Kulturna dobra grada Ivanić-Grad

Na području grada Ivanić-Grad nalazi se 14 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra grada Ivanić-Grad:

 • Crkva sv. Benedikta
 • Crkva sv. JakovaCrkva sv. Maksimilijana i župni dvorCrkva sv. NikoleCrkva sv. PetraKulturno-povijesna cjelina Ivanić-GradaNOB spomenik na Tandarićevoj livadiOpančarski obrt Kruh VukPosavski čardak, Zaklepica 18Tradicijska okućnica, Gorenci 3/1Tradicijska okućnica, Katanci II, k. br. 1Zgrada Kundek, Kundekova 2 i 4Zgrada MagistrataZgrada stare škole

  Crkva sv. Benedikta

  Crkva sv. Benedikta s grobljem smještena je neposredno uz cestu koja vodi kroz naselje Trebovec. Građena je oko 1910. godine u pojednostavljenim oblicima historijskih stilova. Ima pravokutnu lađu rastvorenu širokim segmentnim lukom prema pravokutnom užem svetištu ravnog zaključka. Svetište je presvođeno češkom kapom dok lađa ima drveni oslikani strop. Vanjština je jednostavno obrađena u skladu s vremenom u kojem je građena. Crkva Sv. Benedikta odlikuje se izrazito skladnim volumenom i odnosima masa. Njen prostorni koncept na tragu je tradicionalne sheme dvoranskog tipa crkve. Usprkos reminiscencijama historijskih stilova ona odiše suvremenim duhom što pridonosi njenom značaju.

  Lokacija: Trebovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1780
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jakova

  Crkva skladno oblikovana arhitektonskim elementima sredine 19. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija i polukružno zaključenog svetišta sa sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. U cijelosti je svođena. Iz starije crkve potječu vrijedan barokni inventar i reljef nadgrobne ploče s urezanom 1648. godinom ugrađen u zidu uz pjevalište.

  Lokacija: Ivanić-Grad
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2071
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Maksimilijana i župni dvor

  Župna crkva sv. Maksimilijana i župni dvor u Posavskim Bregima smješteni su uz cestu koja vodi kroz istoimeno naselje. Crkva je sagrađena 1815. godine. Riječ je o dvoranskom tipu crkve s lađom gotovo kvadratne osnove svođenom češkim svodom na koju se nadovezuje svetište zaključeno segmentnom apsidom. Volumen je određen karakterističnim zvonikom čije tijelo izrasta iznad zabatnog zaključka glavnog pročelja. Župni dvor je jednokatna građevina pravokutne osnove zaključena dvostrešnim krovištem sa zabatnim skošenjima. Crkva predstavlja kvalitetan primjeru kasnobaroknog tipa građevine s primjesama klasicizma koja je značajna u presjeku sakralne barokne arhitekture kontinentalne Hrvatske.

  Lokacija: Posavski Bregi
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1815. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1572
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Župna crkva sv. Nikole nalazi se u naselju Lijevi Dubrovčak, nedaleko od rijeke Save, okružena travnatim površinama. Sagrađena je oko 1800. godine. Riječ je o tipu crkve koja pripada «sladkogorskoj skupini» s potisnutim bočnim zidovima lađe, sa svođenim triumfalnim lukom na prijelazu u svetište i istim takvim međuprostorom na početku lađe. Na ovaj centralni dominantni prostor, svođen češkim svodom, nadovezuje se svetište apsidalnog zaključka. Glavno pročelje ima zvonik koji izrasta iz središnjeg dijela zabatnog zaključka. Crkva sv. Nikole zakašnjeli je primjer baroknog četverolisnog tipa crkve svakako značajan u pregledu barokne arhitekture kontinentalne Hrvatske.

  Lokacija: Lijevi Dubrovčak
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1800. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1573
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Župna crkva sv. Petra okružena parkom čini reprezentativnu zonu naselja Ivanić Grada. Sagrađena je 1831. g. kao prostrana jednobrodna crkva s apsidalno zaključenim nešto užim svetištem. Prostor je ritmiziran masivnim polustupovima koji zajedno sa susvodnicama koje ih povezuju i utisnutim češkim svodovima tvore jarmove. Svođenim trijumfalnim lukovima riješen je prijelazi iz lađe u svetište kao i prijelaz iz lađe u prostor s pjevalištem. Volumen crkve određuje zvonik koji izrasta iz središnje osi glavnog pročelja. Interijer crkve u cijelosti je oblikovan i dekoriran u historicitičkom stilu pa predstavlja jedan od rijetkih primjera «gesamtkunstwerka» na ovom području.

  Lokacija: Ivanić-Grad
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1831. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1587
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Ivanić-Grada

  Ivanić Grad se prvi put spominje 1503.g. kao “Ivanich Lonia”. Povijesna urbana cjelina svojim je nastankom i genezom usko povezana s renesansnom utvrdom branjenom vodenim opkopima, (izgrađenom 1553.g. te kasnije više puta rekonstruiranom) uz koju se poput podgrađa formiralo civilno naselje sa svih strana okruženo tokom Lonje. Zgusnuta urbana struktura odredila je mjerilo izgradnje pa je najveći broj stambenih i obrtničko-trgovačkih kuća prizeman, u manjem broju jednokatan. Na području nekadašnje tvrđave danas se nalazi gradski park (1828.), župna crkva (1831.), magistrat (1889.) i stara škola. U urbanoj matrici gotovo je posve sačuvana povijesna parcelacijska struktura i mjerilo prostora.

  Lokacija: Ivanić-Grad
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2709
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  NOB spomenik na Tandarićevoj livadi

  NOB spomenik na Tandarićevoj livadi u naselju Caginec pokraj Ivanić-Grada postavljen je 1964. godine u sjećanje na odluku o pokretanju antifašističkog ustanka u Moslavini. Autorsko je djelo zagrebačkog akademskog kipara Mirka Bračuna. Spomenik čini polegnuti pravokutnik na stepenastoj bazi izveden od zelenog lomljenog kamena (dijabaza). Reljefna ploča i natpis u rimskoj kapitali na prednjoj strani izvedeni su u vapnenačkom kamenu. Sedam figura isklesano je u visokom reljefu, a prizor simbolizira čitanje Proglasa. Predstavlja solidno ostvarenje u okviru angažirane figurativne umjetnosti nastale nakon II. svjetskog rata te ima povijesnu i memorijalnu vrijednost.

  Lokacija: Caginec
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 1964. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4706
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Opančarski obrt Kruh Vuk

  Opančarski obrt Kruh Vuk iz Ivanić Grada jedan je od rijetkih tradicijskih obrta koji djeluje već četvrti naraštaj prenoseći znanje i umijeće izrade tradicijske obuće na nove generacije. Opanak, rukotvorina, sastavni je dio narodnih nošnji te je stoga važan u očuvanju hrvatske kulturne baštine. S obzirom na činjenicu da kao obuća već dugo nije u općoj upotrebi, osim za potrebe folklornih skupina, opančarski obrt Kruh Vuk izrađuje opanke za potrebe kazališta, snimanja filmova i tv-emisija, replike modela za muzeje, pa i za modne revije.

  Lokacija: Ivanić-Grad
  Klasifikacija: tradicijski obrti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3480
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Posavski čardak, Zaklepica 18

  Na okućnici se, osim gospodarskih zgrada, nalazi i “posavski čardak” iz 1782. godine, valoriziran kao izuzetno vrijedna građevina, prije svega zbog starine bez premca u Ivanićkom kraju, te kao jedna od rijetkih očuvanih drvenih katnica s “hrvatskim uglom” u širem prostoru. Kuća pripada tipu drvenih katnica u kakvima su nekoć živjele obiteljske zadruge.

  Lokacija: Zaklepica, Zaklepica 18
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1782. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2488
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Gorenci 3/1

  Tradicijska okućnica sastoji se od kuće s pomoćnim i gospodarskim zgradama: kuružnjakom s nadstrešnicom, štalom sa štagljem i parmom te bunarom. U kući je u velikoj mjeri sačuvan tradicijski inventar povezan s načinom privređivanja i stanovanja ivanićgradskog kraja: drvene škrinje, korita, zdjele te različiti alati i pomagala.

  Lokacija: Posavski Bregi, Gorenci 3/1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1912. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4738
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Katanci II, k. br. 1

  Na okućnici se nalazi kuća “čardak”, tri gospodarske zgrade i dva bunara te stare sorte voćarica. Zgrade su izvedene na tradicijski način i od tradicijskoga materijala. U svakoj od njih očuvan je veći broj pripadajućih predmeta vezanih na gospodarenje i život velike seoske obitelji.

  Lokacija: Posavski Bregi, Katanci II,br. 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1914. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4739
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Kundek, Kundekova 2 i 4

  Stambena jednokatnica klasicističkih karakteristika sagrađena je u 19. stoljeću u dvije faze. Stariji dio izduljenog pravokutnog tlocrta nastao je prije 1865. godine, a bočno postavljeno krilo krajem stoljeća. Poznata je kao kuća gradonačelnika Đure Kundeka. Ubraja se među najstarije sačuvane objekte u gradu, a ističe se dimenzijama i reprezentativnim karakterom.

  Lokacija: Ivanić-Grad, Kundekova 2 i 4
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4670
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Magistrata

  Historicistička jednokatna zgrada magistrata u Ivanić Gradu sagrađena je u razdoblju od 1871.-1889. g. na mjestu nekadašnje utvrde i pregrađena 1907.-1909. g. čime je formiran današnji izgled. Tlocrtno je u obliku slova L, s većim uličnim te kraćim i neznatno nižim dvorišnim krilom. Prostorna organizacija temelji se na prostranom središnjem predvorju iz kojeg je omogućen ulaz u većinu prostorija. Gotovo sve prostorije južnog krila imale su drvene oslikane stropove od kojih je restauriran oslik u glavnoj vijećničkoj dvorani. U zgradi je, uz kraće prekide, zadržan kontinuitet namjene s obzirom da je i danas u funkciji gradske vijećnice.

  Lokacija: Ivanić-Grad, Park Stjepana Posezija 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1871. god. do 1909. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5380
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare škole

  Zgrada stare škole nalazi se u središnjem dijelu naselja Lijevi Dubrovčak, u neposrednoj blizini župne crkve sv. Nikole i mjesnog groblja. Sagrađena je 1904. godine u historicističkim stilskim oblicima. To je jednokatna dvorazredna građevina tlocrtno u obliku slova T, sagrađena od opeke te zaključena četverostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Glavno jugoistočno pročelje simetrično je i jednostavno oblikovano te podijeljeno na devet prozorskih otvora u obje etaže. Središnja ulazna os te uglovi pročelja istaknuti su rustikalno izvedenim lezenama. Prizemlje je od kata odijeljeno horizontalnim profiliranim vijencem. Dvokrilni prozori s nadsvjetlom imaju profilirane okvire te na katu viseće nadstrešnice. Unutrašnji raspored prostorija jednostavan je i funkcionalan te organiziran oko središnjega poprečnog hodnika. Stropnu konstrukciju čine drveni grednici ožbukanog podgleda. Djelomično je sačuvana originalna drvena stolarija. Primjer je jednostavne tipske zgrade kakve su se u drugoj polovici 19. te početkom 20. stoljeća gradile u manjim mjestima sjeverozapadne Hrvatske te ima povijesnu i ambijentalnu vrijednost.

  Lokacija: Lijevi Dubrovčak, Ul. braće Radić 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1904. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5127
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 4851-522

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska