  Lokacija: Dojutrovica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.
  Autor: Matija Schieder

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3171
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa

  Crkva se nalazi na području Parka prirode Žumberak, izvan naselja na groblju, ograđena cinkturom. Jednobrodna je, s lađom pravokutnog tlocrta, peterostranim svetištem u širini broda, sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom u središnjoj osi ispred pročelja. Unutarnji prostor broda crkve svođen je drvenim bačvastim svodom i odvojen trijumfalnim lukom od svetišta svođenog bačvastim svodom sa duboko usječenim susvodnicama. Prostor crkve jednostavno je artikuliran i upotpunjen oltarima s početka 20. st.. Crkva (kapela) sagrađena je u 18. st., a pregradnjama tijekom 19. st. je dobila današnji izgled.

  Lokacija: Lović Prekriški
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3669
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kuzme i Damjana

  Crkva smještena na uzvisini, u naselju, jednobrodna je građevina s lađom pravokutnog tlocrta, trostranim svetištem u širini lađe, sakristijom južno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja te predvorjem ispred. Sačuvan je barokni inventar među kojim se ističe bočni oltar sv. Tri Kralja s reljefnim prikazom Poklonstva kraljeva iz 1660. godine. Crkva je srednjovjekovne osnove, a nizom pregradnji krajem 17. i tijekom 18. stoljeća dobila je barokni izgled.

  Lokacija: Vrhovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3243
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lovre

  Centralna građevina izduženog križnog tlocrta, s pravokutnim svetištem i sakristijom južno uz svetište te zvonikom iznad glavnog pročelja smještena je u naselju, na južnim padinama Žumberačke gore. Dio inventara sačuvan je iz vremena gradnje. Crkva je 1754.g. sagrađena sredstvima hrvatskog plemstva po oporuci barunice Rosine Jelačić Vojnović i prema narudžbi cistercitskog reda. U skupini crkvene barokne arhitekture kruga štajerskih graditelja, građena po suvremenom projektu, tlocrtno i prostorno jedinstvena je na području Karlovačke županije.

  Lokacija: Vivodina, Vivodina 8a
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1754. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-283
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra i Pavla

  Crkva smještena u naselju, podno klasicističkog dvorca Jaškovo, jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja. U zid svetišta ugrađen je nadgrobni spomenik od crnog mramora s kamenim grbom obitelji Bunjevac. U grobnici uz svetište pokopan je Vladimir pl. Bunjevac vlastelin imanja Jaškovo, Trešćeno, Kucelj, Gradišće i Drežnik te Teodor barun Hunoltstein. Od inventara sačuvan je glavni ranobarokni oltar sv. Marije. Kapelu je na svom vlastelinstvu 1690. g. dao sagraditi plemeniti Ivan Kramarić. U drugoj polovici 19. st., u vrijeme kada je vlastelinstvo Jaškovo u vlasništvu V. Bunjevca Jaškovskog crkva je obnovljena i sagrađen je zvonik.

  Lokacija: Jaškovo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4094
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida

  Crkvu smještenu na brijegu nasuprot starog grada Ozlja dali su 1752. g. na mjestu starije kapele sagraditi tadašnji vlasnik Ozlja, grof Perlas i liječnik Juraj Hormayer. Crkva je jednobrodna, s lađom pravokutog tlocrta, svetištem kvadratnog tlocrta s eliptičnim zaključkom, sakristijom južno uz svetište i kapelom sjeverno uz lađu te zvonikom ispred glavnog pročelja. Jednostavnog je vanjskog oblikovanja i bogatijeg unutarnjeg u kojem se ističu ranobarokni i barokni inventar te klasicistički koncipirane orgulje.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1752. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-285
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih Svetih

  Crkva smještena u središtu naselja, uz rijeku Kupu, barokizirana je srednjovjekovna građevina čiji je srednjovjekovni sloj sačuvan u tlocrtnoj dispoziciji i prozorima svetišta. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem, sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Zidni oslik unutrašnjeg prostora danas je vidljiv u dva sloja zidnih slika iz 16. st. i perioda kasnog baroka. Na sjevernom zidu iluzionistički je oltar pavlinske provenijencije. Oltarna pala glavnog oltara je iz 1765.g.

  Lokacija: Trg
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-302
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Jaškovo, Jaškovo bb

  Dvorac je smješten na istaknutom položaju, okružen alejama, glavnim pročeljem orijentiran prema dolini rijeke Dobre. Jednokatnicu pravokutnog tlocrta sa pročelnim i začelnim rizalitom zajedno s gospodarskim zgradama 1841. godine dao je sagraditi J. Bunyevac, sudac Zagrebačke županije prema projektu graditelja Aleksandra Brdarića. Dvorac Jaškovo najistaknutiji i najreprezentativniji je primjer klasicističke profane arhitekture u Karlovačkoj županiji.

  Lokacija: Jaškovo, Jaškovo bb
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1841. god.
  Autor: Aleksandar Brdarić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-298
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Türk

  Dvorac “Turk” samostojeća je katnica “L” tlocrta s ulaznom altanom, smještena u prostranom parku, uz samu rijeku Kupu. Dvorac je na mjestu starijeg drvenog ljetnikovca maršala Marmonta sagradio 1906. godine Franjo pl. Turk prema projektu inž. Eisenhuta. Imanje Teletinov brod prije gradnje današnje građevine bilo je u vlasništvu Zrinskih, Vojnovića i Zmajlovića. Dvorac je sagrađen u oblicima karakterističnim za period kasnog historicizma na prijelazu u secesiju.

  Lokacija: Gornje Pokupje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1906. god.
  Autor: inž. Eisenhut

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3242
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnopark Ozalj

  Etnopark smješten u dolini Kupe sastoji se od šest tradicijskih građevina preseljenih iz okolice. Tipični su primjeri narodnog graditeljstva ozaljskog kraja koji organizacijom okućnica i inventarom dočaravaju način života i privređivanja ruralnog stanovništva. Stambene i gospodarske građevine građene su hrastovim planjkama spojenim hrvatskim vezom, pod krovištem pokrivenim raženom slamom. Smještene su na travnatim parcelama ograđenim grabovom živicom čiju tradicijsku sliku nadopunjuju stabla vrba.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-287
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar sv. Marije kapele sv. Petra i Pavla

  Oltar sv. Marije glavni je i jedini oltar u kapeli sv. Petra i Pavla. Drveni retabl oltara je tektonskog tipa, skulptiran i polikromiran, jednostavne arhitektonske koncepcije i bogate dekoracije. Horizontalno je podijeljen na predelu, sredi dio, atiku i atički zaključak. Oltar je izrađen 1691.godine u radionici vjerojatno pavlinske provenijencije (obližnji lokaliteti su pavlinski samostan i crkva u Sveticama te crkva u Svetičkom Hrašću).

  Lokacija: Jaškovo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1691. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4521
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hidroelektrana

  Zgrada smještena u naselju, na desnoj obali rijeke Kupe sagrađena je na mjestu mlina knezova Turna i Taxisa 1908.g. kao prva hidrocentrala za grad Karlovac, na inicijativu gradskog načelnika dr. I. Banjavčića, a po projektu ing. V. Reiznera. Istovremeno s gradnjom postavljena su i postrojenja uvezena iz Štajerske. Jedna od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj, izrazite je povijesno umjetničke vrijednosti čiji značaju pocrtava položaj u prostoru i arhitektonsko oblikovanje u stilu neoromantizma.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1908. god.
  Autor: ing. V. Reizner

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3168
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ikonostas u župnoj crkvi Uskrsnuća Gospodnjeg

  Ikonostas je drven, pozlaćen, polikromiran, s četiri reda ikona izrađenih u tehnici ulja na platnu, bogato ukrašen fitomorfnim motivima, polikromijom gređa, marmorizacijom na stupovima i pozlatom na kapitelima, okvirima i ornamentici. Izrađen je i postavljen oko 1870. godine, ubrzo nakon što je sagrađena crkva. Zajedno s crkvom značajan je primjer stilskog jedinstva ranohistoricističkog arhitektonskog, slikarskog i drvorezbarskog izraza.

  Lokacija: Radatovići
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1870. god. do 1880. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5008
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Rođenja Blažene Djevice Marije

  Inventaru crkve pripadaju glavni oltar Blažene Djevice Marije, šest bočnih oltara: sv. Antuna Padovanskog, sv. Josipa, sv. Notburge, Srca Isusova, sv. Ćirila i Metoda i sv. Ivana Nepomuka, orgulje, propovjedaonica, dvije korske klupe i dvije prednje strane klupa, četiri relikvijara, ostakljena vitrina, slika Bogorodice sa sv. Anom i Joakimom, osam svjećnjaka i sakristijski ormar. Inventar, većim dijelom rad pavlinskih majstora ubrajaj se u vrhunska i najkvalitetnija ostvarenja crkvene umjetnosti 17. i 18. st. Hrvatske.

  Lokacija: Svetice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.
  Autor: Pototscnick – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2771
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Vida

  Inventar župne crkve sv. Vida čine glavni oltar sv. Vida, bočni oltari sv. Antuna Pustinjaka i Srca Isusova i orgulje.
  Glavni oltar je drven, skulptiran, pozlaćen, polikromiran s oltarnom palom, izrađen u drugoj polovici 18. stoljeća. Bočni oltari Srca Isusova i Sv. Antuna Pustinjaka, rustificirani su drveni oltari s karakteristikama „zlatnih oltara“, datirani u drugu polovicu 17. st. Proizvod su značajnije radionice, prema arhivskim podacima izrađeni za zrinsko-frankopansku kapelu sv. Antuna koja se do kraja 19. st. nalazila u neposrednoj blizini starog grada Ozlja.
  Orgulje mariborske tvrtke Josip Brandl s osam registara, manualom i pedalom, izrađene su oko 1908. godine.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5246
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ilije

  Kapela smještena na najvišem vrhu Žumberačkog gorja, Svetoj Geri, jednobrodna je građevina s lađom pravokutnog tlocrta i nepravilnim peterostranim svetištem s nejednakim stranicama. Sačuvani su, konzervirani i prezentirani izvorni zidovi, pod i oltar kapele. Pokrov i drveni zvonik s četverostrešom kapom suvremena je intervencija izvedena devedesetih godina 20. st. Gotička građevina kratkog svetišta i lađe sa dva svodna polja, sagrađena je nakon doseljenja Uskoka sredinom 16. st. Njezinu arhitektonsku vrijednost nadilazi povijesno značenje, jer je prema do sada poznatim podacima jedna od najstarijih ako ne i najstarija grkokatolička sakralna građevina u Hrvatskoj.

  Lokacija: Rajakovići
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3176
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ivana Krstitelja

  Kapelu su sagradili pavlini još u srednjem vijeku na povišenom mjestu u naselju. Prilikom obnove 1755. godine kapela je dobila svoj današnji izgled jednobrodne građevine pravokutnog tlocrta s užim zaobljenim svetištem, kvadratnom sakristijom i zabatnim zvonikom. Lađa je svođena lažnim bačvastim svodom, svetište polukalotom a sakristija bačvastim svodom sa susvodnicama. U svetištu je sačuvan oltar iz 17. stoljeća. Kapela jednostavne vanjštine i bogato oslikane unutrašnjosti vrijedan je sakralni spomenik povijesti ozaljskog kraja.

  Lokacija: Fratrovci Ozaljski
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5056
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Grdun

  Jednokatnica pravokutnog tlocrta smještena na uzvisini okružena gospodarskim dvorištem, voćnjakom i ostacima parka. Podrum je svođen dubokim bačvastim svodom sa susvodnicama, u prostorijama prizemlja i kata imaju drveni grednik. Kurija je sagrađena od kamena i opeke 1765. g. na posjedu porodice Vojnović-Putz. Primjer je manje i skromno oblikovane kurije nižeg plemstva ozaljskog područja. Sačuvan je funkcionalni unutarnji raspored, vanjsko oblikovanje, vratnice i dijelom stolarija te konstruktivni elementi. Među brojnim plemićkim kurijama građenim tijekom 18. st. na širem ozaljskom području, Kurija Grdun jedna od rijetko sačuvanih zbog čega ima izrazit povijesno-umjetnički značaj.

  Lokacija: Grdun
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1765. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5006
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Hrašće

  Kurija smještena na rubu naselja, na povišenom i dominantnom položaju, vidljiva u svim prilaznim vizurama, jednokatnica je pravokutnog tlocrta s rizalitom na začelju. Imanje Hrašće spominje se 1547. godine u vlasništvu Nikole Zrinskog. Tijekom vremena mijenja vlasnike (Zebić, Zrinski, Janković, Vranyczany, Türk). Kurija je građena u nekoliko faza, od kojih najstarija datira u 17. st., a od koje je sačuvana građevna struktura dijela podruma i prizemlja. U 18. st. kurija je dograđena, a današnji oblik dobila je izgradnjom rizalita i oblikovanjem pročelja u duhu ranog historicizma tijekom druge polovice 19. st.

  Lokacija: Svetičko Hrašće
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. god. do 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5112
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Zorkovac

  Jednokatna samostojeća kurija sa svođenim podrumom sagrađena je u 18. st. kao dio ozaljskog vlastelinstva. Tijekom vremena u vlasništvu je Pavlekovića, Oreškovića, Appela, Grunwalda. Izvanredno odabran položaj izvan naselja, na uzvisini iznad doline Kupe i smještaj u pejzažu te odmjereno arhitektonsko oblikovanje volumena u duhu kasnog baroka daje joj izazitu vrijednost koju upotpunjuje djelomično očuvana izvorna oprema unutrašnjosti.

  Lokacija: Zorkovac
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3330
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlin na rijeci Dobri

  Sklop smješten u naselju, u blizini kupališta i drvenog mosta, sastavljen je od dvije samostojeće građevine koje su dužim pročeljima orijentirane prema rijeci Dobri. Mlinarova kuća prizemnica je na poluukopanom podrumu, pokrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima, građena kamenom i hrastovim planjkama. Prizemna zgrada mlina u kojoj je sačuvan veći dio postrojenja, građena je kamenom. Sklop mlina i mlinarove kuće sagrađen u 18. st. jedan je od najstarijih i najočuvanijih na području Karlovačke županije.

  Lokacija: Jaškovo
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3178
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Nadgrobna ploča s glagoljskim natpisom

  Nadgrobna ploča (152 x 58 cm) smještena je u kapeli sv. Blaža (18.-19.st.) kao integralni dio pristupne stube glavnog oltara sv. Blaža. Ploča je pravokutnog oblika, izrađena od žutog pješčenjaka, zaštićena drvenom konstrukcijom.Prema opisu Kukuljevića i Lopašića 1879. godine na ploči su bili uklesani reljefni grb i iznad grba zvijezda koji su prema R. Lopašiću (Gradovi oko Kupe i Korane) već 1895. godine izlizani. Ploču je rubio okvir s natpisom. Danas je na ploči sačuvana rubna traka duž svih stranica ploče, s natpisom duž jedne duže stranice ploče. Natpis „Dušu pomiluj, amen“ je pisan u kurzivu, glagoljicom. Ploča je izrađena 1600. godine.

  Lokacija: Durlinci
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1600. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4781
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije

  Orgulje mehaničkog sistema s devet registara, jednim manualom i pedalom iz 1760. godine, djelo poznatog ljubljanskog graditelja Ivana Jurja Eisla. Kučište ugrađeno u ogradu kora djelo je iste pavlinske radionice koja je izradila i svetičku propovjedaonicu. Prospekt s dva viša tornja i nižom spojnicom u dinamičnoj je kompoziciji upotpunjenoj pozlaćenom plastičnom dekoracijom zavjese u motivu rokaja te školjke. Nad vijencem spojnice nalazi se plastika pavlinskog grba.

  Lokacija: Svetice
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1760. god.
  Autor: Ivan Juraj Eisl – graditelj

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1398
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Retabl glavnog oltara crkve sv. Ivana Krstitelja

  Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja je drveni tektonski retabl, ornamentiran, pozlaćen i polikromiran. Sastoji se od predele, retabla i atike. Plošno koncipiran, bogato rezbaren i dekoriran oltar iz 1671. g. postavljen je u kapelu koju su na svom posjedu sagradili svetički pavlini. Pripada u tipološki vrlo rijetko sačuvane oltare 17. st. na području kontinentalne Hrvatske.

  Lokacija: Fratrovci Ozaljski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1671. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4142
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stari grad Ozalj

  Stari grad smješten u naselju, na hridini iznad rijeke Kupe, srednjovjekovni je grad Babonića i Frankopana pregrađen u vrijeme Zrinskih u reprezentativni dvor. Nakon zrinsko-frankopanske urote mijenja vlasnike (Petazzi, Perlasi, Batthiany, Thurn i Taxis, Braća Društva Hrvatskog zmaja) koji ga tijekom vremena obnavljaju i dograđuju. Među prepoznatljivim razvojnim fazama od 13. do 19. st ističe se romanička Babonić branič-kula i palača Zrinskih iz 1556. godine sa sačuvanim zidnim slikama i glagoljskim grafitima.

  Lokacija: Ozalj, Cesta Zrinskih i Frankopana 2
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-286
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zavičajni muzej Ozalj – muzejska građa

  Zaštićena muzejska građa obuhvaća sakralnu, galerijsku i grafičku zbirku. Sakralnu zbirku čine predmeti od drveta, tekstila, papira i metala koji potječu iz razdoblja od 17. do 20. st., a sakupljeni su iz crkava, župnih dvorova i seljačkih domaćinstava Ozaljsko – Lipničkog dekanata. Galerijska zbirka sadrži dvadeset slika Slave Raškaj, slike nastale kao ostvarenja na kolonijama akvarelista „Slavino proljeće“, individualne poklone slikara akvarelista, te građu dodijeljenu Muzeju 1956. g. iz Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu. Grafički dio zbirke popunjen je grafičkim mapama Đ. Andrejevića Kuna iz 1946. g., M. D. Gjurića iz 1919, 1920. i 1923. g., ZILIKA 83, te A. ml. Krupe iz 1994. g.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4840
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada šumarije

  Samostojeća katnica s podrumom smještena je nedaleko Starog grada Ozlja. Pravokutnog je tlocrta s rizalitima u funkciji ulaznog pretprostora i terase na užim bočnim pročeljima. Građevinu je tridesetih godina 20. st. dao sagraditi nadšumar Schlicht za zgradu nadšumarije, na mjestu srušenog «Podgrajskog dvora» u kojem je rođena slikarica Slava Raškaj. Pretpostavlja se da je zgrada šumarije sagrađena prema projektu arhitekta N. Marića. Izrazitu vrijednost ima unutarnja oprema zgrade čiji su drveni elementi sačuvani u izvornom obliku i funkciji, a dio su projekta prepoznatljivog projektantskog rukopisa zbog čega je zgrada rijedak primjer gesamtunstwerka međuratne gradnje na karlovačkom području.

  Lokacija: Ozalj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.
  Autor: Nikola Marić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5784
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
  Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

  Telefon: 047/ 600-796

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska