Kulturna dobra grada Nova Gradiške

Na području grada Nova Gradiške nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština.

Sva dobra grada Nova Gradiške:

 • Arheološko nalazište Slavča
 • Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice MarijeCrkva sv. TerezijeGradski muzej Nova Gradiška – muzejska građaGradski muzej Nove Gradiške- zbirka Radnički i NOB pokretInventar crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice MarijeKapela Svih Svetih u Prvči (groblje u Novoj Gradiški)Kulturno-povijesna cjelina grada Nova GradiškaNadgrobni spomenik obitelji pl. Lobe na istočnom dijelu gradskog groblja Nova GradiškaOltarna pala sv. Terezije Avilske iz crkve sv. Terezije Avilske u Novoj GradiškiOrgulje u crkvi sv. TerezijeZgrada muzeja, Trg kralja Tomislava 7

  Arheološko nalazište Slavča

  Nalazište iz razdoblja kasnog neolitika, ranog, srednjeg i kasnog eneolitika smješteno je na južnim padinama istoimenog brda koje se prostire na južnim obroncima Psunjskog gorja. Arheološkim istraživanjima od 1997. do 2009. godine, pronađeni su naseobinski horizonti brezovljanskog tipa sopotske kulture, klasičnog tipa sopotske kulture te kostolačke i vučedolske kulture.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 54 st.p.n.e. do 25 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3876
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

  Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije izgrađena je 1829. godine kao župna crkva na južnoj strani gradskog trga. Jednobrodna je građevina s užim svetištem, trostrano zaključenim, te katnom sakristijom uz zapadni zid apside. Fasadni plašt crkvenog broda i svetišta razveden je vertikalno i horizontalno plitkim pilastrima i vijencima. Reprezentativno pročelje bogato je klasicistički dekorirano. Četiri pilastra dijele pročelje na tri dijela, od kojih središnji s glavnim ulazom nadvisuje luneta. Zvonik je okrunjen lukovicom sa dekorativnom plastikom. Crkveni brod je nadsvođen češkim kapama.

  Lokacija: Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1829. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1285
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Terezije

  U kronici franjevačkog samostana u Cerniku, zabilježeno je da je temeljni kamen za crkvu sv. Terezije postavljen i blagoslovljen 15. lipnja 1756. godine. Crkva je jednobrodna građevina sa poligonalnom apsidom i zvonikom neznatno izvučenim u odnosu na os glavnog pročelja. Uz zapadno pročelje nalazi se sakristija. Zvonik je zaključen robustnom krovnom nadogradnjom, bočno poduprt dvostrukim trokutastim rudimentima zabata od kojih su gornji blago izvijeni, a donji meko stlačeni i uvijeni.

  Lokacija: Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1756. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1286
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradski muzej Nova Gradiška – muzejska građa

  Zaštićena muzejska građa Gradskog muzeja Nova Gradiška obuhvaća Zbirku Ive Kerdića i Zbirku odlikovanja, medalja, plaketa i značaka. Zbirka Ive Kerdića osim male kolekcije osobnih predmeta sadrži medalje i plakete jednoga od najpoznatijih hrvatskih medaljera i kipara Ive Kerdića (1881. – 1953.), rođenoga u obližnjem Davoru. Ime I. Kerdića bilo je utkano u naziv ustanove sve do 1999. godine. Od osnutka muzejske ustanove pa sve do danas, putem otkupa i donacija nastala je zbirka koja trenutno broji 29 njegovih djela. Najvrijednija djela u zbirci su medalja „Petar Dobrović“ iz 1921. god., te skulpturalni prikaz dječje glave „Vidica“ (1916. god.).
  Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka značajan je zbir medalja i plaketa vrsnih hrvatskih umjetnika koji su se okušali i u medaljarstvu – Ivana Jegera, Antuna Babića, Brane Crlenjaka, V. Marenića, Rudolfa Valdeca, Roberta Frangeša Mihanovića, Želimira Janeša, Vanje Radauša.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5526
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradski muzej Nove Gradiške- zbirka Radnički i NOB pokret

  Gradski Muzej Nove Gradiške čuva zbirku radničkog i narodno-oslobodilačkog pokreta koja je tematski vezana za vrijeme 2. svjetskog rata na novogradiškom području. Zbirka je zaštićena kao kulturno dobro 1984. godine.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 1971. god.

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-138-1984. od 21.5.1984.
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

  Inventar župne crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, datira iz druge polovice 19. st. Glavni oltar u svetištu, bočni oltari Gospe Lurdske i sv. Ivana Nepomuka tiroloskog su tipa. Od cjelovitog crkvenog mobilijara posebno se ističe slika sv. Stjepana Kralja na lijevom bočnom zidu crkve, rad Leopolda Kupelweisera iz 19. st. izuzetno vrijedno djelo s prijelaza iz klasicizma u romantizam. Zidni oslik u luneti svetišta crkve (Sv. Trojstvo), ikonografska kompozicija na zidu kora s prikazom sv. Cecilije i Davida uključujući i kompoziciju dva anđela rad su slikara Celestina Medovića.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1358
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Svih Svetih u Prvči (groblje u Novoj Gradiški)

  Kapela Svih Svetih, jednobrodna je preoblikovana srednjovjekovna građevina, zaključena apsidom i zvonikom ukomponiranim u zapadno pročelje. Izvorno manja romanička crkva s apsidom podignuta je u 13. stoljeću na posjedu plemića braće Petra i Ivana Borića, potomaka Borića bana. Nakon odlaska Turaka, starija romanička crkva obnavlja se na početku 18. stoljeća, kada se oko nje ustrojava groblje. Druga obnova uslijedila je polovicom 18. stoljeća, nakon što je stradala u potresu. Postojeći arhitektonski volumen kapela je zaprimila 1810. godine u sklopu barokno-klasicističke obnove. Zvonik je zaključen piramidalnom kapom. Kapela je zidana kamenom lomljenjakom i opekama srednjovjekovnih i baroknih dimenzija. Pročelja su jednostavno oblikovana s uglovnim lezenama i žbukanim prozorskim okvirima. Pored grobljanske kapele Svih Svetih, povijesnim značenjem, oblikovanjem arhitektonskog volumena, razradom detalja, stilsko morfološkim karakteristikama, te ponajprije zanatskom izvedbom na razini umjetničkog obrta, ističe se grobnica istaknute novodgradišćanske obitelji Lobe, koja posjeduje memorijalnu i estetsko-umjetničku vrijednost.

  Lokacija: Prvča
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. god. do 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6066
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Nova Gradiška

  Grad Nova Gradiška, planski je izgrađen u 18. stoljeću. Prostor je izabrao pukovnik Fridrich Shmidt 1. svibnja 1748. po kojem se u početku zvao Fridrichsdorf. Od 1750. počinje se nazivati Nova Gradiška. Grad je u ravnici, u podnožju Psunja, uz potok Šumetlicu. U središtu naselja sijeku se dva važna puta, „krajiška cesta“ i cesta za Cernik i Požegu. Za plan je karakterističan središnji trg i blokovi. Arhitektura je u duhu kasnobaroknog klasicizma. U 19. st. podižu se građanske historicističke katnice na mjestu vojnokrajiških stambenih kuća. Urbana matrica Nove Gradiške svojom pravilnom prostornom organizacijom značajno je urbanističko ostvarenja iz razdoblja baroka u Hrvatskoj.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2344
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Nadgrobni spomenik obitelji pl. Lobe na istočnom dijelu gradskog groblja Nova Gradiška

  Nadgrobni spomenik obitelji pl. Lobe nalazi se u istočnom dijelu groblja Nova Gradiška u polju ID grobno mjesto br. 4. Na gradskom groblju u Novoj Gradiški, svojim arhitektonskim oblikovanjem i umjetničkom izvedbom figuralne plastike posebno se izdvaja nadgrobni spomenik obitelji Dragutina pl. Lobe (1833- 1924.) uglednog novogradišćanskog poduzetnika čija se obitelj bavila proizvodnjom piva. Spomenik je naručio sin Miroslav pl. Lobe nakon smrti svoje majke Paulinne pl. Lobe 1918. Obiteljska grobnica izrađena je od bijelog mramora. Grobnicu okružuje kamena ograda, te na začelju dekorativno ukrašena polukružna niša. Unutar polukružne niše smještena je brončana alegorijska skulptura djevojke u sjedećem stavu. Alegorijska skulptura djevojke odjevena je u haljinu bogate i raskošne draperije, djevojka je desnom rukom naslonjena na vazu, a u lijevoj ruci drži cvijeće. Cjeloviti sklop nadgrobnog spomenika obitelji pl. Lobe djelo je akademskog kipara Ivana Rendića (1849-1832.) i pripada opusu njegovih nadgrobnih spomenika i alegorijskih skulputura koje su u značajnoj mjeri obilježile njegovo umjetničko stvaralaštvo.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 1918. god.
  Autor: Ivan Rendić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6563
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala sv. Terezije Avilske iz crkve sv. Terezije Avilske u Novoj Gradiški

  Oltarna pala sv. Terezije Avilske (lat. Theresia Magna) izvorno je pripadala cjelini glavnog oltara barokne crkve sv. Terezije Avilske u Novoj Gradiški. Barokna crkva sagrađena je u razdoblju od 1756.-1759. kao kapela vojničkog stožera Gradišćanske pukovnije. Godine 1760. osnivanjem župe u Novoj Gradiški vojnička kapela postala je župna crkva. Unutrašnjost barokne crkve bila je opremeljena otmjenim baroknim invetarom od kojih se isticao glavni barokni oltar s oltarnom palom posvećen sv. Tereziji Avilskoj. Njezin kult osobito je bio raširen u Vojnoj Krajini i u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme vladanja austrijske nadvojvotkinje, hrvatsko-ugarske i češke kraljice Marije Terezije ( 1740-1780). Oltarna pala sv. Terezije Avilske veličine 208×122 cm ulje je na platnu koje je vjerojatno nastalo 1759. po završetku i opremanju crkve baroknim inventarom. Oltarna pala obnovljena je 1881. u sklopu cjelovite obnove unutrašnjosti crkve. Tijekom stoljeća i kasnijim dislociranjem glavnog oltara u crkvu Bezgrašnog začeća BDM, oltarna pala izvađena je iz okvira s čime je zadobila mehanička oštećenja i znatna oštećenja gubitka pigmenta kolorita ikonografske kompozicije. U središnjem dijelu ikonografske kompozicije prikazan je lik sv. Terezije Avilske i svjetovni lik donatora. Lik svetice slikan je u stojećem stavu, blago pognute glave u molitvi, odjevena u karmelićansku odjeću. Iznad njezine glave nalazi se golubica iz koje se šire zrake naduhnuća koje obasjavaju lik svetice. Zrake okružuju 3 anđela. U podnožju ikonografske kompozicije naslikana su četiri grba koja su zbog svojih oštećenja djelomično čitljiva.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1759. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4793
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Terezije

  Orgulje, ranije s 14, danas s 11 registara, s 1 manualom i pedalom, bez ranijeg pozitiva u ogradi kora (ostao u župnoj crkvi i ima 3 registra), djelo su Ivana Pumppa iz Osijeka (1850). Godine 1929. prenesene su iz župne crkve u kapelu. Orgulje su mehaničkog sustava s povlačnicama. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-a. Najveće su sačuvano djelo poznatog majstora. Prospekt je peterodijelan, s konveksnim i konkavnim površinama. Pilastri koji razdvajaju polja sa sviralama ukrašeni su plastičnim trakama. Finoćom obrade ističu se dekorativne, pozlaćene zavjese nad sviralama.

  Lokacija: Nova Gradiška
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Ivan Pumpp

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3988
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada muzeja, Trg kralja Tomislava 7

  Zgrada je jedna od najstarijih građevina vojnokrajiške arhitekture, izgrađena polovicom 18. stoljeća na zapadnoj strani pravokutnog trga. Tlocrtna dispozicija, monumentalnost, reprezentativni arkadni trijem sa svodom u obliku čeških kapa, okrenut prema trgu, čine ovu zgradu jedinstvenim primjerom javne barokne arhitekture. Jednokatnica ima oblik pačetvorine s kratkim krilom u sjeverozapadnom uglu zgrade. Katni dio pročelja prema trgu rastvoren je s devet prozorskih osi. Zgrada ima visoko kasnobarokno krovište.

  Lokacija: Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 7
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1287
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

  Telefon: 035/ 212-570

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska