Kulturna dobra grada Mursko Središće

Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava

Podignuta je na mjestu starije drvene crkve o. 1750.god. Ova izdužena jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta orijentirana smjerom S– J, ima sakristiju na istočnoj strani poligonalnog svetišta, te zvonik ispred glavnog pročelja, izgrađen oko 1793. Tradicionalan način gradnje sa skromno oblikovanim plohama pročelja, rastvorenih otvorima prozora i ulaza te markirani plitkim trakama lezena i vijencem, vidljiv je i unutrašnjosti, gdje je čistoća i strogost klasicizirajućeg baroka došla do izražaja u jednostavnoj artikulaciji zidnih površina (zidni istaci s profiliranim impostima povezani pojasnicama koji nose traveje čeških svodova.)

Lokacija: Mursko Središće, Martinska 9
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1750. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2619
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Majur Feštetić, Štrukovec bb

Na bivšem dobru Feštetića u Štrukovcu očuvala se zgrada majura u kojoj je stanovao upravitelj imanja. Prizemnica, pravokutnoga tlocrta, tipičan je primjer međimurske arhitekture ovog tipa. Na glavnom pročelju je trijem s arkadama. Ova kasnobarokno-klasicistička građevina važna je ambijentalna sastavnica naselja.

Lokacija: Štrukovec, Štrukovec bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1124
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Stara škola

Građevina Stare škole u Hlapičini nastaje krajem 19. stoljeća za stanovanje upravitelja vlastelinskog imanja Novi Dvori, koje je tada bilo u vlasništvu grofova Feštetić. Prilikom parcelacije i prodaje njihovih imanja ona je otkupljena za potrebe novoosnovane područne škole. Ovo je prizemna građevina duljine cca 23 m, a širine 12 m, koja na glavnom uličnom pročelju ima sedam prozorskih osi, sa skladnim detaljima karakterističnim za vrijeme njezina nastanka. Izgradnjom nove škole u neposrednoj blizini, ona je izgubila svoju funkciju, a time i razlog za daljnje kontinuirano održavanje. Predmetna građevina jedna je od rijetkih povijesnih građevina očuvanih u naselju Hlapičina, te jedina monumentalna uz gospodarsku građevinu – žitnicu na susjednoj parceli, koja je nekada pripadala istom gospodarstvu.

Lokacija: Hlapičina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5252
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska