Kulturna dobra grada Daruvar

Na području grada Daruvar nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Sva dobra grada Daruvar:

 • Arheološka zbirka grada Daruvara
 • Arheološko nalazište “Stari Slavik, Lipovac, Kantara”Crkva Presvetog TrojstvaCrkva sv. 318 Bogonosnih OtacaCrkva sv. IlijeDvorac Janković, Ivana Gundulića 1Inventar crkve 318 Bogonsonih otacaInventar crkve sv. TrojstvaKalvinistička crkvaKulturno-povijesna cjelina grada DaruvaraLječilišni kompleks Daruvarske topliceOrgulje u crkvi Presvetog TrojstvaOstaci ikonostasa iz grobljanske kapele Sv. Nikolaja u PakriZgrada u Ulici Stjepana Radića 41

  Arheološka zbirka grada Daruvara

  Arheološka zbirka grada Daruvara broji ukupno 35 predmeta smještenih u „Dvorac Janković“, Ivana Gundulića 1, Daruvar. Zbirka je prema vrsti materijala podijeljena na skulpturu, epigrafske spomenike i graditeljske elemente te prema dataciji na antiku i srednji vijek. Većina nalaza potječe iz lokaliteta u samom gradu Daruvaru (Stari Slavik, Lječilišni kompleks Daruvarske Toplice, stadion „Sokol“) te iz Velikih Bastaja – lokaliteta Cijepci. Manji dio nalaza potječe iz mjesta u daruvarskoj neposrednoj okolici, iz Daruvarskog Brestovca, Badljevine, Gornjih Sređana te Donjeg Daruvara. Glavninu korpusa zbirke čine nalazi iz antičkog razdoblja kada se na prostoru današnjeg Lječilišnog kompleksa Daruvarskih toplica i Starog Slavika prostiralo rimsko naselje, municipij Aquae Balissae.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4722
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Stari Slavik, Lipovac, Kantara”

  Antički arheološki lokalitet nalazi se na području grada Daruvara, a sastojao se od rimskog naselja i termi „Aquae Balissae“. Na osnovu dosadašnjih nalaza može se utvrditi njegovo trajanja od 1. do 5. stoljeća poslije Krista. Utvrđen je položaj bedema, Silvanovog hrama, decumanusa, termi te foruma s Jupiterovim hramom. Najznačajniji nalazi su Jupiterovi i Silvanovi žrtvenici, carski brončani konjanički kip, mrežasti pehar, nadgrobne stele te tri carska natpisa, Komodov, te Gordijana III. i njegove supruge Trankviline.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-0434-1973
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Presvetog Trojstva

  Tipološki je značajna kao jedna od rijetkih građevina centralnog kružnog tlocrta i prvi primjer rotunde s kupolom u baroknom periodu na području sjeverne Hrvatske. Sagrađena je 1764. kao dvorska kapela, no izgled joj je izmijenjen prigradnjom dva bočna tornja 1818. te svetišta 1866. i zvonika pred glavnim pročeljem orijentiranim prema istoku 1892. godine. Time postaje crkva centralnog kružnog tlocrta nadvišena kupolom, s polukružno zaključenim svetištem sa zapadne strane i zvonikom pred istočnim pročeljem.

  Lokacija: Daruvar, Matije Gupca bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2106
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. 318 Bogonosnih Otaca

  Sagrađena je 1756. godine u baroknom stilu i obnovljena 1848. godine u duhu klasicističkog oblikovanja. Svođena je i pripada tipu jednobrodnih građevina pravokutnog tlocrta, užeg, iznutra zaobljenog, a s vanjske strane poligonalnog svetišta poduprtog s dva kontrafora, dok se nad glavnim pročeljem izdiže zvonik. Urbanistički je značajna za grad Daruvar.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1756. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2114
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ilije

  Jednobrodna klasicistička građevina ima polukružnu apsidu i dvokatni zvonik u pročelju. Pročelje je odvojeno od zabata profiliranim vijencem. Centralno je smješten pravokutno oblikovan ulaz, iznad njega prozor, a lijevo i desno uz oba polja su niše. Zvonik završava piramidalnim limenim krovom. Lađa je pokrivena drvenim bačvastim svodom.

  Lokacija: Doljani
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1804. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5198
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Janković, Ivana Gundulića 1

  Reprezentativni jednokatni dvorac sagrađen 1777. godine na posjedu grofa Antuna Jankovića u Daruvaru. Dvorac je trokrilan, s dvorišne strane omeđen gospodarskim zgradama. Ističe se visoko mansardno krovište s lukarnama te altana u središnjoj osi glavnog pročelja koja je izvedena naknadno za vrijeme Julija Jankovića. Glavno pročelje skladno je raščlanjeno sa šesnaest prozorskih osi i pilastrima, a ne uglovima plitkim rizalitima koji ulaze u zonu krovišta. Usporedno s dvorcem nastao je oko njega i park s egzotičnim drvećem.

  Lokacija: Daruvar, Ivana Gundulića 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1771. god. do 1777. god.

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-0038-1970.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve 318 Bogonsonih otaca

  Inventar sa svojstvom kulturnog dobra u parohijskoj crkvi 318 Bogonosnih otaca sačinjava: ikonostas, krstionica, dva čiraka od kovanog željeza, te dvije ikone: ikona Sv. Trojstva i ikona 318 Bogonosnih otaca. Inventar datira iz kraja 18. i 19. stoljeća Među popisanim predmetima ističe se ikonostas koji je horizontalno podijeljen u četiri reda. Izradio ga je nepoznati autor 1793. godine. Skladnih je linija i jednostavne profilacije. Svojim pročišćenim linijama i velikim ikonama u bogato rezbarenim okvirima predstavlja važan primjerak ikonostasa na ovom području iz vremena prijelaza baroka u klasicizam.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5372
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Trojstva

  Pokretni predmeti imaju kasnobarokne, klasicističke i bidermajerske stilske karakteristike. Inventar se sastoji od glavnog oltara Sv. Trojstva tektonskog tipa, kasnobarokne krstionice i ispovjedaonice. Ističe se glavni oltar kao rjeđi primjer oltara iz vremena ranog klasicizma, te ispovjedaonica u obliku klecala bidermajerskih stilskih oznaka za koju se može pretpostaviti da je pripadala inventaru dvorca Janković.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5308
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kalvinistička crkva

  Crkva je sagrađena krajem 19. st. u duhu historicizma s naglašenim neogotičkim elementima, rijedak je primjer objekata reformirane kršćanske crkve uz što je specifična po oslikanoj unutrašnjosti i bogato dekoriranoj opremi. Zajedno sa župnim stanom i gospodarskim zgradama uklopljena je u cjelinu sastavljenu od jednobrodne crkve sa zvonikom nad glavnim pročeljem i prizemnih krila bočno.

  Lokacija: Daruvar, Ulica Stjepana Radića 26
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2104
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Daruvara

  Urbani prostor čije formiranje započinje u drugoj polovici 18. stoljeća, na mjestu naselja Podborje, u neposrednoj blizini rimskih Aquae Balissae. Razvoj potiče izgradnja perivoja i dvorca grofa Jankovića te termalnog lječilišta. Organizaciju naselja određuje ljevkasti trg koji se prema juga sužava u glavnu gradsku ulicu, te blokovska izgradnja prema zapadu. Lječilišni kompleks s Julijevim parkom, barokni dvorac s perivojem kao i kvalitetna sakralna i profana izgradnja skladno su spojeni u cjelinu posebnih prostornih i ambijentalnih vrijednosti.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4647
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lječilišni kompleks Daruvarske toplice

  Lječilišni kompleks „Daruvarske toplice“ smješten je u središtu grada Daruvara, između rijeke Toplice i željezničke pruge. Svojim položajem bitno određuje organizaciju naselja i njegovu urbanu strukturu. Obuhvaća južni dio povijesnog lječilišnog perivoj iz 18. stoljeća s pripadajućom graditeljskom baštinom i urbanom opremom. Lječilišni perivoj nastao je na mjestu nekadašnjeg rimskog naselja Aquae Balissae, a stvarali su ga grofovi Jankovići i njihovi nasljednici od 18. do 20. stoljeća. Nastao je u nekoliko faza uz termalne izvore i lječilišne zgrade kombinacijom barokno-klasicističkih i pejzažnih elemenata u vrtnoj umjetnosti.

  Lokacija: Daruvar, Julijev park 1
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4801
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva

  Orgulje je sagradio majstor Vaclav Holub 1925. godine. Pneumatske trakture, imaju šest registara, manual i pedal, sa sviraonikom samostalno smještenim na desnoj strani. Ugrađene su u ogradu pjevališta. Rezbareno kućište raščlanjeno je na tri veća i manja polja. Središnje prospektno polje najviše je istaknuto svojom visinom i profiliranim vijencem konveksno razigrane krivulje, kao i dekorativnim rezbarijama na vrhu. Bočna polja zaključena su profiliranim vijencem koji je na jednoj strani naglašen konveksnom istakom. Tri veća polja svirala ukrašena su i kratkim, rezbarenim zavjesama.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1925. god.
  Autor: Vaclav Holub

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4607
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci ikonostasa iz grobljanske kapele Sv. Nikolaja u Pakri

  Inventar se sastoji od ikonostasa i vladičanskog trona. Rokoko ikonostas ima naglašenu i majstorski izvedenu rezbariju. Slikarski dio je rustičniji, ali dopunjuje draž ovog djela. Sastoji se od 5 redova ikona i završnog križa s dvije grupe medaljona ispod svoda. Posebno se ističu carske dveri koje su izrezbarene i perforirane poput čipke u motivima rešetke i rokaja. Posebnost ikonostasa je i u tome što je malih dimenzija, a toliko bogat u detalju i broju ikona. Vladičanski tron je dobar stolarski rad iz 1764. godine.

  Lokacija: Daruvar
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5373
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada u Ulici Stjepana Radića 41

  Stambena prizemnica smještena je u središtu naselja Daruvara. Parcela je pravokutnog oblika s izgradnjom položenom u regulacionu liniju ulice, te njenu sjevernu među. Građevina ima L-tlocrtnu osnovu, s reprezentativnim uličnim krilom stambene namjene, te bočnim, dvorišnim krilom koje sadrži sporedne prostorije s pevnicom i gospodarskim dijelom. Istaknuti element glavnog pročelja plitki je centralni rizalit, u zoni krovišta definiran atikom, dodatno naglašenom betonskim piramidalnim ukrasima na ugaonim pilastrima atike. Glavno pročelje danas je raščlanjeno trima prozorskim otvorima i jednim ulazom s lijeve strane. Izgradnju na predmetnoj parceli moguće je pratiti na kartama Habsburške Monarhije počevši od II. vojne izmjere (1806. – 1869.). Na povijesnim je kartama objekt pravokutne tlocrtne dispozicije, a današnji oblik dobiva krajem 19. ili početkom 20. stoljeća. Po svom značenju građevna predstavlja primjerak stambene arhitekture građanske provenijencije, čiji urbanitet naglašava oblikovanje glavnog pročelja u duhu historicizma, što joj daje zapaženo mjesto u oblikovanju i formiranju Ulice Stjepana Radića na prijelazu stoljeća.

  Lokacija: Daruvar, Stjepana Radića 41
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5364
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
  Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

  Telefon: 043/ 221-040

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska