Kulturna dobra grada Imotski

Na području grada Imotski nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Sva dobra grada Imotski:

 • Arheološko nalazište Borak
 • Arheološko nalazište Braćova glavicaArheološko nalazište Gradina na Crvenom jezeruArheološko nalazište Janjišev dubArheološko nalazište Mala (Ukradenova) gradinaArheološko nalazište Zelena glavicaCrkva sv. Franje Asiškog i samostanCrkva sv. RokaDrvena propovjedaonicaInventar u župnoj crkvi sv. Franje AsiškogKompleks Režije duhanaKompleks stare Zdravstvene staniceKuća BenzonKulturno – povijesna cjelina ImotskogKulturno povijesna seoska cjelina KukavicePOU Imotski, Zavičajni muzej Imotski – muzejska građaRuralna cjelina MedvidovićiSlika Gospe od AnđelaSrednjovjekovno groblje Rudežove kućeStambeno-gospodarski sklop obitelji Radovinović (Bitanga)Tvrđava TopanaZbirka franjevačkog samostanaZgrada Zavičajnog muzeja

  Arheološko nalazište Borak

  Na nalazištu Borak u Vinjanima Gornjim nalaze se ruševni ostaci antičke zgrade. Krajem prošlog stoljeća tu je otkriven mozaik, vodovod, brončana statua Venere. Svuda uokolo nailazi se na ulomke antičke keramike, tegulae. Nalazište daje mogućnost za šire rasvjetljivanje rimskog perioda na ovom području.

  Lokacija: Gornji Vinjani
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4622
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Braćova glavica

  Arheološko nalazište Braćova glavice nalazi se sjeverno od zaseoka Zdilari, Glavina Gornja. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavljaju dva prapovijesna tumula (gomile). Iako nije provedeno arheološko istraživanje, s obzirom na materijal pronađen na površini tumula, te na oblikovanje tumula moguće ga je datirati u brončano i željezno doba. U kasnom srednjem vijeku oko gomila formira se nekropola sa nadgrobnim križinama i učelcima. Većina učelaka su jednostavne, rustično izrađene kamene ploče sa urezanim križevima. Od 5-6 sačuvanih križina, jedna je ukrašena urezanim polumjesecom iznad kojeg je urezani križ.

  Lokacija: Glavina Gornja
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2300 god.p.n.e. do 1700. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6311
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Gradina na Crvenom jezeru

  Na istočnom rubu Crvenog jezera smjestila se jedna od najvećih i najvažnijih prapovijesnih gradina ovog područja. Gradina na Crvenom jezeru i područje neposredno oko nje zauzima oko dva hektara površine na padini brda. Sa sjeverne i djelom sa zapadne strane zaštićena je jezerskim ponorom dok je sa južne, dijelom sa zapadne te istočne strane branjena, i danas vrlo dobro vidljivim, visokim i širokim bedemom, dugim oko sto metara i mjestimično visokim do deset metara. Bedem je građen u tehnici suhozida. Gradina se koristila i u kasnoj antici.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4626
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Janjišev dub

  Arheološko nalazište Janjišev dub nalazi se JI od crkve sv. Ante uz samu cestu pored zaseoka Janjiši u Vinjanima Gornjim. Riječ je o kasnosrednjovjekovnom groblju s učelcima koje nastaje tijekom 16-18 st. Kamene ploče (učelci) vertikalno su položene iznad početka groba (iznad pokojnikove glave) te su jednim manjim dijelom ukopane u zemlju dok su većim dijelom iznad zemlje u svrhu označavanja groba. Većina učelaka su jednostavne, rustično izrađene kamene ploče dok manji broju učelaka na sebi ima urezan križa.
  Kameni učelci su jedna od karakterističnih vrsta nadgrobnih spomenika ranog novog vijeka stoga arheološko nalazište Janjišev dub predstavlja značajan spomenik kulture ovog kraja.

  Lokacija: Gornji Vinjani
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4455
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Mala (Ukradenova) gradina

  Arheološko nalazište Mala (Ukradenova) gradina nalazi se sjeverno od zaseoka Ukradeni. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima dvije faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesna gradina smještena na vrhu brda. S tjemena brda prema polju otvara se potkovasto oblikovan suhozidni bedem djelomično zazidan četvrtastim blokovima-megalitima. Plato gradine dimenzija je oko 60 x 50 m. Iako nije provedeno arheološko istraživanje, s obzirom na materijal pronađen na površini gradine moguće je datirati u brončano i željezno doba. U kasnom srednjem vijeku oko gomila formira se nekropola s nadgrobnim križinama. Do danas je sačuvan jedan grob sa križinom te nekoliko grobova bez oznake.

  Lokacija: Glavina Gornja
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2300 god.p.n.e. do 1700. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6322
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Zelena glavica

  Arheološko nalazište Zelena glavica nalazi se na uzvisini jugoistočno od Crvenog jezera, južno od ceste za Imotski. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu s ostacima arhitekture i groblja koji se datiraju od prapovijesti i antike do kasnog srednjeg vijeka.

  Lokacija: Glavina Donja
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4623
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Franje Asiškog i samostan

  Današnja župna crkva sv. Frane sagrađena je u drugoj polovici 19. stoljeća u blizini ranije porušene crkve. Crkva je monumentalna, trobrodna građevina, podignuta u neoromaničkom slogu, orijentirana istok-zapad. Kameni zvonik, kvadratičnog tlocrta, široko rastvorene lože za zvona je iz 1848. godine s povišenjem iz 90-ih godina 20. stoljeća. Samostan je smješten južno od crkve i nastaje u nekoliko faza od prve polovice 18. stoljeća do druge polovice 19. stoljeća. Ortogonalna samostanska krila međusobno formiraju poluotvoreni klaustar, koji je otvorenom stranom orijentiran na jug, s kvalitetnom vizurom na samostanski vrt. U samostanu se čuva vrijedna kulturno-povijesna zbirka kao i bogata knjižnica.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4594
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Župna crkva sv. Roka u Vinjanima Gornjim jednobrodna je građevina s transeptom, trijemom na pročelju, preslicom sa tri zvona i polukružnom apsidom, dovršena 1882. godine. U unutrašnjosti crkve su dva neobarokna drvena oltara, djela radionice Rako iz Imotskog.

  Lokacija: Gornji Vinjani
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1882. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3689
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Drvena propovjedaonica

  U crkvi sv. Franje u Imotskom, u glavnom brodu, naslonjena na pilastar nalazi se drvena propovjedaonica nabavljena krajem 19.st u Tirolu. Do podnice propovjedaonice vodi stepenište s drvenom ogradom. Govornica je oblika osmerokuta s ogradom sačinjenom od pet polja artikulirana s plitkim nišama u kojima su u visokom reljefu prikazani Evanđelisti te između njih Krist-Dobar pastir. Govornica se naslanja na drveni stup. Iznad govornice lebdi osmerokutna nebnica na čijoj je donjoj strani reljefno istaknuta golubice Duha Svetoga okružena pozlaćenim zrakama.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5060
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar u župnoj crkvi sv. Franje Asiškog

  Inventar crkve sadrži 58 vrijednih umjetnina nastalih u rasponu od 18. do 20. st. Crkva ima 5mramornih oltara s početka 20. st od kojih su 4 djelo klesarske radionice Pavla Bilinića iz Splita, a jedan rad Vicka Tagliaferra i Gaetana Voltolinija, također iz Splita. Glavni oltar Presvetog Sakramenta najraskošnije je arhitektonski izveden s polukružnim trijemom zasvedenim polukalotom. Bočni oltari su također arhitektonskog tipa, ukrašeni tehnikom mozaika, pozlaćeni, inkrustirani te bogato ukrašeni reljefima, mramornim i drvenim skulpturama među kojima se ističu kasnobarokni drveni polikromirani kipovi sv. Ante Padovanskog i sv. Paškala Bajlonskog na njihovim oltarima. Na oltaru Gospe od Zdravlja nalazi se slika Bogorodice s Djetetom, koju je 1738. godine poslao iz Venecije fra Filip Grabovac, unutar raskošnog okvira iz 1864. godine, srebrenog, pozlaćenog i ukrašenog poludragim kamenjem. Od crkvenog namještaja trebamo još istaknuti drvenu historicističku propovjedaonicu s nebnicom čiju ogradu ukrašavaju drveni polikromirani kipovi evađelista, nastalu u periodu između 1898. i 1904. godine u kiparskoj radionici Josefa Kryčika u Pragu, drvene korske klupe koje su djelo radionice Rako iz Imotskog iz 1882. godine te križni put izrađen 1904. godine, rad tirolskog kipara Ferdinanda Stuflessera. Dio inventara je i slika Gospe od Anđela, ulje na dasci iz 18. st. te brojni vrijedni svijećnjaci, raspela, kandila iz različitih razdoblja.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6708
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks Režije duhana

  Građevinski sklop Režije duhana ili Dogane nalazi se u jugoistočnom dijelu Imotskog. Sastoji se od četiri zgrade za skladištenje duhana i pomoćnih objekata sagrađenih u razdoblju od oko 1887-1910. godine. Zgrade Režije duhana projektirane su s tlocrtom u obliku izduženog pravokutnika, građene od pravilnih klesanaca slaganih u redove, s uspravnim prozorima, u kamenim pragovima od fino obrađenog kamena, čiji su nadvoji naglašeni plitkim lukovima od opeke.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3688
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks stare Zdravstvene stanice

  Kompleks se sastoji od tri kuće izrazitih stilskih figura, smještene u terasastom vrtu, ograđenom kamenim zidom u koji se ulazi kroz troja vrata. Južna kuća je reprezentativnija i najveća, građena od velikog, fino obrađenog kamena. U potkrovlju je istaknuti cementni luminar s atikom, ukrašen volutama i figurama lavova a na kutovima kuće su sklupture godišnjih doba na visokim postoljima s volutama.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4559
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Benzon

  Kuća Benzon u Imotskom ožbukana je dvokatnica, izrazitih secesijskih obilježja s ukrasom na reprezentativnom zapadnom pročelju te s djelomično sačuvanim interijerom iz istog razdoblja (namještaj,oslici i dr.).

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4004
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Imotskog

  Nad Imotskim poljem, pod tvrđavom Topanom, na obroncima brda Podi, smjestio se grad Imotski. Grad se razvija od srednjeg vijeka na ovamo, a ubrzani razvitak doživljava tijekom 19. i početkom 20. stoljeća kada se urbanistički oblikuje. Urbanističku strukturu čine dvije uzdužne ulice u smjeru istok-zapad, dva trga i niz vertikalnih, stepenastih komunikacija. Uz reprezentativne kuće od kojih neke imaju obilježja neostilova i secesije, nosioci specifičnog karaktera povijesne jezgre su i objekti skromnije graditeljske vrijednosti građeni u tradiciji lokalne pučke gradnje. Unatoč pojedinim devastacijama, cjelina ima očuvanu povijesnu strukturu.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5355
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno povijesna seoska cjelina Kukavice

  Zaseok Kukavice nalazi se na padinama južno od Crvenog jezera, te prema njemu vodi očuvani makadamski put. Kuće su prizemnice i katnice građene od priklesanog kamena ujednačene veličine i jednostavnih linija. Kod nekoliko katnica očuvan je ulaz s balature, a uz pojednine kuće nalaze se“čatrnje“. Postoji inicijativa stanovnika za bavljenjem izletničkim seoskim turizmom, te bi se na taj način bitno poboljšala turistička ponuda Imotske krajine.

  Lokacija: Glavina Donja
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5596
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  POU Imotski, Zavičajni muzej Imotski – muzejska građa

  Zavičajni muzej u Imotskom obuhvaća slijedeće zbirke: Numizmatičku zbirku od 225 predmeta, Etnografsku zbirku od 257 predmeta, Kulturno-povijesnu zbirku od 515 predmeta i Arheološku zbirku od 90 predmeta. Svi predmeti u zbirci su s područja Imotske krajine i odražavaju povijest ovog kraja.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4439
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Medvidovići

  Zaseok Medvidovići nalazi se na uzvisini Podi, pripada selu Glavina Gornja, te je smješten na granici općine Proložac i Imotski. Stambeno-gospodarski objekti nalaze se na velikim parcelama i prilično su udaljeni jedni od drugih što čini ovaj zaseok posebnim. Zaseok se sastoji od 30-ak kuća, sagrađenih najvjerojatnije tijekom 19. i 20. stoljeća. Iako je naselje većim dijelom zapušteno, sačuvalo je prostorni raspored i organizaciju kao i većinu arhitektonskih elemenata građevina.

  Lokacija: Glavina Gornja, Medvidovići
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3852
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika Gospe od Anđela

  Po oslobođenju Imotske krajine od Turaka, 02. kolovoza 1717. god., gvardijan fra Stjepan Vrljić dao je nabaviti sliku Gospe od Anđela. Slika je bila postavljena u novo sagrađenoj Gospinoj crkvici u Imotskoj tvrđavi Topani.
  Slika Gospe od Anđela iz 18. st., rad je nepoznatog autora, naslikana je uljanim bojama na tri spojene daske zakrivljene po širini, dimenzija 80 x 63 cm. Prikazana je ikonografska kompozicija Majke Božje s anđelima, koji je nose na nebo. Majka Božja lebdi na oblacima raširenih ruku, glave blago nagnute u desno. Odjevena je u rozu kahljinu preko koje je prebačen plavi plašt sa zelenom postavom koji joj prekriva glavu te noge. Iznad glave Bogorodice aplicirana je zlatna kruna. Bogorodicu okružuju krilate anđeoske glavice te anđelčići koji je odnose u nebo.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5718
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Srednjovjekovno groblje Rudežove kuće

  Srednjovjekovno groblje Rudežove kuće nalazi se na SI rubu zaseoka Rudeži u Vinjanima Donjim. Radi se o većem srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. stoljeća. Na lokalitet je skupina od 22 stećka, većinom sanduci i ploče te jedan sljemenjak odnosno tzv. visoki stećak. Stećci su većih dimenzija i finije obrade te je većina ukrašena. Na stećcima se izmjenjuju ukrasni motivi tipični sa ovo područje: križevi, rozete, zvijezde, polumjesec, štit i mač, ljudski likovi, kolo, tordirano uže, lozice, cik-cak linije.

  Lokacija: Donji Vinjani
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5934
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeno-gospodarski sklop obitelji Radovinović (Bitanga)

  Monumentalna stambena kamena višekatnica s gospodarskim objektima i prostranom okućnicom u posjedu obitelji Radovinović (Bitanga) nalazi se sa zapadne strane župne crkve sv. Franje u Imotskom. Datira s kraja 19. st., a oblikovana je proporcionalno, jednostavno i simetrično te u duhu tradicionalne arhitekture podneblja. Specifično uređeni interijer sa sačuvanim originalnim artefaktima, opremom i namještajem prezentira nam visoki nivo kulture stanovanja u Imotskom s kraja 19. i poč. 20.st., a zelene površine na kaskadnim terasama nekad bogate kultiviranim vrtovima, voćnjacima, vinogradima i oranicama kao i impresivni vinski podrum svjedoče o zemljoposjedničkoj i vinarskoj povijesti obitelji.

  Lokacija: Imotski, Vladimira Nazora 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1891. god. do 1982. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6783
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Topana

  Tvrđava Topana nalazi se iznad Imotskog, na strmim liticama između Modrog jezera i tzv. Gospina doca. Nepravilnog je oblika koji prati oblik klisure na kojoj je podignuta, dužine oko 40 metara. Sagrađena je na nekoliko razina, a vidljivi ostaci se datiraju u vrijeme od 14. do početka 18. stoljeća s tim da su arheološki sačuvani i raniji slojevi.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4625
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka franjevačkog samostana

  Zbirka sadrži 895 predmeta koji su raspoređeni u devet zasebnih zbirki (arheološka, oružje, knjige, građanski život, slike i skulptura, sakralni predmeti, džepni satovi, votivni darovi i etnografska zbirka). Arheološka zbirka sadrži predmete iz ilirskih i rimskih vremena pronađene na području Imotske krajine. U zbirci sakralnih predmeta, uz barokne crkvene predmeta ističe se antependij vezen u svili te ostavština biskupa fra Paškala Vujčića iz 19. stoljeća. Zbirka građanskog života sadrži predmete umjetničkog obrta iz 19. i početka 20. stoljeća. Uz etnografske predmete iz Imotskog sela izložena je i zbirka oružja. Pinakoteka sadržava slike i grafike nastale od 17.-20. stoljeća.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4768
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Zavičajnog muzeja

  Zgrada Zavičajnog muzeja u Imotskom dio je kompleksa Režije duhana izgrađenog u 19/20.st. Nakon preuređenja zgrade blagovaonice 2004.g., u nju je useljen zavičajni muzej. Zgrada je visoka prizemnica s podrumom i visokim potkrovljem, projektirana s tlocrtom u obliku križa. Građena je od pravilnih klesanaca, s većim prozorima s nadvojima od opeke. Po sredini južnog pročelja je glavni ulaz te drveni trijem natkriven dvostrešnim krovom. U prizemlju je muzejski postav podijeljen u tri cjeline: arheološka, kulturno-povijesna i etnografska zbirka. U potkrovlju je galerijski prostor te kancelarijske prostorije. Zgrada je natkrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od utorenog crijepa.

  Lokacija: Imotski
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
  Autor: Augusta Thara

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6500
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska