Kulturna dobra grada Oroslavje

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 18. st nalazi se u središtu naselja Oroslavje u neposrednoj blizini dvorca Vranyczany. Jednobrodna građevina s užim i nižim kvadratnim svetištem sa stiješnjenom apsidom, zvonikom u ravnini pročelja i sakristijom sjeverno od svetišta, obnovljena 1936. g. Unutrašnjost crkve oslikana je figuralnim i ornamentalnim motivima različitih stilskih karakteristika. Od očuvanog inventara posebice se ističu barokni kip Bogorodice s Djetetom i propovjedaonica. Predstavlja kvalitetnu kasnobaroknu građevinu s elementima klasicizma.

Lokacija: Oroslavje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2232
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra

Pravilno orijentirana kasnobarokna crkva sv. Petra smještena je usred trokutnog trga u središtu Krušljeva Sela, zapadno od Stubičkih Toplica. Prva kapela na ovom mjestu sagrađena 1777. g. znatno je stradala u potresu 1880. g. Tlocrtna koncepcija današnje kapele sastoji se od kružnog broda i izduženog pravokutnog svetišta, zaključenog stiješnjenom apsidom s iluzionističkim freskama. Gotovo je u cijelosti sačuvala svoj izgled iz vremena gradnje te predstavlja kvalitetan primjer dugog trajanja baroknog stila u provinciji (spoj centralnog i longitudinalnog prostora, jednakovrijedna artikulacija svih fasada zbog uvažavanja urbanističke pozicije) uz neke elemente baroknog klasicizma (pročelje).

Lokacija: Krušljevo Selo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2227
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Dvorac Donje Oroslavje, Park obitelji Prpić 9

Dvorac Donje Oroslavje zajedno s perivojem kojim je okružen zauzima značajno mjesto među baroknim dvorcima Hrvatskog zagorja. Sagrađen je krajem 18. st. kao jednokatna trokrilna građevina, koja je naknadno podignutim prizemnim građevinama povezana s nekadašnjom konjušnicom, smještenom s dvorišne strane dvorca. Naročitu vrijednost daje mu zidni oslik dvorana i stubišta, od kojih se posebice ističe zidna slika s prikazom Herkulesove apoteoze na svodu središnje dvorane prvoga kata, nastala u posljednjem desetljeću 18. stoljeća, koja je jedini takav sačuvani primjer neoklasicističkog zidnog oslika na području Krapinsko-zagorske županije.

Lokacija: Oroslavje, Park obitelji Prpić 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2444
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skulpture Flore i Satira

Skulpture Flore i Satira originalno su se nalazile u perivoju dvorca Gornje Oroslavje, koji je izgorio u požaru 1949. g. te je potom porušen do temelja. Vjerojatno u razdoblju između Prvoga i Drugog svjetskog rata, kada je vlasnik oba dvorca bio industrijalac Milan Prpić, skulpture su prenesene u perivoj dvorca Donje Oroslavje.
Dala ih je postaviti plemićka obitelj Vranycany – Dobrinović nakon što je kupila dvorac Gornje Oroslavje 1882. g. Izradio ih je u Grazu nepoznati autor tijekom 18. st. ili u 19. st. Obje su oblikovane u neoantičkom stilu, izrađene od neobojenog pješčenjaka i nadnaravne su veličine.
Flora je postavljena u kontrapost, u snažnom pokretu, a dimenzije su joj 193 x 79 x 59 cm. Oslonjena je na panj koji obavija vitica bršljana, a pod nogama joj se nalazi prevrnuti vrč i dvije plitice.
Preko golog tijela tek je ovlaš prebačena bogato nabrana draperija, koja se ovija oko lakta lijeve ruke u kojoj božica drži predimenzionirani grozd.
Skulptura Satira (dim. 212 x 73 x 57 cm) oblikovana je jednakom manirom u pokretu i kontrapostu kao i ona Flore. Prikazan je u ljudskom obliku s kozjim nogama, kako ispija vino iz mješine. Oslonjen je na deblo, ogrnut krznom, a oko tijela i glave obavija mu se vijenac bršljana. Pod nogama mu je košara puna plodova.
Vješto izrađene skulpture imaju neupitnu vrijednost kao jedinstveni primjeri perivojnih skulptura dvoraca Krapinsko-zagorske županije.

Lokacija: Oroslavje
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6327
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska