Znamenitosti Opatije – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Opatije. Kulturno-povijesnu baštinu na području Opatije sačinjavaju 22 kulturna dobra. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji baština vrtne arhitekture.

Znamenitosti Opatije – kulturnu i povijesnu baštinu Opatije sačinjavaju:

Amerikanski vrtovi u Opatiji

Amerikanski vrtovi formirani su 1930-ih godina u Opatiji prema ideji Michaela Paulusa Kuczora na površini od 8.426 m2. Do odlaska vlasnika 1941. godine funkcionirali su kao botanički vrt s naplatom ulaznice, a od 1960-ih, pod vlasništvom gradske firme Parkovi d.o.o. služe kao rasadnik za uzgoj ukrasnog bilja. Vrt je formiran na padini vizualno otvorenoj prema zaljevu i oblikovan kaskadno raspoređenim terasama međusobno povezanim polukružnim stazama koje čine osnovu perivojne kompozicije formalnog vrta. Osim stambenog objekta, sačuvani su i pojedini staklenici, rustikalna vrtlareva kućica, te motivi poput monumentalnog portala i kamenih stubišta, kolonada i ruševine koji mješavinom povijesnih stilova predstavljaju primjer historicističkog razmišljanja u oblikovanja vrta.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: baština vrtne arhitekture
Vrijeme nastanka: 1930. god. do 1940. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5320
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološka zona Molinarska Draga-Podmaj

Arheološka zona kanjona Molinarske Drage i Podmaja obuhvaća nalazišta Mala peć, Ovčja peć, Sklepova peć i Svinjska peć, Rupe I i Rupe II, prapovijesnu gradinu Babin grob te prostor Maji-Podmaji. Potonji prostor obuhvaća vrhove posjećivane u ritualnim ophodnjama, a staroslavenskog su sakralnog podrijetla. U zaselku Podmaj nalaze se ostaci nekadašnjih pastirskih naselja. Uglavnom su sva nabrojena nalazišta istraživana a nalazi ih datiraju u razdoblje paleolitika pa sve do kasne antike. Ova je arheološka zona vrlo vrijedno područje kulturnog dobra s posebno sačuvanom ruralnom, etnografskom baštinom i kultiviranim, još očuvanim, krajolikom kao i bogatom arheološkom baštinom.

Lokacija: Mala Učka
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1200 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2729
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arhitektonski sklop Evangeličke crkve

Evangelička Kristova crkva u Opatiji kvalitetno je arhitektonsko i urbanističko ostvarenje te ujedno jedno od reprezentativnih djela arhitekta Carla Seidla.
Konfiguracija terena je na ovom najzapadnijem predjelu Opatije strma, a što je Seidl znalački iskoristio smjestivši crkvu na uzdignutu, dominantnu poziciju, ispod koje je hortikulturno uređena vrtna površina romantičkih stilskih osobina.
Pročelja crkve izvedena od opeke s detaljima od klesanog kamena (sokl, prozorski okviri, stupovi, ukrasne slijepe arkadice, ugaone lezene) neoromaničkih su stilskih osobina.
Crkva jejednobrodna longitudinalna građevina s ucrtanom četverokutnom apsidom, zvonik djelomično ugrađen u korpus crkveuz istočni dio južnog pročelja, vanjsko ugaono trodijelno stubište oko jugoistočnog kuta crkve, i bogatim dobro očuvanim interijerom. Uz građevinu crkve smještena i stilski usklađena stambena građevina.
Crkva je prije svega originalna autorska interpretacija volumena i stilskih elemenata usklađenih s ladanjskim karakterom liburnijskog podneblja, značajkama liturgije evangelizma i arhitekturom neostilova.

Lokacija: Opatija, Maršala Tita 204
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1904. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6405
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Casino di Lettura, Ulica sv. Florijana 1

Zgrada opatijskog „Casina di Lettura“ izgrađena je 1897.g. u maniri visokog historicizma srednjoeuropske provenijencije, vrlo nalik realizacijama bečkog graditeljskog ateliera Fellmer i Helmer. U jakom središnjem rizalitu, pod kupolom, izvedena je reprezentativna dvorana s galerijama, bogato opremljena figuralnom plastikom i štukaturama. Izvorno se glavnom pročelju prilazilo složenom monumentalnim stubištem s rampama i podzidima, na kojem je počivala terasa s balustradom. Prvotno je u njoj bila čitaonica s inozemnim tiskom i kavanom

Lokacija: Opatija, Ulica sv. Florijana 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-839
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Četiri skulpture iz crkve sv. Jakova

Skulpture, drvo, rezbareno, polikromirano, sv. Jakov, 100 cm, 16. st., Sv. Nikola., 70 cm, 17/18. st., sv. Pavla 70 cm, 17/18. st. i sv. Vinka Fererskog, 86 cm, 17/18. st. pripadaju crkvi sv. Jakova u Opatiji. Skulptura sv. Jakova dio je inventara stare crkve koja je prethodila današnjoj. Vrijedni su primjerci kasno- renesansnog i baroknog rezbarstva.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-54
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jakova

Kompleks župne crkve sv. Jakova nalazi se na mjestu benediktinske opatije podignute najvjerojatnije u 12.st. Na nadvratniku glavnog ulaza u crkvu nalazi se natpis o izgradnji crkve 1506.g. Samostan 1555.g. preuzima augustinski red, a 1723.g. isusovački. Smatra se da je crkva do 1748.g. bila jednostavna jednobrodna građevina, tom periodu pripada pročelni zid od rustično obrađenog, nepravilnog kamena. 1748.g. crkva se pregrađuje, dobiva zrcalni svod i barokne susvodnice. 1930-ih godina brod je produljen i proširen sa apsidalnim svetištem oko kojeg teče deambulatorij neoromaničkih stilskih osobina.Uz crkvu se nalazi niski zvonik rastvoren biforama, atrij i župni ured.

Lokacija: Opatija, Park Svetog Jakova 2
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-788
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dva stolca

Dvije drvene neorenesansne stolice izrađene su u stilu s kraja 16.st., savijene stranice stolaca produžuju se u noge s kojima tvore oblik nepravilnog slova „X“, na spojnom mjestu je medaljon u obliku lavlje glave. Biljni ukras izrađen je u tehnici dubokog drvoreza i predstavlja vitice lišća akantusa. Uski naslon i jastučić sjedala su od kože, ukrašeni resama. Na kožnom naslonu zlatom je utisnut pravokutnik od stiliziranog biljnog ornamenta s grbom u sredini i ukrasom u kutevima. Heraldička lavlja figura prikazana je s uspravljenim prednjim nogama i jednom stražnjom, rastvorenih čeljusti. Široka traka dijagonalno presijeca polja i heraldičku figuru. Prednji dio prečki završava lavljim šapama.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-20
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Građevina u Iki, Put za brdo 3

Povijesna stambena građevina u Iki dio je povijesnog i krajobraznog identiteta naselja. Jasno se raspoznaje na najstarijim fotografijama Ike te se pretpostavlja da je riječ o jednoj od najstarijih do danas očuvanih građevina u mjestu s čitljivim povijesnim slojevima. Primjer je građevine s tipičnim tradicionalnim graditeljskim rješenjima, od kojih se ističe dimnjak s ognjištem u čitavoj visini bočnog pročelja.

Lokacija: Ika, Put za brdo 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4855
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Hotel Imperial

Hotel Imperial u Opatiji izgrađen je 1885. godine ulaganjem Carsko-kraljevskog društva Južnih željeznica kao jedan od najraskošnijih hotela u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji. Izgrađen je u duhu bečkog historicizma prema projektu arhitekta Franza Wilhelma, a prvotno se nazivao Hotel Kronprinzessin Stephanie. Karakterizira ga raskošno pročelje i izvorna prostorna organizacija unutrašnjosti s bogato dekoriranim profilacijama stropova i zidova. U tom se kontekstu posebno ističe svečana blagovaonica sa štukaturama i oslicima te manja blagovaonica s drvenim kasetiranim stropom. Smještajne su jedinice formirane uokolo dva unutrašnja dvorišta, a u njima se nalazi i dio izvornog namještaja.

Lokacija: Opatija, Maršala Tita 124/3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1884. god. do 1885. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6728
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Hrvatski muzej turizma – muzejska građa

Hrvatski muzej turizma djeluje od 2007. g. kao specijalizirani muzej koji se bavi materijalnom i nematerijalnom baštinom turističkog sadržaja s prostora cijele Hrvatske. Sjedište Muzeja je u vili Angiolini, najstarijoj opatijskoj vili smještenoj u središnjemu opatijskom parku. Prikupljena građa koja svjedoči bogatu povijest turizma u Hrvatskoj može biti sadržaj turističke ponude, ali je istovremeno i važan dio nacionalne povijesti, pogotovo danas, kada turističku privredu smatramo temeljnom gospodarskom orijentacijom Hrvatske, te zaslužuje sustavnu obradu s aspekta povijesnih znanosti. U Registar kulturnih dobara RH upisane su Zbirka hotelskog inventara i opreme, Zbirka memorabilija, Zbirka suvenira, Zbirka dokumenata i rukopisa, Zbirka plaketa i reklama, Zbirka turističkih karata i planova, Zbirka obitelji Strozzi-Papandopulo, Zbirka dr. Albina Edera i Zbirka fotografija i negativa Hrvatskog muzeja turizma.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5053
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kupalište Angiolina i hidropatski zavod

Kupalište Angiolina i hidropatski zavod, čiji su materijalni ostaci očuvani u formi kamenog platoa prvo je javno kupalište Opatije izgrađeno 1884. Kupalište i hidropatski zavod izgorjeli su u požaru 1989. Sačuvano je kamenom zidano podnožje sa stubama koje vode u more. Na njemu je bilo smještena jednokatna građevina oblikovana nizom drvenih historicistički oblikovanih stupova i ograde slične ornamentacije. Sastojala od dva niza od 12 kabina s popratnim sadržajima. Kupalište pripada rijetko očuvanom tipu građevine na Sjevernom Jadranu stoga ima dokumentarnu vrijednost ne samo za povijest izgradnje Opatije, već i šire. Njegovom će se rekonstrukcijom vratiti nekadašnja slika Opatije s mora.

Lokacija: Opatija, Zert 8
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1884. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5251
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Naslonjač

Neobarokni naslonjač u stilu Ljudevita XIV. čuva se u privatnom vlasništvu.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-19
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Povijesna urbana cjelina naselja Veprinac

Srednjovjekovno naselje prvi se puta spominje godine 1372. Prema očuvanim glagoljskim natpisima u kamenu Veprinac je bio središte glagoljske pismenosti i samostalna komuna (Statut iz 1500.) Naselje se razvilo na padini podno gotičke, kasnije barokizirane crkve sv. Marka i ograđenog groblja. Očuvan je dio gradskog bedema, a na dnu padine, na ulazu u mjesto su gradska vrata, loža i gotička kapela sv. Ane.

Lokacija: Veprinac
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2693
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Povijesna urbana cjelina naselja Volosko

Zaštićena cjelina naselja Volosko obuhvaća najstariju jezgru naselja i pojas reprezentativnih vila s kraja 19.st.i početka 20.st. koje se grade uz morski pojas od Črnikovice do Lipovice. Jezgra ovog ribarskog naselja formirala se na zgusnut i nepravilan način od 15.st. do 19.st uz najzaštićeniji dio luke, na način da su kuće u prvom redu uz more obrambenog karaktera, visoke, masivne sa malenim visoko postavljenim prozorskim otvorima. Zaštićeni dio jezgre krase uske, vijugave uličice, stubišta, shodovi, otvorene šterne, maleni ograđeni vrtovi te kuće sa svim osobinama primorske pučke arhitekture.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2696
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ruralna cjelina Mala Učka

Mala Učka je do konca 19. st. značajno gospodarsko središte, a privreda se zasniva na objektima na vodni pogon, mlinovima i stupama uz Potok. Nestankom ove djelatnosti Mala Učka postaje posrednička točka između Istre i kraja uz Rječinu, poznatog po ovom obliku privređivanja. Mala Učka živjela je sve do Drugog svjetskog rata kada je teško nastradala. U građevinskim oblicima naselje kontinuira tipove gradnje koji se u Istri i Hrvatskom Primorju pojavljuju uvjetno od 17/18., pa do kraja 19. st. To su kuća s tornicom, ognjištem razvijenog tipa, okrugla tlocrta, dvor, gospodarski objekt četvrtaste osnove, s krovom na dvije vode, sa zabatima podignutim na jednoj/obje strane, pokrova od bilja.

Lokacija: Mala Učka
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5090
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Urbanistička cjelina grada Opatije

Zaštićena povijesna cjelina Opatije obuhvaća širok prostor prvih tradicionalnih izgradnji obiteljskih kuća raspršenih od Škrbića do Slatine i koncentriranih na određenoj udaljenosti od mora, kao i reprezentativnu arhitekturu s kraja 19. i početka 20.st. uz obalu od Voloskog do Lovrana. Maleno se naselje počinje širiti tek polovicom 19.st. kada počinje nagli turistički razvitak Opatije. Zahvaljujući specifičnoj mikroklimi Opatija postaje u kratko vrijeme mondeno lječilište i zimovalište svjetske aristokracije i bogatog građanstva. Identitet mjestu daju luksuzne historicističke i secesijske vile, pansioni i lječilišta, u pravilu okružena vrtovima i parkovima s mediteranskim raslinjem.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2690
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Vila Angiolina s perivojem

Vila Angiolina je prva vila s uređenim perivojem u Opatiji izgrađena 1844. godine kao ljetnikovac riječkog patricija Iginija Scarpe. Riječ je o neoklasicističkoj građevini pravokutne osnove, natkrivene četveroslivnim krovom sa širokim stubištem i reprezentativnim pročeljem okrenutim prema moru. Podno stubišta se nalazi neobarokni rondeau sa sezonskim cvijećem dok se u cijelom perivoju njeguju čak 124 različite biljne vrste, dijelom egzotičnog podrijetla. U njemu se, osim same vile Angioline, nalazi i niz građevina poput staklenika, rasadnika te gospodarskih objekata u funkciji održavanja perivoja, a posebno valja istaknuti Švicarsku kuću, izgrađenu prema ideji romantičarske seoske kolibe.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6727
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Vila Kesselstadt, Ulica Vladimira Nazora 6

Vila Kesselstatt projektirana je kao obiteljska vila na povišenom dijelu Opatije, Mandriji, na jednom od prvih posjeda Društva Južnih željeznica. Predstavlja zajedno sa svoji susjednim vilama primjer izvorne koncepcije opatijskog urbanizma vrtnog grada sa soliternim građevinama okruženim raskošnim vrtovima. Vilu je za grofa Kesselstatta projektirao austrijski arhitekt Leopold Theyer 1891.g. u neorenesansnoj maniri. Vila je besprijekorno očuvanog koncepta i opreme interijera prostorija u vlasništvu obitelji Monti. Sačuvan je izvorni raspored i funkcije prostorija, unutarnja i vanjska stolarija, keramičke peći, podovi od teraca i drva, namještaj, draperije.

Lokacija: Opatija, Ulica Vladimira Nazora 6
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1891. god.
Autor: Leopold Theyer – arhitekt

Oznaka kulturnog dobra: Z-3699
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Vila Münz, Liburnijska 3

Vila Münz izgrađena je u prvom desetljeću 20.st. za bogatog austrijskog poduzetnika Jakoba Ludwiga Münza, graditelja električnih tramvajskih pruga u Opatiji i Puli. Primjer je natprosječno kvalitetne ladanjske arhitekture kasnohistoricističko-secesijskog sloga, sa prepoznatljivim tornjićem-vidikovcem i secesijski bogatim koloritom pročelja. Posebno raskošno i bogato opremljena je unutrašnjost (mramorne klupčice i stupovi stubišta, štukature i freske na zidovima, oslikane keramičke pločice, secesijski ornamentirana ograda od kovanog željeza), vanjština vile (glazirani keramički potkrovni friz), ali i njezin povijesni vrt, sve u maniri dosljedne primjene koncepta totalnog dizajna.

Lokacija: Ičići, Liburnijska 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-12
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Villa Rozalija, Ive Kaline 9

Vilu Rozaliju gradi 1896.g. grofica Henkel von Donnersmark iz Bratislave. Građevina je primjer raskošne obiteljske vile s kraja 19.st., suzdržanog historicističkog sloga, razvedenih gabarita sa karakterističnim tornjićem-vidikovcem. Vila je izvorno imala jednu od najvećih vrtnih površina u to vrijeme u Opatiji. Unutrašnjost objekta je bogato opremljena, reprezentativnog karaktera s prostranim ulaznim prostorom i širokim stubištem, zidova ukrašenih štukaturama, kartušama oslikanim u stilu rokokoa. Prostorije prvog kata imaju kasetirane drvene stropove. Vilu kupuje, i u njoj živi, slavni češki violinist Jan Kubelik 1930.g.

Lokacija: Opatija, Ive Kaline 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1896. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-110
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka umjetnina Škarica – Armanda

Zbirku čine tri slike i jedan kip. Najstarija umjetnina je „Akt žene koja leži“, ulje na platnu, 27 x 35 cm. Sačuvana signatura glasi „Vlaho Bukovac“. Olovkom je dopisana 1903. g. i mjesto nastanka Beč. Slika je odavno potvrđena kao autentično Bukovčevo djelo te uvrštena u njegov katalog. Preostale dvije slike su akvareli Emanuela Vidovića, s prepoznatljivim motivom „Interijera splitske katedrale“, 42 x 33 cm, te „Vizure splitske rive“, 30 x 47 cm. Bista, „Portret mlade žene“, mramor, 40 x 24 x 27 cm, po obiteljskoj predaji djelo je Ivana Meštrovića. Suptilni realizam, postignuta gotovo snena introspekcija u izrazu, te suvereno poigravanje s obradom ploha upućuju na vrsnog kipara i moguću potvrdu autorstva.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Ivan Meštrović ? ; Emanuel Vidović; Vlaho Bukovac

Oznaka kulturnog dobra: Z-6625
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Zora

Jednostavna klasicistička građevina, sagrađena u Opatiji 1888/89., izvedena je prema projektu N. Predonzania, M. Minina, I. Dubrovića za konzorciji Ivan Fiamin i drugovi, čiji su članovi bili pomorski kapetani. Neposredno nakon I. svjetskog rata u njoj su klupske prostorije imale brojne udruge hrvatskog kulturno političkog usmjerenja kao pjevačko-tamburaško društvo Lovor, Trgovačka akademija Ljudevit Gaj, Narodna zajednica za Istru, Žensko demokratsko udruženje, klub Sloga, Slavenski šport klub Opatija. Poznati Zorin dom, 1927. postaje sinagoga, dok je nakon II. sv. rata postao sjedište KUD Zora, te se kulurna djelatnost nastavila i do danas.

Lokacija: Opatija
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 1888. god. do 1889. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0252,Rješ: 01-64/6-1970
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska