Kulturna dobra grada Gline

Na području grada Gline nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra grada Gline:

 • Arheološki nalazi iz 9 grobnih cjelina s lokaliteta Brekinjova Kosa u Bojnoj
 • Arheološko nalazište Brekinjova Kosa u BojniBočni oltar sv. Marije Magdalene/sv. Leopolda Mandića u crkvi sv. Ilije ProrokaCrkva Hristovog VaskrsenjaCrkva sv. Antuna PadovanskogCrkva sv. Franje KsaverskogCrkva sv. Ilije ProrokaHotel Casina, Antuna i Stjepana Radića 17 i 19Kapela Presvetog TrojstvaKulturno-povijesna cjelina grada GlineMemorijalno mjesto crkve sv. Ivana NepomukaMemorijalno mjesto pravoslavne parohijske crkve sv. IlijeTradicijska kućaTradicijska kuća u Donjem Selištu kbr. 19Zgrada “Kapelnikov stan”Zgrada, Trg bana Josipa Jelačića 21

  Arheološki nalazi iz 9 grobnih cjelina s lokaliteta Brekinjova Kosa u Bojnoj

  Arheološki nalazi iz 9 grobnih cjelina s lokaliteta Brekinjova Kosa u Bojnoj, općina Glina, s kč. br. 1817, k.o. Bojna koji čine 51 nalaz artefakti od metala, uzorci osteološkog i organskog materijala. Grobne cjeline dio su groblja na redove ranog srednjeg vijeka prijelaza 8. na 9. st. Radi se o predromaničkoj fazi, horizonta Biskupija – Crkvina. Od grobnih nalaza značajno je 9 grobnih cjelina od kojih je jedan grob iznimno bogat i analogan grobnom ukopu s Biskupije – Crkvina kraj Knina s nalazom luksuznih ostruga. Od grobnih nalaza izdvaja se zlatnik Konstantina V Kopronima, zlatni privjesak s gorskim kristalnom, par luksuznih i teških ostruga s pripadajućom garniturom za zakopčavanje ukrašen tehnikom gustog rovašenja, željezni nož, zatim ostaci kožnog remena, zlatne niti s mogućim ostacima tkanine. Od ostalih grobnih cjelina izdvaja se grob sa srebrnom ostrugom i pripadajućom garniturom. U ostalim grobovima nađeni su željezni predmeti, te vrlo malo osteoloških ostataka te pougljenjenog drveta. Također je nađeno i sjemenje. Od struktura sačuvana su tri segmenta zida građevine sačuvana u jednom (temeljnom) redu kamena vezanog vapnenim vezivom. Tri groba bila su položena unutar građevine dok se ostali prostiru izvan i položeni su u redove.

  Lokacija: Bojna
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5058
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Brekinjova Kosa u Bojni

  Arheološko nalazište Brekinjova Kosa, nalazi se u Bojni, iznad doline potoka Sivca. Pregledom terena utvrđeno je postojanje prapovijesne gradine iz starijeg željeznog doba. Na dijelu nalazišta uočene su zemljane strukture, strmi konični nasipi. Nađeni su ulomci keramike i arheološki slojevi neposredno ispod humusa. Nađen je komad troske, nusproizvod metalurške djelatnosti. Prikupljeni ulomci karakteristični su za razdoblje starijeg željeznog doba (Ha B-C), tj. prvu polovicu I. tisućljeća prije Krista. Riječ o tipičnoj željeznodobnoj gradini s tragovima naseljavanja i metalurške aktivnosti.

  Lokacija: Bojna
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-3879
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Bočni oltar sv. Marije Magdalene/sv. Leopolda Mandića u crkvi sv. Ilije Proroka

  Župna crkva sv. Ilije Proroka u Maji smještena je u naselju. Župa potječe još iz 14. stoljeća kao župa Sračica (vezana uz stari grad), kada se spominje i crkva Blažene Djevice Marije. Nova župna crkva gradi se 1826.-1829. godine na novom lokalitetu bliže sela, a tada župa mijenja ime u Župa Maja. Crkvi sv. Ilije u Maji darovan je tako 1883. godine BOČNI OLTAR SV. MARIJE MAGDALENE, rad neznane radionice iz 1758. godine, te postavljen uz lateralni zid lađe. Bočni oltar sv. Marije Magdalene/Sv. Leopolda Mandića u crkvi sv. Ilije u Maji rad je visoke umjetničke i zanatske vrsnoće neznane radionice iz 1758. godine. Dodatnu mu vrijednost daje podatak o izvornom smještaju u zagrebačkoj prvostolnici, kao i tehnika kojom je rađen, štukomramor, koja se rijetko nalazi u baštini sjeverozapadne Hrvatske.

  Lokacija: Maja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6266
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Hristovog Vaskrsenja

  Parohijska pravoslavna crkva Hristovog Vaskrsenja, zvana i Mlada Nedjelja u Majskim Poljanama nalazi se na brdu iznad sela. Podignuta je najkasnije 1820. g., a ta godina stoji i na ulaznim vratima. Crkva je krajiškog tipa, ali je po obliku i konstrukciji svoda vrlo tradicionalna. Jednobrodna zidana građevina sa zaobljenim svetištem i visokim krovištem riješena je djelomično drvenom konstrukcijom. Iz glavnog pročelja izdiže se drveni zvonik. U potresu 1909. g. kapelica je znatno oštećena. Nakon II. svj. rata, 1946.g, počela je sistematska obnova kapelice. U kapelici se nalazio ikonostas iz crkve Svetog Đurđa iz Gline, koja je uništena u II. svj. ratu. Svod je oslikan figuralno i vegetabilnim motivima, a pod obložen opekom. Ima veliku povijesnu i arhitektonsku vrijednost.

  Lokacija: Majske Poljane
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1820. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4397
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Antuna Padovanskog

  Crkva je smještena na blago povišenom terenu, uz glavnu cestu. Sagrađena je u razdoblju od 1834.-1836. g. zamijenivši staru kapelu na obližnjem lokalitetu. O vremenu izgradnje svjedoči ploča s natpisom iznad ulaza. Građevina je pravokutnog tlocrta s nešto užim pravokutnim svetištem. Pročelje je koncipirano na način da iz njegovog središnjeg djela izrasta tijelo zvonika. Sakristija je bočno uz svetište. Crkva je 1991. g. ozbiljno oštećena. Vraćen joj je svod lađe u formi dviju čeških kapa, prozori u obliku lunete, pjevalište. Crkva je reprezentativan primjer skupine crkava baroknog klasicizma građenih na području Banovine tijekom 19. stoljeća.

  Lokacija: Gornja Bučica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1834. god. do 1836. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1591
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Franje Ksaverskog

  Crkva sv. Franje Ksaverskog u Gornjem Viduševcu nalazi se na mjestu koje se zove „Perlinski brijeg“, a zidana je 1827. g. kao barokno-klasicistička građevina. Crkva je teško stradala 1991.g., a do danas je uglavnom sagrađena po uzoru na prijašnju crkvu. Građevina je jednobrodna koja ima zaobljeno svetište do kojeg je sakristija, a zvonik se izdiže iz glavnog pročelja. Pod je djelomično ukrašen na način mozaika. Vrijedan barokni inventar kao što su slike, misali i svijećnjaci djelomično su stradali za vrijeme Domovinskog rata. Slike Pieta, Anđeo čuvar i sv. Mihovil zaštićene su preventivno. Crkva se ubraja u značajne sakralne spomenike iz 19. st., ima veliku povijesnu i umjetničku vrijednost.

  Lokacija: Gornji Viduševac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1827. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4398
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ilije Proroka

  Crkva se nalazi na rubu naselja, sagrađena 1829. g. iako se župa spominje puno ranije i to pod nazivom Blažene Djevice Marije. Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s nešto užim svetištem eliptoidnog apsidalnog zaključka i zvonikom iznad središnjeg djela pročelja. Svođeni trijumfalni luk dijeli lađu od svetišta. Zidano pjevalište, rastvoreno trima lukovima prema lađi. Baze i kapiteli pilastra višestruko su profilirani. Kapa tornja je piramidalnog oblika. Zidno platno oslikanih pročelja je bez dekoracije, rastvoreno dvodijelnim lučno zaključenim prozorima. Crkva sv. Ilije tipičan je primjer skupine crkava građenih na području Banovine u prvoj polovini 19. st.

  Lokacija: Maja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1829. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1592
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hotel Casina, Antuna i Stjepana Radića 17 i 19

  Kompleks hotela Casina nalazi se u ulici S. i A. Radića u centru Gline, a sastoji se od dvije zgrade. Starija, jednokatna uglovnica iz sredine je 19. st. Zidana je opekom, a prizemlje je nadsvođeno pruskim svodovima s pojasnicama. Novija zgrada je reprezentativna jednokatnica građena početkom 20. st. u oblicima historijskih stilova prijelaza stoljeća. Zidana je opekom. 1913.g. stariji objekt adaptiran je u smještajni dio hotela, a novi objekt je koncipiran kao javni prostor s kavanom u prizemlju i reprezentativnom dvoranom na katu. U prizemlju je kavana i restoran. Zgrada je prema stilskim karakteristikama najvrijedniji nehistorijski objekt. Obje imaju povijesnu, arhitektonsku i urbanističku vrijednost.

  Lokacija: Glina, Antuna i Stjepana Radića 17 i 19
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4399
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Presvetog Trojstva

  Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini smještena je na vrhu brijega uz južnu obalu rijeke Kupe s pogledom na naselje Pokupsko. Jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta, užeg svetišta sa segmentnom apsidom, te zvonikom iznad pročelja. Kapela je građena mješovitom građom od kamena lomljenca i opeke u kamenom mortu. Sa zapadne strane svakog od bočnih pročelja nalazi se manji portal klesan u kamenu pravokutnog formata i segmentno zaključenog otvora. Unutar južnog nalaze se vrata, a sjeverni je zazidan opekom. Kapela je izgrađena kao filijalna kapela župe Pokupsko u razdoblju 1668. do 1677. godine. Nekoliko puta je obnavljana, a tijekom 19. stoljeća kapela je zapuštena, 1894. pristupilo se njezinoj potpunoj obnovi. Ponovno je obnavljana 1911. godine, a tome je svjedoči ploča s natpisom na glavnom pročelju. Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini teško je stradala i za vrijeme Domovinskog rata te je u tijeku njena obnova. Zbog dominantnog vizurnog položaja, kao i zbog arhitektonskih i povijesnih vrijednosti, kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini ima svojstvo kulturnog dobra.

  Lokacija: Slatina Pokupska
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1668. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6032
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Gline

  U pisanim izvorima Glina se prvi put spominje 1284. g., ali tada se radi tek o posjedu u vlasništvu slobodnih plemića. Početak planirane izgradnje i razvoja grada povezan je obnavljanjem i jačanjem obrambenog sustava vojne granice u prvoj polovici 18. st. i izgradnjom suvremene barokne utvrde na prostoru omeđenom rijekama Glinom i Majom, koja je dovršena 1737. g. Podizanjem obrambenog zida južno od utvrde ostvarena je njezina izoliranost sa svih strana. U međuprostoru se razvijalo naselje s pravilnim rasterom ulica, prema principima prostornog planiranja graničarskih naselja. Time se formira prostor oko današnjeg trga koji ujedno čini sponu između naselja i utvrde.

  Lokacija: Glina
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2919
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Memorijalno mjesto crkve sv. Ivana Nepomuka

  Župna crkva sv. Ivana Nepomuka bila je smještena na glavnom gradskom trgu u Glini. Građena je od 1824. do 1827.g. Glavni pokrovitelj gradnje župne crkve bio je austrijski car Franjo, koji je crkvi darovao i orgulje. Klasicistička jednobrodna građevina. Imala je zaobljeno svetište, uz koje je sakristija, a iz glavnog pročelja izdizao se zvonik. U unutrašnjosti crkve nalazila se propovjedaonica, krstionica, klupe, orgulje iz 19.st., kasnobarokni relikvijar sv. Ivana Nepomuka i kalež. Crkva je imala je arhitektonsku i visoku urbanističku, memorijalnu i povijesnu vrijednost zbog smještaja na glavnom trgu. Tijekom Domovinskog rata srušena je do temelja.

  Lokacija: Glina, Trg bana J. Jelačića bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1824. god. do 1827. god.
  Autor: Bartol Felbinger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4400
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Memorijalno mjesto pravoslavne parohijske crkve sv. Ilije

  Drvena crkva sv. Ilije u Buzeti podignuta je oko 1720. godine, ali na drugom mjestu, da bi na današnji položaj bila prenesena 1740.godine. Crkva je tlocrtno bila pačetvorinasta s poligonalnim svetištem te pokrivena strmim krovištem iz kojeg se izdizao zvonik. Bila je građena od drvenih greda i podzidana. Crkva u Buzeti oštećena je u Drugom svjetskom ratu. Za vrijeme akcije „Oluja“ zapaljena je ova vrijedna pravoslavna crkva na području Banovine. Jedan od najznačajnijih spomenika sakralne drvene arhitekture u ovom dijelu Hrvatske ima veliku povijesnu, arhitektonsku i memorijalnu vrijednost.

  Lokacija: Buzeta
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4394
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća

  Tradicijska kuća smještena je u neposrednoj blizini toponima Brdo i šume. Prizemni dio kuće je djelomično ukopan u zemlju, od neobrađenih komada kamena i cigle, a katni dio izgrađen od hrastovih planjki spajanim na neotesane uglove. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Stara stolarija je sačuvana, pojedini detalji ukrašeni su rezbarenim ukrasima. Svojim oblikovanjem, konstrukcijom i korištenjem kuća predstavlja vrijedan primjer tradicijskog graditeljstva s područja Banovine.

  Lokacija: Majske Poljane
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3387
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća u Donjem Selištu kbr. 19

  Tradicijska kuća smještena je u naselju Donje Selište, sagrađena je 1918. godine, a gradio ju je majstor Vekić iz obližnjeg sela Borovita. Prizemlje je građeno od kamena dok je kat od hrastovih planjki. Dimenzije ove jednokatnice izduženog pravokutnog tlocrta su 14×8 metara. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim stepeništem koje vodi na trijem kata. Drvene stube, tzv. „štige“ na početku imaju vrata s drvenom bravom-„škeljom“, a potpuno su zatvorene drvenim oplatama. Iz trijema se ulazi u stambene prostorije kata. Sačuvana je stara originalna stolarija. Drvena katnica pokrivena je dvostrešnim krovištem i pokrovom od biber crijepa. Na krovu se nalazi tzv. „badža“, limeni otvor za odvod dima.Tradicijska katnica u Donjem Selištu posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost te je među rijetkim očuvanim i najvrjednijim objektima tradicijskog graditeljstva na području Gline.

  Lokacija: Donje Selište, Donje Selište 19
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1918. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5538
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada “Kapelnikov stan”

  Zgrada „Kapelnikov stan“ nalazi se na Trgu Petra Krešimira IV u Glini. Pretpostavlja se da je građena poslije 1845. nakon rušenja glinske utvrde. Na kartama je ucrtana od 1856. g. i nosi naziv Kapelmeisterwohnung, Kapelnikov stan. Kapelnik je bio meštar vojne muzike vojnokrajiškom sistema. Pozicija je vidljiva i na kartama iz 1860. i 1863. g. Zgrada je slobodnostojeća katnica ( 17,91 x 8, 97 m). Svodovi prizemlja su zidani u obliku češke kape u sobama, odnosno kao segmentni bačvasti svodovi u dijelu hodnika. Dogradnja sanitarnog čvora je izvršena naknadno, što je prvi put vidljivo na katastarskom planu iz 1924. g. Stropovi su izvedeni sa drvenim grednikom kao dijelom krovne konstrukcije, sa završnim podgledom od letvica, trske i žbuke. Stubište je jednoliko zavojito, u dijelu od prizemlja do kata izvedeno kao masivno sa završnom obradom teracom, novijeg datuma, dok je u dijelu od kata do tavana izvedeno kao drveno od masivnih hrastovih greda sidrenih bočno u zid. Krovište je drveno dvostrešno pajantno nagiba 48o sa pokrovom od biber crijepa sa jednostrukim gustim pokrivanjem. Pročelja su jednostavna. Čini ih niz jednakih pravilno raspoređenih prozora. Prizemlje i kat raščlanjeni su plitkim jednostavnim pravokutnim razdjelnim vijencem, a krovni vijenac je također izveden kao jednostavni polukružni vijenac. Prozori su dodatno naglašeni okvirima u žbuci. Kao jedan od rijetko očuvanih primjera građevina iz vojnokrajiškog sistema, razdoblja polovice 19. st., zgrada Kapelnikov stan ističe se svojom ambijentalnom, arhitektonskom i povijesnom vrijednošću.

  Lokacija: Glina, Trg Petra Krešimira IV
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1845. god. do 1856. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5277
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada, Trg bana Josipa Jelačića 21

  Zgrada bivše Gimnazije slobodnostojeća je dvokatnica smještena na jugoistočnom uglu Trga bana Josipa Jelačića i svojim se glavnim zapadnim pročeljem otvara prema gradskom parku. Zgrada se sastoji od dva krila koja čine oblik slova „L“. Pročelja zgrade pokazuju obilježja povijesnih stilova s kraja 19. st. Začelje zgrade obrađeno je jednostavnije, bez arhitektonske dekoracije. Do 80-ih godina 20. st. zgrada je bila u funkciji škole, a od tada je stambena. U okviru arhitekture povijesne jezgre grada Gline zauzima značajno mjesto, evidentna je njena povijesna i ambijentalna vrijednost.

  Lokacija: Glina, Trg bana Josipa Jelačića 21
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2917
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
  Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

  Telefon: 044/ 515-180

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska