Znamenitosti Komiže – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Komiže na otoku Visu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Komiže sačinjava 26 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Znamenitosti Komiže – kulturnu i povijesnu baštinu Komiže sačinjavaju:

Antički brodolom

Ulomci amfora tipova “Dressel 2-4” i “Richborough 527” iz 1 st. razasuti na pjeskovitom dnu kod otoka Sveca. Pod pijeskom se nalaze i drugi ostaci brodskog tereta i opreme, te drveni ostaci brodske konstrukcije.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-78
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Antički brodolom

Nedaleko hridi Baba južno od Male Palagruže, na kamenoj padini i na pješčanom dnu nalaze se ostaci brodoloma. Na površini su vidljive samo krhotine. Radilo se o teretu amfora neodređenog tipa i većem broju dolia. Na rubu stijene nalazi se jedno željezno sidro. Brodolom je datiran u 1 st. po. Kr. Pod pijeskom se još uvijek nalaze ostaci brodske konstrukcije uz manji dio tereta.

Lokacija: Palagruža
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-232
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Antički brodolom

Nedaleko hridi Pupak uz otočić Galijula, na kamenoj padini i na pješčanom dnu nalaze se ostaci brodoloma. Na površini su vidljive samo krhotine. Riječ je o teretu keramičkog posuđa južnoitalskog tipa, mortaria i hispanskih amfora tipa Dressel 2-4, Richborough 527, Dressel 38 i Haltern 70. Brodolom je datiran u 1 st. po. Kr. Pod pijeskom se još uvijek nalaze ostaci brodske konstrukcije uz dio tereta.

Lokacija: Palagruža
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-233
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Bačokovo

Na nalazištu Bačokovo u Podhumlju, oko 300 m sjeverno od župnog dvora i kapele nalaze se ostaci rimske ville rustice. Vidljivi su ostaci zida građenog od pravilnih kamenih blokova, srednje veličine, uz upotrebu žbuke, visine oko 50 cm. Uz zid sačuvan je crno-bijeli mozaik u koji je uklopljen prag, a spajao je dvije prostorije. Uz ovaj crno-bijeli mozaik čije su kockice nepravilnih i većih dimenzija, pronađeni su i ostaci polikromnog mozaika. U neposrednoj blizini nalazi se poljska kućica u koju je uklopljen antički prag. Sačuvan je i ulomak stupa, a u bližoj okolici posvuda se nalaze brojni ulomci antičke keramike kao i obrađenih kamenih blokova. Iz gore navedenog proizlazi da villa rustica u Bačokovu pripada tipu brojnih vila smještenih uz plodna polja na srednjodalmatinskim otocima te zbog stupnja očuvanosti i osobito vrijednih mozaika im svojstva kulturnog dobra.

Lokacija: Podhumlje
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5825
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Blažene Djevice Marije (Gospe od Planice)

Crkva Gospe od Planice u Kostirni na otoku Visu smještena je uz staru cestu koja vodi iz Visa u Komižu. U povijesnim izvorima spominje se 1668.g. Kružnog je tlocrta s plitkom pravokutnom apsidom na istoku, a građena je kamenom. Na vrhu krovišta s izbačenim krovnim vijencem u obliku romboidno postavljenih cigli ima lanternicu. U strukturi ziđa razaznaju se tri faze gradnje, iako crkva stilski pripada baroknom slogu. Zidovi unutrašnjosti crkve ožbukani su bijelom žbukom, a pod kupolom završavaju profiliranim kamenim napustom. U apsidi je mali kameni barokni oltar sa slikom „Susret Marije i Elizabete “.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5695
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Andrije na otoku Svecu

Crkvica sv. Andrije na otoku Svecu ostatak je benediktinskog samostana koji se spominje u 13.st. Sagrađena je na mjestu predromaničke crkve. Današnji oblik crkve datira iz 18.st. Glavnim pročeljem orjentirana je prema jugu. Jednobrodna je, s polukružnom apsidom, te zvonikom na preslicu. Zvono s natpisom iz 1524.g. ukrašeno je plitkim reljefom renesansnog sloga. U crkvi se nalazi ostatak kamenog kipa sv. Andrije, slomljen u tri komada i potpuno isoljen.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5857
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Marije Gusarice

Renesansna crkva sv. Marije Gusarice sagrađena je u 16.st. na šljunčanoj plaži na sjevernom kraju komiške uvale. Ime duguje mnogim zavjetima protiv gusarske opasnosti. Trobrodna crkva oblikovana je kao tri združene građevine s tri dvostrešna krova. Glavno pročelje s tri zabata okrenuto je prema moru. Nad središnjim zabatom ima zvonik na preslicu. Građena je fino obrađenim kamenim klesancima. U unutrašnjosti ima barokne oltare, bogato ukrašenu trodijelnu drvenu pjevnicu s orguljama, te zavjete pomoraca. Uz crkvu je ograđeno dvorište s šesterokutnom krunom bunara ukrašenom reljefima.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6489
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Mihovila

Crkva sv. Mihovila građena je u 12.st. na prijevoju brda iznad Komiže kao benediktinska crkva biševskog samostana sv. Silvestra. Obnovljena je i djelomično barokizirana u 18.st. Jednobrodna je građevina s četverokutnom apsidom, glavnim pročeljem okrenuta zapadu. Nad glavnim pročeljem ima zvonik na preslicu. Građena je od klesanaca povezanih širim sljubnicama. U unutrašnjosti ima djelomično sačuvane lezene sa slijepim lukovima.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5353
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Silvestra

Crkva sv. Silvestra na otočiću Biševo spominje se sredinom 11. st. Pregrađena je u 14. stoljeću. Presvedena je gotičkim svodom, s pojasnicama koje se naslanjaju na šest širih lezena spojenih lukovima. S vanjske strane zidove crkve podupiru široki kontrafori pridodani vjerojatno u 16. stoljeću. Od prvobitne crkve iz 11. stoljeća sačuvana je samo polukružna apsida sa središnjim prozorčićem. Crkva je sa sjevera i istoka ograđena samostanskim zidom u kojem su strijelnice. To su jedini vidljivi ostaci starog biševskog samostana kojeg su kao i onog susjednog u Komiži vodili benediktinci.

Lokacija: Biševo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0613-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dva brončana kipa erosa

Dva brončana kipa Nikole Roccatagliate pronađena u zbirci u Podšpilju. Skulptura dva Erosa visoka je 185 mm, stoji na okruglom postolju – bazi. Jednom rukom dodiruju prsa, a drugom drže luk, na leđima imaju tobolce za strelice. Ove dvije figurice čine par ukomponiran u cjelinu što ih čini izuzetno vrijednima.

Lokacija: Podšpilje
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 17. st.
Autor: Nikola Roccatagliati

Oznaka kulturnog dobra: RST-19,24/146-66
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve Gospe Gusarice

Inventar ove crkve sadrži 64 predmeta. Predmeti se datiraju od 17. do 19. st. Posebnu vrijednost čine drveni barokni oltari, sv. Ivana i Srca Isusovog. Ostali predmeti su baroknog sloga i uobičajne vrijednosti.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-182,17/20-81
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Nikole-Muster

Sastoji se od 171 predmeta datirana od XVII.-XX. stoljeća. Sastoji se od skupine drvenih baroknih oltara, bogato izrezbarenih i ukrašenih skulpturama, od slika, kovinskih i drvenih predmeta, zbirke crkvenih ruha. Izdvaja se oltar sv. Nikole i drvena propovjedaonica iz XVII. stoljeća.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-336,17/37-80
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kaštel

Kaštel je izgrađen na molbu mještana Komiže za vrijeme vladavine hvarskog kneza i providura Grimanija 1585. godine. Položen je na samoj obali Vele Bande u Komiži. Građen je iz klesanaca, pravilnog je kvadratičnog tlocrta, a sastoji se iz prostranog prizemlja s gustirnom i kata do kojeg vodi usko kameno stubište te završava terasom s ogradnim kamenim zidovima i izbočenim prsobranom. Unutrašnjost je presvedena svodovima s pojasnim lukovima koji se upiru na središnji stup. Komiška općina smjestila je u kaštelu svoj ured 1879. godine te su u pregradnjama 19.st. otvoreni prozori na prvom katu i dograđen balkon, a na terasi je izgrađen toranj sa satom.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5822
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Zanchi

Trokatnica obitelji Zanchi najljepši je primjer baroknog graditeljstva u Komiži. Izgrađena je krajem 17. stoljeća na obali, na sjevernoj strani trga. Ističe se detaljima neuobičajenim za stambeni barok Dalmacije. Položena je dužom stranicom okrenutom dvorištu i moru, a zabatom prema trgu. Na uglovima dvostrešnog krovišta ima luminare koji nadvisuju bočna pročelja i čije uglove ukrašavaju istaknute guglie, a nad zabatom okrenutom trgu ima ukrašen dimnjak. Na zabatnom pročelju ima balkon i nad njim reljefnu udubinu s Gospinim kipom.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6210
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturni krajolik otočja Palagruža

Otok Palagruža nalazi se usred Jadrana, a sastoji se od Vele i Male Palagruže i drugih manjih otočića i hridi. Na Veloj Palagruži se nalazi svjetionik sagrađen krajem 19. st. Na otoku su pronađeni nalazi iz razdoblja neolita i brončanog doba na položajima Jonkova njiva i Pod vartle. Pronađene su velike količine kremenih alatki iz brončanog doba, mnogo ulomaka fine slikane grčke keramike iz 6. do 2. st. prije Kr. te ulomci rimske keramike. Na središnjem platou zvanom Salamandrija otkrivena je velika koncentracija arheoloških nalaza između kojih i kasnoantička arhitektura ispod crkve sv. Mihovila koja je bila porušena u I. svjetskom ratu. Palagruža je iznimno bogato arheološko nalazište.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: kulturni krajolik
Vrijeme nastanka: 6 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5937
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Lokva Krušovica

Brdo Krušovica smješteno je na otoku Visu, između Podhumlja na zapadu i Duboke na istoku. Na središnjem je dijelu lokva Krušovica, okrenuta prema jugu. Krušovica je u antici bila poznata po eksploataciji ilovače, a lokalitet Krušovica spominje se u dokumentima iz 11. stoljeća.
Do lokve vode tri „kozja“ puta – iz smjera Duboke, Podhumlja te odvojak s ceste koja spaja naselja u polju.
Krušovica je kružnoga tlocrta, promjera oko petnaest metara. Za vrijeme austro-ugarske uprave lokva je uređena, obzidana velikim kamenim blokovima i popločena kamenim pločama. Do vode se spuštalo trima kamenim stubištima (s istoka, zapada i juga). U prošlosti su se na terasama brda Krušovice uzgajale vinova loza, maslina i smokva. Čitavo je područje danas prekriveno makijom koja skriva bunje, poljske kućice te brojne gomile nastale krčenjem tla.
Lokva Krušovica u prošlosti je bila od velikoga društvenog i gospodarskog značenja za sela središnjega dijela otoka Visa. Njome su se stanovnici Duboke, Žene Glave, Borovika, Podhumlja i Podšpilja opskrbljivali pitkom vodom. Dolazili su magarcima i konjima te vodu prenosili u mizarolama, visokim drvenim posudama elipsastoga oblika. Kod lokve se pralo rublje, iskuhavalo se u velikome kotlu zvanom grotac, a sušilo na skošenome zidu koji je, prema kazivanjima, okruživao lokvu.
Kako se lokvom služilo stanovništvo više sela, bila je okupljalište, prostor komunikacije i uspostavljanja društvenih veza te je imala važnu ulogu u životu ovoga dijela otoka.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6140
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Novovjekovni brodolom

Ostaci naoružanog, trgovačkog broda iz 17. st. nalaze se ispred uvale Saladinac na otoku BIševu. Vidljiva su dva željezna sidra, jedan manji top, te raznoliki sitni materijal, svici bakrenog lima, namotaji bakrene žice, praporci, prozorska stakla, boce i čaše od murano stakla, keramičko posuđe, komadi metala, drveta i sl. Pod pijeskom je dio tereta i drveni ostaci brodske konstrukcije.

Lokacija: Biševo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Olupina potonulog broda Palestro

U pomorskoj bitci između talijanske i austrougarske flote kod Visa 1866. godine potopljeni su talijanski brodovi Palestro i Re DItalia, a veći broj manjih brodova je oštećen. Palestro je jedan od najboljih primjera ratnih „oklopnjača“ sredine 19. stoljeća te pokazuje sve tehničke karakteristike novoga tipa ratnog brodovlja nastalog preobrazbom ratnih mornarica nakon Napoleonovih ratova, a koje se odnose prije svega na uvođenje parnoga stroja i oklopa.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6801
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Gospe Gusarice

Povijesne orgulje, rad radionice Stephanusa Kolarevicha (Krakov, Poljska) iz 1670. godine. Godine 1860. Joseph Girardi (Rossano, Italija) izveo je izmjenu koncepcije instrumenta. Godine 1993. orgulje je obnovila radionica Heferer iz Zagreba. Manual opsega C-f3 imao je po Girardiju 17 registara, pedal o. C/E-gis0 ima dva registra, dakle ukupno njih 19. Prijenos je mehanički. Od 2006. godine orgulje su u uporabi.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1670. god. do 1860. god.
Autor: Stjepan Kilarević – franjevac

Oznaka kulturnog dobra: Z-1385
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci potonulog broda “Teti”

Uz sjevernu stranu otočića Mali Barjak, zapadno od Komiže, nalaze se ostaci potonulog teretnog broda «Teti» koji se nasukao 1930. godine zbog greške u navigaciji. Kao parobrod izgrađen je 1883. godine u SAD . Olupina je dužine 72 m.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1883. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-18
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci trgovačkog broda “Vassilios”

Olupina grčkog trgovačkog broda nalazi se nedaleko Komiže. Dužina olupine iznosi 100 metara, a širina 15 metara. Brod leži na lijevom boku. Imao je 3673 BRT nosivosti. Proizveden je u Osaki, Japan 1920. i prvotno je nosio ime “Eastern Temple”. Potonuo je 1939. godine nakon udara u obalu. Pored velikog tovarnog prostora dobro je sačuvana pogonska grupa i nadgrađe.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1920. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-80
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Otočić Galijula

Otočić Galijula nalazi se oko 6 km istočno od Palagruže i predstavlja najjužniju točku hrvatskog teritorija. U moru oko Galijule nalaze se tri hidroarheološka nalazišta. Na jednom od njih izvađen je keramički brodski žrtvenik iz 5. st. pr. Krista, jedan od 4 takva poznata na Jadranu. Na drugom nalazištu otkrivena je u nedavnim arheološkim istraživanjima amfora tipa dressel 1C, dok su na trećem lokalitetu izvađena dva brončana topa iz 16. stoljeća, danas izložena na obali ispred Komune u Komiži. Prostor otoka i okolnog podmorja pruža značajne nalaze iz vremenskog razdoblja od preko 2000 godina.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-1415, 17/5-95
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ruševine crkve sv. Andrije

Ruševine crkve sv. Andrije iz 13.st. nalaze se na vrhu otoka Sveca u komiškom akvatoriju. Od crkve koja je srušena u 18.st. sačuvana je i vidljiva polukružna apsida s trijumfalnim lukom srpastog oblika, a ostali dijelovi bi se mogli otkriti arheološkim istraživanjem. Crkva sv. Andrije bila je u sklopu benediktinskog samostana sv. Andrije iz 9. st.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0554-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sklop kuća Marinković

Sklop kuća obitelji Marinković u Komiži, poznat i kao sklop kuća u moru, nalazi se na malom rtu istočno od komiške rive. Izgrađen je tijekom 17. – 18. st. sa stilskim odlikama jednostavne barokne gradnje. Sastoji se iz nekoliko kuća s dvorištima, a iznimnu mu slikovitost daje njegov položaj te renesansno – barokni balkoni i kasnobarokni grbovi.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RST-0503-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Spomenički sklop crkve i samostana sv. Nikole Mustera

Nekadašnji benediktinski samostan sa crkvom sv. Nikole i romaničkim fortifikacijama izgrađen je u 13.st. iznad Komiže, na brežuljku koji dominira komiškim zaljevom. U 16. i 17. st. crkva je dograđena i barokizirana, a cijeli je sklop utvrđen bastionom. U interijeru peterobrodne crkve nastale povezivanjem bočnih kapela ističu se drveni i mramorni oltari, a posebice su očuvane nadgrobne ploče. Kasnobarokni zvonik koji nadvisuje glavno pročelje sagrađen je na romaničkoj kuli. Crkva je građena fino obrađenim bijelim klesancima, dok je barokna utvrda iz pravilnih klesanih blokova crvenkastog konglomerata – breče.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5861
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Urbanistička cjelina grada Komiže

Komiža je smještena na obali uvale na zapadnoj strani otoka Visa, a tvori je Mala i Vela Banda, te uski obalni pojas, Luka, između njih. Prvi tragovi naselja datiraju iz 15. st. Pretpostavlja se da je Komiški poluotočić na Veloj Bandi najstariji dio naselja branjenog kaštelom. U baroku je u tom dijelu naselja formirana karakteristična mreža uskih uličica s visokim katnicama i dvorištima iza ukrašenih portala. Mala Banda je nastala početkom 16. st. sučelice poluotočiću. Stilske zgrade tog dijela grada iz 16. i 17. stoljeća, zabatima okrenute moru, građene na samom morskom žalu, imaju obilježja ladanjske arhitekture. U 19. st. na spoju Male i Vele Bande nastao je trg Škor i riva.

Lokacija: Komiža
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5094
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska