Kulturna baština grada Čakovca

Na području grada Čakovec nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra grada Čakovec:

Crkva sv. Nikole s franjevačkim samostanom

Barokni kompleks franjevačkog samostana s župnom crkvom dominira u veduti čakovečke gradske jezgre. Crkva je jednobrodna građevina svođena baroknim svodom sa spojenim susvodnicama. Brodu koji završava sakristijom sa sj. Strane, dodane su bočno barokno svođene kapele uz istočnu stranu. Zvonik je podignut uz liniju glavnog pročelja crkve ali s njene istočne strane. Gradnja crkve je započela 1707.g. i trajala je do 1760.g. kad je završen zvonik. Franjevački samostan ima tlocrtno oblik zatvorenog četverokuta s unutarnjim dvorištem u kojem je vrt s pilom Bogorodice, položen je uz zapadni crkveni zid.

Lokacija: Čakovec, Franjevački trg 01
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1707. god. do 1760. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-907
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Roka

Nedaleko Čakovca, godine 1686.podignuta je manja zavjetna kapela posvećena zaštitniku od kuge, sv.Roku. Tijekom 2/2 18. st. ona je proširena i barokizirana te ispunjena pokretnim inventarom od kojih je najvrijedniji glavni oltar patrona. Predstavlja primjer skladne a jednostavne sakralne gradnje baroknog razdoblja te svojom pojavom čini povijesni i spomenički akcent cijelog naselja.

Lokacija: Novo Selo Rok
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5922
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Fortifikacija Starog grada

Kompleks čakovečkog Starog grada najznačajniji je profani spomenik na području Međimurske županije, a sastoji se od fortifikacije, palače i parka koji ih okružuje. Očuvana fortifikacija čakovečkog Starog grada s prigrađenim građevinama u svojoj osnovi predstavlja iznimno arhitektonsko dostignuće renesansno – barokne arhitekture. Na području Međimurske županije renesansno arhitektonsko oblikovanje je gotovo nepoznato, što dodatno naglašava značaj fortifikacije čakovečkog Starog grada.

Lokacija: Čakovec, Trg Republike 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5279
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Nikole

Raskošno opremljena župna crkva sv. Nikole u Čakovcu posjeduje veliki broj kvalitetnih umjetnina koje uključuju opremu za svakodnevno korištenje sve do bogato opremljenih oltara. U svetištu uz glavni oltar sv. Nikole, rad mariborskog kipara Jožefa Strauba iz 1750.g., smješten je oltar Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana iz 18.st., čije skulpture su rad kipara Josipa Weinachta iz Zagreba. Uz navedene oltare u crkvi se nalaze i oltari sv. Franje Asiškog, sv. Ivana Nepomuka, sv. Antuna Padovanskog, te oltar Žalosne Gospe. Kao vrijedne artefakte potrebno je navesti još i propovjedaonicu, te raspelo smješteno u Lauretanskoj kapeli koje je u požaru 1741.g. ostalo čudom očuvano.

Lokacija: Čakovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.
Autor: Josip Weinacht; Jožef Straub

Oznaka kulturnog dobra: Z-1486
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kameni pil Sv. Trojstva

Pil Sv. Trojstva nastao je 1794.godine prema godini uklesanoj na stupu, uz to sa strana nalaze se uklesana imena donatora Mathiasa Topse i Andras Gohanecza. Na pravokutnoj bazi nalazi se kanelirani, pravokutni stup, koji završava profiliranim kapitelom sa skulpturama sv. Trojstva. Željezna stožasta kapa nadvisuje grupu ranobarkonih skulptura Boga Oca i Isusa iznad kojih lebdi Sv. Duh u obliku golubice. Idealizirana lica dvaju aktera prikazana su identično, uz male izmjene u oblikovanju brade i kose. Identično oblikovanje vidljivo je i u oblikovanju fizionomije i draperije glavnih likova. Radi se o draperiji s izuzetno plitkim i širokim naborima.

Lokacija: Čakovec, Putjane 16
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1794. god. do 1794. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6168
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks Starog grada

Stari grad je utvrđeni plemićki dvorac u središtu Čakovca, a još u 13.st. na ovom mjestu spominje se utvrda. Nju tijekom 14. i 15. st. grade i proširuju obitelji Lackovići, Celjski i Ernušt. Međimurje dolazi u posjed obitelji Zrinskih 1546.g., a u njihovo vrijeme Stari grad se transformira u snažnu renesansnu tvrđavu. Nakon oštećenja u potresu 1738.g., grofovi Althan preuređuju kompleks u baroknom stilu, čime on najvećim dijelom dobiva svoj današnji izgled. Čakovečki Stari grad sastoji se od vanjskih obrambenih zidina sa snažnim renesansnim bastionima i barokne palače čija četiri krila formiraju unutrašnje dvorište, atrij. Oko Starog grada nalazi se perivoj koji je sastavni dio kompleksa.

Lokacija: Čakovec, Trg Republike 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-908
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks Starog grada, Trg Republike 5

Stari grad je utvrđeni plemićki dvorac u središtu Čakovca, a još u 13.st. na ovom mjestu spominje se utvrda. Nju tijekom 14. i 15. st. grade i proširuju obitelji Lackovići, Celjski i Ernušt. Međimurje dolazi u posjed obitelji Zrinskih 1546.g., a u njihovo vrijeme Stari grad se transformira u snažnu renesansnu tvrđavu. Nakon oštećenja u potresu 1738.g., grofovi Althan preuređuju kompleks u baroknom stilu, čime on najvećim dijelom dobiva svoj današnji izgled. Čakovečki Stari grad sastoji se od vanjskih obrambenih zidina sa snažnim renesansnim bastionima i barokne palače čija četiri krila formiraju unutrašnje dvorište, atrij. Oko Starog grada nalazi se perivoj koji je sastavni dio kompleksa.

Lokacija: Čakovec, Trg Republike 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: N-23
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

Povratak na vrh

Kulturno – povijesna cjelina grada Čakovca

U srednjem vijeku 13. st. spominje se utvrda obitelji Chak po kojima je mjesto dobilo ime. Utvrda se nalazila na mjestu današnjeg Starog grada. U 16. st. Čakovec je u posjedu obitelji Zrinski. U 17. i 18. st. uz dvorac se razvija grad Čakovec. Središte mu je bila barokna franjevačka crkva sv. Nikole sa samostanom koji su s dvorcem bili povezani današnjom ulicom Kralja Tomislava. Na tom su potezu očuvani primjerci tipične malogradske arhitekture s kraja 18. i iz 19.st, a napose se ističe nekoliko vrijednih historicističkih i secesijskih zgrada. Očuvani sklopovi i ulični nizovi povijesnih značajki čine prepoznatljivu ambijentalnu cjelinu.

Lokacija: Čakovec
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5187
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Međimurja Čakovec – muzejska građa

Muzej Međimurja, osnovan 1954.godine, prikuplja, obrađuje, čuva i izlaže pokretnu kulturno-povijesnu baštinu Međimurja od prapovijesti do danas. Muzejska građa je organizirana unutar Arheološkog, Etnografskog, Kulturno – povijesnog, Povijesnog odjela i Likovne galerije. U sklopu Muzeja novim rješenjem zaštićene su: Zbirka Marije Zidarić, Zbirka Priske Kulčar, Zbirka Slobodana Simića, Zbirka razglednica i novina, Zbirka Angele Bek, Zbirka Luje Bezeredija, Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Međimurca, Zbirka posuđa, Zbirka Međimurje u Domovinskom ratu, Zbirka oružja i opreme, Zbirka fotografija, negativa i fotografskog pribora, Zbirka seoskih igračaka i školskog pribora, Zbirka narodnih nošnji i uporabnog tekstila, Zbirka predmeta vezanih uz običaje i obrede, Zbirka Hrvatska umjetnost 20. i 21. stoljeća, Zbirka likovnih umjetnika Međimurja, Zbirka plakata, Zbirka Varia LG,Zbirka Pavao Vamplin, Sakralna zbirka, Zbirka tiskane građe i dokumenata, Zbirka medicine i ljekarništva,Zbirka tekstila, mode, nakita i osobnog pribora, Zbirka industrijskih predmeta i metala, Memorijalna zbirka Slavenski, Zbirka seoskog kućanstva, Zbirka pavlinskog samostana u Šenkovcu, Zbirka Stari grad Čakovec, Zbirka predmeta vezanih za izradu tekstila, Zbirka vatrogastva, Zbirka antičke građe, Zbirka prapovijesne građe, Zbirka paleontološke građe, Zbirka srednjovjekovne građe, Zbirka cehalija, Zbirka seoskog gospodarstva, Zbirka arhivske i memoarske građe, Zbirka medalja, odlikovanja i plaketa, Zbirka Sport u Međimurju, Zbirka Školstvo u Međimurju, Zbirka namještaja, ogledala, rasvjete i satova, Zbirka slikarstva, skulpture i kamenih spomenika, Zbirka seoskih obrta i rukotvorstva, Memorijalna zbirka Joža Horvat i Memorijalna zbirka Karlo Mrazović Gašpar.

Lokacija: Čakovec
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-4836
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Nikole

Orgulje u župnoj crkvi sv. Nikole u Čakovcu sagradio je Josip Brandl početkom 20.st., dok ih je W. Julius Braun 2003.g. obnovio, postavivši novi manji instrument na taj način omogućivši sviranje na oba. Tako je nastao instrument s 28 svirnih registra. Vrlo visoko kućište orgulja ostalo je izvorno sačuvano, u prospektu podijeljeno na pet polja sa sviralama. Bočni tornjevi su dvokatni. Završeci svirala su bez uobičajene rezbarene zavjese, dok je sav naglasak stavljen na snažnu trabeaciju završnog vijenca.

Lokacija: Čakovec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 20. st. do 20. st.
Autor: Josip Brandl

Oznaka kulturnog dobra: Z-4505
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pil sv. Mihovila Arkanđela

Kameni pil sv. Mihovila Arkanđela smješten je na zelenom otoku u Preloškoj ulici u Čakovcu. Na kvadratičnoj bazi, zaobljenih stranica, diže se gotovo kvadratični kameni postament na kojeg je postavljeni vitki oktogonalni stup s jednostavnim, geometrijski riješenim, impostom. Na vrhu se nalazi kvalitetno izrađena, barokna, kamena skulptura sv. Mihovila Arkanđela koji nogama gazi četveronožnu krilatu zvijer sa ovnovskim rogovima

Lokacija: Čakovec, Preloška ulica
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6108
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Visoka učiteljska škola, Ulica dr. Ante Starčevića 55

Pedagoška akademija, nekadašnja preparandija, osnovana je 1879. g. kao mađarska Učiteljska škola. S poznatim čakovečkim poduzetnikom i graditeljem Valentom Morandinijem starijim sklopljen je ugovor o gradnji građevine Pedagoške akademije koja je u prosincu 1888. g. bila izgrađena je na velikoj površini u istočnom dijelu grada, van tadašnje povijesne jezgre u blizini željezničke pruge. Riječ je dvokatnici uvučenoj u parcelu, pozicioniranoj paralelno s ulicom od koje je dijeli predvrt i ulična ograda. Građevina je pravokutnog izduženog tlocrta s visokim četvrostrešnim krovištem, glavnim pročeljem orijentiranim na jugozapad. Pročelja su jednostavno riješena u oblicima toskanske neorenesanse.

Lokacija: Čakovec, Ulica dr. Ante Starčevića 55
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1888. god. do 1888. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3945
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka rijetkih knjiga XVI. stoljeća iz biblioteke franjevačkoga samostana sv. Nikole

Na poziv bana Nikole Zrinskog franjevci su u Čakovec stigli 1659.g., a on im je, prema zapisu iz spomenice, dodijelio od drveta napravljen gostinjac, te malu i tijesnu crkvu. Požari koji su poharali Čakovec, 1699. g. i 1741. g., uništili su samostan i crkvu, a najvjerojatnije jednim dijelom i samostansku biblioteku, te su prisilili franjevce da počinju iznova. Prema dokumentima počeci današnje samostanske knjižnice mogu se datirati od 1707. godine, a većina dokumenata smješta ju u 1723. godinu. Sigurno je da je ova knjižnica popunjavana i uređivana od 1732. godine kada je u ovome samostanu otvoren studij filozofije.
U fondu čakovečke knjižnice, koja danas broji više od 6.000 jedinica (knjiga i periodike) nema ni jedne inkunabule. Knjižna građa obrađuje ponajviše područje teologije, pastorala, kršćanske duhovnosti, ali i prava, povijesti, umjetnosti, politike, medicinske znanosti i prakse, gospodarstva, te općega obrazovanja i lijepe književnosti. Današnja biblioteka sastoji se od fonda stare samostanske knjižnice, fondova knjižnica franjevačkih institucija koje su djelovale u ovim samostanima, Knjižnice III. reda sv. Franje Asiškog, donacija brojnih pojedinaca, te jedne knjige prenijete iz župe Svetoga Mihovila u Mihovljanu, kao i iz pavlinskoga samostana u Lepoglavi.
Zbirka rijetkih knjiga XVI. stoljeća sastoji se od 28 jedinica s 30 naslova (djela) nastalih u razdoblju od 1515. do 1600. godine.

Lokacija: Čakovec
Klasifikacija: knjižnična građa
Vrijeme nastanka: 16. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6667
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Židovsko groblje

Židovska općina kupila je 1892.g. novo zemljište izvan grada i nedaleko od katoličkog groblja u Mihovljanu, te je na njemu formirala novo groblje koje je uređeno prema tadašnjim najvišim standardima. To je današnje Židovsko groblje u sastavu čakovečkog gradskog groblja. Na tom groblju podignuta je mrtvačnica već 1892.g., koja je oblikovno bila veoma slična onoj na starom groblju smještenom na prostoru grada Čakovca, samo je bila nešto većih dimenzija. Novo groblje danas je u funkciji za malobrojne članove zajednice, ali ne stoji više zasebno, nego se proširenjem gradskog groblja vremenom integriralo u njega. Mrtvačnica na njemu srušena je 1991.g., a parametri njezinih vanjskih zidova prezentirani su u parternoj zoni. Prema evidenciji i klasifikaciji GKP Čakom na području Židovskog groblja nalaze se 173 grobna objekta pripadnika židovske zajednice s nadgrobnim spomenicima. Ovo groblje je relativno veliko, dobro uređeno i održavano. Nepravilnog je kvadratnog tlocrta, a bogato dekorirani ulaz nalazi na njegovoj zapadnoj strani. Sa sjeverne i južne strane omeđeno je zidovima uz koje se nalaze grobovi. Na ovom groblju posebno se ističu četiri grobne kapele u JZ uglu groblja, tzv. “Židovske arkade” oblikovane u historicističkom duhu.

Lokacija: Čakovec, Mihovljanska bb
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6623
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Bogatstva Međimurja: što znate o kulturnoj baštini u Čakovcu?

Putujete u Čakovec ili iz Čakovca? Pogledajte  kako do Čakovca autobusom ili željeznicom:

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska