Kulturna dobra grada Ludbreg

Na području grada Ludbreg nalazi se 16 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra grada Ludbreg:

 • Arheološko nalazište “Vrt Somođi”
 • Arheološko nalazište Gradina Lipa-KatalenaCrkva Srca IsusovaCrkva sv. Oca NikolajaCrkva sv. Trojstva i župni dvorCrkva Žalosne GospeDvorac Batthyany, Trg Svetog Trojstva 14Gradina ŠtukGradina Vučje grloInventar crkve Presvetog TrojstvaInventar crkve sv. AntunaKulturno-povijesna cjelina grada LudbregaMemorijalno područje židovskog grobljaOrgulje u crkvi Presvetog TrojstvaPredmeti u “Vjenčaonici” gospodarske građevine kompleksa dvorca BatthyanySpomenik palim braniteljima Domovinskog rata

  Arheološko nalazište “Vrt Somođi”

  Antički arheološki lokalitet “Vrt Somođi” nalazi se u samom središtu današnjeg grada Ludbrega s južne strane glavnog gradskog trga. Sastoji se od kasnoantičkog kupališnog sklopa, te većeg dijela monumentalnog objekta javne namjene na sjevernoj strani. Ovi objekti čine cjelinu, koja će se prezentirati u vidu arheološkog parka Iovia. Temeljem dosadašnjih istraživanja može se zaključiti kako je današnji Ludbreg zadržao strukturnu organizaciju rimske Jovije. Ovi istraženi objekti bili smješteni na spoju dvije glavne komunikacije (cardo i decumanus), odnosno nalazili su se u neposrednoj blizini foruma.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-3940
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradina Lipa-Katalena

  Gradina Lipa – Katalena nalazi se oko 2 km I od središta današnjeg Ludbrega. Ovo je gradište kružnog oblika s dva zemljana bedema i dvije rampe, a uzdiže se iznad okolne ravnice. Datacija nalazišta moguća je samo temeljem relativno male količine pronađene keramike, koja pripada razdoblju srednjega vijeka.Nalazište je najvjerojatnije korišten samo kao privremeno pribježište (refugium) stanovnika okolnih naselja, a arheološki je neistražen.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1943
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Srca Isusova

  Jednostavna neogotička kapela izgrađena je 1908. Pročeljni ulaz, prozori na bočnim fasadama i otvori lože za zvona zaključeni su šiljastim lukovima i obrubljeni profilacijama izvedenim u žbuci. Unutrašnjost kapele ukrasio je slikar
  Julije Merlić 1941.u tehnici žbukoreza.

  Lokacija: Apatija
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1065
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Oca Nikolaja

  Pravoslavna crkva sv. Oca Nikolaja okružena grobljem, smještena je na istaknutom položaju na brežuljku, s južne strane ceste Ludbreg – Koprivnica u naselju Čukovec. Prema dostupnim podacima izgrađena je 1756. godine i iako rustična i jednostavna, stilski se uklapa među očuvane tradicijske crkve baroknog razdoblja. Ostala je do danas očuvana gotovo u svom izvornom obliku, s iznimkom prigradnje zvonika u prvoj polovici 19. stoljeća. Crkva je tlocrtno izduženog pravokutnog oblika s polukružnim zaključkom svođenim kalotom i koritastim drvenim svodom nad cijelom dužinom lađe. U jednostavnoj unutrašnjosti dominira ikonostas drvene neoklasicističke konstrukcije, sa pjevnicama i svijećnjacima.

  Lokacija: Čukovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4751
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Trojstva i župni dvor

  Crkva sv. Trojstva pravilno je orijentirana trobrodna građevina, smještena na povišenu platou uz južni rub povijesne jezgre naselja. Nastaje u 17. st. barokizacijom srednjovjekovne sakralne građevine. Srednji je brod crkve širi i viši od bočnih, svetište je poligonalno, a na pročelju se izdiže zvonik. Oko crkve je god. 1779. izgrađen reprezentativni kasnobarokni hodočasnički cinktor. Župni se dvor nalazi sjeverno od crkve i potječe iz 2. pol.19. st.

  Lokacija: Ludbreg, P. Zrinskog 4, Ludbreg
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1087
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Žalosne Gospe

  Kapela je podignuta 1765.god. izvan tadašnje jezgre naselja, na njenom istočnom rubu, s druge strane rijeke Bednje. Njoj prethodi kameni pil s likom Žalosne Gospe iz 1716. god., koji se kasnije našao u interijeru novopodignute kapele,sastavljene od manje lađe, polukružne apside te pročelnog trijema sa zvonikom koji se diže iza kulisnog pročelja.U njenoj se unutrašnjosti nalazi drveni oltarni retabl historicističkih oznaka, koji sadrži kip Žalosne Marije s mrtvim Isusom, no to više nije onaj originalni kip s poč.18.st.Sama kapela je zrelo barokno djelo uz klasicističke elemente obrade pročelja, te unatoč svojim malim dimenzijama ima značajnu ulogu u artikulaciji okolnog prostora.

  Lokacija: Ludbreg, Ulica bana Jelačića
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1765. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3437
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Batthyany, Trg Svetog Trojstva 14

  Dvorac Batthyany nalazi se na sjevernomu dijelu povijesne jezgre Ludbrega. To je reprezentativni kompleks koji se sastoji od četverokrilnog trokatnog dvorca, dviju zasebnih dvokatnih zgrada i prostranog perivoja. Prvi spomen dvorca u pisanim izvorima potječe iz 1320., a svoj današnji izgled dobio je radikalnom pregradnjom polovicom 18. st.
  Osnovni tlocrt dvorca kvadratični je četverokut s unutrašnjim dvorištem U sklopu dvorca nalazi se dvorska kapela oslikana kvalitetnim baroknim oslikom.

  Lokacija: Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1238
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina Štuk

  Arheološki lokalitet Gradina Štuk nalazi se u istoimenoj šumi uz stari rukavac Bednje, oko 1 km Z od naselja Sigetec, koje je od današnjeg Ludbrega udaljeno oko 2 km. Gradina je ovalnog oblika, dimenzija oko 70 m x 45 m, a okružena je jarkom širine oko 20 m. Lokalitet je arheološki neistražen, a temeljem svih do sada poznatih podataka ovo je nizinsko kasnosrednjovjekovno gradište, koje je bilo utvrđeno drvenim palisadama i jednim kružnim opkopom.

  Lokacija: Sigetec Ludbreški
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1939
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina Vučje grlo

  Gradina Vučje Grlo nalazi se oko 1 km JZ od sela Hrastovsko i oko 500 m J od mosta preko Bednje. Lokalitet ima izgled dvostruke gradine, relativne visine oko 12-15 m i dužine oko 300 m. U podnožju sjeverne strane gradine pronađeno je ložište antičke opekarske peći pravokutnoga oblika, a sondiranjem su pronađeni fragmenti srednjovjekovne keramike. Na lokalitetu se nalaze veće količine antičke opeke i još najmanje jedna opekarska peć.

  Lokacija: Hrastovsko
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1947
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Presvetog Trojstva

  Od baroknog inventara u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu očuvana je izuzetno kvalitetna propovijedaonica iz 1750. godine, rad križevačkog kipara Stjepana Severina, najveća i najraskošnija propovjedaonica Ludbreške Podravine. Na govornici se nalaze kipovi crkvenih otaca između kojih su živopisni reljefi.
  U crkvi je također očuvano vrlo dragocjeno crkveno posuđe iz 17. i 18. stoljeća. Ova skupina crkvenog posuđa najvrijednija je na području šireg ludbreškog područja, a posebno se ističe relikvijar Presvete Krvi Isusove iz 1721.godine, koji predstavlja remek dijelo evropske zlatarske umjetnosti baroka, a u njemu se čuva relikvija vezana uz Svetište Presvete Krvi Isusove u Ludbregu. Također se ističu kvalitetni i precizno izrađeni pozlaćeni barokni i rokoko kaleži, zatim raskošna i bogato ukrašena monstranca, dva ranobarokna kaleža iz 17. stoljeća, raskošno ukrašeni rokoko kalež s medaljonima od emajla, te još jedan kasnobarokni relikvijar Krvi Isusove. Među zaštićenim inventarom su i dvije zanimljive klasicističke ispovjedaonice, te crkveno zvono iz 1655. godine s očuvanim natpisom i reljefnim likom raspetog Krista.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.
  Autor: Stjepan Severin

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6057
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Antuna

  U crkvi sv. Antuna u Selniku od inventara su očuvani: propovjedaonica – rustični rad baroka te oltarna pala “Sv. Antun Pustinjak”.

  Lokacija: Selnik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2395
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Ludbrega

  Antički grad Iovia, razvijao se od 1. do 5. stoljeća, kada je dolaskom novih etničkih skupina razrušen. Srednjovjekovni građevinski sloj nastao je prilagodbom antičkom naselju. Polovicom 15. stoljeća naselje se razvilo u značajan obrtnički i tranzitni centar, da bi kulturni i obrazovni procvat dosegnulo u 16. stoljeću. Tijekom 17. stoljeća zabilježen je zastoj u naseljavanju, a u 19. stoljeću prostor središta grada se dopunjava u pravilno oblikovanim inzulama i gusto strukturiranoj parcelaciji zemljišta. Urbanističkim zahvatima tijekom 20. stoljeća transformiran je vanjski perimetar grada.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5721
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Memorijalno područje židovskog groblja

  Pripadnici Židovske općine su do 1886. svoje mrtve pokapali na groblju u Koprivnici, a od 1890. god. na svom novoosnovanom groblju u Ludbregu. Ono se smjestilo podalje od grada, na izoliranom mjestu uz cestu koja je iz Ludbrega vodila prema Hrastovskom. Uskoro se blizu ovog židovskog preselilo i katoličko groblje, da bi danas njegovim širenjem, postalo sastavnim dijelom gradskog groblja, zauzimajući njegov j-z ugao. Do danas je ostalo očuvano 27 grobova i 1 grobna kapela neoklasicističkog izričaja obitelji Scheyer. Nadgrobni spomenici su većinom oblikovani kao monolitni kameni obelisci, a nekolicina je u obliku stela, s natpisima pisanim na hrvatskom, hebrejskom i njemačkom jeziku.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4665
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva

  Veće pneumatske orgulje s 15 registara, 2 manuala i pedalom djelo su tvrtke Rieger, njihov 1100. opus. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Kućište je s povišenim srednjim tornjem. Trodijelni prospekt podignut je na visoko postolje, raskošno je dekoriran. Nad bočnim poljima u otvorima se pojavljuju dekorativne vaze, a u srednjem tornju, u volute zavijeni krakovi vijenaca zatvaraju snop lisnate dekoracije. Otvor nad sviralama polukružno je uokviren profiliranim lukom koji savijajući se u sitne volute naliježe na vitke polustupove oslonjen na pilastre. Kućište je prebojano jednolično sivo dok je plastična dekoracija pozlaćena, a neke profilacije su crvene i svijetlo plave.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 20. st.
  Autor: Tvrtka Rieger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3720
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Predmeti u “Vjenčaonici” gospodarske građevine kompleksa dvorca Batthyany

  “Vjenčaonica” dvorca Batthyany u Ludbregu smještena je u prizemlju zgrade koja je nekad pripadala kompleksu dvorca Bathyany. Vjenčaonica je opremljena stilskim namještajem, uglavnom kvalitetnim kopijama iz 19.st., te tako čini vrlo usklađenu cjelinu, i predstavlja jednu od najljepših vjenčaonica u Hrvatskoj.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1605
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Spomenik palim braniteljima Domovinskog rata

  Autor spomenika ludbreški je akademski slikar Goran Petrač. Spomenik je nastao tijekom 2006. godine, kada je i postavljen. Izrađen je od oblikovanog inoxa. Dimenzije spomenika su: visina 3450 cm, širina 4980 cm, dubina 1170 cm. Sama struktura vuče porijeklo od menhira, koji su zapravo dva stilizirana snopa kuruze, kako je to autor sam naglasio. Unutar južnog snopa nalazi se stilizirani križ. Forma podsjeća i na portal, kao simbolički prijelaz na drugi svijet. Ovim radom umjetnik je uspio postići svoju težnju i dočarati patnju i veličinu žrtve poginulih branitelja. Oko samog spomenika nalazi se veća zelena površina sa šljunčanim prilazom, čime sam spomenik dobiva na monumentalnosti.

  Lokacija: Ludbreg
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 2006. god.
  Autor: Goran Petrač

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4750
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska