Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine

Znamenitosti Kutine - crkva sv. Marije Snježne

Na području grada nalazi se 26 kulturnih dobara – znamenitosti Kutine. 11 dobara pripada kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripada kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Cjelokupna kulturna baština  – znamenitosti Kutine:

Arheološko nalazište Međurić – Podbrdalje

Arheološko nalazište Međurić – Podbrdalje, grad Kutina nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu duge grede orijentacije I-Z koja je na južnim padinama presječena željezničkom prugom Banova Jaruga – Lipik. Prema jugu i istoku blago se spušta u ravnicu gdje se nalazi utok potoka Bijele u Pakru. Po cijeloj površini grede nalaze se keramički ulomci. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Međurić
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3928
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Međurić – Ribnjačke Njive

Arheološko nalazište Međurić – Ribnjačke Njive, grad Kutina nalazi se na istaknutoj gredi orijentacije I-Z koja je na najnižim, južnim padinama, smještenim iznad potoka Bijele, presječena željezničkom prugom Banova Jaruga – Lipik. Greda se blago spušta i prema istoku. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Međurić
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3926
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Međurić – Ribnjački Lug

Arheološko nalazište Međurić – Ribnjački Lug, grad Kutina nalazi se na istaknutoj gredi orijentacije I-Z koja je na najnižim, južnim padinama, smještenim iznad potoka Bijela, presječena željezničkom prugom Banova Jaruga – Lipik. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Međurić
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3929
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Banova Jaruga – Dijelovi

Arheološko nalazište Banova Jaruga – Dijelovi, grad Kutina nalazi se na istaknutoj gredi orijentacije I-Z koja je smještena sjeverno od Banove Jaruge. Nalazište obuhvaća južne padine smještene iznad manjeg vodotoka-potoka Banovača te rijeke Pakre, a presječeno je željezničkom prugom Banova Jaruga – Lipik. Po cijeloj površini grede nalaze se keramički ulomci koji ukazuju na grupiranje nalaza u manje cjeline, no koje nisu mogle biti razdvojene u posebna nalazišta. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovaj lokalitet u srednji vijek.

Lokacija: Banova Jaruga
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3921
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Banova Jaruga – Konačine

Arheološko nalazište Banova Jaruga – Konačine, grad Kutina nalazi se na uzvišenju sjeverno od potoka Banovača u zapadnom dijelu Banove Jaruge, nekoliko stotina metara sjevernije od rijeke Pakre. Nalazište je presječeno željezničkom prugom i cestom Kutina – Banova Jaruga na sjevernom dijelu. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Banova Jaruga
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3922
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Gradina Marić

Arheološko nalazište Gradina Marić nalazi se oko 20 km sjeverozapadno od Kutine, 1 km sjeverno od sela Mikleuška. Smješteno na južnim obroncima Moslavačke gore. Središnji dio prapovijesnog naselja nalazi se na platou obraslom šumom, s čije sjeverozapadne strane teče potok Kamenjača. Tijekom istraživanja 1964. i 1990. g. zaključeno je da naselje datira od neolita do početka antike. Najvrijedniji nalazi su ostaci koji se pripisuju Vučedolskoj kulturi koja se iz matičnog prostora širila prema zapadu. Nađeni su tragovi objekata poluzemnica, radnih i otpadnih jama, kao i dio obrambenog sustava naselja kao i znatna količina vučedolske i brončanodobne keramike. Nalazište je dijelom devastirano radom obližnjeg kamenoloma.

Lokacija: Mikleuška
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3590
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Kutina – Krč

Arheološko nalazište Kutina – Krč, grad Kutina nalazi se na blagom uzvišenju sjeverno od nekadašnjeg manjeg vodotoka. U iskopu jarka uz cestu za tzv. Radničko naselje i na jednoj od oranica južno od kuća uočavaju se zapune jama. Nalazište je presječeno cestom kroz tzv. Radničko naselje. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3930
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Kutina – Sečevine – Okoli

Arheološko nalazište Kutina – Sečevine – Okoli, grad Kutina prostire se na blagom uzvišenju sjeverno od nekadašnjeg manjeg vodotoka. Nalazište je presječeno ukopom Lateralnog kanala, a smješteno je istočno od čvora Kutina. Pregledom terena nađeni su keramički ulomci koji datiraju ovo nalazište u srednji vijek.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3923
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Kutinska Lipa

Arheološko nalazište Kutinska lipa nalazi se na području zapadnog dijela grada Kutina. Prostire se s obje strane današnje ulice Kutinska lipa. Poznat je još od kraja 19. st., a provedena su geofizička mjerenja koja su ukazala na postojanje čvrstih struktura. Pri sondažnim istraživanjima nađeni su usitnjeni rimski arhitektonski elementi, djelovi vanjskog i unutrašnjeg uređenja, opeka, crijep, podna popločenja, mozik. Prema nalazima može se zaključiti kako se ovdje nalazi antički objekt, vila rustika ili manje naselje uz antičku cestu.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3278
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva prečistog Srca Marijina

Jednobrodna građevina manjih dimenzija, pravokutnog tlocrta sa zvonikom nad glavnim zapadnim pročeljem i užim, iznutra zaobljenim svetištem. Sagrađena je 1903. g., iznutra oslikana 1913. g. Nad glavnim pročeljem uzdiže se zvonik nadvišen limenom piramidalnom kapom. Crkva je sagrađena u duhu arhitekture historicizma, pripada vrijednim sakralnim objektima u okolici Kutine.

Lokacija: Ilova
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1903. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2838
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Dimitrija Velikomučenika

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta građena opekom, sa svetištem širim od broda pravokutnog oblika, u središnjem djelu začelnog zida zaključenim plitkom segmentnom apsidom, pokrivena dvostrešnim krovištem. Smještena je uz glavnu cestu. Sagrađena je 1768. g., zabatni dio sa zvonikom početkom 20. st. obnovljen je u oblicima secesije.

Lokacija: Stupovača
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1768. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2256
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Duha

Crkva je smještena izvan naselja, na vrhu brda i okružena grobljem. Današnji izgred posljedica je gradnje u nekoliko faza što crkvu svrstava među arhitektonski najzanimljivije sakralne građevine Moslavine. Izvorno je bila romanička centralna građevina kružnog tlocrta. Danas je to građevina longitudalne orijentacije, dvostrešno krovište. Oblikovanje crkve uključuje neoromaničke stilske karakteristike.

Lokacija: Gojlo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1924
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Znamenitosti Kutine – Crkva sv. Marije Snježne

Crkva je smještena na uzvisini, ima istaknut položaj na slici grada, okružena je cinktorom unutar kojeg je uređen vrt, a u neposrednoj blizini smješteno je groblje. Gradnja crkve započeta je u prvoj polovici 18. st. Na njenom mjestu je stajala srednjovjekovna gotička crkva. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim svetištem zaključenim polukružnom apsidom, s južne strane smještena je sakristija, sa sjeverne jedan pravokutan prostor. Pred zapadnim pročeljem podignut je zvonik, krovište je dvostrešno prekriveno crijepom. Jedna je od najraskošnijih i najkompletnije sačuvanih crkava baroknog razdoblja na području Moslavine.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1925
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dvorac Erdödy, Trg kralja Tomislava 13

Dvorac Erdődy, danas Muzej Moslavine, smješten je u središtu grada, na Trgu kralja Tomislava 13 unutar djelomice sačuvanog nekadašnjeg perivoja. Najstariji srednji dio dvorca sagrađen je u baroknom stilu u 18. st. U to vrijeme dvorac je bio dio kompleksa od 15-ak objekata pravilno raspoređenih uz glavni put među kojima su se nalazile gospodarske zgrade. Današnji oblik dobio je krajem 19. s. kada je u duhu historicizma 1895. g. prigrađeno sjeverno i južno krilo čime dobiva tlocrt H. Visoka prizemnica s podrumom i potkrovljem. Natkrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom. Izvorno je barokna građevina na kojoj je danas dominantna druga historicistička faza. Jedan je od najznačajnijih objekata iz tog razdoblja.

Lokacija: Kutina, Trg kralja Tomislava 13
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2758
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradište Plovdingrad

Nizinsko gradište Plovdin grad smješteno je 1 km jugoistočno od Kutinskog sela, na južnoj periferiji Kutine, s lijeve strane potoka Kutinice. Gradište se sastoji od centralnog uzvišenja okruženog širokim opkopom i snažnim bedemom. Na lokalitetu su nađeni ulomci keramike, kamenih žrvnjeva i ranosrednjovjekovnih sjekira. Arheološkim istraživanjem provedenim 1963. g. utvrđeno je da se radi o ostacima utvrde i naselja koji su bili spojeni mostom. Vrijeme nastanka utvrde ne može se sa sigurnošću utvrditi, ali je poznato da egzistira u 16. st., kada je izgrađen čitav sustav fortifikacijskih objekata za obranu od Turaka širom Moslavine. To je jedno od važnijih ranosrednjovjekovnih uporišta ovog kraja.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4465
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Marije Snježne

Crkveni inventar kvalitetan su dio bogato ukrašene unutrašnjosti stucco dekoracijom i zidnim slikama Ivana Gőmera iz 1779. g. Inventar pripada vremenu nastanka objekta, a neogotička krstionica dobro se uklapa u ovaj barokni prostor. Monumentalna koncepcija glavnog oltara, rjeđi tip baroknog retabla sa centralnom nišom uokvirenim zavjesama pokrajnjih oltara, oslikane i figuralno ukrašene ispovjedaonice, a osobito orgulje s dva prospekta, bogato dekorirane i povezane s iluzionističkom freskom, primjer su barokne stvaralačke jedinstvenosti koja arhitekturu, dekoraciju i inventar povezuje u cjelovit umjetnički izraz velike umjetničke vrijednosti.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1503
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar kapele sv. Duha

Inventar se sastoji od glavnog oltara sv. Duha, bočnog oltara sv. Vida, bočnog oltara sv. Anđela, okvira kanonskih ploča (23×41 cm, 2 kom), okvira kanonske ploče (49×41 cm), 4 svijećnjaka te kaleža. Nastali su krajem 18. st. i početkom 19. st. i nose obilježja kasnog baroka i klasicizma. Oltari su dobro ukomponirani u prostor, a osobito bočno smješteni na prelasku svetišta u rotondu, što predstavlja rijedak primjerak centralnog kružnog tlocrta, vjerojatno srednjovjekovne osnove u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Lokacija: Gojlo
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1507
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Znamenitosti Kutine – kompleks tradicijskih kuća, Crkvena ulica

Niz tradicijskih kuća u Crkvenoj ulici u Kutini obuhvaća cjelinu od pet okućnica, nanizanih uz cestu. Na njima su na tradicionalan način izgrađene stambene i gospodarske građevine koje su jedinstven primjer postojanja seoske cjeline u urbanom okruženju.Objekti su građeni hrastovim gredama i planjkama. U ovim objektima danas više ne žive njihovi vlasnici, sada su vlasništvu grada Kutine. Ova cjelina ima veliku kulturno-povijesnu, arhitektonsku, etnološku, dokumentarnu i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Kutina, Crkvena ulica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4405
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Moslavine Kutina, muzejska građa

Muzej Moslavine u Kutini kompleksna je muzejska ustanova koja se bavi prikupljanjem, obradom, prezentacijom i publiciranjem kulturno-povijesnog blaga na širem području Moslavine i zapadne Slavonije. U Registar kulturnih dobara upisane su slijedeće zbirke Muzeja: Zbirka antike, Zbirka tradicijskih oglavlja, Zbirka lončarskih proizvoda, Sakralna zbirka, Zbirka školske opreme, Zbirka domovinskog rata, Zbirka fotografije i fotografske opreme, Zbirka Ivana Milata i Zbirka amaterskog stvaralaštva, Zbirka tekstila, Zbirka oružja i vojne opreme, Zbirka posuđa i kuhinjskog pribora, Zbirka srednjeg vijeka, Zbirka akademskog stvaralaštva, Zbirka pisanica, Zbirka pretpovijesti i Zbirka varia.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5413
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Marije Snježne

U bogatom inventaru župne crkve u Kutini ističu se kvalitetne orgulje anonimnog graditelja iz druge polovice 18. st. Orgulje su s osam registara. Obnovljene su 1989.g., daju izuzetnu umjetničku razinu. Stolarija je obojena jednolično sivo, anđeli su polikromirani, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1387
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije

Ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije u Mikleuškoj nalaze se podno najvišeg vrha Dugačkog brda na Moslavačkoj gori, u nepristupačnom klancu potoka Kamenjače. Samostan Blažene Djevice Marije (Bela Crkva) osnovao je magistar Tiburcije sredinom 13. stoljeća.
Tijekom dvije sezone arheoloških istraživanja Crkva je bila izgrađena prema uzusu propovjedničkih redova: njena longitudinalnost naglašena je jednobrodnom, pravokutnom lađom te podjednako dugačkim i širokim poligonalno zaključenim svetištem. Prema velikom broju nađenih arhitektonskih profilacija, može se zaključiti kako je crkva imala križno-rebrasti svod. Istraživanjima je potvrđeno kako je lađa crkve bila popločana opečnim tavelama. Na zapadnom je pročelju pronađen izvrsno sačuvani portal kasnogotičkih karakteristika. Pavlinski samostan sv. Marije u Mikleuškoj najstariji je pavlinski samostan na području današnje.

Lokacija: Mikleuška
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4175
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Palača kotarske oblasti, Ulica Stjepana Radića 3

Kasnobarokna gradska jednokatnica s kraja 18. st. pravokutnog tlocrta s podrumom i tavanom, sagrađena kao Palača kotarske oblasti, a danas zgrada Pučkog otvorenog učilišta, smještena je u nizu kuća na rubnom dijelu stare gradske jezgre. Zgrada je duljim pročeljem orijentirana prema ulici. Sagrađena krajem 18. st. u kasnobaroknom stilu značajna je arhitektonski i povijesno kao jedan od najstarijih sačuvanih objekata javne namjene u Kutini.

Lokacija: Kutina, Ulica Stjepana Radića 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2121
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tradicijska drvena kuća

Tradicijska kuća nalazi se u naselju Repušnica, Fumićeva ulica, kućni broj 92. Građena je početkom XX st. Sastoji se od prizemlja i prvog kata. Kuća je postavljena na temelje od opeke. Svojim užim pročeljem koje sadrži jednu prozorsku os prizemlja i dvije prvog kata, odijeljenih s zaštitnom strehom tzv. krovcem, orijentirana je uz ulicu. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na nemški vugel. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem koje se proteže dužim dvorišnim pročeljem i vodi na trijem kata. Pokrivena je dvostrešnim krovištem i pokrovom od biber crijepa

Lokacija: Repušnica, Fumićeva ulica k.br. 92
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5360
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tradicijska drvena kuća, k.br. 85

Tradicijska kuća nalazi se u naselju Ilova, kućni broj 85. Građena je početkom 20. st. Svojim užim pročeljem orijentirana je uz ulicu. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na nemški vugel. Na pročelju, iznad prozora prizemlja i kata s dvije prozorske osi te kata i tavana s jednim prozorom, proteže se manja krovna streha tzv. strešnica. Prizemlje sadrži dvije prostorije i treću u funkciji ostave. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem koje se proteže dužim dvorišnim pročeljem. Pokrivena je dvostrešnim krovištem i pokrovom od biber crijepa. Tradicijska kuća kao takva, očuvana u svom izvornom obliku, predstavlja vrijedan primjer tradicijske gradnje i načina života s početka 20. st.

Lokacija: Ilova, Ulica braće Perkovića 85
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6765
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Urbana cjelina grada Kutina

Obzirom da je za Kutinu u sklopu prve državne izmjere izrađena detaljna katastarska karta (1861/62), dobro je poznat izgled i topografija grada prije velikog požara 1886.g., a na temelju usporedbe s reambulacijom katastra s prijelaza stojeća (1902. g.) moguće je precizno vidjeti razmjere svih rušenja, a potom i urbane obnove s velikim brojem tvrdo zidanih novogradnji nastalih na mjestima starijih drvenih tradicijskih kuća. Što se tiče izgradnje grada i pojave novih stilova, do I. svj. rata gradi se dijelom u oblicima zakašnjelog historicizma, a dijelom u stilskom vokabularu secesije.

Druga polovica XX st. po intenzitetu rasta i karakteru transformacije gradskog prostora dinamično je razdoblje kutinske urbane povijesti. U urbanističkom se smislu, međutim, kvalitetom i očuvanošću povijesnoga ili tradicijskog ambijenta izdvajaju Crkvena ulica sa potezom tradicijskih drvenih kuća u sklopu okućnica i Trg – park kralja Tomislava sa preovladavajućom arhitekturom neostilova pa se stoga posebno težište zaštite stavlja upravo na te mikro-cjeline koje čine autentični povijesni identitet Kutine.

Lokacija: Kutina
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4988
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Vila Sofija

Stambena građevina, na adresi Kolodvorska ul. 44 u Kutini, nazvana Vila Sofija prema istoimenom natpisu na uličnom pročelju, građena je početkom dvadesetih godina XX st. za potrebe stanovanja i odmora prvotnog vlasnika. Izgrađena je opekom u kombinaciji s drvenim ukrasnim gredama na izvučenim krovnim dvoslivnim zabatima s krovištem po sistemu dvostruke visulje prekrivnog utorenim crijepom, prevučena oker žutom žbukom kao slobodnostojeća prizemnica, razvedenog tlocrta – karakterističnog za razdoblje secesije kojeg su izražajne stilske oznake prisutne u načinu prikazivanja dekorativnih elemenata vanjskog i unutarnjeg prostora.

Lokacija: Kutina, Kolodvorska ulica br. 44
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6672
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska