Kulturna dobra grada Ogulin

Na području grada Ogulin nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra grada Ogulin:

 • Crkva Blažene Djevice Marije Utješiteljice
 • Crkva sv. Georgija i parohijska zgradaCrkva sv. JakovaCrkva sv. Jurja MučenikaCrkva sv. KrižaCrkva sv. PetkeCrkva sv. PetraCrkva sv. Velikomučenika LazaraKulturno-povijesna cjelina grada OgulinaMolinarijev most na rijeci DobriOrgulje u crkvi sv. KrižaPOU Ogulin – Zavičajni muzej Ogulin – muzejska građaStari grad Ogulin

  Crkva Blažene Djevice Marije Utješiteljice

  Barokna crkva smještena nad kanjonom rijeke Dobre jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta sa svetištem izvana kvadratnim, iznutra polukružnim, sakristijom kvadratnog tlocrta iza svetišta, te zvonikom ispred glavnog pročelja. Cjelovito očuvan barokni interijer upotpunjen je inventarom izrazite umjetničko estetske vrijednosti. Tri oltara, propovjedaonica, krstionica, sakristijski ormar i dvije ispovjedaonice s intarzijama nastali su u vrijeme gradnje crkve, oko 1776. godine.

  Lokacija: Trošmarija
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1776. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-303
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Georgija i parohijska zgrada

  Pravoslavna crkva i parohijska zgrada čine skladnu arhitektonsku cjelinu značajnog položaja i vizure na ulazu u povijesnu jezgru grada Ogulina. Jednobrodna crkva s lađom pravokutnog tlocrta, peterostranim svetištem i zvonikom iznad glavnog pročelja sagrađena je u stilu ranog historicizma 1867.g. i opremljena drvenim pozlaćenim ikonostasom iz 1854.g kojeg je darovao dalmatinski namjesnik Lazar Mamula (1795-1877.g.). Parohijska zgrada sagrađena je u posljednjoj četvrtini 19.st. Obje građevine kvalitetni su primjeri historicističke gradnje.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1850. god. do 1900. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6226
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jakova

  Najstarija sakralna građevina na ogulinskom području smještena je na uzvsini, na izuzetnom položaju u vizuri naselja. Jednobrodnom građevinom dominira zvonik odmaknut od središnje osi, ispred glavnog pročelja, otvoren zašiljenim ulaznim otvorom, puškarnicama i biforom na poslijednjoj etaži. Frankopanska crkva spominje se u Urbaru modruškom 1486., g. 1521. je spaljena te se 1558. spominje kao crkva sv. Jakova s grobnicom i zvonikom. Unatoč dogradnjama crkva je sačuvala srednjovjekovnu strukturu.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3086
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja Mučenika

  Jednobrodna građevina, s lađom pravokutnog tlocrta, izduženim polukružnim svetištem, sakristijom sjeveroistočno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja, smještena je na povišenom položaju, istaknuta u svim vizurama naselja. Glavni drveni oltar s palom sv. Jurja izrađen je 1884. godine dok su bočni oltari import tirolske radionice iz oko 1909. godine. Sačuvane su orgulje tvrtke Heferer. U nizu krajiških sakralnih građevina kasnobaroknih stilskih odlika na mjestu starije crkve sagrađena je 1839. godine.

  Lokacija: Gornje Zagorje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1839. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3177
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa

  Župna crkva sv. Križa u Ogulinu sagrađena je 1781. godine, a oko 1900. godine obnovljena su pročelja i preoblikovana je apsida. Crkva je jednobrodna, s lađom pravokutnog tlocrta, užim polukružnim svetištem, sakristijom jugozapadno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Crkva je kvalitetan primjer kasnobarokne sakralne gradnje, izrazite urbanističke vrijednosti zbog položaja u povijesnoj jezgri grada Ogulina.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1781. god. do 1900. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5341
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petke

  Najstarija pravoslavna crkva na širem karlovačkom području smještena je u naselju, glavnim pročeljem orijentirana prema zapadu. Jednobrodna je građevina, s lađom pravokutnog tlocrta, užim polukružnim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja. Unutrašnjost u kojoj je sačuvano izvorno kameno popločenje, opremljena je recentnim inventarom. Crkva je sagrađena početkom 18. st. dograđena u 19.st., stradala u Drugom svjetskom ratu, obnovljena 1972. g.

  Lokacija: Gornje Dubrave
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3172
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkva smještena na groblju, na izuzetnom položaju u vizuri naselja, jedna je od najstarijih sakralnih građevina ogulinskog kraja. Kao crkva sv. Martina spominje se 1558. g. Godine 1926. sagrađen je zvonik i kapela je proširena te nakon oštećenja u Drugom svjetskom ratu obnovljena. Jednobrodna je građevina s lađom pravokutnog tlocrta, svetištem nepravilnog trapezoidnog plitkog tlocrta i zvonikom iznad glavnog pročelja. Lađa je u zoni potkornog prostora proširena čime formira po jedan bočni rizalit. Svetište je svođeno nepravilnim bačvastim svodom, lađa nije svođena. Inventar je recentan.

  Lokacija: Sveti Petar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4095
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Velikomučenika Lazara

  Pravoslavna crkva sagrađena od kamena 1883. g. kao jedna od prvih građevina koju je podigla Zemaljska vlada nakon pripojenja Vojne krajine Banskoj Hrvatskoj. Građena od strane primorskih majstora i klesara, primjer je arhitekture Rundbogenstila – stila oblog luka u kojem svojevrsnu posebnost čini završna obrada fino klesanog kamena bez žbukanja. Nakon stradanja u Drugom svjetskom ratu do danas ostali su sačuvani obodni zidovi lađe i svetišta do visine vijenca te podna obloga od keramičkih pločica proizvedenih u tvornici Armina Schreinera u Zagrebu početkom 20. st. Iako sačuvana u ruševinama, crkva je kvalitetan i rijedak primjer historicističke sakralne gradnje bjelolasičkog područja.

  Lokacija: Jasenak
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1883. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5282
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Ogulina

  Naselje se razvilo tijekom 17. st. oko srednjovjekovne utvrde podignute oko 1500. g. za B. Frankopana. G. 1746. Ogulin postaje središte pukovnije. Barokna izgradnja prilagođava se starijoj organizaciji prostora oblikujući barokne ambijente (trg ispred starog grada sa samostojećim katnicama, župna crkva, park). Od kraja 18. do sredine 19. st. gradi se veći broj javnih, vojnih i stambenih zgrada prema standardiziranim nacrtima vojnih inženjera. U prvoj polovici 19. st. formiraju se rubni dijelovi povijesne jezgre, gradi se pravoslavna crkva. Gradnjom željezničke pruge 1873. intenzivira se gradnja i do kraja 19. st. probijaju ulice i grade kuće bogatih trgovaca i službenika šumskog gospodarstva.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1731
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Molinarijev most na rijeci Dobri

  “Molinarijev most” preko rijeke Dobre sagrađen je oko 1874. u vrijeme gradnje i kao dio “Rudolfinske ceste” koja povezuje Ogulin s Novim Vinodolskim. Sagrađen je od kamena s pet segmentno završena svođena lučna otvora od kojih su tri šira otvora centrirana i flankirana masivnim kljunovima na uzvodnoj i nizvodnoj strani, dok su dva preostala inundacioni otvori. Kvalitetan je primjer kamene mostogradnje druge polovice 19. st. sa sačuvanim konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama.

  Lokacija: Sveti Petar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1874. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3085
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Križa

  Orgulje iz 1901. godine su stosedamdeset i treći opus tvrtke Heferer, pneumatskog sistema s dva manuala, pedalom i 16 registara. Jedno su od najznačajnijih ostvarenja radionice. Monumentalni prospekt ugrađen u ogradu kora konzolno istaknut, komponiran je u širinu, s dva tornja i dvije spojnice, raščlanjen snažnim polustupovima i pozlaćenom plastičnom dekoracijom.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1901. god.
  Autor: Tvrtka Heferer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3607
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  POU Ogulin – Zavičajni muzej Ogulin – muzejska građa

  Zaštićena muzejska građa Zavičajnog muzeja Ogulin u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin obuhvaća arheološku, etnografsku, likovnu zbirku, zbirku kamenih spomenika i zbirku razglednica i čestitki. Arheološka zbirka sadrži keramičke i metalne predmete nađene arheološkim istraživanjem prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta ogulinsko – plašćanske udoline. U Etnografskoj zbirci zastupljeni su predmeti etnografske baštine prikupljeni u prigradskim naseljima Ogulina i selima u okolici grada, a u Likovnoj zbirci djela akademskoga slikara Stjepana Galetića, rođenoga u Ogulinu 1918. godine kao i djela sudionika njegove likovne kolonije, koja se tijekom ljeta održava u Ogulinu.
  Zbirka kamenih spomenika obuhvaća predmete iz vremenskog razdoblja od antike do kraja 19. stoljeća, poput ulomaka antičkih sarkofaga i nadgrobnih spomenika, nadgrobne ploče Stjepana Frankopana iz prvog desetljeća 16. st. i dr..
  Zbirka razglednica i čestitki sadrži razglednice (reklamne, pozdravne, službene) i čestitke (božićne, novogodišnje i uskršnje) prikupljene u Ogulinu i selima u okolici grada.

  Lokacija: Ogulin
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4437
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stari grad Ogulin

  Stari grad smješten u središtu grada, nad. “Đulinim ponorom” rijeke Dobre. Nepravilnog je tlocrta, opasan obrambenim zidom s dvije polukružne kule, integriranim trokatnim kaštelom i kapelom sv. Bernardina. Grad je oko 1500. g. dao sagraditi Bernardin Frankopan nakon što su 1493.g. Turci razorili Modruš. Frankopanima je pripadao do 1553.g. kada ga je zaposjela krajiška posada i do razvojačenja ostao je u rukama vojske. Tijekom 19. st. srušena je lađa crkve od koje je ostalo gotičko svetište, a kaštel je dograđen. Unatoč dogradnji i promjeni vanjskog plašta jedan je od rijetkih srednjovjekovnijh starih gradova na našem području koji je s izvornom građevnom strukturom ostao sačuvan do danas.

  Lokacija: Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1493. god. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-280
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
  Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

  Telefon: 047/ 600-796

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska