Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Crikvenice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Crikvenice sačinjava 19 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Znamenitosti Crikvenice – kulturnu i povijesnu baštinu Crikvenice sačinjavaju:

Arheološka zbirka

Inventar „Arheološke zbirke“ prikupljen je različitim dugogodišnjim arheološkim istraživanjima kao i slučajnim nalaženjem na širem prostoru Grada Crikvenice. Zbirku čine 217 predmeta koji se čuvaju u Muzeju Grada Crikvenice. Uglavnom je čine keramički predmeti, zatim predmeti od stakla, metalni nalazi te numizmatička građa.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: arheološka građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3461
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološka zona poluotoka Havišće

Arheološka zona poluotoka Havišće obuhvaća prapovijesnu gradini Čelo, antičku villu rusticu u uvali Lokvišće te manju nekropolu na poluotoku Rtac. Vremenski period u kojem je prostor korišten rasteže se od prapovijesti preko antike do srednjovjekovnog doba. Prapovijesna gradina Čelo bila je okružena skromnim suhozidnim bedemom. Istraživanja su otkrila ulomke brončanodobne i željeznodobne naseobinske keramike. Ustanovljene su dvije osnovne graditeljske, kronološki i funkcionalno različite faze gradnje ville rustice u uvali Lokvišće. Prva faza pripada izgradnji iz razdoblja kasne antike, a druga faza razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Na poluotočiću Rtac otkrivena je riskodobna nekropola.

Lokacija: Jadranovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2735
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Igralište

Arheološko nalazište Crikvenica – Igralište nalazi se u sjevernom djelu Crikvenice, između Kotorske ceste i rijeke Dubračine. Radi se o antičkoj keramičarskoj radionici, nastaloj u više faza u razdoblju 1. i 2. stoljeća. Istraživanjima koja se provode od 2006. godine otkriveno je nekoliko dobro sačuvanih peći i cijeli graditeljski kompleks vezan uz radionicu. Osim toga nađeni su ulomci keramike, amfora, tegula i kućne uporabne keramike – proizvoda i poluproizvoda, nastalih u ovoj radionici. Količina se nađenog materijala broji u tonama. Nalazište je Crikveničkog tipa amfore

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3417
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Čamac tipa “guc”

U drvenom čamcu tipa guc 6. srpnja 1941. g. održan je sastanak lokalnih komunista. Na sastanku su doneseni zaključci o prikupljanju hrane i oružja, sprječavanju domobranske mobilizacije i političkim stavovima. Guc, kapaciteta osam osoba, izgrađen je u Korčuli 1928. g., a pokretan je izvanbrodskim motorom, jedrom i veslima.

Lokacija: Selce
Klasifikacija: znanost i tehnika
Vrijeme nastanka: 1928. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-112
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Hotel “Miramare”, Bana Jelačića 2

Hotel „Miramare“ u Crikvenici jedan je od prvih velikih hotela na području crikveničke rivijere. Sagrađen je oko 1900.g. vlasnik i odgovorni graditelj Koloman Rimanoczy ml.arhitekt iz Velikog Varadina i arhitekt Schlosser. Prilikom gradnje primijenili su se karakteristični arhitektonski oblici tog vremena s lođama, balkonima i terasama. Ukrasni detalji bogate ornamentike u žbuci i željezne ograde izrađeni su u secesijskom stilu. Hotel „ Miramare“ je u unutrašnjosti sačuvao originalnu koncepciju obogaćenu vrijednim detaljima. Građevina je tipična za hotelske objekte iz doba početka razvoja turizma, ali pripada uspjelijim i kvalitetnijim ostvarenjima te vrste na kvarnerskom području.

Lokacija: Crikvenica, Bana Jelačića 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1900. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-117
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Hotel “Therapia”

Zgrada hotela „Therapia“ je najstariji i najveći reprezentativni lječilišni objekt visoke kategorije koji toj svrsi kontinuirano služi od vremena izgradnje 1894/5.g., što je omogućilo razvitak Crikvenice kao lječilišnog, kupališnog i turističkog mjesta. Namjenu objekta određuje i njegov smještaj u odnosu na naselje Crikvenicu, njegov volumen, unutarnji oblik i raspored kao i arhitektonsku raščlambu te obradu fasada.Građevina je raščlanjena u više elemenata a obje strane i sa svake strane jednom građevinom paviljonskog tipa. Južna fasada bogato je raščlanjena lođama, balkonima i terasama. Objekt po svojoj osnovnoj funkcionalnosti, smještaju i obradi kvalitetno je djelo svoga vremena.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1894. god. do 1895. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-116
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kameni objekt, Braće Buchofer 24

Stambeni kameni objekt nalazi se u jezgri grada Crikvenice, za koju se predviđa mogućnost kontinuiteta iz 15.st., dok izgradnja objekta datira početkom 19.st. ili ranije, a prezentira graditeljsko nasljeđe knežije Vinodolske iz 17/18 st. Položaj objekta unutar zatvorenog kućišta po arhitektonskom i likovnom oblikovanju dokumentira jedan od prvotnih prostora naselja te tlocrtnu dispoziciju jezgre kao tipične prostorne organizacije Vinodola. Građevina je izvedena na dva poda, s prostorom za stoku i ostavu, nalazi se unutar kamenog zida koji zatvara prostor okućnice prema ulici. Otvor na zidu oblikovan je kamenim baroknim portalom s klesanom glavom muškarca nad zaglavnim kamenom. Unutar okućnice uz pročelje je terasa s vanjskim kamenim stepeništem, podignuta na tri kamena svoda.

Lokacija: Crikvenica, Braće Buchofer 24
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: BG-601/1-75
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks bivšeg pavlinskog samostana u Crikvenici – Kaštel

Bivši samostan-kaštel smješten je na istočnom djelu Crikvenice. Prostor je bio omeđen visokim zidom čiji su ostaci vidljivi, velikim parkom te zgradom samostana i jednobrodnom crkvom kao najstarijim dijelom kompleksa, barokiziranom s gotički nadsvođenim svetištem. Nikola Frankopan je 1412. obnovio stariju crkvu i od nje sagradio samostan za pavline. 1760.g., vinodolski kastelanat iz Bribira premješta se u samostan, ukidanjem reda dolazi u vlast erara zatim općine. Darivanjem nadvojvodi Josipu 1893. obnavlja se, preuređuje za bolesnike, kasnije dječji dom i odmaralište a danas hotel. Kompleks samostana i crkve čine zatvoreni sklop oko unutarnjeg dvorišta sa ugaonom kulom i zvonikom.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. god. do 15. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-345
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Joze Lončarića, ex. Slavka Jeličića 45

Kućište Lončarić u Selcima kraj Crikvenice sastoji se od stambene kuće i ruševine, ograđene kamenim zidom. S ulične strane zid ima dva otvora s kamenim portalima primarnim i sekundarnim i nišu s oltarom. Kućište predstavlja zatvorenu cjelinu s izvana vidljivim zidom kućišta i primjer je tipične organizacije prostora Vinodola iz 19.st. i rijedak nalaz za mjesto Selce. Stambena kuća s ruševinom i okućnicom ozidana je visokim zidom koji zatvara pristup u dvor s ulične strane. Vremenom kuća i dvor pretrpjeli su preinake te se spomeničkom vrijednosti naslovljuje osobito potez zida kućišta sa svim izvana vidljivim elementima kućišta koji predstavlja podatak o prvobitnoj gradnji

Lokacija: Selce, ex. Slavka Jeličića 45
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5023
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Crikvenice

Grad Crikvenica se prvi put spominje 1412. godine kada se formira manje naselje koje je služilo kao morska luka Grižana i okolnih vinodolskih naselja. Nakon požara 1776. godine koji je uništio obližnji Kotor, Crikvenica se ubrzanije naseljava. Formiraju se predjeli Dvorska i Podvorska, a izgradnjom lučkog pristaništa 1873. godine i uključivanjem grada u parobrodski linijski promet, razvijaju se ulice uz morsku obalu i tok rijeke Dubračine. Ta planski oblikovana urbanistička matrica koju definira mreža ulica i parkovno uređene površine uz obalni pojas te brojni hoteli i stambene vile historicističkih i secesijskih stilskih obilježja, pridonijele su razvitku ovog turističkog odredišta.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 1800. st. do 1950. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5312
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina naselja Kotor

Etnozona naselja Kotor nalazi se unutar povijesnog područja Kotora, dobiva naziv po nekadašnjoj antičkoj utvrdi (AD TURRES). Širem povijesnom prostoru područja Kodtora pripadaju, Ladvići, Šupera, Draga. Naseljenost kontinuira od pretpovijesti, u antici se spominje utvrda, u srednjem vijeku pripada Frankopanskoj Knežiji Vinodolskoj. Od 15. st. Kotorom upravljaju franjevci s Trsata, sjedište župe je do 1750. a zbog posljedica potresa i požara preneseno u Crikvenicu, gubi značaj i potpuno se raseljava. Naselje Kotor očuvalo je tradicijsku organizaciju prostora i poljoprivrednog zemljišta sa suhozidnim međama i arhitekturom jedinstvenog kulturno-povijesnog prostora Vinodola iz 17. i 18.st.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2697
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Majke Božje

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici su sjevernog tipa, mehaničkog sistema s jednim manualom i pedalom. U prvoj polovici 20. stoljeća gradio ih je Vaclav Holub, majstor iz Požege. Orgulje imaju 12 registara. Opseg je manuala C-f 3, a pedala C-ho. Kućište je komponirano s tri polja svirala naglašenih kaneliranim pilastrima sa stiliziranim jonskim kapitelima. Dekorativni akcent kućišta predstavljaju rezbarene zavjese koje se polukružno uvijaju u motivima lisnate vitice. Nekad su bile pozlaćene, dok su danas jednolično svijetlosive kao i cijelo kućište.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Vaclav Holub

Oznaka kulturnog dobra: Z-4221
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pokaznica iz crkve sv. Jelene

Pokaznica iz župne crkve sv.Jelene u Dramlju iz 15.st.djelo je sjevernjačkih zlatarskih radionica.Ima jednostavnu šesterolisnu bazu s urezanim vertikalnim linijama i sastaju se u iskucanom spljoštenom nodusu, osmerokutna presjeka, ukrašena plitko graviranim stiliziranim biljnim motivima.Nad nodusom se vertikalni ukras nastavlja širi obuhvaća ovalni ostenzorij gusto optočen vijencem sićušnih triloba, s arhitektonskim elementima gotički stiliziranim koji nose po jednog lijevanog anđela s obje strane.Anđeli kleče s rukama sklopljenim na molitvu, visoko rastvorena krila. Stožac vrha pokaznice ukrašen je motivom krljušti, krilatom anđeoskom glavicom, zaglađena kuglica s kompozicijom Raspeća.

Lokacija: Dramalj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-849
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ruralna cjelina naselja Sopaljska

Ruralna cjelina Sopaljska, predstavlja tipičan ruralni prostor za područje bivše knežije Vinodolske. Dio naselja Sopaljska još uvijek dokumentira pučko lokalno tradicijsko graditeljstvo sa kućištima, okućnicama i organizacijom prostora, čime se dokazuje zajedničku prvobitnu graditeljsku praksu seoskih i gradskih jezgri vinodolskog kraja. Manji broj kuća sačuvalo je izvorna autohtona ambijentalna tipološka obilježja kuća katnica sa skodom, vanjskim natkrivenim kamenim stubištem nad lučno svođenim jednom ili više volti, kao osnove pučkog predajnog graditeljstva, te dolcima i suhozidima uspio zadržati odlike tradicijski kultiviranog krajolika koji predstavlja spomeničku vrijednost.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5089
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Bogorodica s Djetetom” u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Galaktotrophousa, tempera na drvu, 70 x 42,5 cm, sljedbenik Paola Veneziana, XIV st. Na kamenom prijestolju sjedi Bogorodica s Djetetom u krilu. Nagnuvši glavu u desno, desnom rukom podržava Dijete, a lijevom dotiče dojku. Mladolika izduljena lica, pogleda dijelom usmjerena Djetetu, a dijelom promatraču. Odjevena je u modri maforion i tamnocrvenu haljinu uskih rukava. Glavu joj prekriva prozirna koprena. Dijete ima svijetlocrvenu haljinicu. Zaogrnuto je svijetlozelenim plaštem. Desnom ručicom nabire skute haljinice, a lijevu polaže na majčinu dojku. Razabire se puncirana Kristova aureola. Pozadina je zlaćana, naslućuje se trolisni zaključak prekrojen uslijed smještaja u barokni oltar.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-1511
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stambene zgrade, Gorica 14 i 22

Dvije stambene kuće u Crikvenici na Gorici (broj 14 i 22 ) u prošlosti su vjerojatno bile jedinstveni prostor a smještene su u najstarijem dijelu Crikvenice. Na Gorici su sačuvani arhitektonski oblici koji imaju dugi kontinuitet u lokalnoj graditeljskoj tradiciji. Na balkonu kuće broj 22 koji ima balustradu ( kasnogotičku- renesansnu ) s kraja 15.st., koja je ovdje prenesena s neke druge građevine, ispod kojeg je svod izveden na osebujan tradicionalan način karakterističan za najviše domete vještih lokalnih zidara vinodolskog kraja. Takvih primjera graditeljstva u široj okolici više nema. Podrum na kući broj 22 nadsvođen je bačvastim svodom koji je uz volte i kuhinju u prizemlju sa svodom predstavljaju vrijedan spomenički prostor.

Lokacija: Crikvenica, Gorica 14 i 22
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-833
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stara pučka štirna

U najužem centru povijesne jezgre Selaca, na današnjem Trgu palih boraca, u pravcu istok – zapad, 1796. godine, na povišenom kosom platou sagrađena je vodosprema. Prilazi joj se preko sedam prilaznih kamenih stuba i ulaznim kamenim portalom s vratnicom od kovanog željeza. Omeđena je visokim ogradnim zidom sa sve četiri strane. Tlocrtni gabariti vodospreme su 13,25 x 7,00 m, izgledom izduženog pravokutnika. Zidovi su rustikalne obrade, stuba i portala s poluobrađenim priklesanim kamenom, polukružno završenim. Na južnom kruništu zida ugrađeno je korito, „mjera za žito, kvarta“, s uklesanom 1818. godinom. U jugozapadnom ugaonom zidnom plaštu nalazi se niša s kipom sv. Ante (novijeg datuma), zaštićenog s vratnicama od kovanog željeza. U centralnom dijelu platoa nalazi se kameno kvadratno grlo šterne koje leži na kružnoj temeljnoj bazi. Grlo šterne izvedeno je iz jednog komada bloka kamena s uklesanim središnjim i ugaonim slijepim nišama, te željeznim kvadratnim poklopcem iznad kojeg je koloturnik. Plato vodospreme imao je kameno opločenje s morskim oblucima u funkciji filtera za kišnicu (danas sačuvano u tragovima). Kišnica u vodospremu se sakupljala slijevajući se s krovova okolnih kuća, a bila je kapaciteta 300 kubika. Na južnom zidnom platnu nalaze se dvije memorijalne ploče na kojima se navode podatci o gradnji vodospreme, na latinskom i prijevodom na hrvatskom jeziku. Gradska vodosprema, tzv. „stara pučka štirna“, smještena u staroj jezgri Selca, i danas je izvanredan primjer pučkog graditeljstva oplemenjenog elementima regionalne arhitekture.

Lokacija: Selce, Trg palih boraca
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5009
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Toš – mlin za masline, uvala Pazdehova

Toš- tijesak za masline u Dramlju, Pazdehova, građevni je objekt seoske gospodarske kulture 19.st. i ranije s nepokretnim i pokretnim inventarom za mrvljenje i tiještenje maslina. Građa objekta pretežno je kamena a inventara drvena, s djelomično naknadnim intervencijama u željezu. Toš je kao građevina primarne dotične namjene spomeničke vrijednosti i prema etnografskim svojstvima objekta s arhitektonskim odlikama građevine u tradicionalnoj namjeni zgrade, tipičnim odlikama unutarnje organizacije prostora građevine i funkcionalni inventar objekta Arhitektonski oblik građevine odgovara tipu jednoprostorne kamene kuće otvorenog stropišta s krovom na dvije vode pokrivenog kupom kanalicom.

Lokacija: Dramalj, uvala Pazdehova
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-151
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Violina

Violina izrađena u Napulju 1850. g, graditelja Alessandra Galliana visoko je vrijedan glazbeni instrument s obilježjima kulturnog dobra.

Lokacija: Crikvenica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1850. god.
Autor: Alessandro Galliano

Oznaka kulturnog dobra: Z-848
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska