Kulturna dobra grada Dugo Selo

Crkva sv. Martina

Ruševna crkva podignuta je na vrhu Martin-brega u naselju, okružena vinogradima. Sagrađena je na nekadašnjem templarskom posjedu na prijelazu 15. u 16. st. u kasnogotičko/renesansnim oblicima, kasnije preoblikovana. Jednobrodna je građevina, većih dimenzija, pravokutnog broda s užim svetištem i trostranom apsidom. Ispred glavnog pročelja je visoki oktogonalni zvonik na masivnom podnožju pravokutnog tlocrta. Crkva je bila barokizirana, svodovi su danas urušeni, a stariji gotički sloj vidljiv je u strukturama ziđa, u spoja kamena i cigle, te u kamenim profilacijama na sjevernom zidu i u svetištu. Građa i svodovi baze zvonika upućuju na njegovu izvornu obrambenu funkciju u 16. st.

Lokacija: Prozorje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3529
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada starog Doma zdravlja

Zgrada starog Doma zdravlja nalazi se u središnjem dijelu naselja Dugo Selo. To je slobodnostojeća jednokatnica pravokutne tlocrtne osnove sagrađena krajem 19. stoljeća. Građena je od opeke i kamena te je zaključena četverostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Svojim glavnim južnim pročeljem orijentirana je na zelenu površinu kojom dominiraju stabla kestena. Primjer je reprezentativne gradske arhitekture javne namjene koja očituje stilske karakteristike kasnog historicizma te ima kulturno-povijesnu, arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Dugo Selo, Ul. Josipa Zorića 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5393
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska