Kulturna dobra grada Novi Marof

Na području grada Novi Marof nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra grada Novi Marof:

 • Arheološko nalazište Kula
 • Arheološko nalazište Lonja (Gradišće I i Gradišće II) kod MatušinaArheološko nalazište Utvrda GrebengradCrkva Blažene Djevice Marije i župni dvorCrkva Blažene Djevice Marije – grobna kapela obitelji OžegovićDvorac Erdödy, Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, Varaždinska 2Dvorac Stara Bela (Donja Bela ili Bela 2)Inventar crkve sv. MarijeKaštel-dvorac Nova Bela (Gornja Bela ili Bela I)Kultivirani krajolik na području dvoraca Bela I i Bela IISlika “Vrbovečko groblje”Utvrda Paka

  Arheološko nalazište Kula

  Kamena kula četvrtastog tlocrta nalazi se na povišenom položaju u zaselku Pupeki nedaleko Podruta, na području naselja Kamena Gorica. Služila je najvjerojatnije kao osmatračnica grada Grebengrada, koja je kontrolirala pogled prema jugu i zapadu. Objekt je 20-tih godina 20.st. obnovljen, te je tada snižen za oko 2 m. Unutar kule danas je uređen prostor za liturgiju s nišom Gospe Lurdske i slikama Srca Isusova i Krštenja Isusova. Približne tlocrtne dimenzije kule su 4x4m, a najvjerojatnije nastaje u 15.st.

  Lokacija: Kamena Gorica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4141
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Lonja (Gradišće I i Gradišće II) kod Matušina

  Arheološko nalazište Lonja (Gradišće I i Gradišće II) nalazi se nedaleko naselja Matušini u južnom dijelu Varaždinske županije, na širem području Grada Novog Marofa. Strateške karakteristike brda, mogućnost kontrole širokog okolnog područja, plato sa zapadna zaštićen gotovo okomitom padinom, blizina kvalitetne vode, te prirodni prolaz u podnožju, odlike su zbog kojih je ovaj položaj privlačio ljudske zajednice u ranim razdobljima prapovijesti i rane povijesti. Ovo je višeslojno nalazište koje se prostire na dva brežuljka, a bilo je naseljeno u vrijeme eneolitika, kasnog brončanog doba, te starijeg i mlađeg željeznog doba. Međutim, ne umanjujući značaj prapovijesnih slojeva, slika nalazišta ipak je određena ostacima antičke arhitekture, koja predstavlja do sada jedinu poznatu arhitektonsku cjelinu na području Županije, otkrivenu na visinskom, utvrđenom položaju.

  Lokacija: Donje Makojišće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4000 god.p.n.e. do 400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6153
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Utvrda Grebengrad

  Ostaci utvrde Grebengrad smješteni su na I rubu Ivanščice, na n.v. od 502 m, ispod vrha Velikog Lubenjaka. Od najbližeg naselja Mađareva udaljena je približno 2 km, a smještena je na zaravanku brdskog izdanka koji je od masiva Ivanščice odvojen dubokim prokopanim kanalom. U povijesnim izvorima prvi puta se spominje 1209.g., ali možemo tvrditi da je nastala ranije, dok se kao godina prestanka života u njoj uzima 1710.g. Utvrda je izgrađena u četiri razine različite visine, duga je 161 m, a široka približno 49 m. Na najvišoj točki utvrde sagrađen je najstariji dio, a JI od njega je pravokutna kapela. Unutrašnja utvrda bila je s jugozapadne strane zaštićena sa dva prstena obrambenih zidova.

  Lokacija: Donje Makojišće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3440
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Blažene Djevice Marije i župni dvor

  Arhitektonski kompleks crkve sa samostanom smješten je na brežuljku iznad sela Remetinec, okružen niskim obrambenim zidom.
  Najstarija povijest crkve nije poznata, zna se da je to bila samostanska crkva, ali se ne zna za koji je red bila građena. Samostan je vjerojatno u bliskoj vezi s obližnjim Grebengradom. Crkva je jednobrodna građevina koja potječe iz 15. stoljeća. Svetište je niže od broda i dugačko gotovo jednako kao i brod. Na južnoj strani crkve prizidana je krajem 17. stoljeća kapela Patačić, posvećena sv. Antunu Padovanskom. Na sjevernoj strani, uz svetište, nalazi se crkveni toranj. Na njega se nadovezuje sakristija, a uz crkvu je smješten župni dvor – raniji samostan.

  Lokacija: Remetinec, Remetinec 295
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1097
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Blažene Djevice Marije – grobna kapela obitelji Ožegović

  Kapela se nalazi na križanju cesta uz put Varaždin-Podrute, u neposrednoj blizini kaštela- dvorca Bela I. Služila je kao grobna kapela članova obitelji Ožegović, o čemu svjedoče nadgrobne ploče u njezinoj unutrašnjosti. To je mala građevina skromnih dimenzija s poligonalnim svetištem i bočnom kapelom. Vrlo je jednostavne vanjštine i unutrašnjosti u kojoj se ističe kasnobarokni oltar s palom Uznesenja Marijina.

  Lokacija: Bela
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1071
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Erdödy, Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, Varaždinska 2

  Po svom volumenu i položaju, najdominantnije mjesto u Novom Marofu zauzima dvorac s parkom, koji je sa zapadne strane omeđen cestom Varaždin–Zagreb a s ostalih strana livadama. Izgrađen je krajem 18. st. od strane ob.Erdödy te ostaje u njihovu vlasništvu do 1923.god. Od 1927. god. dvorac je u funkciji lječilišta za plućne bolesti. On je jednokatna kasnobarokna–klasicistička građevina, tlocrtno u obliku četverokuta s unutarnjim dvorištem. Na glavnom se pročelju ističe klasicistička altana s tri arkadna otvora u prizemlju i četiri jonska stupa na katu. Unutar povijesnog parka, u neposrednoj blizini dvorca nalaze se gospodarski i drugi objekti iz vremena 19. i poč 20. st.

  Lokacija: Novi Marof, Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, Varaždinska 2
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1093
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Stara Bela (Donja Bela ili Bela 2)

  Dvorac Donja Bela,kojeg je izgradila obitelj Erdödy,lociran je stotinjak metara zapadnije od kaštela Gornja Bela, uz seosku cestu. Obje su građevine činile veliki stambeno-gospodarski kompleks ovog dijela Belsko-Ivanečkog vlastelinstva, jednog od najvećih u varaždinskoj županiji. Dvorac je barokna dvokatna građevina, tlocrtno u obliku izduženog pravokutnika sa cilindričnim kulama na uglovima sjevernog pročelja i arkadama na suprotnoj strani. U neposrednoj blizini ovog dvorca, nešto istočnije, nalazi se očuvana veća gospodarska građevina tlocrtno L oblika, dok su ostale gospodarske pomoćne zgrade kao i mali park s vrtom i šumom gotovo nestali.

  Lokacija: Bela
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1069
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Marije

  U crkvi je očuvan inventar iz doba baroka, posebno oltari sv. Franje Asiškog i Raspeća, oltar u kapeli Patačić te propovjedaonica iz 1708.g.

  Lokacija: Remetinec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1962
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel-dvorac Nova Bela (Gornja Bela ili Bela I)

  U dolini Bednje, ispod sjevernih obronaka Ivančice nalazi se kaštel Nova Bela, čiji se postanak veže uz ob. Pethö de Gerse, na prijelazu 16/17 st. Smješten je blizu ceste, usred nekad lijepog parka, danas bez stilskih oznaka. Kaštel je prvotno imao naglašenu stratešku obrambenu funkciju, da bi tijekom 18. st. bio adaptiran u dvorac. Danas je to masivna jednokatna kamena građevina oblika izduženog pravokutnika, s trokatnim tornjem ispred glavnog, zapadnog pročelja i okružena obrambenim kamenim zidom s četiri ugaone cilindrične kule, koji zatvara manje dvorište. Unutrašnjost je simetrično koncipirana te nadsvođena na način 17. i 18. st.

  Lokacija: Bela
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1070
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kultivirani krajolik na području dvoraca Bela I i Bela II

  Na značaj belskih dvoraca napresudnije utječe pripadajuće pejzažno okruženje, koje predstavlja jedinstvenu prostornu cjelinu. Njega čine gospodarski objekti, dvorišne površine,grupe stabala, zatravljene površine sve do obronaka Ivančice te veće i manje parcele oblikovane u oranice. Velike površine sjeverno od dvoraca pa sve do Bednje su kao kontinuirani agrarni, poljodjelski krajolik zadržale svoju temeljnu ulogu i u današnje doba. Tradicionalni način poljodjelske obrade prostora koji sa svih strana okružuje dvorce, očuvan je do danas od bilo kakve komercijalne izgradnje, pa je i ostao prostor široke vizualne pojavnosti koji se oku promatrača pruža iz svih pristupnih pravaca.

  Lokacija: Bela
  Klasifikacija: kulturni krajolik
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4433
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Vrbovečko groblje”

  Slika „Vrbovečko groblje“ odlikuje se čvrstom građom, skoro geometrijskom jasnoćom, ujedno ne bježeći od simetrije, koja je potrebna za izražavanje sfere poetičnosti. U središnjem dijelu slike nalazi se kapelica oko koje je groblje. Iza kapelice i groblja, nalazi se drvored gotovo identičnih stabala. U prednjem dijelu slike nalazi se travnjak, koji presjeca put prema kapeli. S obje strane puta nižu se cvjetovi, koji teku od svjetlijih prema tamnijim tonovima boja. U gornjem dijelu slike nebo također prelazi iz svjetlije modrih tonova prema tamnijima. Iznad tornja kapele nalazi se tamno Sunce, iz kojeg radijalno izviru zlatne zrake svjetlosti.

  Lokacija: Novi Marof
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1964. god.
  Autor: Ivan Rabuzin

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4911
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrda Paka

  Arheološki lokalitet Utvrda Paka nalazi se nedaleko istoimenog naselja, na povoljnom položaju n.v. od 310,5 m, iznad potoka Paka i Mostišča, čije doline su prirodni prolazi kroz brdovito i neprohodno područje, a povezuju šire područje Pake s Kalničkim krajem. Bila je dio srednjovjekovnog obrambenog sustava s utvrdom Kalnik na I, Kamenom Goricom na SZ i Grebengradom na S. Ovo je srednjovjekovna utvrda šesterokutnog tlocrta koji je nastao prilagodbom konfiguraciji platoa, a bila je u funkciji od 13. do 15. st.

  Lokacija: Paka
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1094
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska