Kulturna dobra grada Duga Rese

Na području grada Duga Rese nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

Inventar crkve sastoji se od glavnog oltara sv. Ivana Krstitelja te bočnih sv. Ivana Nepomuka i Blažene Djevice Marije. Oltari su drveni retabli, skulptirani i polikromirani, tektonskog tipa. Horizontalno su podijeljeni na predelu, središnju zonu, atiku i atički zaključak, a vertikalno na centralni i krilni dio. Oltarni retabli nastali su 1687. godine (glavni oltar i bočni oltar Blažene Djevice Marije) i 1689. godine (bočni oltar sv. Ivana Nepomuka). Obnavljani su 1870. i 1936. godine. Rustificirani su retabli s karakteristikama „zlatnih oltara“, jednostavne arhitektonske koncepcije i nešto bogatije razvijenije dekoracije, pretpostavlja se uvoz slovenske drvorezbarske radionice.

Lokacija: Donji Zvečaj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1687. god. do 1689. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4522
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kulturno – povijesna cjelina grada Duge Rese

Naselje se razvilo uz rijeku Mrežnicu, tijekom 17. i 18. st. upravno vezano za Sv. Petar Mrežnički. Gradnjom Jozefinske ceste 1770. postalo je trgovište. Nakon što je bečki poduzetnik J. Jerusalem 1884. kupio Banjavčićev mlin da bi osnovao predionicu i tkaonicu započeo je razvoj grada. Do 1925. uz tvornički kompleks sagrađene su stambene radničke četvrti, vile za direktore, bolnica, škola, prateća infrastruktura, prema projektima bečkog graditelja Junka. Industrijsko naselje koncipirano je kao vrtni grad, s objektima okruženim perivojem, drvoredima i predvrtovima. Rijedak je primjer cjelovito očuvanog industrijskog i vrtnog grada s kraja 19. i početka 20. st. u srednjoevropskim okvirima.

Lokacija: Duga Resa
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 21. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3170
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Duha

Oltari sv. Duha i sv. Stjepana, oba smještena u svetištu su drveni retabli, pozlaćeni i polikromirani, tektonskog tipa. Horizontalno su podijeljeni na predelu i retabl, a vertikalno na centralni i krilni dio. Oltari su rustificirani oltarni retabli s karakteristikama „zlatnih oltara“, datirani u 1687. i 1704. godinu.

Lokacija: Gršćaki
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1687. god. do 1704. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3605
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Inventar crkve sv. Petra Apostola

Inventar crkve kojeg čine glavni oltar sv. Petra, bočni oltari sv. Barbare, sv. Vinka Ferarskog i sv. Žalosne Marije, propovjedaonica, klupa, raspelo, vrata na ulazu u sakristiju, liturgijsko suđe, svijećnjaci, luster i zvono, nastao je u vremenskom periodu od 17. do 19. st. Raskošan opus od ranog baroka do rokokoa najveća je vrijednost inventara unutar kojeg se ističu oltari i liturgijsko suđe.

Lokacija: Sveti Petar Mrežnički
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2773
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Inventar crkve sv. Benedikta

Oltar iz oko 1700. g. sastavljen od zidanog supedaneuma, stipesa, drvenog retabla i tabernakula, primjer je rustificiranog oltara kasnorenesansne koncepcije. Retabl je krilni, podijeljen na predelu, srednju zonu i atiku. U centralnom dijelu je oltarna pala, ulje na platnu, a u krilnom dijelu i na atici plastike. Oltar je polikormiran i pozlaćen, ukrašeni širokom stiliziranom hrskavicom i vegetabilnim ornamentom. Sastavni dio oltara su i dva polikromirana i pozlaćena kipa lućonoše.

Lokacija: Venac Mrežnički
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1700. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2770
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Crkva je smještena u naselju, na groblju, na povišenom položaju nad rijekom Mrežnicom. Jednobrodna je građevina s poligonalnim svetištem, masivnim zvonikom uz bočno pročelje i zatvorenim predvorjem. Sagrađena je 1693. godine, zvonik na mjestu preslice 1741., u 19. st. zazidano je otvoreno predvorje. Svetište je svođeno bačvastim svodom sa susvodnicama i polukalotom nad zaključkom svetišta. Nad lađom je drveni strop. Sačuvan je inventar 17. st. Kapela je jedinstven primjer crkve tradicionalnih karakteristika sa sačuvanim inventarom iz vremena gradnje.

Lokacija: Donji Zvečaj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-270
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Petra Apostola

Smještena na antičkom arheološkom lokalitetu, uz samu rijeku Mrežnicu, jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Građena je od kamena iz okolice bogate rimskim nalazima, pa su rimske spolije ugrađene u zidovima crkve. Sagrađena je 1711. godine na mjestu starije crkve od koje je sačuvan donji dio zvonika i vjerojatno svetište iz 17. st. Kompletno je opremljena inventarom 17. i 18.st.

Lokacija: Sveti Petar Mrežnički
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-284
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Antuna Padovanskog

Crkva kvadratnog tlocrta s pravokutnim svetištem i zvonikom uz južno bočno pročelje. Jednostavnog je vanjskog oblikovanja svedenog na gradiranje arhitektonskih volumena obuhvaćenih karkaterističnim glatkim plohama, opremeljena izvornim inventarom iz vremena gradnje. Sagrađena je na mjestu starije kapele donacijama radnika Pamučne industrije Duga Resa 1933.g. prema projektu inženjera Nikole Marića koji je projektirao i unutarnju opremu i inventar. Najveće je ostvarenje sakralne gradnje na području Karlovačke iz razdoblja međuratne moderne koja zbog stilskog jedinstva arhitektonskog, slikarskog i umjetničkoobrtnog izraza predstavlja kvalitetan primjer gesamtkunwerka.

Lokacija: Duga Resa
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1934. god.
Autor: projektant

Oznaka kulturnog dobra: Z-5671
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kapela sv. Roka

Kasnobarokna crkva s vanjskim oblikovanjem uobičajenim za razdoblje kasnog klasicizma, smještena na povišenom položaju, jednobrodna je građevina s lađom pravokutnog tlocrta, užim polukružnim svetištem, sakristijom južno uz svetište, zvonikom iznad glavnog pročelja te natkrivenim predvorjem ispred. Lađa je svođena rustičnim masivnim bačvastim svodom sa susvodnicama, svetište polukalotom. Od inventara sačuvan je glavni oltar sv. Roka, tip drvenog polikromiranog plošnog retabla s atikom i oltarnom palom potpisanom M. Schiederom iz 1864.g. Kapela je na mjestu starije sagrađena 1768. g. Godine 1841. sagrađena je sakristija, a lađa dograđena u širini jednog traveja za pjevalište i zvonik.

Lokacija: Petrakovo Brdo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5998
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u kapeli sv. Ivana Krstitelja u Donjem Zvečaju

Orgulje su djelo prvog poznatog karlovačkog graditelja orgulja Johann Heilingera izgrađene 1836. godine za župnu crkvu u obližnjem Svetom Petru Mrežničkom, na današnje mjesto preseljene 1898. godine. Jedino su sačuvano Heilingerovo signirano djelo. Prospekt s dva viša tornja i nižom spojnicom u proporcioniranoj je i uravnoteženoj kompoziciji koju zaključuje istaknuta trabeacija. Baza je raščlanjena ukladama, a dekorativne zavjese su formirane rezbarenim vegetabilnim motivom. Zavjesa i kapiteli pilastara su pozlaćeni.

Lokacija: Donji Zvečaj
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1836. god.
Autor: graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: P-4756
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Donji mlin na rijeci Mrežnici

Mlin je smješten u naselju, na lijevoj obali rijeke Mrežnice, uz koju je položen uzdužno. Građevina je samostojeća prizemnica pravokutnoga tlocrta glavnim ulaznim dužim pročeljem orijentirana prema povijesnoj Jozefinskoj cesti, a začeljem prema rijeci Mrežnici. Gabariti, kao i način gradnje ukazuju na važnost mlina koja je nadilazila lokalne okvire. Jedan je od tri mlina sačuvana na području Duge Rese, a čije dimenzije svjedoče o gospodarskim gibanjima širega dugoreško – karlovačkog područja u predindustrijsko vrijeme i kasnije kada su oba grada značajni industrijski centri europskih okvira. Povijesna važnost i visoki stupanj očuvanosti izvornih povijesnih struktura stavljaju ga u red značajnijih kulturnih dobara Karlovačke županije.

Lokacija: Duga Resa
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1845. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6782
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska