Kulturna dobra grada Nin

Na području grada Nin nalazi se 15 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Sva dobra grada Nin:

 • Arheološki ostaci rimske stambene kuće s mozaicima
 • Crkva sv. Asela (Anselma)Crkva sv. Asela (Anselma)Crkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazimaCrkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazimaCrkva sv. NikoleDva starohrvatska broda iz NinaInventar crkve sv. AnselmaInventar riznice crkve sv. Asela (Anselma)Kip “Bogorodice s Djetetom” (Gospa od Zečeva)Kula u ZatonuKulturno-povijesna cjelina grada Nina (NIN-otok) i kopnena arheološka zonaOstaci antičke lukeRimski mozaikSvetkovina Gospe od Zečeva

  Arheološki ostaci rimske stambene kuće s mozaicima

  Reprezentativna rimska stambena kuća izgrađena je potkraj 1. i početkom 2. st. u stambenoj inzuli nedaleko rimskoga foruma, flankirana ulicama sa sjeverne i jugozapadne strane. Sastoji se od peristila sa zdencem, posebnog zbog veličine i načina gradnje, kao i koncepcije unutrašnjeg prostora, i nekoliko prostorija pokrivenih podnim mozaikom. Mozaik je vrlo bogatog uzorka u kojem su gusto raspoređeni geometrijski, biljni i životinjski motivi, poseban je nalaz mozaični latinski natpis sačuvan u tri retka na ulazu u kuću s južne strane. Na temelju repertoara motiva i načina izrade mozaici su datirani na početak 2. st. Istraživanjima je sakupljena veća količina pokretnog kulturnog materijala.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3433
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Asela (Anselma)

  Kompleks se sastoji od crkve Sv. Asela, nekadašnje ninske katedrale u temeljima iz ranokršćanskog vremena, kapele Gospe od Zečeva, zvonika i ostataka jednobrodne građevine s polukružnom apsidom iz ranokršćanskog vremena. Današnji oblik crkve i sakristije je iz vremena posljednje pregradnje, 1795 god. Južno od prezbiterija je presvođen prostor kapele Gospe od Zečeva sagrađene za ninskog biskupa Jurja Divinića u prvoj pol. XVI st. Uz crkvu se kao samostalna građevina diže romanički zvonik.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: N-35
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Asela (Anselma)

  Kompleks se sastoji od crkve sv. Asela, nekadašnje ninske katedrale u temeljima iz ranokršćanskog vremena, kapele Gospe od Zečeva, zvonika i ostataka jednobrodne građevine s polukružnom apsidom iz ranokršćanskog vremena. Današnji oblik crkve i sakristije je iz vremena posljednje pregradnje, 1795 god. Južno od prezbiterija je presvođen prostor kapele Gospe od Zečeva sagrađene za ninskog biskupa Jurja Divinića u prvoj pol. XVI st. Uz crkvu se kao samostalna građevina diže romanički zvonik.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1196
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazima

  Crkva Sv. Križa sagrađena je u IX st. nad ostacima prapovijesnih i antičkih stambenih građevina. To se građevina centralnog tipa s osnovom grčkog križa. Krakovi križa presvođeni su polukalotama na trompama i prekriveni kamenim pločama i podupiru visoki tambur na kojemu je pomoću trompa konstruirama kupola.. Na istočnoj strani su tri polukružne apside. Nad portalom na zapadnom kraku crkve je natpis na nadvratniku s posvetom župana Godečaja ukrašen pleternom ornamentikom. Oko crkve je nekropola.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: N-34
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazima

  Crkva sv. Križa sagrađena je u IX st. nad ostacima prapovijesnih i antičkih stambenih građevina. To se građevina centralnog tipa s osnovom grčkog križa. Krakovi križa presvođeni su polukalotama na trompama i prekriveni kamenim pločama i podupiru visoki tambur na kojemu je pomoću trompa konstruirama kupola.. Na istočnoj strani su tri polukružne apside. Nad portalom na zapadnom kraku crkve je natpis na nadvratniku s posvetom župana Godečaja ukrašen pleternom ornamentikom. Oko crkve je nekropola.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1195
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva se uzdiže na pretpovijesnom tumulu, u polju između Nina i Zatona. Ima tlocrt trolista s presvođenim konhama i s ukriženim pojasnicama jkoje podržavaju kupolasti svod u središtu.Ularni krak presvođen je polukupolom, a natkriven je dvostrešnim krovištem i rastvoren romaničkim portalom s lunetom, Nad kupolom je u kasnom srednjem vijeku ili u doba turskih ratova dozidano obrambeno krunište. Način zidanja, ukrižene pojasnice, nazubljene konzolice i portal ukazuju na zrelu romaničku građevinu.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1336
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dva starohrvatska broda iz Nina

  U Muzeju ninskih starina u Ninu, u posebnom paviljonu izgrađenom 1981. godine, čuvaju se dva drvena broda, pronađena krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog stoljeća na dnu mora na ulazu u nekadašnju ninsku luku. Na osnovu radiokarbonskih analiza drvenih uzoraka brodovi su datirani u sredinu 11. stoljeća.
  Otkriveni su na predjelu zvanom Ždrijac, na položaju Usta, namjerno napunjeni kamenjem i potopljeni kako bi zapriječili ulaz u ninsku luku za vrijeme nekog sukoba. U potpunosti su istraženi, te je izvršena njihova tehnička i fotodokumentacija. Brodovi su u dijelovima izvađeni 1974. godine i preneseni u Zadar u bazene za desalinizaciju i konzervaciju. Kompleksan konzervatorski zahvat izveden je u konzervatorskoj radionici Arheološkoga muzeja u Zadru, a poslovi rekonstrukcije u tadašnjoj Područnoj arheološkoj zbirci u Ninu.
  Na temelju sačuvanih elemenata brodske konstrukcije jedan je brod u cijelosti rekonstruiran, dok je drugi konzerviran u veličini u kojoj je sačuvan. Njihove mjere su sljedeće: rekonstruirani brod je dug 8,83 m i širok najviše 1,75 m, dok je dužina konzerviranog broda 6,2 m, a najveća širina 1,42 m.
  Datacija u sredinu 11. stoljeća, u starohrvatsko doba, upućuje na opise i ime koje bilježi bizantski car Konstantin Porfirogenet i naziva ih condurama. Svojim oblikom kondure spadaju u uske brodove, brze veslarice s mogućnošću korištenja četvrtastog jedra. Kada nisu bile u uporabi kondure su se izvlačile krmom na kopno poput starih grčkih brodova. Na taj su način uvijek bile spremne otisnuti se na more, a mogle su primiti pet do osam ljudi.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4848
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Anselma

  Inventar župne crkve sv. Anselma u Ninu vrijedan je zbog vremena nastanka, autorstva i umjetničko-estetske vrijednosti predmeta izrađenih u različitim tehnikama i od različitih materijala u razdoblju od srednjega vijeka do kraja 19. stoljeća, te se ubraja među najznačajnije inventare umjetnina i predmeta umjetničkog obrta na zadarskom području.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1300. god. do 1900. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6515
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar riznice crkve sv. Asela (Anselma)

  Riznica crkve sv. Anselma u Ninu čuva bogat inventar relikvijara i drugih zlatarskih radova koji pored zanatske izuzetnosti srednjovjekovnog zlatarstva imaju i iznimnu umjetničku i kulturno – povijesnu vrijednost. Pored relikvijara, ističu se: predmeti liturgijskog posuđa (16.-18.st.), škrinja sv. Marcele (13./14.st.), komad istočnjačkog tekstila (12/13.st)., mjedeni pladanj (nürnberško zlatarstvo, 15./16.st.), željezna škrinja (venecijanski rad, 17/18.st.). Inventar riznice crkve sv. Asela svjedočanstvo je bogatog umjetničkog nasljeđa grada Nina, po količini, umjetničkoj i estetskoj vrijednosti predmeta jedan je od najznačajnih inventara sakralnih umjetnina na zadarskom području.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4165
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kip “Bogorodice s Djetetom” (Gospa od Zečeva)

  Kip Bogorodice s Djetetom – Gospa od Zečeva (106x45x29cm, Isus 33cm) nalazi se u kapeli Gospe od Zečeva, južno od prezbiterija crkve Sv. Anselma (Asela) u Ninu. Rad je nepoznate srednjoeuropske radionice s prijelaza 14/15.st. Elegantni i vitki lik Gospe u stojećem stavu na profiliranom postolju povijen je karakterističnu S liniju koju prate i nabori draperija. Mali Krist u desnoj ruci drži jabuku, a lijevom blagoslivlja. Osim znatne umjetničke i estetske vrijednosti kip ima i velik kulturno-povijesni i vjerski značaj jer je uz njega vezana priča Gospina ukazanja 1516.g. povodom kojeg je ninski biskup J. Divnić ustanovio blagdan Gospe od Zečeva 5. svibnja.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1375. god. do 1425. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4164
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula u Zatonu

  Kula se nalazi uz morsku obalu, ispred sela Zaton. Ima prizemlje i dva kata. Građena je od grubo klesanog kamena. Podnožje kule ima škarpu. Na prvom katu je kamena ploča i grb s imenom posjednika Bartolazzia iz 1627. god. Do tog vremena kula se nalazila u posjedu obitelji Crissava. Na svakom katu, bliže uglovima, vide se po dvije puškarnice, a gornji završetak kule je obrušen. Po stilskim elementima građevinu možemo datirati najdalje u drugu pol. XVI st. u nizu fortifikacija mletačkog razdoblja.

  Lokacija: Zaton
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1209
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Nina (NIN-otok) i kopnena arheološka zona

  Povijesna jezgra grada Nina smještena je na plitkom ravnom otoku ovalnog oblika dužine oko 450m. Od 9 st. p.n.e. naselje Liburna (Aenona), u 1. st. postaje dio rimskog carstva. Iz tog perioda sačuvan urbani raster, ostaci hrama i raskošnih vila urbana (Banovac). Kršćanstvo prodire već u 3. st., u 9. st. sjedište prve hrvatske biskupije. Tijekom srednjeg vijeka u sastavu ugarsko-hrvatske države, gradom vladaju hrvatski velikaši poput Šubića. Tada su, na ostacima rimskih fortifikacija, sagrađene ninske zidine koje u krivudavoj liniji prate opseg otočića, s gradskim vratima kod Donjeg i Gornjeg mosta. Mlečani, gospodari Nina od 1409., iz strateških razloga su 1646. godine razrušili grad

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3992
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičke luke

  Kod rta Kremenjača, nedaleko naselja Zaton, nalaze se ostaci antičke luke Nina. Od rta se u more pruža oko 200 metara dug lukobran rađen od nabacanog kamenja. Dubina mora duž lukobrana kreće se od 1,5 do 4 metra. Sustavnim arheološkim istraživanjima u kulturnim slojevima debljine i do 1 metar, otkriveni su ostaci tri liburnska broda (serilie) i znatna količina staklenih i keramičkih nalaza, te kamenih arhitektonskih elemenata. Najveći uspon luka je doživjela tjekom 1. i 2. stoljeća, dok u trećem stoljeću intenzitet trgovanja u ovoj luci opada.

  Lokacija: Zaton
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-733
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rimski mozaik

  Na položaju Carev vrt, istočno od antičkog foruma uz cestu koja vodi od crkve sv. Križa prema sv. Ambrozu nalaze se ostaci antičkog mozaika. Mozaik je načinjen u crno – bijeloj tehnici i predstavlja kvalitetan umjetnički rad. Ukrašen je motivima kružnih i kvadratnih polja uokvirenih bordurom. U dva kvadratna polja, koja su otuđena u Drugom svjetskom ratu prilikom povlačenja talijanske vojske nalazili su se prizori gladijatorske borbe. U kružnim poljima nalaze se prikazi životinja.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2990
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svetkovina Gospe od Zečeva

  Svetkovina Gospe od Zečeva u Ninu vrlo je značajna nematerijalna kulturna stečevina Nina, kao najvećega marijanskog svetišta u Zadarskoj nadbiskupiji i njegove okolice. Svetkovina obuhvaća osim religijskog aspekta i brojne tradicijske prakse koje lokalno stanovništvo baštini već stoljećima. Sam blagdan povezan je sa štovanjem Marije, Isusove majke, u kršćanstvu jedne od najvažnijih svetih osoba, te uz njezino ukazanje jednoj od stanovnica ovoga područja koje se zbilo početkom 16. stoljeća. Prakse koje se odvijaju u sklopu svetkovine obuhvaćaju redovite crkvene obrede (mise, ispovijed, procesije, blagoslov ljudi i cvijeća) kao i izvanliturgijske obrede (zavjetno-molitveno obilaženje i prolaženje ispod Gospina kipa, prijenos kipa na otočić Zečevo, darivanje Gospe, pjevanje pjesama u čast Gospi, ukrašavanje grada i crkve, nošenje barjaka, pripremanje posebne hrane za prigodu itd.).
  Čudotvorno ukazanje Gospe obilježava se tri puta godišnje.

  Lokacija: Nin
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6074
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
  Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

  Telefon: 023/ 211-129

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska