Kulturna dobra grada Novske

Na području grada Novske nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Crkva sv. Luke Evanđeliste

Jednobrodna sakralna građevina s dvije bočne kapele i sakristijom te zvonikom iznad glavnog pročelja zaključena je izduženim svetištem s polukružnom apsidom. Crkva je građena u nekoliko faza od 1755. -1862. g. Pripada tipu dvoranske longitudalne crkve s dvije bočne kapele i zabatnim zvonikom tipičnim za crkvenu arhitekturu ranog klasicizma i baroknog funkcionalizma. Crkva je vrijedan primjer sakralne arhitekture 19. st. te ostvaruje prostorno urbanističku i arhitektonsku okosnicu unutar skromnog građevinskog fonda povijesne jezgre Novske.

Lokacija: Novska, Trg Luke Ilića Oriovčanina 010
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1755. god. do 1862. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3071
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zgrada pošte, Trg L.I. Oriovčanina 9

Zgrada pošte u Novskoj smještena je u središtu jezgre grada, na trgu Luke Ilića Oriovčanina, nasuprot glavnom pročelju župne crkve sv. Luke Evanđeliste. Građevina je sagrađena 1906.g. kao zgrada Dioničke štedione Novske, a od 30-ih god. do kraja II. svj. rata u prizemlji je djelovala privatna tiskara. Od 1946.g. u zgradi su smješteni uredi Hrvatske pošte. To je zidana samostojeća polupodrumljena katnica pravokutnog tlocrta zaključena višestrešnim krovištem prekrivenim utorenim crijepom. Na dvorišnom djelu parcele ostao je sačuvan drveni tradicijski bunar. Zgrada pošte u Novskoj svojim tipološkim i morfološkim obilježjima predstavlja vrijedan primjer arhitekture javne namjene s početka 20. st.

Lokacija: Novska, Trg L.I. Oriovčanina 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1906. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2912
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Zgrada Drapczinski, Zagrebačka 26

Zidana, djelomično podrumljena visoka prizemnica, sagrađena na izduženoj i dubokoj građ. parceli nedaleko od samog središta povijesne jezgre Novske. Sagrađena je 80-ih god. 19. st., a investitor je bio g. Drapczynski, ljekarnik u Novskoj. Tipološki i prostorno zgrada je koncipirana kao kombinacija poslovnog prostora ljekarne i stana ljekarničke obitelji. Građena je od kamena, opeke, drva i pokrivena biber crijepom. Izrazita arhitektonska vrijednost obrazlaže se očuvanošću izvornog oblikovanja, materijala i konstrukcija te kulturno povijesnim značajem u odnosu na njenu izvornu namjenu.

Lokacija: Novska, Zagrebačka 26
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4123
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zgrada hotela Knopp

Hotel Knopp smješten u povijesnoj jezgri Novske, na blagoj uzvisini na uglu Zagrebačke i Knoppove ulice. Hotel je u drugoj polovini 19. st. u duhu historicizma dao sagraditi Adalbert Knopp, austrijski trgovac i ugostitelj. Hotelska zgrada je historicistička jednokatnica, pravokutnog izduženog tlocrta. Djelomično je podrumljena i spojena s podrumom starije prizemne zgrade. Uz povijesnu vrijednost kao svjedočanstvo kontinuiteta društvenog građanskog života, građevinski kompleks posjeduje arhitektonsku i urbanističku vrijednost s rijetko očuvanim zgradama specifične namjene iz druge trećine 19. st. koje svjedoče o organiziranom urbanom razvoju Novske.

Lokacija: Novska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4069
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

Crkva je smještena na platou unutar naselja, sagrađena je 1890. g. u oblicima neogotike. Pripada jednobrodnom tipu građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem i pravokutnom sakristijom, a nad glavnim pročeljem nalazi se zvonik. Unutrašnjost je opremljena historicističkim oltarima nastalim u vrijeme izgradnje crkve. Istovremenim arhitektonskim oblikovanjem i opremanjem unutrašnjosti u cijelosti sačuvanim inventarom, formiran je cjelovit ansambl koji crkvu svrstava među istaknute primjere neogotičke sakralne arhitekture moslavačkog područja.

Lokacija: Stara Subocka
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1890. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1919
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Teodora Tirona

Parohijska crkva sv. Teodora Tirona smještena je na blagoj uzvisini u mjestu Lovska. Skromnih je dimenzija i obrade u duhu kasnog baroka. Crkva sv. Teodora jednobrodna je, pravocrtnog tlocrta sa zaobljenom apsidom i tornjem iznad pročelja. Sagrađena je 1786. godine od opeke, pokrivena dvostrešnim krovištem, a zvonik složenim krovištem sa šindrom. Bila je oštećena u Drugom svjetskom ratu, kasnije djelomično obnavljana, ali je ponovno stradala tijekom Domovinskog rata 1991. godine i danas je urušena. Primjer je srpske pravoslavne arhitekture nastale krajem XVIII. stoljeća pod snažnim utjecajem austrijskog baroka. Parohijska crkva sv. Teodora Tirona u Lovskoj ima povijesnu, arhitektonsku i memorijalnu vrijednost.

Lokacija: Lovska
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0514-1975.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Tome Apostola

Župna crkva sv. Tome Apostola u Gornjem Rajiću smještena je u naselju uz cestu, sagrađena 1776, a posvećena 1821. godine. To je jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta s užim i zaobljenim svetištem i zvonikom iznad pročelja koje ima dvije niše sa skulpturama. Građena je od opeke i kamena, pokrivena dvostrešnim krovom i biber crijepom. Zvonik je obnavljan 1892, a crkva 1966. godine. Tlocrtom, volumenom i za seoske prilike bogatom obradom glavne fasade te interijerom, župna crkva isticala se u nizu baroknih sakralnih ostvarenja na području općine Novska. U Domovinskom ratu crkva sv. Tome Apostola u Gornjem Rajiću srušena je do temelja nakon čega je uslijedila obnova.

Lokacija: Rajić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Autor:

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0245-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Povijesna seoska cjelina naselja Stara Subocka

Povijesno seoska cjelina naselja Stara Subocka nalazi se jugozapadno od grada Novske. Nastala je obostrano uz tok potoka Subocke. Matrica naselja je krivudava, linijskog tipa prilagođena konfiguraciji terena i liniji vodotoka. Povijesni izvori govore da naseljavanje ovog prostora počinje prije 400 godina. Nakon protjerivanja Turaka 1691. godine ovaj kraj naseljavaju u valovima stanovnici iz Bosne, istočne Hrvatske, Gorskog Kotara i iz Like. U opisu župe navodi se da je 1730. godine u Staroj Subocki postojala drvena kapelica B.D. Marije bez grijeha začeta. Današnja kapela pod imenom Pohođenja B.D. Marije sagrađena je 1890. godine u oblicima neogotike. Naselje se visoko valorizira zbog vrlo slikovitog položaja uz potok Subocku, sačuvanosti izvorne matrice i velikog broja građevina tradicijske arhitekture.

Lokacija: Stara Subocka
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5728
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Namještaj Prve kotarske ljekarne „Sveta Marija“

Prva ljekarna u Novskoj otvorena je 1879. godine pod nazivom „Sveta Marija“, a prvi ljekarnik bio je Alexius Heinrich Drapczynski. Povijesni ljekarnički namještaj iz ljekarne „Sveta Marija“ u Novskoj sastoji se od ukupno 24 pojedina komada, od kojih je nekoliko samostojećih a većinski dio predstavlja kompoziciju od donjih dijelova (ormara – ladičara) i gornjih dijelova (vitrina s i bez stakla). Samostojeći dijelovi su pisaći stol (br. 2) i veliki pult s mramornom pločom (br. 1). Namještaj je izrađen od masivnog drveta, većim dijelom crnogoričnog (jela i ili smreka), s tokarenim detaljima od parene bukovine i nekoliko upečatljivih rezbarenih dijelova, moguće od lipovine. Zanimljiva je i sačuvana kutija (br. 24) s ljekarničkim utezima i pratećim priborom.
Povijesni ljekarnički namještaj prve ljekarne „Sveta Marija“ u Novskoj značajan je primjer namještaja rađenog za ljekarničku namjenu, kakav je izrađivan na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Svi dijelovi potječu iz iste radionice u Češkoj i izrađeni su kao cjelina, a posebnu dragocjenost predstavlja na poleđini sačuvan zapis majstora/radionice koji je izradio namještaj, s godinom 1891. i ispod toga nečitkim imenom i prezimenom. Namještaj je kvalitetne stolarske izrade i obrade, s dekorativnim detaljima i ornamentalnim rezbarijama karakterističnim za oblikovanja historicističkoga stila. Povijesni namještaj iz ljekarne „Sveta Marija“ predstavlja vrijednu cjelinu namještaja rađena po mjeri i za ljekarničku namjenu, a s obzirom na razmjerno rijetko sačuvane srodne primjere, ističe se na prostoru kontinentalne Hrvatske svojim spomeničkim i povijesnim vrijednostima. Namještaj ljekarne u Novskoj biti će dio stalnog postava budućeg Gradskog muzeja u Novskoj.

Lokacija: Novska
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1891. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6081
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijska drvena kuća u naselju Plesmo, k.br. 66

Tradicijska kuća nalazi se u naselju Plesmo, kućni broj 66. Građena je početkom 20. st. Sastoji se od prizemlja i prvog kata. Kuća je postavljena na temelje od opeke. Svojim užim pročeljem koje sadrži dvije prozorske osi prizemlja i prvog kata, odijeljenih s zaštitnom strehom tzv. krovcem, orijentirana je uz ulicu. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na nemški vugel. Tradicijska kuća kao takva, očuvana u svom izvornom obliku, uključujući i stolariju – drveni prozori i vrata manjih dimenzija s popratnim metalnim elementima, predstavlja vrijedan primjer tradicijske gradnje i načina života s početka 20. st.

Lokacija: Plesmo, Plesmo k.br. 66
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5375
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijska drvena kuća u naselju Plesmo, k.br. 60

Tradicijska kuća nalazi se u naselju Plesmo, kućni broj 60. Građena je početkom 20. st. Sastoji se od prizemlja i prvog kata. Kuća je postavljena na temelje od opeke. Svojim užim pročeljem koje sadrži dvije prozorske osi prizemlja i prvog kata, odijeljenih sa zaštitnom strehom tzv. krovcem, orijentirana je uz ulicu. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na njemački sjek.

Lokacija: Plesmo, Plesmo 60
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5500
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska